Kogo reprezentuje osoba

Marciniak

w KRS

Leon Marciniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leon
Nazwisko:Marciniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1923 r., wiek 99 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bekas Piotr, Borowiak Eugeniusz Kazimierz, Buliński Ryszard, Kostka Andrzej, Marek Kazimierz, Nowacki Michał, Piskorek Henryk, Rymaniak Marcin, Sobkowiak Lech, Śrama Wojciech, Waściński Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulczewski Tadeusz Szymon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bims Plus Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000237415
 2. Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko-instalacyjna W Poznaniu, Poznań − KRS 0000175606
 3. Spółdzielnia Właścicieli Apartamenty Czarna Góra, Poznań − KRS 0000845274
 4. Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych, Poznań − KRS 0000056935

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bims Plus Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000237418
 2. Bims Plus Warszawa Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000023982
 3. Bims Plus Wrocław Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Sp. Z O.O., Stanowice − KRS 0000053811
 4. Nipoflex Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000165638
 5. Przedsiębiorstwo Handlowe Bims Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000192279
 6. Przedsiębiorstwo Handlowe, Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Bims Plus Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000108574

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowe polegające na usuwaniu usterek i wykonaniu prac zgodnie z ekspertyzami kominiarskimi wystawionymi po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się na terenie miasta Poznania, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Rybaki 18a, w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
  1)część I-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1,
  2)część II-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2-na część II zamówienia składają się dwa zadania,
  3)część III-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3,
  4)część IV-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 5,
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla I części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ) składająca się z:
  1)Przedmiaru robót dla I części zamówienia (załącznik nr 5)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla I części zamówienia (załącznik nr 6)
  3)46 opinii technicznych z przeprowadzonych kontroli dla I części zamówienia (załącznik nr 7)
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla II części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 8, 9, 10 i 11 do SIWZ) składająca się z:
  1)Kosztorysu ofertowego ślepego + przedmiaru robót + listy budynków dla II części zamówienia dla zadania 1 (załącznik nr 8)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bud. dla II części zamówienia dla zadania 2 (załącznik nr 9)
  3)Kosztorysu ofertowego ślepego + przedmiaru robót + listy budynków dla II części zamówienia dla zadania 2 (załącznik nr 10)
  4)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bud. dla II części zamówienia dla zadania 2 (załącznik nr 11)
  4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla III części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 12 i 13 do SIWZ) składająca się z:
  1)Kosztorysu ślepego dla III części zamówienia (załącznik nr 12)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla III części zamówienia (załącznik nr 13)
  5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla IV części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 14, 15 i 16 do SIWZ) składająca się z:
  1)Przedmiaru robót dla IV części zamówienia (załącznik nr 14)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla IV części zamówienia (załącznik nr 15)
  3)36 opinii technicznych z przeprowadzonych kontroli dla IV części zamówienia (załącznik nr 16)
  6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  7.Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  8.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
  9.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  1)Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami)
  2)Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami)
  3)Uchwały Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dz.U. z 2009r. Nr 164 poz.2799).
  10.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił:
  1)w przypadku I części zamówienia - przynajmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac.
  2)w przypadku II, III i IV części zamówienia - przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 2. Wykonanie schodów zewnętrznych do części piwnicznej z tyłu budynku Przedszkola nr 17 przy ulicy Głuszyna 206A w Poznaniu
  Zamawiający: Przedszkole Nr 17, Poznań
  Wykonanie schodów zewnętrznych do części piwnicznej z tyłu budynku Przedszkola nr 17 przy ulicy Głuszyna 206A w Poznaniu
 3. Przemurowanie kominów oraz inne prace w budynkach znajdujących się w Poznaniu przy ulicach: Lubczykowa 1 i Morasko 82
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  zadanie 1 - przemurowaniu kominów oraz dobudowaniu kanałów wentylacyjnych do mieszkań nr 2 i 3 w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ul. Lubczykowej 1;
  zadanie 2 - przemurowaniu kominów, montażu ław kominiarskich oraz dobudowaniu kanałów wentylacyjnych do mieszkań nr 1 i 2 w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ul. Morasko 82.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ) składająca się z:
  1)Kosztorysu ofertowego (ślepego)+przedmiaru robót - ul. Lubczykowa 1 (załącznik nr 5 do SIWZ),
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - ul. Lubczykowa 1 (załącznik nr 6 do SIWZ),
  3)Kosztorysu ofertowego (ślepego)+przedmiaru robót - ul. Morasko 82 (załącznik nr 7 do SIWZ),
  4)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - ul. Morasko 82 (załącznik nr 8 do SIWZ).
  3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
  5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  1)Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami)
  2)Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami)
  3)Uchwały Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dz.U. z 2009r. Nr 164 poz.2799).
  8.Istnieje możliwość aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
  9.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac.
 4. Przebudowa klatki schodowej, przebudowa wejścia do budynku i zainstalowanie windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych położonym w Poznaniu ul. Marcelińska 58.
  Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa klatki schodowej, przebudowa wejścia do budynku i zainstalowanie windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych położonym w Poznaniu ul. Marcelińska 58. Zakres rzeczowy przedmiotowej umowy obejmuje: -roboty rozbiórkowe i ziemne w tym: - rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej; - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody stropy podesty. - Roboty montażowe wielobranżowe; - Wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej; - Wykonanie podjazdu; - Dostawa i montaż dźwigu osobowego. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż windy osobowej (dźwigu) przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy: - Projekt wykonawczy-załącznik Nr 7 do Specyfikacji; - Przedmiar robót-załącznik Nr 8 do Specyfikacji. Zakres zamówienia obejmuje także: doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy. Wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz wytycznymi niniejszej Specyfikacji i jej załącznikach. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń - użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowania w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadów. Uzasadnienie wskazania preferencji dot. przedmiotu zamówienia (art. 29 ustawy Pzp) - Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia - podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości technicznej zapewniającej pełną sprawność technologiczną, techniczną i jakościową. Materiały użyte do wykonania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: w trakcie prowadzenia prac Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących będzie funkcjonował sposób normalny. Niezbędne będzie w trakcie prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia zapewnienie bezpiecznego wejścia do pomieszczeń objętych działaniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy oraz okolicę budynku do stanu czystości tak, aby Stowarzyszenie mogło funkcjonować bez zakłóceń. Wykonawca w ramach zamówienia oraz podanej ceny ofertowej zobowiązany jest do wykonania: 1) dostawę windy wraz z oprzyrządowaniem na miejsce montażu, 2) montaż, 3) podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, 4) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i zatwierdzenie, 5) dopuszczenie do eksploatacji, 6) wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego, 7) rejestrację windy w Urzędzie Dozoru Technicznego, 8) dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, 9) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem Podwykonawców. Wykonywanie robót, które Wykonawca powierza podwykonawcom zgodnie z złożona ofertą wymaga powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni przed datą zawarcia umowy z Podwykonawcą. Kserokopie zawartych umów z Podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu i stanowić będą integralną część umowy, jako jej załączniki. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy nie krótszej niż 3 lata. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczeń wynikających z gwarancji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wad. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu umowy. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają, co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz wykonanie robót remontowych w kotłowni gazowej - zadanie nr 2 w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Leszka 87 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 87, Poznań
  Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz wykonanie robót remontowych w kotłowni gazowej - zadanie nr 2 w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Leszka 87 w Poznaniu
 6. Remont dachu w budynkach użytkowych w Poznaniu-II
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego w użytkowym budynku komunalnym w Poznaniu przy ulicy 3 Maja 49C, na terenie administrowanym przez POK3 oraz remont dachu w budynku użytkowym przy ulicy Swoboda 21 w Poznaniu, na terenie administrowanym przez POK6.
  Zakres prac remontowych obejmuje m. in.: dla części I:
  ustawienie rusztowań, przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji, zerwanie pokrycia z papy, rozebranie deskowania dachu, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły, wykonanie tynków na ościeżach, deskowanie połaci dachowej, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych poziomych, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej, wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej, wykonanie obróbek z blachy z cynku, wykonanie rynien dachowych i rur spustowych z blachy z cynku, wywóz i utylizacja papy, wywóz gruzu i inne prace zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ;
  dla części II:
  ustawienie rusztowań, demontaż rynien, rur spustowych i pasów murów ogniowych, gzymsu oraz kominów z blachy ocynkowanej, nie nadającej się do powtórnego użytku., założenie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz pasów murów ogniowych, gzymsu i kominów z blachy ocynkowanej; rozebranie jednej wierzchniej warstwy papy, naprawie istniejącego pokrycia z papy, polegającej na przymocowaniu i zakitowaniu drobnych uszkodzeń, ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, ułożenie pasa papy termozgrzewalnej wzdłuż wymienionych obróbek blacharskich gzymsu, kominów i murków ogniowych, wymiana betonowych czapek kominowych, wywóz i utylizacja papy, wywóz gruzu i inne prace zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ;
 7. wymiana rur ciepłej i zimnej wody w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
  wymiana rur ciepłej i zimnej wody w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu
 8. Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Poznań
  Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny
 9. REMONT DACHÓW NA TERENIE POK6 W POZNANIU - 2 CZĘŚCI
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych na terenie administrowanym przez POK6 w Poznaniu.
  Część I - wymiana pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych w Poznaniu przy ul.Grunwaldzkiej 250, ul.Sierakowskiej 11, ul.Sierakowskiej 13.
  Część II - wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów w pawilonie handlowym w Poznaniu przy ulicy Ognik 20A.
 10. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, ul. Wroniecka 15
  Zamawiający: Biblioteka Raczyńskich, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 15, w którym mają siedzibę placówki Biblioteki - Filie nr 11 ( dziecięca) nr 39 i 61.
  Instalacja c.o. zasilana jest z kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku obok - ul. Wroniecka 14 , którego właścicielem jest również Biblioteka Raczyńskich.
 11. Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Poznań
  Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny
 12. REMONT KOMINÓW I BALKONÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ POK 5 W POZNANIU (ul. Górczyńska 27, Załęże 6a w Poznaniu)
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na: remoncie kominów ponad dachem w budynkach mieszkalnych w Poznaniu usytuowanych przy ul. Górczyńskiej 27 oraz remoncie balkonu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Załęże 6a w Poznaniu na terenie administrowanym przez POK5, i inne prace, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ

Inne osoby dla Marciniak (1000 osób):