Kogo reprezentuje osoba

Maziarka Barbara

w KRS

Barbara Maziarka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Maziarka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Jarosław (Podkarpackie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Stanisława, Biela Niemczycka Józefa, Drążek Zbigniew, Groszek Zbigniew, Głuch Tadeusz, Kociuba Dariusz Marek, Konarski Ryszard, Kozik Aleksander, Lis Agnieszka, Ner Marek, Pels Jan, Pilch Turek Elżbieta Maria, Prychocin Mariusz Tadeusz, Rokosz Renata, Strzelec Grażyna, Styrna Monika, Szmigielski Jerzy, Wajda Małgorzata, Wilczyński Kazimierz Paweł, Wojtowicz Alicja Elżbieta, Wołoszyn Jerzy Wojciech, Łoziński Hubert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wysocki Andrzej Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000069724
 2. Kancelaria Radców Prawnych Mróz Gotkowski Hołub Spółka Partnerska, − KRS 0000865082
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. Z O.O., Paszczyna − KRS 0000324965
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A., Jarosław − KRS 0000109761
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Przemyśl − KRS 0000092068
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Jarosławiu Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000119208
 7. Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000343259
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozbudowy Publicznego Gimnazjum Nr 5 W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000060774
 9. Winner Jarosław Sp. Z O.O., Widna Góra − KRS 0000678852

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Rolniczo-handlowe Wschodni Rynek Hurtowy S.A., Jarosław − KRS 0000076400
 2. Centrum Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000110933
 3. Ciepłownia Łańcut Sp. Z O.O., Łańcut − KRS 0000027871
 4. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Brzeźnica − KRS 0000594538
 5. Huta Stalowa Wola S.A., Stalowa Wola − KRS 0000004324
 6. Jarbud Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000190279
 7. Kalisz Sala Warchoł Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000417629
 8. Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z O.O. W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000295420
 9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-strug Sp. Z O.O., Tyczyn − KRS 0000129387
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Jarosławiu Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000123566
 11. Solartime Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000328697
 12. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Jarosław − KRS 0000126758
 13. Uniserv Jarosław Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000169459

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Jarosław
  A. Opis przedmiotu zamówienia :
  Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlano montażowych w pełnym zakresie związanych z przystosowaniem istniejącego budynku filtrów piaskowych pod względem budowlanym, technologicznym, instalacyjnym oraz zasilania energetycznego do zabudowy urządzeń filtracji membranowej wody wraz z montażem kompletnych modułów
  z wszelkim wyposażeniem umożliwiającym pracę instalacji. System mikrofiltracji membranowej będzie włączony w istniejący ciąg technologiczny ZUW dla m. Jarosławia.
  Cały zakres robót budowlano-montażowych oraz montaż instalacji filtrów membranowych będzie wykonywany w czynnym obiekcie filtrów piaskowych. W związku z powyższym wykonanie przedmiotu zamówienia należy realizować w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody dla Miasta Jarosławia.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:
  1. Roboty budowlane polegające na:
  - - przygotowaniu podłoża i fundamentów pod posadowienie pomp,
  - - wzmocnieniu konstrukcji stropu budynków filtrów piaskowych na poziomie + 5,40,
  - - wyprofilowaniu i wykończeniu posadzki w pomieszczeniu filtrów pospiesznych i pomieszczeniu pomp,
  - - likwidacji stalowych bram w pomieszczeniu filtrów na poziomie + 5,40 i osadzenie w ich miejsce drzwi stalowych ocieplanych,
  - - wykonaniu nowej ściany kanału co kolidującej z fundamentem pod pompy,
  - - wykonaniu otworów technologicznych w stropach i ścianach dla przeprowadzenia
  rurociągów,
  - - wykonaniu, na czas montażu urządzeń, w ścianie budynku tymczasowego otworu
  montażowego na poziomie + 5,40,
  - - zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej,
  Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologia wykonawstwa, wytyczne wykonania i warunki realizacji oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej
  w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław - branża budowlana i przedmiarze robót budowlanych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Wytycznych dla wykonawcy dotyczących organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej, stanowiącej załącznik do SIWZ,
  2. Roboty technologiczne i instalacyjne polegające na:
  - dostawie i ustawieniu instalacji membranowej,
  - dostawie i ustawieniu szafy zasilającej i sterowniczej,
  - wykonaniu orurowania instalacji,
  - montażu pomp wody czystej wraz z armaturą i automatyką,
  - montażu armatury odcinającej na rurociągu wody surowej ( po koagulacji ) i wody
  czystej,
  - doprowadzeniu wody zasilającej do membran i odprowadzenie wody uzdatnionej,
  - odprowadzeniu ścieków technologicznych,
  - montażu zasilania szafy i urządzeń,
  - montażu sterowania i automatyki instalacji filtracji membranowej,
  - wykonaniu pionów grzewczych na poziom + 5,40,
  - montażu grzejników,
  - wykonaniu doprowadzenia wody i montażu oczomyjki.
  Szczegółowy zakres robót związanych z wykonaniem technologii instalacji filtracji membranowej i robót instalacyjnych, technologia wykonawstwa, wytyczne wykonania i warunki realizacji oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław - branża technologiczna i instalacyjna i przedmiarach robót technologicznych i instalacyjnych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Wytycznych dla wykonawcy dotyczących organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej, stanowiącej załącznik do SIWZ,
  3. Roboty elektryczne polegające na:
  - wykonaniu dwóch linii kablowych z istniejącej w budynku filtrów piaskowych rozdzielni
  RF do szafy sterowniczo zasilającej RFM, która stanowi wyposażenie instalacji filtrów,
  - wykonaniu instalacji siły, sterowania i AKPiA pomp wody surowej na poziomie + 0,0,
  - wykonaniu połączenia instalacji filtrów membranowych z istniejącym w obiekcie
  systemem sterowania i wizualizacji
  Szczegółowy zakres robót związanych z wykonaniem robót elektrycznych, technologia wykonawstwa, wytyczne wykonania i warunki realizacji oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław - branża elektryczna i przedmiarze robót elektrycznych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Wytycznych dla wykonawcy dotyczących organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.
  4. Przeprowadzenie rozruchu instalacji filtrów membranowych wraz z ustawieniem zakładanych w dokumentacji parametrów pracy instalacji filtrów membranowych i przeprowadzenie szkolenia załogi przewidzianej do obsługi wykonanej instalacji wskazanej przez Zamawiającego.
  5. Opracowanie dokumentacji techniczno - ruchowej, instrukcji eksploatacji wykonanej
  instalacji oraz instrukcji BHP.
  Dokumentację projektową pn. Projekt budowlany i projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. Remont instalacji filtrów pospiesznych w ZUW PWiK w Jarosławiu zlokalizowanego w m. Munina dz. Nr 397, gm. Jarosław, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót, Wytyczne dla wykonawcy dotyczące organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej opracował EKOSYSTEM Sp. z o.o., 33-100 Tarnów,
  ul. Tuchowska 25 A.
  Dokumentacja została zatwierdzona przez Starostę Jarosławskiego Decyzją pozwolenia na budowę Nr 326/2007 znak: AB.II-7351-437/07 z dnia 29-06-2007r. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław - Dział Techniczny oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.pwik-jaroslaw.pl
  Z uwagi na fakt, że Zamawiający na etapie opracowania dokumentacji dokonał wyboru systemu uzdatniania i higienizacji wody, w trybie przetargu nieograniczonego, wybierając wariant optymalny dla jakości wody poddawanej uzdatnieniu i higienizacji, kosztów eksploatacji i niezawodnego działania - przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną a dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia instalacja filtrów membranowych musi być zgodna z wymogami opisanymi w dokumentacji projektowej.
  W związku z faktem, że w rozwiązaniach projektowych założono montaż instalacji filtrów membranowych w istniejącym budynku filtrów piaskowych( ściśle określone gabaryty pomieszczeń) z jego przystosowaniem pod względem budowlanym ( wzmocnienie konstrukcyjne stropu w istniejącym budynku przy ściśle założonym obciążeniu, wykonanie otworów montażowych dla potrzeb wprowadzenia modułów filtrów membranowych), technologicznym, instalacyjnym oraz zasilania energetycznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył opis techniczny wraz z danymi technicznymi lub DTR przewidzianych do montażu filtrów membranowych, pomp oraz armatury a także wskazał producenta urządzeń i armatury. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że przewidziana przez niego do montażu instalacja filtrów membranowych jest już zamontowana w układach uzdatniania wody w wodociągach służących do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz, że producent filtrów membranowych zapewni co najmniej 15 letni okres produkcji modułów membranowych po okresie gwarancji i rękojmi określonym w umowie - zał. Nr III SIWZ- wzór umowy a w przypadku wycofania z produkcji modułów membranowych dostarczonych w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, producent zagwarantuje, że nowe moduły będą mogły być zainstalowane w dostarczonym urządzeniu a parametry ruchowe i jakościowe będą takie same lub lepsze od pierwotnie dostarczonych..
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części VII opracowania.
  B. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :
  1. W związku z faktem, że roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie filtrów piaskowych, przed przystąpieniem do w/w robót Wykonawca winien z Zamawiającym ustalić termin, czas trwania, kolejność prac oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych prac. W/w ustalenia winny być dokonane na piśmie.
  2. Podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych z wykonywaniem instalacji filtrów membranowych należy wszelkie urządzenia elektryczne czy sterownicze zabezpieczyć przed wpływem skutków wykonania tych prac ( zapylenie czy uszkodzenie mechaniczne ).
  3. Wszelkie prace związane z przyłączeniem instalacji filtrów membranowych do istniejącego układu technologicznego w istniejącym budynku filtrów piaskowych należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego.
  4. Wszelkie prace związane z przyłączeniem instalacji filtrów membranowych do istniejącego układu energetycznego w istniejącym budynku filtrów piaskowych należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego.
  5. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnić ponadto:
  - zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
  - zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
  - zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
  6. Roboty należy wykonać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom części zakresu rzeczowego zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
  7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, w związku z czym Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej nr UDA-RPPK.04.01.00-18-001/08/00 z dnia 29 grudnia 2008r zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz kwartalnego zapotrzebowania na środki finansowe stanowiącego załącznik przytoczonej umowy.
  8. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia spójnego z kwartalnym zapotrzebowaniem na środki finansowe stanowiącym załącznik przytoczonej w punkcie 7 umowy, który Zamawiający doręczy Wykonawcy.