Kogo reprezentuje osoba

Matuszczak Artur Tomasz

w KRS

Artur Tomasz Matuszczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Matuszczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Ignatki-osiedle (Podlaskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Marcin, Łapczyński Rafał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sambor Wojciech Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konieczny Adam, Mroczek Krzysztof Adam, Smarzewski Robert
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Marcin, Rębiś Piotr, Łapczyński Rafał
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łapczyński Rafał

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konieczny Adam, Mroczek Krzysztof Adam, Smarzewski Robert
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Marcin, Rębiś Piotr, Łapczyński Rafał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Manta Towers Sp. Z O.O., Ignatki-osiedle − KRS 0000818571
 2. Onliwood Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000913092
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-wdrożeniowe Manta Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000377313
 4. Smoked Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000834083
 5. Taxus It Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000454349
 6. Taxus Ul Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000453849

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Taxus Si Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000049746

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Dostawa i montaż na dostrzegalniach ppoż. specjalistycznych urządzeń służących do wykrywania pożarów lasów dla Nadleśnictwa Ostrołęka
  Zamawiający: Nadleśnictwo Ostrołęka, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż uruchomienie i wdrożenie systemu do wczesnego wykrywania pożaru lasu wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora. W istniejących punktach obserwacyjnych dostarczone, zamontowane oraz uruchomione będą zestawy 3 kamer dalekiego zasięgu (obrotowe urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/obrazu drogą radiową) wraz z automatycznym systemem analizy obrazu i wykrywania dymu przeznaczone do obserwacji obszarów leśnych. Dla ww. zadania sporządzona będzie dokumentacja zawierająca niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Materiały, sprzęt i urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
 2. Zakup oprogramowania – aplikacji, systemu do planowania, rozliczania i archiwizowania zabiegów ochrony przyrody realizowanych metodami gospodarki leśnej oraz dostawa 3 szt. rejestratorów, 3szt. drukarek termicznych i 6 szt. urządzeń przenośnych wyposażonych w odbiorniki GPS
  Zamawiający: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  Zakup oprogramowania – aplikacji, systemu do planowania, rozliczania i archiwizowania zabiegów ochrony przyrody realizowanych metodami gospodarki leśnej oraz dostawa 3 szt. rejestratorów, 3szt. drukarek termicznych i 6 szt. urządzeń przenośnych wyposażonych w odbiorniki GPS
 3. Opracowanie modułu produkcji kartograficznej danych geologiczno-inżynierskich i modelu danych przestrzennych bazy m-BDGI w ramach Systemu Przetwarzania Danych Geologiczno-Inżynierskich (SPDGI)
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modułu produkcji kartograficznej danych geologiczno-inżynierskich i modelu danych przestrzennych bazy m-BDGI w ramach Systemu Przetwarzania Danych Geologiczno-Inżynierskich (SPDGI). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
 4. Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pomiarów GPS wraz z urządzeniami
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych, Świerklaniec
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń oraz oprogramowania do wykonywaniu pomiarów GPS
  z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego, z podziałem na następujące części:
  Część 1: Zestaw oprogramowanie wraz z urządzeniem - specjalistyczne oprogramowanie mobilne, m.in. do nawigacji i pomiarów GPS na system android oraz urządzenie do obsługi danego oprogramowania mobilnego w ilości 50 szt.
  Część 2 Zestaw oprogramowanie wraz z urządzeniem - specjalistyczne oprogramowanie mobilne, m.in. do nawigacji i pomiarów GPS na system android oraz urządzenie do obsługi danego oprogramowania mobilnego w ilości 50 szt.
  3.2. Dostawy będą realizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem do wskazanych przez
  Zamawiającego jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - Użytkowników
  urządzeń/oprogramowania.
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
  3.4. Oferent, wraz z ofertą, musi dostarczyć urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz płyty instalacyjne i
  instrukcje, celem sprawdzenia przez Zamawiającego zgodności oferowanego przedmiotu ze szczegółowym
  opisem (załącznik nr 6).
 5. Dostawa i montaż zestawu urządzeń na potrzeby wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Łopuchówko
  Zamawiający: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Murowana Goślina
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu urządzeń na potrzeby wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Łopuchówko.
  2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć
  w dziedzinie ochrony środowiska (monitoring środowiska, ochrona i kształtowanie przyrody, zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii oraz inne zadania) zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych w ramach przedsięwzięcia pn.: Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę nowoczesnego systemu obserwacji i łączności przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Łopuchówko z wykorzystaniem 4 kamer wyposażonych w detektory dymu.
  3. Zamówienie podzielone zostało na trzy zadania:
  - Zadanie nr 1 - dotyczy dostawy i montażu fabrycznie nowego telewizyjnego zestawu urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Łopuchówko,
  - Zadanie nr 2 - dotyczy dostawy i instalacji oprogramowania służącego do detekcji dymu wspomagającego pracę obserwatora w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadleśnictwa wraz z dostawą zestawów komputerowych umożliwiających instalację oprogramowania.
  - Zadanie nr 3 - dotyczy dostawy i montażu wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego, na który składają się meble biurowe.
  4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
  5. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane przez siebie urządzenia na potrzeby wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Łopuchówko na okres 2 lat.
  6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc, w których mają być zamontowane urządzenia i ich otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wykonawcy chcący dokonać wizji w terenie proszeni są o wcześniejszy kontakt z Zamawiającym.

  Uwaga: We wszystkich przypadkach, w których zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementów przedmiotu zamówienia, należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem jakościowym i spełnianych parametrów technicznych.
  7. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zastrzega, że montaż urządzeń będących przedmiotem zamówienia na wieży, która ma być zlokalizowana na terenie poligonu wojskowego w Biedrusku, możliwy będzie dopiero po jej wybudowaniu. Budowa wieży planowana jest w IV kwartale 2014 r., z tym że Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie, w tym przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony.
 6. Dostawa rejestratorów wraz z osprzętem i aplikacjami na urządzenia mobilne i stacjonarne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  Zamawiający: Bieszczadzki Park Narodowy, Lutowiska
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wstępne uruchomienie 10 kompletów rejestratorów leśniczego wraz z osprzętem (zwanych dalej rejestratorami) i oprogramowaniem niezbędnym do poprawnej realizacji ich funkcji zarówno na urządzenia mobilne (10 szt) jak i na stacjonarne (1 licencja wielostanowiskowa na komputery desktop oraz 1 licencja wielostanowiskowa na rejestratory) (zwanego dalej oprogramowaniem) oraz 10 szt. drukarek laserowych monochromatycznych A4. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna usprawnić realizację zadań ochronnych w zakresie częściowej cyfryzacji i automatyzacji tworzonych dokumentów. Oprogramowanie składa się z kompletu aplikacji na każdy rejestrator, oraz aplikacji na komputery stacjonarne (1 licencja wielostanowiskowa na komputery desktop + 1 licencja wielostanowiskowa na rejestratory)
 7. WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJI I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, Łęka Opatowska
  Przedmiotem postępowania jest: 1. Dostosowanie struktury opisu taksacyjnego, instalacja i konfiguracja systemu wraz z konwersją danych przestrzennych (wykonanie aplikacji serwer oraz centralnej bazy danych)- sztuk 1; 2.Oprogramowanie PC (aplikacja kliencka) pozwalające na sprawne gromadzenie oraz sprawne zarządzanie danymi przestrzennymi - 11 licencji; 3. Zakup rejestratorów z oprogramowaniem (aplikacja do gospodarowania drewnem - aplikacja mobilna dla leśniczych) wraz z mobilną drukarką - 6 kompletów; 4. Mobilna aplikacja GIS do kontroli pracy w terenie przez inżyniera nadzoru - sztuk 1; 5. Zestaw komputerowy, na którym będzie zainstalowana aplikacja serwer oraz główna baza danych w budynku dyrekcji LZD Siemianice. W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, monitor, mysz i klawiatura; Wykonawca zapewni serwis techniczny systemu na minimum 2 lata w tym aktualizację oprogramowania do nowszych wersji. Wykonawca zapewni minimum 24 miesięczną gwarancję na wyżej wymieniony sprzęt. Wykonawca zapewni minimum trzydniowe szkolenie dla użytkowników (pracowników) oraz minimum jednodniowe dla administratora systemu. Sprzęt musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, w formie skompletowanej i skonfigurowanej, dodatkowo wszystkie oprogramowania muszą być dostarczone w wersji elektronicznej na płytach cd/dvd. Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
 8. Wykonanie systemu GIS - Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu oraz portalu informacyjnego w ramach projektu Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ZP39-139014
  Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn
  Wykonanie systemu GIS - Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu oraz portalu informacyjnego w ramach projektu Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i etapy realizacji dostępne w SIWZ zamieszczonym na stronie Zamawiającego w dniu 30.04.2013 r.

Inne osoby dla Matuszczak (181 osób):