Kogo reprezentuje osoba

Marczak Grzegorz

w KRS

Grzegorz Marczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Marczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Malużyn (Mazowieckie), Płońsk (Mazowieckie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gołaszewska Marianna, Januszewski Edward, Kamasa Andrzej, Kołodziejski Albert, Matuszewski Dariusz, Mikołajewski Mirosław Roman, Ostapowski Wojciech, Piskorski Jan, Szumański Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zalewski Cezary

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ct Lab Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000798348
 2. Elektrownia Ostrołęka Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000719342
 3. Fundacja Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych, Warszawa − KRS 0000509858
 4. Klub Strzelectwa Sportowego Sokół, Płońsk − KRS 0000023667
 5. Mazowiecki Szpital Wojewódzki W Ciechanowie Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000337087
 6. Mazowieckie Stowarzyszenie Społeczno-gospodarcze, Płońsk − KRS 0000376443
 7. Orange Polska S.A., Warszawa − KRS 0000010681
 8. Polska Energetyka Odnawialna S.A., Warszawa − KRS 0000334728
 9. Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej, Płońsk − KRS 0000160289
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Płońsku Sp. Z O.O., Płońsk − KRS 0000088095
 11. Stowarzyszenie Mazowiecki Klaster Chemiczny, Płock − KRS 0000597001
 12. Stowarzyszenie Wszyscy Dla Wszystkich, Płońsk − KRS 0000341654
 13. Veni S.A., Warszawa − KRS 0000525652
 14. Voltra Energy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000590737
 15. Voltra Sp. Z O.O., Radzymin − KRS 0000376498
 16. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000116702
 17. Waryński S.A. Grupa Holdingowa, Warszawa − KRS 0000099611

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rewitalizacji Starówki Ars Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000044769
 2. Eisei Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000041058
 3. Eisei Pirst Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000200668
 4. Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000427471
 5. Fundacja Gospodarcza Im. Karola Marcinkowskiego W Ciechanowie, Ciechanów − KRS 0000021747
 6. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Płońsk − KRS 0000431218
 7. Lottomerkury Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000017247
 8. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224180
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania W M. St. Warszawie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000146122
 10. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. Z O.O., Nasielsk − KRS 0000257722
 11. Orlen Aviation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000022177
 12. Orlen Koltrans Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000028251
 13. Orlen Serwis S.A., Płock − KRS 0000531983
 14. Pge Ej 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000347416
 15. Pge Energia Jądrowa S.A., Warszawa − KRS 0000345416
 16. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Orneta − KRS 0000170572
 17. Rynex Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000073429
 18. Ship - Service S.A., Warszawa − KRS 0000130927
 19. Spółdzielnia Mieszkaniowa Aleje Jerozolimskie, Warszawa − KRS 0000047340
 20. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Płońsku, Płońsk − KRS 0000198254
 21. Towarzystwo Budownictwa Społecznego W Płońsku Sp. Z O.O., Płońsk − KRS 0000198085
 22. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wieliszew Sp. Z O.O., Wieliszew − KRS 0000008510
 23. Tp Teltech Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000056853
 24. Wirtualna Polska S.A., Gdańsk − KRS 0000068548
 25. Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Wyszków − KRS 0000142996
 26. Zakład Energetyki Cieplnej W Wołominie Sp. Z O.O., Wołomin − KRS 0000203809
 27. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000408078
 28. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000067499

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciąż w okresie lipiec 2017 – czerwiec 2018”
  Zamawiający: Gmina Raciąż, Raciąż
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raciąż, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż, oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia
  Zamawiający: Gmina Dzierzążnia, Dzierzążnia
  Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z zachowaniem harmonogramu i sposobu selektywnej zbiórki w tym:
  2.1.1. Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych – (zmieszanych), (kod odpadu 20 03 01);
  w pojemnikach; 120 litrów lub 240 litrów ( raz w miesiącu), w zależności od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.
  2.1.2. Odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w każdej ilości wyselekcjonowanych ( raz w miesiącu):
  a) Szkło,
  b) Tworzywa sztuczne, papier, tektura i metale.
  2.2. Odbiór selektywnie zebranych odpadów z 3 pojemników (tzw. dzwonów), ustawionych przy remizie OSP w Dzierzążni. Pojemniki typu „dzwon” o poj. 1,5 m3 będą odbierane na żądanie Zamawiającego po całkowitym zapełnieniu. Wykonanie w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia.
  a) papier (kod 15 01 01; 20 01 01) ,
  b) szkło (kod 15 01 07; 20 01 02),
  c) tworzywa sztuczne (kod 15 01 02; 15 01 05; 20 01 39)
  2.3. Odbiór Odpadów Komunalnych, sprzed posesji w którym będą zbierane następujące rodzaje odpadów:
  a) Wielkogabarytowych i mebli (kod 20 03 07)
  b) Rozbiórkowych i budowlanych (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 02 04*),
  c) Resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich (kod 20 01 27*; 20 01 28; 15 01 10*; 15 01 11*)
  d) Rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich; (kod 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 29*; 20 01 30; 15 01 10*; 15 01 11*)
  e) Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz domowych opakowań po nich (kod 15 01 10*; 15 01 11*)
  f) Baterie i akumulatory (kod 20 01 33*; 20 01 34*)
  g) Przepracowane oleje (kod 20 01 26*)
  h) Przeterminowane leki (kod 20 01 31*; 20 01 32)
  i) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod 20 01 21*)
  j) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*; 20 01 35*; 20 01 36)
  k) Zużytych opon (kod 16 01 03)
  l) Zużyte kartridże i tonery
  Odbiór w/w odpadów następował będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej.
  2.4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki przez wykonawcę:
  a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki ( o poj. 120 l. oraz o poj. 240 l.) na odpady niesegregowane (zamieszane) oraz wymiana pojemników z terenu nieruchomości zaopatrzonych w pojemniki wg wykazu dostarczonego przez Zamawiającego.
  b) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości worek/worki z tworzyw sztucznych, do selektywnej zbiórki odpadów, ) Wprowadza się worki koloru:
  • zielonego - na odbiór szkła,
  • żółtego - na odbiór tworzyw sztucznych i metalu.
  • niebieskiego – na odbiór papieru i tektury
  c) wyposażenie Zamawiającego w 3 pojemniki typu „dzwon” o poj. 1,5, które zostaną ustawionych przy remizie OSP w Dzierzążni do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  3.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01):
  a) Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l,
  b) Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych następował będzie z drogi publicznej bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej, w przypadku gdy odległość od posesji do drogi jest większa niż 100 m odpady będą odebrane sprzed nieruchomości.
  c) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie go przed posesję w sposób umożliwiający jego swobodny odbiór z drogi publicznej lub nieruchomości,
  d) Częstotliwość wywozu, w przypadku odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
  e) Realizacja „reklamacji” - w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – fax nr 23 661 59 04 wew. 46 lub e-mail: odpady@dzierzaznia.pl
  f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie niesegregowanych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach,
  g) Obowiązkiem Wykonawcy będzie porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników w trakcie realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.
  3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) (kody 15 01 01; 20 01 02; 15 01 02; 20 01 39; 20 01 40).
  a) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych – szkła, papier i tektura oraz tworzyw sztucznych i metalu - z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub w zabudowie zagrodowej odbywać się będzie w systemie workowym,
  b) Wprowadza się worki koloru:
  • zielonego - na odbiór szkła,
  • żółtego - na odbiór tworzyw sztucznych i metalu.
  • Niebieskiego – papier i tektura
  c) Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca w ilości umożliwiającej odbiór zgromadzonego szkła, papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych i metalu,
  d) Worki powinny posiadać następujące parametry:
  • materiał – folia polietylenowa LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzajów odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
  • oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone,
  e) Odbiór selektywnie zbieranego szkła, papier i tektura oraz tworzyw sztucznych i metalu następował będzie z drogi publicznej, bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej, w przypadku gdy odległość od posesji do drogi jest większa niż 100 m odpady będą odebrane sprzed nieruchomości.
  f) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w sposób umożliwiający ich swobodny odbiór z drogi publicznej bądź sprzed posesji,
  g) Częstotliwość wywozu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – szkła, papier i tektura oraz tworzyw sztucznych i metalu - następować będzie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
  h) Realizacja „reklamacji” - w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 661 59 04 wew. 46 lub e-mail: odpady@dzierzaznia.pl. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach,
  i) Obowiązkiem Wykonawcy będzie porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków w trakcie realizacji usługi odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
  4. Selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu przy remizie OSP w Dzierzążni (odpady segregowane):
  • papier (kod 15 01 01; 20 01 01) ,
  • szkło (kod 15 01 07; 20 01 02),
  • tworzywa sztuczne (kod 15 01 02; 15 01 05; 20 01 39)
  a) Selektywnie zebrane odpady komunalne – Papier – odbierane będą z jednego pojemnika typu „dzwon”, o pojemności min. 1,5 m3 posadowionego na terenie przy remizie OSP w Dzierzążni do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  b) Selektywnie zebrane odpady komunalne – szkło – odbierane będą z jednego pojemnika typu „dzwon”, o pojemności min. 1,5 m3 posadowionego na terenie remizie OSP w Dzierzążni do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  c) Selektywnie zebrane odpady komunalne – tworzywa sztuczne – odbierane będą z jednego pojemnika typu „dzwon”, o pojemności min. 1,5 m3 lub z jednego pojemnika siatkowego o pojemności min. 1,5 m3, posadowionego na terenie remizie OSP w Dzierzążni do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  d) Częstotliwość wywozu, w przypadku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – szkła, papier i tektura oraz tworzyw sztucznych - po zapełnieniu pojemnika, w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności odbioru,
  e) Odbiór odpadów z pojemnika polegać będzie na opróżnieniu ww. pojemnika oraz posprzątaniu wokół niego, w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba,
  f) Realizacja „reklamacji” - w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 661 59 04 51 wew. 46 lub e-mail: odpady@dzierzaznia.pl
  g) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach,
  h) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również: porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z kontenerów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych.
 3. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu Rolniczego
  Zamawiający: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu Rolniczego. Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w myśl której rolą Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie robót budowlanych. Celem realizacji niniejszego zamówienia jest wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Postępu Rolniczego oraz ul. Zygmunta Noakowskiego na terenie osiedla „POŚWIĘTNE” w Płońsku. Kanalizacja deszczowa będąca przedmiotem opracowania jest niezbędna do prawidłowego odwodnienia ulic. Dotychczas odwodnienie odbywało się za pośrednictwem kratek deszczowych w ul. Postępu Rolniczego wpiętych do kanalizacji sanitarnej ø200, stąd konieczność wybudowania kanału służącego wyłącznie odprowadzaniu wody opadowej i roztopowej. Na trasie projektowanego kanału deszczowego występują następujące kolizje: 1) kanał ciepłowniczy, 2) sieć wodociągowa, 3) sieć kanalizacji sanitarnej, 4) sieć gazowa, 5) sieć energetyczna, 6) telefoniczna, oraz ewentualnie w zależności od zaprojektowanej trasy kanału: 1) ogrodzenie placu zabaw, 2) słup oświetleniowy, 3) zieleń (drzewa, krzewy), 4) istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 1) rury kanałowe o długości około 100 m, 2) izolacja termiczna zewnętrznej powierzchni rur kanałowych, jeżeli zajdzie konieczność, 3) studzienki rewizyjne w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, 4) kanał w miarę możliwości powinien być zlokalizowany w chodniku ulicy Zygmunta Noakowskiego. W przypadku, gdy kanalizacja deszczowa zostanie zaprojektowana w chodniku, obowiązkiem Wykonawcy po zrealizowaniu robót będzie położenie nowej nawierzchni wraz ze stosowną podbudową na całym odcinku chodnika, w którym realizowane były roboty. Nową nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej, która będzie nawiązywać kształtem i kolorem do istniejącego chodnika w ul. Postępu Rolniczego. Przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym opis ogólny przedmiotu zamówienia jest tylko materiałem pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań. Przedstawione wielkości i parametry są orientacyjne. Ostateczne wielkości muszą być ustalone przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, a danymi które zawarte zostaną w dokumentacji technicznej, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Projektant może zaproponować inne rozwiązania Zamawiającemu. Projektant ma swobodę w doborze materiałów i technologii, z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia. Dokumentacja projektowa obejmować musi następujące opracowania: 1) mapę d/c projektowych, 2) projekt budowlany kanalizacji deszczowej, 3) projekty przebudowy sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym kanałem deszczowym – jeżeli będą wymagane, 4) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 5) przedmiar robót, kosztorys inwestorski, 6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych materiałów, urządzeń, technologii itp., które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna zapewniać opisanie przedmiotu zamówienia na realizację inwestycji zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku użycia nazw własnych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tabeli równoważności, w której określi minimalne parametry zaprojektowanego wyrobu. W przypadku nieuprawnionego posługiwania się nazwami własnymi, Wykonawcę obciążą wszelkie koszty z tym związane. Zamawiający w takiej sytuacji nie ponosi żadnych kosztów związanych z nieuprawnionym posługiwaniem się nazwami własnymi. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) uzyskania wymaganych opinii i innych uzgodnień właściwych organów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, 2) uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych (jeżeli będzie konieczność), uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę bądź skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Płońsku zamiaru wykonania kanalizacji deszczowej, 3) uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew/krzewów – jeżeli będzie konieczność, 4) pełnienia nadzoru autorskiego, w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 5) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 6) sporządzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. W skład robót budowlanych wchodzą: 1) prace przygotowawcze, 2) prace rozbiórkowe, rozbiórka nawierzchni dróg i chodników w zależności od potrzeb, 3) roboty ziemne i ewentualnie odwodnieniowe, 4) roboty technologiczne, wykonanie kanałów i odgałęzień, montaż studni i urządzeń, 5) odtworzenie nawierzchni i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie podstawowych (prostych) czynności budowlanych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 6 do siwz.
 4. Usługa dalszego zagospodarowania odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 12).
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o., Płońsk
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dalszego zagospodarowania odpadów - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12) pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poświętnem gm. Płońsk. 2.Przewidywaną miesięczną ilość dowożonych odpadów szacuje się od 250 do 600 Mg z możliwością zwiększenia jej o 20%. 3.Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają na linii sortowniczej, na której sortowane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady surowcowe (z grupy 15 i 20). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady plastikowe – PE, PP, PET i PS. Odpady są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80 x 100 x 150 cm związanych stale drutem o grubości 3,2 mm. Średnia gęstość objętościowa odpadu to 480 kg/m3. 4.Powyższy odpad nie stanowi balastu posortowniczego, tylko selektywnie (ręcznie i mechanicznie przy pomocy separatora optopneumatycznego) wydzielony półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. 5.Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21). 6.Parametry jakościowe odpadów zawarte są w załączniku nr 7 do siwz (Sprawozdanie z badań nr 178/PBG/2015).
 5. Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska
  Zamawiający: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na mechanicznym i ręcznym zamiataniu ulic
  i parkingów na terenie miasta Płońsk.

  1. Zakres usługi:

  1) pozimowe uprzątnięcie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż w okresie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2017 roku (łączna powierzchnia – 241 223, 00 m2) z zebraniem zalegającego piasku używanego do akcji zimowego utrzymania ulic
  i parkingów gminnych, z przygotowaniem do bieżącego utrzymania czystości w ramach „Mechanicznego i ręcznego zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk” - zgodnie
  z wykazem ulic i parkingów gminnych;
  2) mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów gminnych w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 15 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (łączna powierzchnia – 241 223, 00 m2) - zgodnie z wykazem ulic i parkingów gminnych i harmonogramem zamiatania;
  3) przywrócenie porządku (zebranie odpadów, ich wywóz i zagospodarowanie) po imprezach plenerowych organizowanych pod patronatem bądź przy współudziale Urzędu Miejskiego w Płońsku na terenie miasta w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (max 20 imprez na powierzchni ok. 5 500,00 m2). Zamawiający na 5 dni przed planowaną imprezą określi przewidywaną ilość osób biorących w niej udział. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić odpowiednią ilość i pojemność pojemników;
  4) dodatkowe wg potrzeby Zamawiającego zamiatanie ulic i parkingów gminnych wynikające
  z aktualnych potrzeb (uroczystości lub imprezy okolicznościowe) rezygnując jednorazowo z zamiatania innych ulic o podobnej powierzchni w m2.

  2. Do wykonania ww. prac należy używać bezpyłowych zamiatarek mechanicznych przeznaczonych: do zamiatania ulic - 1 szt., do zamiatania parkingów i wysepek ulicznych - 1 szt. oraz pojazdu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych - 1 szt.
  3. Czas pracy zamiatarek:
  1) ustala się czas pracy bezpyłowych zamiatarek mechanicznych przeznaczonych: do zamiatania ulic - 1 szt. oraz do zamiatania parkingów i wysepek ulicznych - 1 szt. w dni robocze w godzinach pomiędzy 1800
  a 700 dnia następnego;
  2) Zamawiający i Wykonawca za zgodą Zamawiającego zastrzegają sobie prawo do ustalenia innego czasu pracy zamiatarki jednorazowo lub w określonym czasie.

  4. „Wykaz ulic i parkingów gminnych wraz z częstotliwością mechanicznego i ręcznego zamiatania” przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy.
  5. Szczegółowy harmonogram zamiatania ulic i parkingów gminnych zostanie ustalony z Wykonawcą usługi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.
  6. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca.
 6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin
  Zamawiający: Urząd Gminy Sochocin, Sochocin
  Przedmiotem zamówienia: jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu
  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin w tym:
  a) odpadów komunalnych zmieszanych, oraz popiół,
  b)odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
  opakowania z tworzyw sztucznych i puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe,
  papier i tektura,
  szkło opakowaniowe,
  odpady zielone,
  c)odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych,
  d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości zamieszkałych.
  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałychoraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz :
  z mobilnego punku selektywnej zbiórki
  z Punktu Zbiórki Selektywnie Zebranych Odpadów (PSZOK) mieszczącego się w Gminnym Zakładzie Komunalnym przy ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin


 7. Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018
  Zamawiający: Gmina Naruszewo, Naruszewo
  Przedmiotem
  zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Naruszewo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 ze zm.), z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego, zapisami Regulaminu utrzymania czystości i
  porządku na terenie Gminy Naruszewo, przyjętego uchwałą Rady Gminy w Naruszewie nr XVII/118/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo, oraz Uchwałą Nr XVIII/119/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w
  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1. Zakres prac obejmuje: 1.1. Odbieranie odpadów
  komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w tym: 1.1.1. Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych – (zmieszanych), (kod odpadu
  20 03 01); w każdej ilości, z koszy o pojemności 120 litrów lub 240 litrów raz w miesiącu, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym rozumianym jako
  zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem na danej nieruchomości i wspólnie się utrzymujących. 1.1.2. Odbieranie odpadów
  komunalnych zbieranych w sposób selektywny w każdej ilości – wyselekcjonowane: a) Szkło, b) Tworzywa sztuczne i metale, c) Papier i tektura. 1.2. Odbieranie, z
  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych usytuowanego w Naruszewie (PSZOK), po ich dostarczeniu przez mieszkańców na własny koszt, każdej ilości
  odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych: a) Wielkogabarytowych i mebli (kod 20 03 07) – z jednego kontenera o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener
  KP7 zadaszony plandeką, b) Rozbiórkowych i budowlanych (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 02
  04*) – z jednego kontenera o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7 zadaszony plandeką, c) Zielonych (kod 20 01 08; 20 02 01; 20 02 03) – z jednego pojemnika z
  pokrywą na odpady komunalne o pojemności 1100 l, d) Metalu (kod 15 01 04; 20 01 40) - z jednego pojemnika z pokrywą na odpady komunalne o pojemności 1100 l,
  e) Papieru (kod 15 01 01; 20 01 01) - z jednego pojemnika typu „dzwon” o pojemności min. 1500 l, f) Szkła (kod 15 01 07; 20 01 02) - z jednego pojemnika typu
  „dzwon”, o pojemności min. 1500 l, g) Tworzywa sztuczne (kod 15 01 02; 15 01 05; 20 01 39) – z jednego pojemnika typu „dzwon” o pojemności min. 1500 l, albo z
  jednego pojemnika siatkowego o pojemności min. 1500 l, h) Resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich
  (kod 20 01 27*; 20 01 28; 15 01 10*; 15 01 11*) – z zamkniętych szczelnie pojemników z pokrywą o pojemności 240 l, i) Rozpuszczalniki, środki czyszczące,
  substancje do wywabiania plam i opakowania po nich; (kod 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 29*; 20 01 30; 15 01 10*; 15 01 11*) – z zamkniętych szczelnie
  pojemników z pokrywą o pojemności 240 l, j) Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz opakowań po nich (kod 15 01
  10*; 15 01 11*) – z zamkniętych pojemników z pokrywą o pojemności 240 l, k) Środki ochrony roślin oraz opakowań po nich (kod 20 01 19*; 20 01 80; 15 01 10*) – z
  zamkniętych pojemników z pokrywą o pojemności 240 l, l) Baterie i akumulatory (kod 20 01 33*; 20 01 34*) – z zamkniętych pojemników z pokrywą o pojemności 240
  l, m) Przepracowane oleje (kod 20 01 26*) – z zamkniętych szczelnie pojemników z pokrywą 1100 l, n) Przeterminowane leki (kod 20 01 31*; 20 01 32) – z
  zamkniętych pojemników z pokrywą 240 l, o) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod 20 01 21*) – z zamkniętych pojemników 240 l, p) Zużytego
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*; 20 01 35*; 20 01 36) z zamkniętych kontenerów o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7, r) Zużytych opon
  (kod 16 01 03) – z kontenerów zadaszonych plandeką o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7. 1.3. Odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych z miejscowości
  Nacpolsk, po ich dostarczeniu przez mieszkańców na własny koszt: a) Rozbiórkowych i budowlanych (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82;
  17 02 01; 17 02 02; 17 02 03) – z jednego kontenera o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7 zadaszony plandeką, b) Zielonych (kod 20 01 08; 20 02 01; 20 02 03) –
  z jednego pojemnika z pokrywą na odpady komunalne o pojemności 1100 l, c) Papieru i tektury (kod 15 01 01; 20 01 01) - z jednego pojemnika typu „dzwon” o
  pojemności min. 1500 l, d) Szkła (kod 15 01 07; 20 01 02) - z jednego pojemnika typu „dzwon” o pojemności min. 1500 l, e) Tworzywa sztuczne (kod 15 01 02; 15 01
  05; 20 01 39) – z jednego pojemnika typu „dzwon” o pojemności min. 1500 l, albo z jednego pojemnika siatkowego o pojemności min. 1500 l, f) Wielkogabarytowych i
  mebli (kod 20 03 07) – z jednego kontenera o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7 zadaszony plandeką. 1.4. Odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych z
  miejscowości Wróblewo-Osiedle po ich dostarczeniu przez mieszkańców na własny koszt: a) Papieru i tektury (kod 15 01 01; 20 01 01) - z dwóch pojemników typu
  „dzwon” o pojemności min. 1500 l każdy, b) Szkła (kod 15 01 07; 20 01 02) - z dwóch pojemników typu „dzwon” o pojemności min. 1500 l każdy, c) Tworzywa
  sztuczne (kod 15 01 02; 15 01 05; 20 01 39) – z dwóch pojemników typu „dzwon” o pojemności min. 1500 l każdy, albo z dwóch pojemników siatkowego o pojemności
  min. 1500 l każdy. 1.5. Częstotliwość odbioru odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) – g)oraz z miejscowości wymienionych w pkt 1.3. i 1.4. – po zapełnieniu kontenera lub pojemnika, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy konieczności odbioru. 1.6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
  Naruszewie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. h) – r) raz na kwartał, w godz. 8.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i
  zaakceptowanym przez Zamawiającego. 1.7. Kontenery i pojemniki zlokalizowane będą w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 1.8. Zamawiający zapewni
  nadzór i obsługę fizyczną punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 1.9. 1.9. Nadzór i obsługę fizyczną punktu selektywnego
  zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie, w zakresie zbierania i odbioru odpadów, o których mowa w pkt 1.2. lit. h) – r) zapewni Wykonawca. 1.10. Wykonawca
  w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt do dnia 1 stycznia 2017 roku nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
  zmieszanych, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo. Ilość i rodzaj pojemników
  będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Wykonawcy przez Zamawiającego i uzależniona będzie od rodzaju zabudowy oraz liczby i wielkości gospodarstw
  domowych usytuowanych na terenie Gminy Naruszewo. W sytuacji zmiany liczby lub wielkości gospodarstw domowych, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca w
  ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do bieżącego dostosowywania ilości i rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych do
  liczby i wielkości gospodarstw domowych usytuowanych na terenie Gminy Naruszewo, w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia pojemniki pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia, zobowiązany jest na
  własny koszt odebrać pojemniki z nieruchomości, na których były one posadowione. 1.11. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt do dnia
  1 stycznia 2017 roku punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) - g) oraz miejscowości wymienione w pkt
  1.3. i 1.4. w kontenery i pojemniki w ilości określonej w tychże punktach, a także zapewni obsługę w zakresie odbierania odpadów z punktów selektywnego zbierania
  odpadów komunalnych. W trakcie realizacji zamówienia kontenery i pojemniki pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty zakończenia
  realizacji zamówienia, zobowiązany jest na własny koszt odebrać pojemniki z nieruchomości, na których były one posadowione. 1.12. Wykonawca, w ramach realizacji
  zamówienia, w terminach określonych w pkt 1.6. wyposaży na swój koszt punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie w kontenery i pojemniki
  do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1.2. lit. h) – r), w liczbie umożliwiającej odbiór każdej ilości dostarczonych odpadów komunalnych oraz
  zapewni obsługę w zakresie odbierania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym samym dniu roboczym, niezwłocznie po jego
  zamknięciu. 1.13. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt do dnia 1 stycznia 2017 roku nieruchomości zamieszkałe, na których odpady
  komunalne będą gromadzone w sposób selektywny w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – szkła oraz tworzyw sztucznych i metalu - na cały okres
  obowiązywania Umowy. Worki muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo. Ilość i rodzaj
  worków będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Wykonawcy przez Zamawiającego i uzależniona będzie od rodzaju zabudowy oraz liczby i wielkości
  gospodarstw domowych deklarujących selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz gospodarstw domowych
  deklarujących selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych zostanie wykonawcy przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy. W sytuacji zwiększenia
  liczby lub wielkości gospodarstw domowych deklarujących selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca w
  ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia worków gospodarstwom domowym deklarującym selektywny sposób gromadzenia odpadów
  komunalnych w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
  komunalnych – szkła oraz tworzyw sztucznych i metalu pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia,
  zobowiązany jest na własny koszt odebrać pojemniki z nieruchomości, na których były one posadowione. 2. Odbiór każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej: 2.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod
  20 03 01): a) Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l, b) Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych
  następował będzie z drogi publicznej bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej, c) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemnik przeznaczony
  do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie go przed posesję w sposób umożliwiający jego
  swobodny odbiór z drogi publicznej, d) Częstotliwość wywozu, w przypadku odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, na której
  zamieszkują mieszkańcy, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, e)
  Realizacja „reklamacji” - w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie
  potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: ugnaruszewo@vip.wp.pl. f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie niesegregowanych odpadów
  poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną
  usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej
  położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach, g) Obowiązkiem Wykonawcy będzie porządkowanie terenu zanieczyszczonego
  odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników w trakcie realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. 2.2. Selektywnie zebrane
  odpady komunalne (odpady segregowane) (kody 15 01 01; 20 01 02; 15 01 02; 20 01 39; 20 01 40). a) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych – szkła,
  tworzyw sztucznych i metalu, papieru i tektury - z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub w zabudowie zagrodowej odbywać się będzie w
  systemie workowym, b) Wprowadza się worki koloru: • zielonego - na odbiór szkła, • żółtego - na odbiór tworzyw sztucznych i metalu, • niebieskiego - na odbiór
  papieru i tektury. c) Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia
  Wykonawca w ilości umożliwiającej odbiór każdej ilości zgromadzonego szkła, tworzyw sztucznych i metalu oraz papieru i tektury, d) Worki powinny posiadać następujące parametry: • materiał – folia polietylenowa LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzajów odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
  • oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, • minimalna pojemność worka 35 l, e) Odbiór
  selektywnie zbieranego szkła, tworzyw sztucznych i metalu oraz papieru i tektury następował będzie z drogi publicznej, bezpośrednio sprzed nieruchomości
  zamieszkałej, f) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w
  szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w sposób umożliwiający ich swobodny odbiór z drogi publicznej, g) Częstotliwość wywozu selektywnie zbieranych
  odpadów komunalnych – szkła, tworzyw sztucznych i metalu oraz papieru i tektury - następować będzie raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem wykonanym
  przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, h) Realizacja „reklamacji” - w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub
  e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: ugnaruszewo@vip.wp.pl, i)
  Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
  oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania
  odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach, j)Obowiązkiem Wykonawcy będzie porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków w trakcie realizacji usługi
  odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
  zabudowie wielorodzinnej: 3.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): a) Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z
  kontenerów o pojemności 6,5 m³, tzw. kontenery KP7 w ilości dwie sztuki posadowionych na terenie spółdzielni mieszkaniowej „Żurawianka” w Nacpolsku, b)
  Częstotliwość wywozu, w przypadku odpadów komunalnych niesegregowanych odbieranych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - po
  zapełnieniu pojemnika, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności odbioru, c) Odbiór odpadów z kontenerów polegać będzie na wywozie i
  opróżnieniu ww. kontenerów oraz posprzątaniu wokół nich, w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, d) Realizacja „reklamacji” - w ciągu 24 godzin od otrzymania
  zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail:
  ugnaruszewo@vip.wp.pl, e) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie niesegregowanych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami
  obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych
  czynności, tj. kart przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20
  ust. 1 ustawy o odpadach, f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również: porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z
  kontenerów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych. 3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) (kody 15 01 07; 20 01 02):
  a) Selektywnie zebrane odpady komunalne – szkło – odbierane będą z jednego pojemnika typu „dzwon”, o pojemności min. 1500 l posadowionego na terenie
  spółdzielni mieszkaniowej „Żurawianka” w Nacpolsku, b) Selektywnie zebrane odpady komunalne – tworzywa sztuczne – odbierane będą z jednego pojemnika typu
  „dzwon”, o pojemności min. 1500 l lub z jednego pojemnika siatkowego o pojemności min. 1500 l, posadowionego na terenie spółdzielni mieszkaniowej „Żurawianka” w
  Nacpolsku, c) Selektywnie zebrane odpady komunalne – papier i tektura – odbierane będą z jednego pojemnika typu „dzwon”, o pojemności min. 1500 l
  posadowionego na terenie spółdzielni mieszkaniowej „Żurawianka” w Nacpolsku, d) Częstotliwość wywozu, w przypadku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
  – szkła, tworzyw sztucznych, papier i tektura - odbieranych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - po zapełnieniu pojemnika, w ciągu 24 godzin
  od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności odbioru, e) Odbiór odpadów z pojemnika polegać będzie na opróżnieniu ww. pojemnika oraz posprzątaniu wokół
  niego, w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, f) Realizacja „reklamacji” - w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego;
  załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: ugnaruszewo@vip.wp.pl, g) Obowiązkiem Wykonawcy będzie
  zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie
  Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady
  powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach, h) Obowiązkiem
  Wykonawcy będzie również: porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z kontenerów w trakcie realizacji usługi
  odbioru odpadów komunalnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem. 5. Obowiązki
  Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 5.1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy
  szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów komunalnych, z wyszczególnieniem nieruchomości, na których prowadzona jest
  selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 5.2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram (w formie papierowej i elektronicznej), o którym mowa w pkt
  1.6., 2.1. d) i 2.2. g), na cały okres trwania umowy, który winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest
  przedstawić Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w dniu 1 stycznia 2017 roku. 5.3. Każdorazowa zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych wymaga
  akceptacji ze strony Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca. Zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania
  harmonogramu przez Zamawiającego. 5.4. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów komunalnych. W tym
  celu Wykonawca dostarcza harmonogram odbioru odpadów komunalnych wszystkim mieszkańcom objętym systemem gospodarowania odpadami. Dodatkowo
  Wykonawca dostarcza harmonogram Zamawiającemu celem opublikowania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Naruszewie, oraz tablicach ogłoszeń na terenie
  Gminy Naruszewo. 5.5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w dni powszednie w godzinach 7.00 - 18.00 przy czym właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić pojemniki i worki do godz. 7.00, w dniu przewidzianym w harmonogramie odbioru. 5.6. W przypadku
  niemożności odbioru odpadów komunalnych, na skutek okoliczności zaistniałych po stronie Wykonawcy, w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca
  zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu w którym
  odebranie nie było możliwe. 5.7. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych w terminie wynikającym z harmonogramu, na skutek siły wyższej,
  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty ustania
  przesłanek, z powodu których odbiór odpadów nie był możliwy. 5.8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań,
  zgodnych z przepisem art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). 5.9. Odpady
  zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Naruszewo Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z
  obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz
  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarować do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
  wskazanej w ofercie. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na miesiąc (wraz z fakturami za wykonanie usług) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 5.10. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
  porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Wykonawca w ofercie wskaże instalacje, do których przekazywać będzie odebrane odpady z terenu Gminy
  Naruszewo. 5.11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze
  zm.), 3) Uchwały Rady Gminy w Naruszewie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo, 4) Uchwały Rady Gminy w
  Naruszewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na których zamieszkują
  mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5)
  Aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. 5.12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji
  potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez
  Zamawiającego dodatkowych informacji). 5.13. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji. 5.14. Przed wykonaniem usługi
  odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest do kontroli odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika. Zgodnie z art. 9f
  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela
  nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady
  komunalne i niezwłocznego powiadamiania, o tym fakcie Zamawiającego. 5.15. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie
  wykonywania usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. Charakterystyka Gminy Naruszewo: a) powierzchnia Gminy Naruszewo wynosi: 160,00 km2. b) liczba
  mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 6434 osób (stan na dzień 27.10.2016 roku), c) na terenie Gminy Naruszewo na dzień 27 października 2016 r.
  zaewidencjonowanych jest 1584 gospodarstw domowych rozumianych jako zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem na danej
  nieruchomości i wspólnie się utrzymujących, które ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych w tym 179 nieruchomości lokalowych, na których zamieszkują
  mieszkańcy, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Żurawianka” w Nacpolsku. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru
  odpadów. Ich liczba w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości d) Gmina
  Naruszewo liczy 33 sołectwa: Dłutowo, Drochowo – Wola-Krysk, Grąbczewo, Januszewo, Kębłowice, Kozarzewo, Krysk – Nowy Krysk, Łazęki, Michałowo – Beszyno,
  Nacpolsk, Naruszewo, Nowe Naruszewo, Nowy Nacpolsk, Pieścidła, Postróże, Potyry, Radzymin – Radzyminek, Rąbież – Drochówka, Skarboszewo, Skarszyn, Skwary,
  Sobanice, Sosenkowo, Srebrna, Stachowo, Stary Nacpolsk, Strzembowo, Troski – Wróblewo, Wichorowo, Wronino, Zaborowo I, Zaborowo II, Żukowo. 7. Ilość odpadów
  odebranych z terenu Gminy Naruszewo w 2015 r.: Kod Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa [Mg] 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady
  komunalne 817, 20 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 81, 31 20 03 07 Wielkogabarytowe 10, 58 17 01 07 Zmieszane odpady z gruzu i betonu 22, 70 20
  01 02 Szkło 15, 54 20 01 39 Tworzywa sztuczne 25, 21 20 01 01 Papier i tektura 3, 61 20 01 36 Zużyty sprzęt elektroniczny 0, 00 20 01 33 Baterie i akumulatory 0, 00
  20 01 26 Oleje i tłuszcze 0, 00 20 01 13 Rozpuszczalniki 0, 00 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 0, 00 15 01 10 Opakowania zawierające
  pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0, 00 16 01 03 Zużyte opony 1, 64 20 01 21* Lampy fluorescencyjne 0, 001 8. Zamawiający wymaga
  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  wykonywanie prac fizycznych związanych z załadunkiem, wyładunkiem oraz transportem odpadów oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie
  czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje
  wykonywania czynności administracyjno-biurowych).
 8. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski
  Zamawiający: Urząd Gminy w Załuskach, Załuski
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 250.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Załuski i uchwałą Rady Gminy Załuski w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest: wywóz odpadów komunalnych stałych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje 63 Zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach tych Zadań: 1. Zadanie nr 1: KPP Białobrzegi ul. Żeromskiego 23 - powiat białobrzeski 2. Zadanie nr 2: KP Łaskarzew ul. Szkolna 3 - powiat garwoliński 3. Zadanie nr 3: PP Wilga ul. Warszawska 38 - powiat garwoliński 4. Zadanie nr 4: KPP Gostynin ul. 3-go Maja 17 - powiat gostyniński 5. Zadanie nr 5: PP Sanniki ul. Warszawska 155 - powiat gostyniński 6. Zadanie nr 6: KPP Grójec ul. Brzozowa 108 - powiat grójecki 7. Zadanie nr 7: KP Warka ul. Polna 4A - powiat grójecki 8. Zadanie nr 8: PP Nowe Miasto n. Pilicą ul. Warszawska 16 - powiat grójecki 9. Zadanie nr 9: PP Mogielnica ul. Mostowa 27 - powiat grójecki 10. Zadanie nr 10: KPP Kozienice ul. Radomska 1 - powiat kozienicki 11. Zadanie nr 11: KP Gniewoszów ul. Lubelska 39 - powiat kozienicki 12. Zadanie nr 12: KP Grabów n. Pilicą ul. Pułaskiego 30 - powiat kozienicki 13. Zadanie nr 13: KPP Lipsko ul. Spacerowa 31 A - powiat lipski 14. Zadanie nr 14: KPP Łosice ul. Kolejowa 6 - powiat łosicki 15. Zadanie nr 15: KPP Maków Mazowiecki ul. Łąkowa 3 - powiat makowski 16. Zadanie nr 16: PP Krasnosielc ul. Młynarska 2 - powiat makowski 17. Zadanie nr 17: KPP Mława ul. Sienkiewicza 2 - powiat mławski 18. Zadanie nr 18: PP Kadzidło ul. Słoneczna 2 - powiat ostrołęcki 19. Zadanie nr 19: PP Goworowo ul. Szkolna 10 - powiat ostrołęcki 20. Zadanie nr 20: PP Baranowo ul. Plac Trzydziestolecia 7 - powiat ostrołęcki 21. Zadanie nr 21: KWP Laskowiec ul. Słoneczna - powiat ostrołęcki 22. Zadanie nr 22: KPP Ostrów Mazowiecka ul. Piłata 12 - powiat ostrowski 23. Zadanie nr 23: KP Małkinia Górna ul. Nurska 39 - powiat ostrowski 24. Zadanie nr 24: PP Bodzanów ul. Głowackiego 13 - powiat płocki 25. Zadanie nr 25: KP Raciąż ul. Błonie 1 - powiat płoński 26. Zadanie nr 26: PP Nowe Miasto ul. Rynek Główny 33 - powiat płoński 27. Zadanie nr 27: KPP Przysucha ul. Plac 3-go Maja 8 - powiat przysuski 28. Zadanie nr 28: PP Odrzywół ul. Warszawska 53 - powiat przysuski 29. Zadanie nr 29: KMP Radom ul. 11 Listopada 37/59 - powiat radomski 30. Zadanie nr 30: KMP Radom ul. 11 Listopada 37/59 (psy) - powiat radomski 31. Zadanie nr 31: I KP Radom ul. Traugutta 30/30a - powiat radomski 32. Zadanie nr 32: II KP Radom ul. Radomskiego 2 - powiat radomski 33. Zadanie nr 33: III KP Radom ul. Batalionów Chłopskich 6/8 -powiat radomski 34. Zadanie nr 34: WPI KMP Radom ul. Młodzianowska 24 - powiat radomski 35. Zadanie nr 35: KP Iłża ul. Przy Malenie 1a - powiat radomski 36. Zadanie nr 36: KP Jedlińsk ul. Warszawska 2 - powiat radomski 37. Zadanie nr 37: KP Pionki ul. Leśna 15 - powiat radomski 38. Zadanie nr 38: KP Zakrzew 29 - powiat radomski 39. Zadanie nr 39: PP Wierzbica ul. Krasickiego 20 - powiat radomski 40. Zadanie nr 40: RDz. Radom ul. Reja 5 - powiat radomski 41. Zadanie nr 41: KWP Radom Laboratorium Kryminalistyczne ul. Limanowskiego 95 - powiat radomski 42. Zadanie nr 42: KWP Radom ul. Garbarska 55/57 - powiat radomski 43. Zadanie nr 43: KWP Radom ul. Energetyków 14 (SOT) - powiat radomski 44. Zadanie nr 44: KWP Radom ul. Energetyków 14 (MAGAZYNY) - powiat radomski 45. Zadanie nr 45: KPP Sochaczew ul. Warszawska 23/25 - powiat sochaczewski 46. Zadanie nr 46: PP Nowa Sucha 60 - powiat sochaczewski 47. Zadanie nr 47: PP Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 58 - powiat sochaczewski 48. Zadanie nr 48: PP Teresin ul. Lipowa 15 - powiat sochaczewski 49. Zadanie nr 49: KPP Sokołów Podlaski ul. Wolności 50 - powiat sokołowski 50. Zadanie nr 50: PP Kosów Lacki ul. Łąkowa 3 - powiat sokołowski 51. Zadanie nr 51: PP Sterdyń ul. Seroczyńska 1 - powiat sokołowski 52. Zadanie nr 52: KWP o/z Siedlce ul. Kazimierzowska 102 - powiat siedlecki 53. Zadanie nr 53: KMP Siedlce ul. Starowiejska 66 - powiat siedlecki 54. Zadanie nr 54: KP Mordy ul. Kilińskiego 5 - powiat siedlecki 55. Zadanie nr 55: KP Mokobody ul. Ks. Brzóski 1 - powiat siedlecki 56. Zadanie nr 56: KPP Sierpc ul. Kilińskiego 24c - powiat sierpecki 57. Zadanie nr 57: KPP Wyszków ul. Kościuszki 13 - powiat wyszkowski 58. Zadanie nr 58: PP Długosiodło ul. Kościuszki 5 - powiat wyszkowski 59. Zadanie nr 59: KPP Zwoleń ul. Kochanowskiego 10 - powiat zwoleński 60. Zadanie nr 60: KPP Żuromin ul. Warszawska 8 - powiat żuromiński 61. Zadanie nr 61: KPP Żyrardów ul. Chopina 4/6 - powiat żyrardowski 62. Zadanie nr 62: KP Mszczonów ul. Kościuszki 3 - powiat żyrardowski 63. Zadanie nr 63: PP Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1 - powiat żyrardowski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ - stanowiących wykazy cenniki asortymentowo ilościowe wraz ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne: 1. Wykonawca zobowiązuje się postępować z przekazanymi odpadami w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie stosownych delegacji ustawowych. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotowej umowy, a w szczególności wpisy, zezwolenia i decyzje właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywania ich niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego. 3. W razie utraty uprawnień, o których mowa powyżej, a w szczególności zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z odbiorem przez Wykonawcę odpadów po utracie posiadanego przez niego wpisu lub uprawnienia do gospodarowania tymi odpadami, a w szczególności jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kar, opłat, odszkodowań lub innych należności. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy przy dołożeniu najwyższej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter świadczonych przez niego usług oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w dni robocze w godz. 800 - 1500 w terminach ustalonych przez Strony, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznego zgłoszenia odbioru odpadów w terminie innym niż uprzednio ustalono. Realizacja telefonicznego zlecenia nastąpi w terminie zgodnym ze złożoną ofertą. 6. Wykonawca będzie odbierał odpady własnym transportem z miejsc wskazanych przez Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego kosztami transportu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór przez niego odpadów, który będzie każdorazowo podpisywany przez osobę przekazującą odpady ze strony Zamawiającego. W przypadku telefonicznego zgłoszenia zlecenia przedmiotowy dokument musi dodatkowo zawierać datę zgłoszenia i datę odbioru odpadów. 8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pojemnika/ów przystosowanego/ych do składowania odpadów komunalnych na rzecz Zamawiającego, przez okres trwania umowy. 9. W przypadku przejęcia przez Miasto lub Gminę gospodarki odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych na podstawie uchwały Rady Miasta lub Gminy, stosownie do postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) przed upływem terminu obowiązywania umowy, umowa wygasa. Zamawiajacy zawiadamia o powyższym Wykonawcę forma pisemną, za potwierdzeniem odbioru.
 10. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego kompaktora dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dalanówku gm. Płońsk.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o., Płońsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego kompaktora dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dalanówku gm. Płońsk.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Kompaktor używany, po bieżącym, kapitalnym remoncie, który w swoim zakresie obejmował między innymi:
  a) Regenerację silnika spalinowego.
  b) Regenerację reduktora napędu pomp.
  c) Regenerację pomp hydraulicznych układu jazdy.
  d) Regenerację pompy układu roboczego.
  e) Regenerację silników hydraulicznych układu jazdy.
  f) Regenerację przekładni jazdy.
  g) Regenerację siłowników hydraulicznych.
  h) Regenerację układu kinematycznego łączenia ramy przedniej i tylnej.
  i) Naprawę instalacji elektrycznej obejmującą wymianę na nowe uszkodzonych elementów.
  j) Wymianę wszystkich przewodów hydraulicznych.
  k) Wymianę termostatu hydraulicznego.
  l) Regenerację sterownika hydraulicznego z wymianą zestawu uszczelnień.
  m) Naprawę kabiny operatora.
  n) Regenerację lemieszy.
  o) Regenerację rozdzielacza hydraulicznego.
  p) Wymianę nakładek i zabezpieczeń kół jezdnych.
  q) Czyszczenie zbiornika oleju i paliwa.
  r) Lakierowanie całej maszyny.
  2) Maszyna wyprodukowana nie wcześniej niż w 2000 roku.
  3) Masa eksploatacyjna 32 000 - 34 000 kg.
  4) Silnik o mocy 320 - 350 KM.
  5) Kabina ze wzmocnieniem przeciw zgniotnym.
  6) Koła stalowe z nowymi kolcami tnącymi.
  7) Łyżka pojemnościowa z krata osłonową o pojemności 3,7 - 4,5 m3.
  8) Ogrzewanie postojowe.
  9) Klimatyzacja.
  10) Autoalarm chroniący co najmniej dostęp do kabiny, zbiornika paliwa i akumulatorów.
  11) Pompa do tankowania paliwa zamontowana na stałe.
  3.Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
  1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu na przedmiot zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości.
  2) Wykonawca musi posiadać ważną umowę dystrybutorską / serwisową z co najmniej jednym z wiodących producentów maszyn budowlanych.
  3) Wykonawca powinien posiadać co najmniej 2 samochody serwisowe i bazę warsztatową w odległości do 100 km od składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.
  4.Pozostałe wymagania zamawiającego:
  1) Maszyna musi być sprawna technicznie, użytkowo i gotowa do pracy na składowisku odpadów.
  2) Zamawiający przez wyborem oferty najkorzystniejszej zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w ofercie poprzez dokonanie oględzin maszyny i sprawdzenie jej stanu technicznego (maszyna musi znajdować się na terenie RP).
  3) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dokonania sprawdzenia przez powołanego przez siebie niezależnego biegłego rzeczoznawcy.
  4) Wykonawca w ramach zamówienia przeszkoli nieodpłatnie co najmniej 2 operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji kompaktora.
 11. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakroczym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakroczym, Zakroczym
  Zakres prac obejmuje: 1.Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z pobytem stałym i czasowym, w tym: a)odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) b)odbieranie odpadów segregowanych c)odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, d)odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. 2.Odbieranie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz następnie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj. a)przeterminowane leki i chemikalia b)zużyte baterie i akumulatory; c)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; d)odpady zielone(ogrodowe) e)odpady segregowane (metal, szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowaniowe odpady wielomateriałowe) f)meble i odpady wielkogabarytowe; g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. 3.Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych tj rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby itp. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 4.Oferowanie właścicielom nieruchomości zakupu lub najmu pojemników. Zakup lub najem będzie przedmiotem właściwej umowy pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki muszą być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi przez właściciela nieruchomości rozumie się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządcę nieruchomości. Dlatego też zgodnie z powyższym dostarczenie pojemników do zabudowy wielorodzinnej może odbywać się na podstawie właściwej umowy pomiędzy wykonawcą a zarządcą nieruchomości. 5.Opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Zakroczym.
 12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo.
  Zamawiający: Gmina Baboszewo, Baboszewo
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Baboszewo, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości letniskowych, oraz koszy ulicznych, odpadów dostarczanych przez mieszkańców do PSZOK i miejsca postoju MPSZOK - w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku z załącznikami, oraz Uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo i uchwałą XI/80/2015 Rady Gminy Baboszewo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo i zagospodarowania tych odpadów. Zamówienie obejmuje: 1.Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe w zabudowie zagrodowej rolniczej, zabudowie jednorodzinnej, wielolokalowej i letniskowej, w tym: -odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Baboszewo -odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Baboszewo. 2.Prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 3.Wyposażenie punktu w kontenery i odbiór o selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Baboszewie. 4.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 5. Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych. 6. Ogólne dane ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Powierzchnia gminy wynosi 162 km2 2) Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Baboszewo na pobyt stały i czasowy - 8 164 osób (wg stanu na dzień 09 grudnia 2015 r.) 3) Liczba sołectw na terenie Gminy Baboszewo: 42 Baboszewo, Bożewo, Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Dziektarzewo Wylaty - Kolonia sołectwa wsi Dziektarzewo, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kiełki, Korzybie, Kowale, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Nowe, Sokolniki Stare, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno. 4) liczba nieruchomości rolniczych i jednorodzinnych - 2200 z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy +/- 10%. 5) liczba budynków wielolokalowych - nie więcej niż 15 6) PROGNOZOWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH: a) odpady komunalne zmieszane - 1000 Mg +/- 10% b) odpady selektywnie zebrane - 500 Mg +/- 10%.
 13. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2016 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk

  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 212/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, uchwałą Nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/288/2013 i uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/276/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin
  Zamawiający: Urząd Gminy Sochocin, Sochocin
  1.Przedmiotem zamówienia:jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu
  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin w tym:a)odpadów komunalnych zmieszanych, oraz popiół,
  b)odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
  opakowania z tworzyw sztucznych i puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe,
  papier i tektura,szkło opakowaniowe,odpady zielone,c)odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych,d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości zamieszkałych.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz :z mobilnego punku selektywnej zbiórkiz Punktu Zbiórki Selektywnie Zebranych Odpadów(PSZOK) mieszczącego sięw Gminnym Zakładzie Komunalnym przy ul. Żeromskiego 21, 09-110 SochocinSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólna charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ
 15. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto.
  Zamawiający: Gmina Nowe Miasto, Nowe Miasto
  1) Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , w tym:
  a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
  b) odbieranie odpadów segregowanych,
  c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
  d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon,
  z zastrzeżeniem, że Wykonawca odbierze i zagospodaruje każdą ilość wystawionych odpadów komunalnych określonych w pkt 1);
  2) Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych tj: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) - za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych.
  3) Odbieranie odpadów typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
  4) Odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki - z punktów zbiórki: 2 aptek i Ośrodka Zdrowia zlokalizowanych w Nowym Mieście.
  5) Odbieranie odpadów segregowanych z koszy siatkowych umieszczonych w poszczególnych wsiach (zgodnie z załączonym wykazem lokalizacji).
  6) Odbieranie odpadów z kontenera z odpadami z koszy ulicznych, zlokalizowanego na terenie Urzędu Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, na zgłoszenie jednak nie częściej niż 1 raz na tydzień.
 16. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sochocin
  Zamawiający: Urząd Gminy Sochocin, Sochocin
  1.Przedmiotem zamówienia:jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin w tym:a)odpadów komunalnych zmieszanych, oraz popiół, b)odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - opakowania z tworzyw sztucznych i puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, - papier i tektura, - szkło opakowaniowe, - odpady zielone, c)odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych, d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości zamieszkałych. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz : - z mobilnego punku selektywnej zbiórki; - z Punktu Zbiórki Selektywnie Zebranych Odpadów(PSZOK) mieszczącego się w Gminnym Zakładzie Komunalnym przy ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.
 17. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  z terenu Gminy Płońsk w 2015 roku

  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, uchwałą Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/288/2013 i uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/276/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin
  Zamawiający: Urząd Gminy Sochocin, Sochocin
  1. Przedmiot zamówienia: jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu
  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin w tym:a)odpadów komunalnych zmieszanych, oraz popiół; b)odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:- opakowania z tworzyw sztucznych i puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, -papier i tektura, -szkło opakowaniowe,- odpady zielone; c)odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ