Kogo reprezentuje osoba

Marczak Jan Henryk

w KRS

Jan Henryk Marczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Marczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Łęczyca (Łódzkie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ambroziak Piotr, Górecki Olgierd Andrzej, Habura Jarosław Stefan, Jegier Grzegorz, Malinowski Andrzej Jan, Muszyński Janusz Zbigniew, Wasiak Anna, Żeligowski Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ławniczak Janusz Witold

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Wydawniczo-reklamowa Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000204031
 2. Dawna Drukarnia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000528272
 3. Fundacja Łks, Łódź − KRS 0000623173
 4. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A., Łódź − KRS 0000042894
 5. Łódzki Związek Piłki Nożnej, Łódź − KRS 0000176966
 6. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000239613
 7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Z O.o. W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000217919
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000062794
 9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000078200
 10. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000037807
 11. Robert Building Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000811818
 12. Stowarzyszenie Łódzki Klub Morski- Horn, Łódź − KRS 0000009643
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Szkolna 4, Łęczyca − KRS 0000431396
 14. Stowarzyszenie Piątka Na Szóstkę Przy Szkole Podstawowej Nr 5 W Płocku, Płock − KRS 0000486047
 15. Stowarzyszenie Strzelnica Myśliwsko-sportowa Karolewo, Płock − KRS 0000359562
 16. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000048273
 17. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Warcie Sp. Z O.O., Warta − KRS 0000176962
 18. Zakład Wodociągów i Kanalizacji-sochaczew Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000191418

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rewitalizacji Starówki Ars Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000044769
 2. Alba Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000110555
 3. Appl Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000056957
 4. Bio-elektra Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000237821
 5. Bio-net Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000243608
 6. Eko-energia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000285317
 7. Fabryka Szlifierek Jotes S.A. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000044941
 8. Fortum Płock Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041132
 9. Fundacja Wspierania Seniorów Środowisk Inteligenckich, Łódź − KRS 0000232649
 10. Juno Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000368647
 11. Lokalna Organizacja Turystyczna Centralny Łuk Turystyczny, Łęczyca − KRS 0000367876
 12. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Łódź − KRS 0000014128
 13. Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000097695
 14. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z O.O., Zagórze − KRS 0000336643
 15. Multi - Co Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000394145
 16. Multi - Co Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Płock − KRS 0000454408
 17. Nowe Mazowsze Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000079462
 18. Orlen Petrogaz Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000144990
 19. Pabianicka Spółdzielnia Ogrodnicza, Pabianice − KRS 0000165343
 20. Petrosteel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000368954
 21. Polimer Polska Sp. Z O.O., − KRS 0000214093
 22. Polirema Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000410570
 23. Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Greenpol - Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000330675
 24. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Toma Sp. Z O.O., Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000148913
 25. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Merkury Sp. J. Henryk Szklarek, Łęczyca − KRS 0000103999
 26. Remar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000318015
 27. Rynex Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000073429
 28. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łęczycanka W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000156933
 29. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska Bzura W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000154524
 30. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000208029
 31. Targowiska Miejskie Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000222645
 32. Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000176199
 33. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000252860

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wykonywanie usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Łęczyca
  Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca, Łęczyca
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Łęczyca oraz zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych w roku 2017. Zarządca zobowiązany jest do realizowania zarządzania w taki sposób, aby nieruchomości były eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywane w stanie niepogorszonym. Wykaz powierzchni użytkowej budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Łęczyca określa załącznik nr 6 do SIWZ. Podane wielkości zarządzanych powierzchni określone są na dzień 30.11.2016 r. i stanowią podstawę do obliczenia łącznej ceny ofertowej brutto. Powyższe wielkości mogą w trakcie realizacji umowy ulec zmianie w następstwie np. sprzedaży nieruchomości, rozbiórki budynku, przekazania budynku. W zakres zarządzania wchodzą w szczególności: 1. prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o zarządzanych obiektach, przekazywanie informacji w niej zawartych w zakresie i terminach pożądanych przez gminę, w tym sprawozdawczość GUS. 2. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, dokumentacji technicznej, przeprowadzania kontroli technicznych i okresowych przeglądów obiektów, lokali i wyposażenia z zachowaniem przepisów ustawy Prawo budowlane. 3. wykonywanie na bieżąco konserwacji w zarządzanym zasobie. 4. natychmiastowe usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz instalacji elektrycznej w zarządzanym zasobie. 5. Zawieranie i wypowiadanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, z uwzględnieniem zasad określonych przez Burmistrza Miasta oraz w uchwałach Rady Miasta Łęczyca. 6. występowanie przed sądami w sprawach wynikających z przedmiotu umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w sprawach dotyczących bezumownego korzystania z lokalu 7. pobieranie od najemców lokali mieszkalnych czynszów zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi przez akty prawa miejscowego. 8. pobieranie od najemców lokali użytkowych i lokali o innym przeznaczeniu czynszów. 9. pobieranie od najemców lokali opłat niezależnych od właściciela zgodnie z art. 9 ust.5 ustawy z dnia 21czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r Nr 31, poz. 266 ze zm). 10. windykacja należności określonych w pkt. 7, 8 i 9. 11. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej należności czynszowych i innych opłat wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia oraz naliczanie i pobieranie odsetek za zwłokę w opłatach czynszu i innych opłatach . 12. prowadzenie rejestrów sprzedaży VAT w imieniu i na rzecz Gminy w zakresie działalności określonej niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT, prowadzenie pełnej ewidencji sprzedaży. 13. opracowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań związanych z zarządzanym zasobem. 14. prowadzenie na terenie miasta Łęczyca biura obsługi najemców, pogotowia technicznego oraz pomieszczenia kasy. 15. windykacja odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 16.prowadzenie zastępstwa inwestycyjnego w przypadku remontów lub robót budowlanych podjętych w wykonaniu niniejszej umowy. W zakres zastępstwa inwestycyjnego w odniesieniu do zarządzanych nieruchomości wchodzą: a) sporządzanie informacji dotyczących potrzeb remontowych i robót budowlanych zarządzanych nieruchomości z ustaleniem priorytetów do 30 września każdego roku na rok następny. b) przedstawienie szacunkowych wartości opłat Gminy na fundusz remontowy Wspólnot mieszkaniowych do 30 września każdego roku na rok następny. c) realizowanie remontów i robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego plan poprzez typowanie, zlecanie, nadzór i odbiór robót z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane. 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ
 2. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ II
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o., Łęczyca
  Zakres realizacji robót CZĘŚCI II zadania objęty niniejszym przedmiotem zamówienia obejmuje:CZĘŚĆ II– Roboty ziemne, związane z nawiezieniem warstwy piasku na ukształtowane skarpy i wierzchowinę oraz montaż kominków odgazowujących
  1) Oczyszczenie wierzchowiny i skarp wysypiska oraz terenu wokół niecki -z roślinności – ok. 20 000 m².
  2) Wyrównanie ewentualnych zapadlisk i usunięć uformowanej bryły składowanych odpadów –analiza własna.
  3) Demontaż płyt betonowych drogi technicznej na koronę wysypiska - ok. 60 m².
  4) Rozplantowanie zgromadzonego gruzu na koronie składowiska w ilości ok. 30 t.
  5) Uprzątnięcie terenu wokół składowiska z rozwianych odpadów.
  6) Przedłużenie 12 szt. kominków odgazowujących Dn 100 - każdy o dł. 0,5 m,
  7) Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku wraz z jej zagęszczeniem. Powierzchnia korony i skarp 18 000 m². Grubość warstwy piasku po zagęszczeniu – 0,2 m.
  UWAGA!
  Do wykonania warstwy wyrównawczej mogą być wykorzystane odpady o kodzie 19 12 09 Minerały (piasek, kamienie) w ilości nie przekraczającej 7 300 ton.

  3. Zadanie inwestycyjne określa:
  1) Dokumentacja projektowa na całe zadanie pn: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borku , gm. Łęczyca oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  2) Inwentaryzacja Kwatery II składowiska odpadów w Borku po wykonaniu CZĘŚCI I - ukształtowanie skarp i wierzchowiny.
  3) Przedmiar robót dla CZĘŚCI II określony jw. w pkt. III. 2 SIWZ.

  Wszelkie użyte,nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą,wiążącą dla wykonawcy.
  Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia,oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią
  parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
  Dokumentacja projektowa stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.