Kogo reprezentuje osoba

Marcinkiewicz Dorota Marta

w KRS

Dorota Marta Marcinkiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Drugie imię:Marta
Nazwisko:Marcinkiewicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Goleniów (Zachodniopomorskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Barbara, Basińska Maria Helena, Bernat Halina, Biedrzycka Jadwiga Franciszka, Branicka Marzena Ewa, Brzozowski Tadeusz Edward, Czemna Beata, Czerkawska Danuta Anna, Dąbkowska Ewa Małgorzata, Drapała Anna, Gradek Elżbieta Janina, Gromadzka Kinga, Gumny Adam Roman, Hadam Tymoszczuk Ewa, Jakutowicz Grażyna Marianna, Jucha Paweł, Kinasz Bogdan, Komorowska Magdalena Maria, Konieczna Władysława Elżbieta, Kurowska Wioleta, Kutynia Emilia Grażyna, Kułagowski Jerzy, Maculewicz Danuta Józefa, Mazuro Jan, Michalak Helena Elżbieta, Muzyczuk Nina Izabela, Nowogórska Władysława, Pańczuk Eugeniusz, Paratowska Bożena, Pełka Wiesława Maria, Poznańska Ewa Alina, Radawiec Monika, Siwek Czesław, Ślusarczyk Anna Elżbieta, Sobolewski Tomasz Maciej, Sowa Grażyna Zofia, Stepasik Anna, Synówka Jan, Szajnowska Lidia Bogumiła, Szałagan Agnieszka, Szałagan Jolanta Helena, Tews Beata, Wasiak Anna, Wasiak Pawlus Zofia, Wilczańska Agnieszka, Wójtowicz Alicja Janina, Zauliczna Ryszarda Kazimiera, Zinko Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawierania Wszelkich Umów Kredytowych I Pożyczkowych Oraz Umów Związanych Z Zabezpieczeniem Spłaty Wierzytelności, Gwarancji Bankowych, Poręczeń, Umów Wykupu Wierzytelności Oraz Wszelkich Innych Czynności Prawnych Związanych Z Zawieraniem W/w Umów - W Zak Zawierania Umów

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000150517
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Goleniów − KRS 0000004317
 3. Krzywacz, Krzywice − KRS 0000391899
 4. Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Łobez − KRS 0000819399
 5. Skład Materiałów Budowlanych Mas-bud Sp. J. Cz.siwek J.szwaja, Maszewo − KRS 0000074769
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda, Dobrzany − KRS 0000093249
 7. Spółdzielnia Rrzemieślnicza W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000229115
 8. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystyczno-edukacyjnych Sztuka Życia, Węgorzyno − KRS 0000354934
 9. Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza, Maszewo − KRS 0000215610
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego Do Góry Nogami, Goleniów − KRS 0000581741
 11. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Szczecin − KRS 0000047657
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemii Ińskiej, Ińsko − KRS 0000246509
 13. Universum Sp. Z O.O., Marianowo − KRS 0000439157

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Af Sp. Z O.O., Nowogard − KRS 0000239603
 2. Bank Spółdzielczy W Chojnie, Chojna − KRS 0000095782
 3. Bank Spółdzielczy W Gryfinie, Gryfino − KRS 0000074606
 4. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 5. Fundusz Pomerania Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000126048
 6. Karnice Karwo Agro Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Smorawina − KRS 0000402677
 7. Metalex Sp. Z O.O., Goleniów − KRS 0000640497
 8. Port Lotniczy Szczecin-goleniów Sp. Z O.O., Glewice − KRS 0000038385
 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Puls Sp. Z O.O., Chociwel − KRS 0000259521
 10. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 11. Stowarzyszenie Wir - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stargard Szczeciński − KRS 0000251321

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
  Zamawiający: Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe
  UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
 2. Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie występującego w roku 2012 deficytu budżetu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
  Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard
  Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie występującego w roku 2012 deficytu budżetu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie w maksymalnej wysokości 5.000.00 zł (słownie pięć milionów złotych) z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o WIBOR 3-M
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  Zamawiający: Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 4. Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 500 000 zł
  Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego (na okres 8 lat) kredytu w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2011 r. obejmującego wkład własny Gminy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
  2. Dostępność kredytu - 1 500 000 zł na dzień 05.08.2011 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra.
  3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 20 dnia każdego miesiąca:
  96 rat po 15 625 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 20 stycznia 2012 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 20 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  3. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona.
  Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 15 lipca 2011 r.; początek naliczania odsetek - 06 sierpnia 2011 r. oraz, że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni.
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu.
 5. Udzielenie Gminie Maszewo dwóch kredytów w wysokości 527.500 zł i 1.586.231 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Maszewie, Maszewo
  Część I: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Maszewo kredytu (na okres 8 lat) w wysokości 527.500,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego. 2. Kredyt powinien zostać przekazany przelewem na rachunek bankowy Gminy Maszewo w dniu 1.08.2011 r. 3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, z uwzględnieniem okresu karencji do 25.01.2012 r., 25 dnia każdego miesiąca: 2012 r. - 11 rat x 5 346 zł; 1 rata x 5 354 zł (64 160 zł) 2013 r. - 11 rat x 5 346 zł; 1 rata x 5 354 zł (64 160 zł) 2014 r. - 11 rat x 5 782 zł; 1 rata x 5 778 zł (69 380 zł) 2015 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2016 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2017 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2018 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2019 r. - 11 rat x 5 517 zł; 1 rata x 5 513 zł (66 200 zł) Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. Do wyliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie, razem z ratą kapitałową miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Burmistrza Miasta Maszewa, z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Część II zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Maszewo kredytu w wysokości 1 586 231 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego. 2.Kredyt powinien zostać przekazany przelewem na rachunek bankowy Gminy Maszewo w dniu 20.07.2011 r. 3.Spłata kredytu nastąpi jednorazowo, 30 lipca 2013 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. Do wyliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie, 25 dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą należność w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 5.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Burmistrza Miasta Maszewa, z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zamawiający zastrzega sobie (dotyczy I i II części zamówienia): 1) Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonych kredytów, opłat za niewykorzystanie części kredytów lub za przedterminową spłatę kredytów, opłaty administracyjnej za zarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytów, rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 3) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 4) zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu, skrócenia okresu spłaty kredytu, 5) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytów od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
 6. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GOLENIOWSKIEGO
  Zamawiający: Powiat Goleniowski, Goleniów
  Przedmiot zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie i jednostek organizacyjnych powiatu goleniowskiego według załącznika Nr 3 i 4. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
  b) realizację poleceń przelewu;
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych;
  e) lokowanie środków pieniężnych na lokaty overnight, lokaty jednodniowe, dwudniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne;
  f) zainstalowanie i korzystanie z usługi zwanej Home Banking przez wszystkie jednostki organizacyjne. Za zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej i wdrożenie (przeszkolenie pracowników wszystkich jednostek) bank nie pobierze żadnych opłat;
  g) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy;
  h) generowanie przez bank dla potrzeb służb finansowo - księgowych wyciągu do rachunku bankowego każdego dnia najpóźniej do godziny 10:00;
  i) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości uchwalonej na każdy rok budżetowy przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Radę Powiatu Goleniowskiego. Termin udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku .(Uwaga: dla zabezpieczenia kredytu Zamawiający nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym);
  j) nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń;
  k) wydawanie kart przedpłaconych w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego
  l) prowadzenie obsługi kasowej, w formie punktu kasowego w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w dni robocze w godzinach:
  poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  wtorek - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  środa - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Inne osoby dla Marcinkiewicz (208 osób):