Kogo reprezentuje osoba

Marek Alicja

w KRS

Alicja Marek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Nazwisko:Marek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badura Elżbieta Stanisława, Buszkiewicz Helena, Chudecka Stanisława, Ciuruś Trzaska Urszula Barbara, Karykowska Halina, Kowalczyk Marta Katarzyna, Kozioł Elwira Bożena, Mrozik Maria, Olech Elżbieta Maria, Pyziak Maria Zofia, Salamon Irena, Szumiec Janina, Szwabowska Małgorzata Bożena, Trzaska Krystyna Kazimiera, Wróbel Jolanta Agata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słowiak Ewa Danuta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krakowska Spółdzielnia Gastronomiczna, Kraków − KRS 0000132689
 2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,oddział W Krakowie, Kraków − KRS 0000073790
 3. Stowarzyszenie Eko-socjalne Forum Polski, Kraków − KRS 0000553098
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Im.św.brata Alberta, Kraków − KRS 0000065922

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Naftobudowa, Kraków − KRS 0000190475

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zapewnienie i wydawanie gorącyc posiłków klientom Zamawiającego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Wykonawca zapewni gorące jedno lub dwudaniowe posiłki, o gramaturze nie mniejszej każdorazowo niż 600 ml lub 600 g, w której to nie będą uwzględniane napoje m.in. woda, kawa, herbata, kompot oraz przystawki typu budyń, kisiel, galaretka owocowa. 2. Wykonawca przynajmniej 2 razy w tygodniu wyda posiłek mięsny np. ziemniaki (zamiennie kasza lub ryż), porcja mięsa, surówki (zamiennie gotowane warzywa) lub inne dania mięsne np. krokiety, pierogi z mięsem. 3. Posiłki powinny być urozmaicone, niepowtarzające się w ciągu danego tygodnia i przyrządzone w dniu wydania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wydawania posiłków 7 dni w tygodniu, przy czym gorące posiłki muszą być wydawane co najmniej 6 dni w tygodniu a za siódmy dzień w tygodniu podmiot jest zobowiązany wydać dwa gorące posiłki w dniu poprzedzającym. 5. Wykonawca wyda klientowi nie więcej niż 3 posiłki dziennie oraz nie więcej niż 9 posiłków tygodniowo, z zastrzeżeniem, że zaległe posiłki mogą być wydawane maksymalnie za dwa dni poprzedzające dzień wydania. 6. Wykonawca wykreśli na liście klientów niewykorzystane posiłki, jeśli ich ilość przekroczy wstecz 2. 7. Zamawiający będzie przekazywał listę zawierającą zakodowane dane osobowe w formie przypisanego do danego klienta numeru identyfikacyjnego. Każdy klient będzie posługiwał się legitymacją zawierającą numer identyfikacyjny oraz dane osobowe. Odbiór posiłków będzie możliwy po podaniu przez klienta numeru identyfikacyjnego oraz okazaniu legitymacji i dokumentu tożsamości. Klient potwierdza odbiór posiłków na liście przekazywanej przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dekadowo zaktualizowane listy klientów w porządku alfabetycznym - najpóźniej 2 dni przed upływem dekady, z podaniem: 1) numeru identyfikacyjnego klienta 2) okresu, na który przyznany jest posiłek, 3) w przypadku uprawnienia innych osób do pobierania posiłku - nazwisko i imię tej osoby. 9. W przypadku przyznania posiłku przez Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym wykazanie klienta na liście, o której mowa w ust. 7, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o objęciu pomocą w formie posiłków, a następnie, najpóźniej 2 dni po objęciu pomocą w formie posiłku nowych klientów, Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkową listę, na której klient potwierdzi odbiór posiłku z datą wydania posiłku. 10. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na liście, o której mowa w ust. 7, potwierdzenie klienta, któremu posiłek będzie wydany, poprzez czytelny podpis klienta, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8 pkt. 3. 11. W przypadku sytuacji o której mowa w ust.8 pkt. 3 posiłek będzie wydawany osobie uprawnionej za okazaniem własnego dokumentu tożsamości oraz legitymacji klienta. 12. Wykonawca odpowiada za realizację postanowień umowy, w szczególności za poinformowanie o nich pracowników i jest zobowiązany do wyciągania konsekwencji za ich naruszenie. 13. Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty klientowi równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie nieprzetworzonym. 14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsce siedzące przy stoliku (z zastrzeżeniem nie wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania). 15. Posiłki będą wydawane i spożywane w lokalu lub lokalach Wykonawcy, w których nie może być prowadzona sprzedaż alkoholu. 16. Lokale będą dostępne w dni robocze w godzinach od 11:00 do 17:00. W dniu wolnym od pracy (np. w sobotę) posiłki będą wydawane w godzinach od 11:00 do 13:00Wykonawca zapewni zastawę na której będą wydawane posiłki w lokalu. W przypadku, gdy klient będzie zamierzał spożyć posiłek poza lokalem, zobowiązany będzie zapewnić opakowanie lub ze środków własnych pokryć koszty opakowania posiłku na wynos. 17. W przypadku gdy Wykonawca świadczy ogólnie dostępne usługi możliwe jest zastąpienie posiłku z jadłospisu dla osób korzystających z pomocy MOPS posiłkiem z ogólnodostępnego jadłospisu. W sytuacji, gdy cena wybranego posiłku z ogólnodostępnego jadłospisu jest wyższa niż wartość posiłku dla osób objętych pomocą MOPS klient uiści stosowną dopłatę
 2. Przygotowanie i wydawanie profilaktycznego posiłku w formie jednego dania gorącego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić klientom wskazanym przez Zamawiającego jeden gorący posiłek dziennie przez siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, o wartości kalorycznej minimum 1000 kcal. 2. Wykonawca zapewni posiłki 7 dni w tygodniu, przy czym posiłki będą wydawane co najmniej 6 dni w tygodniu, zaś za siódmy dzień tygodnia, Wykonawca wyda posiłek w dniu poprzedzającym. 3. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki wg zróżnicowanych jadłospisów przez kolejne tygodnie. 4. Zamawiający będzie przekazywał listę zawierającą zakodowane dane osobowe w formie przypisanego do danego klienta numeru identyfikacyjnego. Każdy klient będzie posługiwał się legitymacją zawierającą numer identyfikacyjny oraz dane osobowe. Odbiór posiłków będzie możliwy po podaniu przez klienta numeru identyfikacyjnego oraz okazaniu legitymacji i dokumentu tożsamości. Klient potwierdza odbiór posiłków na liście przekazywanej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca wyda klientowi nie więcej niż 3 posiłki dziennie oraz nie więcej niż 9 posiłków tygodniowo. 6. Wykonawca wykreśli na liście klientów niewykorzystane posiłki, jeśli ich ilość przekroczy wstecz 2. 7. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dekadowo zaktualizowane listy klientów w porządku alfabetycznym - najpóźniej 2 dni przed upływem dekady, z podaniem: 1) numeru identyfikacyjnego klienta, 2) okresu, na który przyznany jest posiłek, 3) w przypadku uprawnienia innych osób do pobierania posiłku - nazwisko i imię tej osoby. 8. W przypadku przyznania posiłku przez Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym wykazanie klienta na liście, o której mowa w ust 4, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o objęciu pomocą w formie posiłków, a następnie, najpóźniej 2 dni po objęciu pomocą w formie posiłku nowych klientów, Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkową listę, na której klient potwierdzi odbiór posiłku z datą wydania posiłku 9. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na liście, o której mowa w ust. 4, potwierdzenie klienta, któremu posiłek będzie wydany, poprzez czytelny podpis klienta, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust 7 pkt. 3. 10. W przypadku sytuacji o której mowa w ust.7 pkt. 3 posiłek będzie wydawany osobie uprawnionej za okazaniem własnego dokumentu tożsamości oraz legitymacji klienta. 11. Wykonawca odpowiada za realizację postanowień umowy, o których mowa w §3 i §4, w szczególności za poinformowanie o nich pracowników i za wyciąganie konsekwencji w przypadku ich łamania. 12. Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty klientowi równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie nieprzetworzonym. 13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsce siedzące przy stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania)
 3. Przygotowanie i wydawanie profilaktycznego posiłku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić klientom wskazanym przez Zamawiającego jeden gorący posiłek dziennie przez siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, o wartości kalorycznej minimum 1000 kcal. 2. Wykonawca zapewni posiłki 7 dni w tygodniu, przy czym posiłki będą wydawane co najmniej 6 dni w tygodniu, zaś za siódmy dzień tygodnia, Wykonawca wyda posiłek w dniu poprzedzającym. 3. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki wg zróżnicowanych jadłospisów przez kolejne tygodnie. 4. Zamawiający będzie przekazywał listę zawierającą zakodowane dane osobowe w formie przypisanego do danego klienta numeru identyfikacyjnego. Każdy klient będzie posługiwał się legitymacją zawierającą numer identyfikacyjny oraz dane osobowe. Odbiór posiłków będzie możliwy po podaniu przez klienta numeru identyfikacyjnego oraz okazaniu legitymacji i dokumentu tożsamości. Klient potwierdza odbiór posiłków na liście przekazywanej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca wyda klientowi nie więcej niż 3 posiłki dziennie oraz nie więcej niż 9 posiłków tygodniowo. 6. Wykonawca wykreśli na liście klientów niewykorzystane posiłki, jeśli ich ilość przekroczy wstecz 2. 7. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dekadowo zaktualizowane listy klientów w porządku alfabetycznym - najpóźniej 2 dni przed upływem dekady, z podaniem: 1) numeru identyfikacyjnego klienta 2) okresu, na który przyznany jest posiłek, 3) w przypadku uprawnienia innych osób do pobierania posiłku - nazwisko i imię tej osoby. 8. W przypadku przyznania posiłku przez Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym wykazanie klienta na liście, o której mowa w ust 4, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o objęciu pomocą w formie posiłków, a następnie, najpóźniej 2 dni po objęciu pomocą w formie posiłku nowych klientów, Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkową listę, na której klient potwierdzi odbiór posiłku z datą wydania posiłku 9. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na liście, o której mowa w ust. 4, potwierdzenie klienta, któremu posiłek będzie wydany, poprzez czytelny podpis klienta, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 7 pkt. 3. 10. W przypadku sytuacji o której mowa w ust.7 pkt. 3 posiłek będzie wydawany osobie uprawnionej za okazaniem własnego dokumentu tożsamości oraz legitymacji klienta. 11. Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty klientowi równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie nieprzetworzonym. 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsce siedzące przy stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania)

Inne osoby dla Marek (554 osoby):