Kogo reprezentuje osoba

Marciniak Elżbieta

w KRS

Elżbieta Marciniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Marciniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Piotrków Kujawski (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bandyszewski Lesław, Borczyński Grzegorz Adam, Borys Andrzej Kazimierz, Bubacz Aleksandra, Czarnecka Alicja Elżbieta, Dębska Marianna, Dolecka Alicja, Drubkowska Barbara, Duchińska Sylwia Małgorzata, Fijałkowska Magdalena, Graczyk Jerzy Mirosław, Iglewski Jacek, Judycki Marcin, Kasica Anna Maria, Kempiński Waldemar, Kępiński Roman, Kiełkowski Lubomir, Kiełkowski Lubomir, Kiełkowski Lubomir, Kiełkowski Lubomir Jerzy, Kobierski Zdzisław, Kotarski Sławomir, Kozińska Magdalena, Marciniak Marcin Józef, Marciniak Rafał Jan, Mężykowski Paweł, Michalik Marian Jan, Michalska Bożena, Michalska Magdalena, Neufeldt Dorota, Niewiadomski Jacek, Nowicka Monika, Pańka Bogumiła, Pawlak Mariusz, Pawłowski Krzysztof Kazimierz, Pawłowski Łukasz, Pipczyńska Bożena, Prajs Mirosława, Płoszaj Aleksandra, Rzadkowolski Józef, Siekacz Aleksandra, Sołtysiński Stanisław, Sprawka Kamila, Stężewska Ewa, Stroińska Hanna Jolanta, Stypczyńska Agnieszka, Szymańska Anna, Szymański Tomasz, Tabin Małgorzata, Tyburska Renata, Wardęcki Wawrzyniec Marian, Wichliński Dariusz, Wieczorkowska Jadwiga, Zakierska Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawidzki Włodzimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro-handel Sp. Z O.O., Ciepień − KRS 0000729490
 2. Bank Spółdzielczy W Piotrkowie Kujawskim, Piotrków Kujawski − KRS 0000045504
 3. Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych W Zbójnie, Zbójno − KRS 0000020079
 4. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Warpol Sp. Z O.O., Dobre − KRS 0000379770
 5. Grupa Producentów Ziemniaka Bronisław - Sp. Z O.O., Waganiec − KRS 0000257235
 6. Klub Seniora Bytoniacy, Bytoń − KRS 0000421274
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kolnowie, Klonowo − KRS 0000015459
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Modliborzycach, Modliborzyce − KRS 0000112480
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Piotrkowie Kujawskim, Piotrków Kujawski − KRS 0000065471
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Połajewie, Połajewo − KRS 0000662090
 11. Spiżarnia Kujawsko-pomorska-klaster Spółdzielczy, Przysiek − KRS 0000530855
 12. Spółdzielnia Rolników Indywidualnych, Rudzk Mały − KRS 0000313929
 13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klonowo i Okolic, Klonowo − KRS 0000630920
 14. Stowarzyszenie Właścicieli Garaży Stowgar, Włocławek − KRS 0000079569
 15. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych W Piotrkowie Kujawskim, Piotrków Kujawski − KRS 0000094127

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Handlowo-usługowa Z Siedzibą W Bytoniu, Bytoń − KRS 0000173483

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Bankowa obsługa budzetu Powiatu Radziejowskiego
  Zamawiający: Powiat Radziejowski, Radziejów
  Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radziejowskiego tj; Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie, Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, Rodzinnego Domu dziecka w Biskupicach,Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie, Zakłądu Aktywności Zawodowej w Radziejowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie
 2. Udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia
  Zamawiający: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń
  1. Przedmiotem Zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia z tytułu kredytów. Na przedmiot zamówienia składa się udzielenie kredytu w wysokości 629 063,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia z tytułu kredytów, w szczególności zgodnie z następującymi wymogami: a) okres karencji na spłatę kredytu: 3 lata od uruchomienia kredytu (w sposób zgodny z terminami jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty); b) kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w 2014r. (termin w jakim wykonawca udostępni środki z kredytu zamawiającemu nie może być dłuższy niż do dnia 30.12.2014r.); c) spłata kredytu nastąpi do 2024 r., w ratach płatnych co miesiąc
  - raty kapitałowe płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty; raty odsetkowe płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty (spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia / informacji banku przekazanej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej). 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco na
  warunkach określonych w deklaracji wekslowej. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne a jego wysokość obliczana będzie jako suma marży banku i wskaźnika WIBOR 1M. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie
  realizacji zamówienia
 3. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz jej jednostek organizacyjnych.
  2.Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową prowadzoną dla:
  a)budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,
  b)jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Przedszkole Publiczne Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-
  Dobrzyniu,
  - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu,
  - Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.
  3. Zakres zamówienia dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
  3.1 Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
  - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
  - likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
  - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  - telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
  - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marży banku określonej w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
  3.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
  - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
  - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
  - możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony,
  3.3 realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
  - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
  - przelewy złożone w formie papierowej do godz. 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
  3.4 wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina Miasto, jednostki organizacyjne), w tym:
  - zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej,
  - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin,
  - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
  - system bankowości elektronicznej winien zapewnić co najmniej:
  1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
  2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
  3) możliwość dokonywania przelewów bankowych,
  4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
  5) pełną informację o dacie i godzinie operacji,
  6) realizację zleceń w systemie pozwalającym na obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji,
  7) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
  8) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
  9) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
  10) korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych,
  11) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
  12) system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być kodowana,
  13) udostępnienie systemu nastąpi na 2 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego i co najmniej 8 na stanowiskach w jednostkach podległych,
  3.5 wydawanie blankietów czekowych,
  3.6 wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku,
  3.7 zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Miasto, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy Miasto,
  3.8 przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych Gminy Miasto na rachunek budżetu miasta, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
  3.9 możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto na lokatach terminowych typu OVERNIGT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID O/N pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marzę banku. Marża pozostanie stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
  3.10 możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
  - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Dopuszcza się również jako zabezpieczenie- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
  - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
  - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
  - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
  - Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
  - Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
  - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
  - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego,
  - w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,
  4. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
  5. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miasto miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
  6. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto , które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
  7. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oparte będzie o stawkę WIBID 1M dla 1 miesięcznych złotowych złożonych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszony o marżę banku. Do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 3 marca 2011 r.
 4. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Golub-Dobrzyń
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu służb, inspekcji i straży, w okresie od daty podpisania umowy do 20 czerwca 2014 roku, przy czym liczba jednostek organizacyjnych powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Na dzień ogłoszenia przetargu wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu są jednostkami budżetowymi. 2. Zakres zamówienia dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu obejmuje: - Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym: 1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych, 3. likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek, 4. potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 5. telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, 6. oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marży banku określonej w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zastanie zmieniona na stawkę która ja zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. - Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: 1. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, 2. Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, 3. Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony, - Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: 1. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2. Przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1500 powinny być realizowane w tym samym dniu, - Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Powiat, Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne), w tym: 1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, 2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. 3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, 4. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 4.1. Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, 4.2. Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 4.3. Możliwość dokonywania przelewów bankowych, 4.4. Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, 4.5. Pełną informację o dacie i godzinie operacji, 4.6. Realizację zleceń w systemie pozwalającym na obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji, 4.7. Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 4.8. Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, 4.9. Umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym 4.10 Korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych 4.11 wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania 4.12 System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być kodowana 4.12 Udostępnienie systemu nastąpi na 13 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego i co najmniej 6 na stanowiskach w jednostkach podległych - Wydawanie blankietów czekowych. - Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty. - Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. - Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Powiatu. - Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego na rachunek budżetu Powiatu, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. - Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 50.000 zł znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na lokatach terminowych typu OVERNIGT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marżę banku . Marża pozostanie stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ja zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. - Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: 1. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 2. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 3. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, 4. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, 5. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, 6. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, 7. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. 8. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 9. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. 10. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 5. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym, 6. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu, służb , inspekcji i straży, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Inne osoby dla Marciniak Elżbieta (32 osoby):