Kogo reprezentuje osoba

Marczak Jan

w KRS

Jan Marczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Marczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie), Łęka (Łódzkie)
Przetargi:37 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agier Benedykt, Aleksandrowicz Krystyna, Balcerek Adam, Bartosik Stanisław, Chojczak Józef, Chruściński Marian, Dróżdż Janusz, Durka Adam, Fronia Jerzy, Glonek Stefan, Gortat Krzysztof, Jankowski Krzysztof, Jatczak Włodzimierz, Karp Romuald, Kaszuba Jan, Kocięba Tomasz, Kolanowski Stanisław, Kopeć Roman, Kowalewski Jan, Kozielski Józef, Kozłowski Marian, Krzemiński Wiktor, Kujawa Zdzisław, Kujawski Wiesław, Lenarczyk Stanisław, Makowski Zenon, Marszałek Władysław, Miazek Henr Yk, Mirowski Szczepan, Opas Jarosław, Osowski Arkadiusz, Owczarek Zdzisław, Ołubek Rafał, Pakuła Sławomir, Pakuła Sławomir, Patora Kazimierz, Paturaj Władysław, Piekarski Jan, Pieróg Jan, Pilarski Leszek, Przyłęcki Tomasz, Rżanek Piotr, Sikora Marian, Sikorska Elżbieta, Smolarek Jerzy, Stańczak Ilona, Stasio Wacław, Stopyra Henr Yk, Szarkowska Anna, Sztendel Mirosław, Szydłowska Janina, Toma Jan, Turek Bogdan, Walczewski Mirosław, Wochna Witold, Zimnicki Marian, Zimoń Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000128877
 2. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Warszawa − KRS 0000209318
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szadek − KRS 0000135656
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rokicinach, Rokiciny − KRS 0000098513
 5. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 6. Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami Im. Jana Pawła Ii - Spółdzielnia Usług Medycznych, Ciechocinek − KRS 0000188985
 7. Ochotnicza Straż Pożarna, Srock − KRS 0000162889
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Bogucicach, Bogucice − KRS 0000199175
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Brudnowie, Brudnów − KRS 0000238705
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kobyli Miejskiej, Kobyla Miejska − KRS 0000327519
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Krokocicach, Krokocice − KRS 0000261775
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Krzemieniewie, Krzemieniew − KRS 0000198522
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Łaznowie, Łaznów − KRS 0000225719
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Łęce, Łęka − KRS 0000197346
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Malanowie, Malanów − KRS 0000102691
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Pałczewie, Pałczew − KRS 0000159991
 17. Ochotnicza Straż Pożarna W Popowie, Popów − KRS 0000188929
 18. Ochotnicza Straż Pożarna W Romartowie, Romartów − KRS 0000184314
 19. Ochotnicza Straż Pożarna W Sobieniu, Sobień − KRS 0000171063
 20. Ochotnicza Straż Pożarna W Starych Chrustach, Stare Chrusty − KRS 0000213703
 21. Ochotnicza Straż Pożarna W Szczukwinie, Szczukwin − KRS 0000316992
 22. Ochotnicza Straż Pożarna W Wardzynie, Wardzyn − KRS 0000153883
 23. Ochotnicza Straż Pożarna W Zacharzu, Zacharz − KRS 0000210994
 24. Ochotnicza Straż Pożarna W Zdziechowie, Zdziechów − KRS 0000167081
 25. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000186741
 26. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Kujawscy, Lutosławice Rządowe − KRS 0000622369
 27. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Rekin, Kuklinów − KRS 0000882196
 28. Towarzystwo Śpiewacze W Dalikowie, Dalików − KRS 0000254137

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki − KRS 0000142918
 2. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 3. Bank Spółdzielczy W Strykowie, Stryków − KRS 0000064461
 4. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000066222
 5. Dolnośląska Giełda Mleczarska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000133029
 6. Elewarr-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000102377
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Brzeziny − KRS 0000075952
 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000071044
 9. Hodowla Roślin Strzelce Sp. Z O.O. - Grupa Ihar., Strzelce − KRS 0000204722
 10. Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka, Kalisz − KRS 0000449251
 11. Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka − KRS 0000047934
 12. Mielec Pv S.A., Warszawa − KRS 0000386064
 13. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa − KRS 0000112165
 14. Polska Federacja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000313969
 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Rokicinach, Rokiciny - Kolonia − KRS 0000218728
 16. Spółdzielnia Związków Hodowców i Producentów Zwierząt Gospodarskich, Łowicz − KRS 0000247433
 17. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Tuw, Warszawa − KRS 0000033284

Powiązane przetargi (37 szt.):
 1. Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.50.00.00-3; 03.21.21.00-1; 15.13.11.30-5. 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2001r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Żywienia Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1, 3; b) 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku do godziny 8:00) - dla pakietu nr 4; c) 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 2; 6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Działu Żywienia Zamawiającego, a w przypadku pakietu nr 4 do godziny 8:00. 7. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Działu Żywienia Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Żywienia Zamawiającego. 8. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości. 12. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego. 13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 14. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 h od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie. 15. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. 3.5 SIWZ, a także w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w pkt. 3.14 SIWZ - Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w § 6 ust.1 ppkt. 1.2 i 1.4. wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i Formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) tylko tych pakietów na które składa ofertę. 17. Zamawiający wymaga dostarczenia opisów, folderów, katalogów w języku polskim potwierdzających wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 4 w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 18. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami.
 2. Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.81.10.00-6, 15.50.00.00-3; 03.22.00.00-9; 03.21.21.00-1; 15.89.60.00-5 15.22.00.00-6; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.11.30-5; 15.88.20.00-4; 03.14.25.00-3. 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2001r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Żywienia Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1, 7, 8, 12, 13, 14; b) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 7:00) - dla pakietu 2; c) 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku do godziny 8:00) - dla pakietu nr 9, 11; d) 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 3, 4, 5, 6 i 10; 6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Działu Żywienia Zamawiającego, a w przypadku pakietów 2 i 3 do godziny 7:00 oraz pakietu 9 i 11 do godziny 8:00. 7. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Działu Żywienia Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Żywienia Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu niewykorzystanego pieczywa a Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia zwrotu i dokonania korekty faktury o zwróconą ilość pieczywa. Zwrot pieczywa nastąpi nie później niż w ciągu 72h od dostawy pieczywa - dotyczy Pakietu nr 2. 9. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 11. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości. 13. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego. 14. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 15. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 h od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie. 16. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. 3.5 SIWZ, a także w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w pkt. 3.14 SIWZ - Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w § 6 ust.1 ppkt. 1.2 i 1.4. wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i Formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) tylko tych pakietów na które składa ofertę. 18. Zamawiający wymaga dostarczenia opisów, folderów, katalogów w języku polskim potwierdzających wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 11 i 12 w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 19. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami.
 3. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części
 4. Przetarg nieograniczony w dniu 4 grudnia 2012 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie własnym transportem i na własny koszt dostawcy produktów mleczarskich CPV 15500000-3 (15550000-8 klasyfikowane produkty mleczarskie, 15530000-2 masło, 15540000-5 produkty serowarskie, 15510000-6 śmietana) w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem ,w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 - 10.00. Wielkość zamówienia: jogurt naturalny -54 kg, jogurt owocowy (w dwóch wielkościach opakowań) -107 kg, kefir -44 kg, masło -1900 kg, serek homogenizowany owocowy 210 kg, serek homogenizowany naturalny -90 kg, serek topiony -110 kg, ser żółty -130 kg, śmietana -420 kg, twaróg półtłusty krajanka pakowany w pergamin -1760 kg, twaróg półtłusty krajanka opakowany w folię -50 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do specyfikacji nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ. Terminy przydatności do spożycia poszczególnych produktów od daty sprzedaży nie mogą być krótsze niż to podano w wykazie asortymentu w załączniku 2 do SIWZ.
  2.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, użyte do przeliczeń w załączniku 2 ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego w tymże załączniku gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w miejscach wykropkowanych formularza w kol. III należy podać proponowaną wielkość opakowania, i cenę jednostkową opakowania.
  3.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Samochód przywożący zamawiany towar musi spełniać warunki sanitarne wymagane przepisami do przewozu artykułów spożywczych. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.
  4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.
  5.Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od 04.01.2013 do 31.12.2013 r. w oparciu o bieżące zamówienia określające ilość oraz termin dostawy i rozliczane na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.
  Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.
  6.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały czas obowiązywania umowy.
 5. Dostawa mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i artykułów nabiałowych. Asortyment przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość wyszczególnione zostały w załączniku nr 1a, do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Pakiet asortymentowo - cenowy
  Ilości podane w załącznikach nr 1a są ilościami szacunkowymi i ich ilość może odbiegać od podanych w załączniku.
  Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wartościach podanych w załączniku nr 1a do umowy
  Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zawartej umowy.
  Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki:

  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi Al. Kościuszki 29
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul Ćwiklińskiej 18
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota - Roweckiego 30
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Jaracza 36
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Senatorska 4
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10
  - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a
  - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a
  - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a
  - Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a
  - Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Senatorska 4
  - Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Smetany 4
  - Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Tybury 16
  - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi ul. Gałczyńskiego 7

  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należny przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Wykonawca dostarczy towar odpowiednio zapakowany. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane:

  1) nazwę środka spożywczego;
  2) datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia;
  3) dane identyfikacyjne producenta środka spożywczego;
  4) dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy;
  5) zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu;
  6) warunki przechowywania , w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania;
  7) oznaczenie partii produkcji;
  8) klasę jakości handlowej;

  Wymagania z zakresu przedmiotu zamówienia:

  1) każdy produkt wytworzony będzie zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie;
  2) każdy produkt odpowiadał będzie zgodnie z normom jakościowym GHP, GMP lub systemowi HACCP;
  3) każdy dostarczony produkt winien być I klasy zgodny z Polską Normą;
  4) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi itp.;
  5) dostawa transportem własnym Wykonawcy pod adres wskazany przez Zamawiającego na obszarze Łodzi, określony w pkt. 7 wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami;
  6) sukcesywne dostawy codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00;
  7) zamówienia na poszczególne dostawy będą składane za pośrednictwem faksu lub telefonicznie;
  8) dostawy będą realizowane w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego;
  9) Zamawiający będzie miał prawo sprawdzić podczas odbioru przedmiot zamówienia pod względem jakości. W przypadku zakwestionowania jakości produktów, Wykonawca niezwłocznie w ciągu 24 godzin wymieni towar na inny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

  Wymagania stawiane Wykonawcy pod względem opakowań:

  1) pojemniki czyste;
  2) bez obcych zapachów;
  3) przeznaczone tylko do jednego asortymentu;
  4) elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji, zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu.

  Wymagania stawiane Wykonawcy:
  1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość opisaną dla przedmiotu zamówienia;
  2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
  3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
  4) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
 6. Przetarg nieograniczony wraz z zamówieniem uzupełniającym o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
 7. DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiajacego ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH wyszczególnionych w załączniku 1 do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym. Ilości wyszczególnione w Zał. 1 są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne....
 8. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części
 9. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części
 10. Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.81.10.00-6, 15.50.00.00-3; 03.22.00.00-9; 03.21.21.00-1; 15.89.60.00-5 15.22.00.00-6; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.11.30-5; 15.88.20.00-4; 03.14.25.00-3. 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Kuchni Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1, 6, 7, 11, 12, 13; b) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 7:00) - dla pakietu 2; c) 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 3, 4, 5, 8, 9 i 10; 6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Kuchni Zamawiającego, a w przypadku pakietów 2 i 3 do godziny 7:00 oraz pakietu 8 do godziny 8:00. 7. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Kuchni Zamawiającego mieszczącej się w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Kuchni Zamawiającego. 8. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości. 12. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego. 13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 14. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 h od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie. 15. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. 3.5 niniejszego rozdziału, a także w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w pkt. 3.14 niniejszego rozdziału - Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w § 6 ust.1 ppkt. 1.2 i 1.4. wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i Formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) tylko tych pakietów na które składa ofertę. 17. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek (bezzwrotnych i bezpłatnych) dla pakietu nr 12 poz. 1-2 po 1 szt. Próbki w pakiecie nr 12 posłużą Zamawiającemu do oceny wg kryterium ocena jakościowa (Parametry do oceny jakościowej - Załącznik nr 6 do SIWZ) pod warunkiem, iż będą odpowiadać opisowi asortymentu podanemu w Załączniku nr 3 do SIWZ. Termin dostawy próbek - najpóźniej w dniu otwarcia ofert. W przypadku gdy podczas oceny próbek osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności parametrów oferowanych produktów żywnościowych stwierdzą, że parametry zaoferowanych produktów żywnościowych są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, to oferta Wykonawcy w tym pakiecie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Zamawiający wymaga dostarczenia folderów, ulotek, katalogów w języku polskim dotyczących produktów dietetycznych i specjalnego przeznaczenia potwierdzających wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 11 w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 19. W przypadku zaoferowania w pakiecie nr 10 produktów równoważnych należy dostarczyć katalogi potwierdzające wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 10 w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 20. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. 21. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. 22. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru
 11. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź
  Artykuły spożywcze
 12. dostawa mleka i produktów mleczarskich dla domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Andrespol
  dostawa mleka i produktów mleczarskich dla domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
 13. Dostawa mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i artykułów nabiałowych do niżej wymienionych placówek 1) Dom Dziennego Pobytu , Łódź, Al. Kościuszki 29, 2)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Narutowicza 37, 3)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Piotrkowska 203/205, 4)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Jaracza 36, 5)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Ćwiklińskiej 18, 6)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Grota Roweckiego 30, 7)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Smetany 4, 8)Dom Dziennego Pobytu Dla Osób Niepełnosprawnych, Łódź, ul. Ćwiklińskiej 5a, 9)Świetlica Środowiskowa, Łódź, ul. Ćwiklińskiej 5a, 10)Świetlica Środowiskowa, Łódź, ul. Smetany 4, 11)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Rojna 52, 12)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Wrocławska 10, 13)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Organizacji WIN 37, 14)Dom Dziennego Pobytu Dla Osób Niepełnosprawnych, Łódź, ul. Rojna 18a, 15)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Lelewela 17, 16)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Obywatelska 69, 17)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Senatorska 4, 18)Świetlica Środowiskowa, Łódź, ul. Senatorska 4, 19)Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Łódź, ul. Gałczyńskiego 7, 20)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. Borowa 6, 21)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul. 1 Maja 24/26, 22)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul Fabryczna 19, 23)Dom Dziennego Pobytu, Łódź, ul Zbocze 2a, 24)Świetlica Środowiskowa Łódź ul. Tybury 16. Dostawa transportem własnym Wykonawcy pod adres wskazany przez Zamawiającego na obszarze Łodzi, wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Dostawy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 10:00.
 14. DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Nr Sprawy ZP/10/2011.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt dostawcy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim: Jogurt naturalny (op. 400-500 g)- 60 kg Jogurt owocowy (op. 120-150 g) - 75 kg Jogurt owocowy (op. 400-1000 g) - 75 kg Kefir (op. 200g) - 45 kg Masło ekstra (op. 200-250 g) - 1980 kg Serek homogenizowany owocowy (op. 125-150 g) - 375 kg Serek homogenizowany naturalny (125-150 g) - 145 kg Serek topiony (op. 100-150g) - 160 kg Ser twardy typu Gouda (op.1,0-1,5kg) - 150 kg Śmietana 18% (op. 400-600g) - 600 kg Twaróg półtłusty krajanka pakowany w pergamin (op. 500-1000g) - 2000 kg Twaróg półtłusty krajanka pakowany w folii (op. 500-1000g) - 50 kg Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia podpisania umowy przez strony, w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy. Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.
 15. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
 16. DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH ORAZ JAJEK.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łódź
  CZESC 1 1 Mleko 2% (pojedyncze opakowania o pojemności 1 litr) L 8400 2 Masło extra 200g Szt 4279 3 Margaryna zwykła 250g Szt. 1107 4 Margaryna kanapkowa 500g (typu Delma) Szt 413 5 Twaróg krajanka półtłusty kostka kg 671 6 Serek homogenizowany 150 g owocowy smakowy Szt 3000 7 Serek topiony śmietankowy 100g Szt 1007 8 Ser żółty kg 149 9 Śmietana 30% 10 litrów wiadra L 20 10 Śmietana 30 % (pojedyncze opakowania o pojemności 250g) Szt. 379 11 Śmietana 18 % (pojedyncze opakowania o pojemności 400g) Szt. 416 12 Jogurt naturalny 400 g Szt. 458 13 Masło roślinne 250g Szt. 18 14 Jogurt owocowy 150g Szt. 406 15 Maślanka 1 litr litr 200 16 Krem kanapkowy śmietankowy 150 g Szt. 160 17 Napój mleczny typu Jogo drink opak 400 g szt. 240 18 Deser typu Bambino 150g Szt. 430 19 Serek homogeniz. waniliowo-owocowy typu Kasia 150 g Szt. 600 20 Serek homogenizowany naturalny wiadro 10 litrów L 20 21 Serek typu ostrovia 120g Szt. 1433 22 Ser żółty w plastrach typu hochland 150 g Szt. 700 23 Ser almette różne smaki 150 g Szt. 80 24 Jogurt owocowy 400 g Szt 160 CZEŚĆ 2 1 Jajka kurze Szt. 14 000.
 17. Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do żłobka Nr 27 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 167/171 oraz 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
  Zamówienie uzupełniające na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do żłobka Nr 27 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 167/171 oraz 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
 18. Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.81.10.00-6, 15.50.00.00-3; 03.22.00.00-9; 15.22.00.00-6; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.11.30-5. 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Kuchni Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1; b) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 7:00) - dla pakietu 2; c) 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Kuchni Zamawiającego, a w przypadku pakietów 2, 3 i 9 do godziny 7:00 oraz pakietów 6, 7, 8 do godziny 8:00. 7. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Kuchni Zamawiającego mieszczącej się w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Kuchni Zamawiającego. 8. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości. 12. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego. 13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 14. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 h od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie. 15. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. 5 niniejszego rozdziału, a także w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału - Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w § 6 ust.1 ppkt. 1.2 i 1.4. wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i Formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) tylko tych pakietów na które składa ofertę. 17. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. 18. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. 19. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru.
 19. DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDĘBICACH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.81.10.00-6, 15.50.00.00-3; 03.22.00.00-9; 15.22.00.00-6; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.11.30-5.
  2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ.
  3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi.
  4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Kuchni Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji.
  5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego:
  - 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1;
  - 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 7:00) - dla pakietu 2;
  - 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Kuchni Zamawiającego, a w przypadku pakietów 2, 3 i 9 do godziny 7:00 oraz pakietów 6, 7, 8 do godziny 8:00.
  7. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Kuchni Zamawiającego mieszczącej się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Kuchni Zamawiającego.
  8. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
  9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności.
  10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości.
  12. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego.
  13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę.
  14. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 h od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie.
  15. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. 5 niniejszego rozdziału, a także w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału - Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w § 6 ust.1 ppkt. 1.2 i 1.4. wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
  16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i Formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) tylko tych pakietów na które składa ofertę.
  17. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami.
  18. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika.
  19. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru.
 20. Dostawa produktów mleczarskich
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich. Miejsce realizacji dostaw: a). Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10, Łódź, b). Dom Dziennego Pobytu, ul. Organizacji WiN 37, Łódź,c). Dom Dziennego Pobytu, ul. Rojna 52, Łódź, d). Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Rojna 18a, Łódź
  e). Świetlica Środowiskowa, ul. Tybury 16, Łódź
 21. Przetarg nieograniczony w dniu 1 grudnia 2010 roku w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS POD DĘBAMI w Konstantynowie Ł.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki
 22. dostawa nabiału
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew, Łódź
 23. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego.
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
 24. DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH I JAJEK.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łódź
 25. Dostawa świeżego mleka i produktów mleczarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
 26. Dostawa produktów żywnościowych III dla SPZOZ w Poddębicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, Poddębice
 27. Dostawy mleka UHT w 2010 r.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1551, Sieradz
 28. dostawa artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty, Łódź
 29. dostawa nabiału
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew, Łódź
 30. Dostawa mleka oraz produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Andrespol
 31. Przetarg nieograniczony w dniu 7 grudnia 2009 roku w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS w Konstantynowie Ł.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki
 32. Dostawy produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Śródmieście, Łódź
 33. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę świeżego mleka i produktów mleczarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
 34. Dostawa artykułów mleczarskich i jajek.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łódź
 35. Dostawa nabiału dla Gospodarstwa Pomocniczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze KWP w Łodzi, Łódź
 36. Dostawa świeżego mleka i produktów mleczarskich dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź
 37. dostawa artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty, Łódź