Kogo reprezentuje osoba

Mańkowska Halina

w KRS

Halina Mańkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Nazwisko:Mańkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Kazimierz Biskupi (Wielkopolskie), Ostrowite (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badowska Jadwiga, Hejna Regina, Jabłońska Janina Kazimiera, Jabłoński Józef, Kowalski Jerzy, Kuśmirek Dorota, Medyńska Zdzisława, Mnich Jadwiga, Nowak Helena, Nowak Marek, Ostrowski Stanisław, Piguła Jacek, Rzemyszkiewicz Krzysztof, Skibiszewska Bronisława, Staszak Mirosława Ewa, Tylski Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczak Czesława
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bryska Jarosław Andrzej, Grobelny Wacław, Kaźmierczak Ryszard, Kędzierska Eugenia, Kosmalski Leszek, Leśniewski Kazimierz, Michalak Jan Roch, Nowicki Mirosław Tadeusz, Przybylski Stanisław Andrzej, Samson Mieczysław Stefan, Skibiszewska Bronisława, Teodorczyk Julian, Tomaszewska Genowefa, Tykwa Sabina, Tylska Marianna Zdzisława, Wilk Jerzy Władysław, Winkler Emilia Alicja, Wolicki Jarosław Jerzy, Zywert Jan
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Ostrowite − KRS 0000114842
 2. Hurtowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Konin − KRS 0000049236
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowitem, Ostrowite − KRS 0000008805
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ostrowite − KRS 0000068843
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Mieczownicy, Mieczownica − KRS 0000182816
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Słupcy, Słupca − KRS 0000010839
 7. Stowarzyszenie Aktywna Europa, Kraków − KRS 0000212727
 8. Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite − KRS 0000256534

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Słupcy, Słupca − KRS 0000063713
 2. Spółdzielnia Sanatoryjno-wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe W Kołobrzegu, Kołobrzeg − KRS 0000064133

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Prowadzenie eksploatacji mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR położonej w miejscowości Gostuń wraz z punktem zlewowym ścieków dowożonych oraz prowadzenie zbiorowe odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ostrowite jak również przyjmowanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych pochodzących z terenu Gminy Ostrowite
  Zamawiający: Gmina Ostrowite, Ostrowite
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR położonej w miejscowości Gostuń wraz z punktem zlewowym ścieków dowożonych oraz prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ostrowite jak również przyjmowanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych pochodzących z terenu gminy Ostrowite.
  Wykonawca będzie prowadził eksploatację oczyszczalni ścieków w Gostuniu łącznie z kanalizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami, a w szczególności:

  1) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 j.t.);

  2) rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 127 poz. 886);

  3) regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowite.

  4) instrukcją obsługi oczyszczalni, procesem technologicznym, dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie normami oraz najnowszą wiedzą techniczną;

  5) obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska;

  6) pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.


  3. Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie przy udziale Wykonawcy, oraz Zamawiającego. W przypadku budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych będą one każdorazowo przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym.

  4. Przejętą oczyszczalnię i kanalizację Wykonawca ubezpieczy od ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, związaną z przedmiotem niniejszej umowy przez cały okres obowiązywania umowy, a w szczególności: ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. Wykonawca ma obowiązek okazać polisę poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.
 2. Prowadzenie eksloatacji oczyszczalni ścieków w Gostuniu wraz z kanalizacją i prowadzenie zbiorowego odprowadzania ściekow z terenu całej gminy Ostrowite.
  Zamawiający: Gmina Ostrowite, Ostrowite
  Prowadzenie eksloatacji oczyszczalni ścieków w Gostuniu wraz z kanalizacją i prowadzenie zbiorowego odprowadzania ściekow z terenu całej gminy Ostrowite zgodnie zobowiązującymi przepisami a w szczególności z :
  -Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858);
  -Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.z 2006r., Nr 127, poz. 886)
  - Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowite
  - Instrukcją obsługi oczyszczalni, procesem technologicznym, dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie normami oraz najnowszą wiedzą techniczną.
  -Obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Inne osoby dla Mańkowska (110 osób):