Kogo reprezentuje osoba

Mazur Henryk

w KRS

Henryk Mazur

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Mazur
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1935 r., wiek 85 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karkut Żabińska Ewa, Kępska Beata, Mazurczyk Czesława, Moskalewicz Kubiak Grażyna, Wachał Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Na Rzecz Edukacji i Zdrowia Daruma, Wrocław − KRS 0000410391
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży Oraz Integracji Lokalnego Środowiska Społecznego Grupa Z Pasją, Wrocław − KRS 0000413696

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Badawczo-projektowe Inter-arch Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000180545
 2. Imfort S.A., Wrocław − KRS 0000021698
 3. Intermoda S.A., Wrocław − KRS 0000028149
 4. Jedynka - Inwestycje Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000049342
 5. Kim Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000165588

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie przebudowy sieci gazowej dla zadania pn. Budowa drogi z uzbrojeniem we Wrocławiu w ul. Bengalskiej, ul. Woskowej na odcinku od dz. 153 AM 25 obręb Brochów do ul. Alei Róż, wraz z odcinkiem Alei Róż do rowu (dz. 13/4 obręb Brochów).
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie przebudowy sieci gazowej dla zadania pn. Budowa drogi z uzbrojeniem we Wrocławiu w ul. Bengalskiej, ul. Woskowej na odcinku od dz. 153 AM 25 obręb Brochów do ul. Alei Róż, wraz z odcinkiem Alei Róż do rowu (dz. 13/4 obręb Brochów) Zakres przedmiotu Umowy obejmuje opracowanie Dokumentacji, wraz z wersją elektroniczną, tożsamą z wersją papierową, tj.:
  1) projektu budowlanego zamiennego - w 5 egz.,
  2) mapy w skali 1:500 przedstawiającej proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejącego uzbrojenia terenu - w 2 egz.
 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza na odcinku od pętli Sępolno do rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego wraz z budową połączeń rezerwowych do istniejących słupów oświetleniowych we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza na odcinku od pętli Sępolno do rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego wraz z budową połączeń rezerwowych do istniejących słupów oświetleniowych we Wrocławiu.
 3. Zmiany do dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Gepperta a ul. Zamkową we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Korekta trasy kabli zasilających sygnalizatory sygnalizacji świetlnej do dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Gepperta a ul. Zamkową we Wrocławiu.
 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Gepperta a ul. Zamkową we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Gepperta a ul. Zamkową we Wrocławiu.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi z uzbrojeniem w ul. Bengalskiej i ul. Woskowej we Wrocławiu wraz pełnieniem nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi z uzbrojeniem w ul. Bengalskiej, ul. Woskowej na odcinku od dz. 153 AM 25 obręb Brochów do ul. Alei Róż, wraz z odcinkiem Alei Róż do rowu (dz. 13/4 AM 26 obręb Brochów)włącznie, zwanej dalej Dokumentacją w podziale na zadania:
  1.1. Zadanie 1: Budowa drogi z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną w ul. Bengalskiej oraz odcinka ul. Woskowej od skrzyżowania z ul. Bengalską (łącznie ze skrzyżowaniem) do dz. 153 AM 25 obręb Brochów.
  1.2. Zadanie 2: Budowa drogi z nawierzchnią tymczasową w ul. Woskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bengalską do ul. Alei Róż, wraz z odcinkiem Alei Róż do rowu (dz. 13/4 AM 26 obręb Brochów) włącznie.
  2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych Zadania 1 wykonywanych na podstawie Dokumentacji, zwanego dalej -nadzorem autorskim.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, drogi tymczasowej z oświetleniem oraz zarurowanie rowu w ul. Lubczykowej 58-58e we Wrocławiu wraz pełnieniem nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, drogi tymczasowej z oświetleniem oraz zarurowanie rowu w ul. Lubczykowej 58-58e we Wrocławiu wraz z uzyskaniem i doręczeniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zwanej dalej Dokumentacją oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bezpiecznej i ul. Obornickiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres zamówienia:
  2. Zakres zamówienia:
  2.1. Projekt budowlany:projekt zagospodarowania terenu,
  2.2. Projekty wykonawcze:
  -drogi (jezdnia, chodniki),
  -sygnalizacja świetlna wraz zasilaniem i konstrukcją wsporczą,
  -programy sygnalizacji skoordynowane z pobliskimi skrzyżowaniami,
  -przebudowa kolizyjnego uzbrojenia wraz z wyznaczeniem stref dla przyszłych potrzeb użytkowników,
  -kanalizacja dla potrzeb MTKK i SDIP,
  -inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją i uzyskaniem wstępnej opinii dotyczącej ich wycinki oraz propozycji nasadzeń rekompensujących ubytki,
  -organizacja ruchu docelowego.
  2.3. Koncepcja organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej.
  2.4. Inne opracowania i roboty przygotowawcze:
  -pomiary geodezyjne i uzyskanie map do celów projektowych,
  -badania geotechniczne,
  -diagnostyka stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją majątku drogowego (oznakowanie, itp.),
  -przedmiary robót,
  -kosztorysy inwestorskie,
  -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  -zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
  2.5. Pełnienie nadzoru autorskiego.
 8. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO POMIĘDZY UL. GEPPERTA A UL. ZAMKOWĄ WE WROCŁAWIU
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Zakres prac projektowych:
  1.1 Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu.
  1.2.Projekty wykonawcze: sygnalizacja świetlna (w zakresie przyłącza, zasilania oraz instalacji i programów pracy sygnalizacji), konstrukcje wsporcze, odbudowa nawierzchni, organizacja ruchu zastępczego wraz z komunikacją zbiorową, organizacja ruchu docelowego.
  1.3. Opracowania inne: aktualizacja podkładów geodezyjnych i uzyskanie map do celów projektowych, wykonanie koniecznych pomiarów ruchu i prognoz, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej.
  1.4. Pełnienie nadzór autorskiego

Inne osoby dla Mazur Henryk (36 osób):