Kogo reprezentuje osoba

Mazur Jerzy Czesław

w KRS

Jerzy Czesław Mazur

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Czesław
Nazwisko:Mazur
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bodnar Torbińska Małgorzata Ewa, Cieślak Bogdan Kazimierz, Grudka Krystyna Maria, Gurgurewicz Jadwiga, Kluczyk Barbara, Kugler Urszula Maria, Kłos Waldemar, Markowska Halina, Mielniczuk Zygmunt Ryszard, Wicher Eugeniusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Machnio Marek Waldemar

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Pracy Tymczasowej Neten Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000217162
 2. Koszaliński Klub Strzelecki Kaliber, Koszalin − KRS 0000313437
 3. Lignumark Sp. Z O.O., Izabelin C − KRS 0000333573
 4. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Vovitex Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000189495
 6. Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start, Koszalin − KRS 0000401725
 7. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Razem, Koszalin − KRS 0000083283
 8. Unia Plus Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000384360
 9. Unia Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000416807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Auto-części Apelpartner Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000228429
 2. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa − KRS 0000094272
 3. Ognisko Sportu i Rehabilitacji Inwalidów Start, Koszalin − KRS 0000154029
 4. Spółdzielnia Unia, Koszalin − KRS 0000058117

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.Część II: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia są usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ul. Sikorskiego 30 a w Białogardzie. Usługa sprzątania świadczona jest codziennie (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).W okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu lub marznącego deszczu, usługa stałego utrzymania czystości chodników w stanie odśnieżonym i posypanym piachem świadczona jest codziennie ( również w święta i dni wolne od pracy).
 2. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część IV: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia są usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8 a w Kołobrzegu.Usługa sprzątania świadczona jest codziennie (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach k/Koszalina, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach k/Koszalina, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 4. Sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie należytej czystości w budynkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiektach wymienionych w tabeli w załączniku nr 1
  Do kompleksowego sprzątania pomieszczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 należy Sprzątanie codzienne- w zakres codziennego sprzątania wchodzi utrzymanie na bieżąco czystości we wszystkich budynkach.
 5. Ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w zakresie: 1. Bezpośredniej ochrony fizycznej: 1) Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej prowadzonej w godzinach: a) Budynek Ratusza, Rynek Staromiejski 6-7 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.00-15.30 (w poniedziałek 8.00 - 17.15) dwie osoby: w godzinach 15.30 - 7.00 (poniedziałek 17.15 - 7.00) jedna osoba oraz jedna osoba w dni wolne od pracy. W dniu, w którym odbywają się obrady Rady Miejskiej dodatkowo jedna osoba od Godziny 15.30 do zakończenia obrad. W przypadku zarządzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dwudniowych obrad Rady Miejskiej, Zleceniodawca określi czas realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej przez dodatkowego pracownika ochrony. b) Pałac Ślubów przy ul. Dąbrówki 1 w godz. 6.45-15.15 (poniedziałek 7.30 - 17.15) w dniach pracy Urzędu- jedna osoba. W przypadku planowanych uroczystości w soboty - jedna osoba na czas trwania uroczystości po uprzednim uzgodnieniu terminu przez kierownika USC. c) Budynek przy ul. Mickiewicza 26 - jedna osoba całodobowo. d) Budynek przy ul. Mariańskiej 9, przyległy teren wraz z garażami - wykonanie codziennych, trzykrotnych podjazdów prewencyjnych w godzinach 23.00 - 4.00 e) Budynek przy ul. Młyńskiej 2 - wykonanie codziennych trzykrotnych podjazdów prewencyjnych w godzinach 23.00 - 4.00, f) Budynek przy ul. Partyzantów 3 w dniach pracy Urzędu w godzinach 15.15 - 7.15 (w poniedziałki do 9.00) - jedna osoba oraz jedna osoba całodobowo w dni wolne i święta. 2) Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałej obecności jednego pracownika ochrony na korytarzach budynku przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 w godzinach pracy Urzędu (wykonywanie patrolu) oraz drugiego pracownika nadzorującego urządzenia telewizji przemysłowej w pomieszczeniu ochrony Urzędu. Pracownicy ochrony budynku przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 podlegać będą elektronicznej kontroli wartowniczej na zasadach określonych przez Zleceniodawcę. Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przekazywanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w oparciu o przyłączenie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w n/w obiektach do Alarmowego Centrum Odbiorczego i przekazywanie sygnałów alarmowych drogą radiową. a) Budynek przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 - Ratusz : - Centrala Alarmowa INTEGRA 64 - system lokalny, linii dozorowych 12, linia NAPAD szt. - 14, - Linia pożarowa szt. - 16 szt. - Telewizja przemysłowa - Rejestrator cyfrowy 16 kan. szt. - 2; kamery telewizji przemysłowej - szt. 31, - Serwer telewizji przemysłowej - 1 szt. - System Kontroli Wartowniczej. b) Budynek Pałacu Ślubów przy ul. Dąbrówki 1 - Centrala Integra 32 - system lokalny, linii dozorowych 11; linia ppoż szt. - . 6 c) Budynek przy ul. Mariańskiej 9 (Straż Miejska) - Centrala Alarmowa INTEGRA 64 - system lokalny, linii dozorowych- szt. 25, - Linia NAPAD - szt. 1 - Linia pożarowa - szt. 1 d) Budynek przy ul. Mickiewicza 26 - Centrala alarmowa Integra 64 -, system lokalny, linii dozorowych - szt. 36 , kamery telewizji przemysłowej - szt. 8, rejestrator cyfrowy 16 - kan. - szt. 1. System ppoż POLON. e) Budynek przy ul. Partyzantów 3 - kamera wewnętrzna kopułowa z oświetlaczem IP 3 Mpx PoE - 8 sztuk, - kamera zewnętrzna kompaktowa z oświetlaczem IP 3 Mpx PoE - 9 sztuk, - rejestrator IP - 1 sztuka, - centrala alarmowa Integra 128 PLUS - 1 sztuka, - czujki alarmowe PIR + MW, antymasking, LC-103-PIMSK - 14 sztuk, - centrala pożarowa - 2 liniowa 4100 - 1 sztuka, - czujki pożarowe adresowalne DOR-4043 - 41 sztuk, - centrala gaszenia IGNIS 1520M - 1 sztuka, - czujki optyczne dymu DOR-40 - 12 sztuk, - domofon zawierający: - panel zewnętrzny 3-przyciskowy JB-5000- 2 sztuki, - monitory domofonowe 7 JB-5000 V23s - 3 sztuki, - szyfrator zewnętrzny - 1 sztuka, f) Budynek przy ul. Młyńskiej 2 - Centrala alarmowa SATEL CA6 - 1 szt. - Pasywne czujki podczerwieni - 5 szt. Wszelkie modyfikacje bądź dostosowanie urządzeń systemów ochrony elektronicznej do realizacji przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. Po wygaśnięciu umowy wykonawca zobowiązuje się do przekazania urządzeń i systemów alarmowych w stanie pełnej sprawności technicznej, zgodnej ze stanem w chwili przekazania w/w urządzeń do użytku, pomniejszonej o naturalne zużycie. 3) Zapewnienie przyjęcia przez Alarmowe Centrum Odbiorcze sygnału o zagrożeniu w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. 4) Zapewnienie przybycia Zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej na sygnał alarmowy w czasie nie dłuższym niż 6 minut. 2. Transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych w zakresie: 1) Transport wartości pieniężnych do wysokości jednej jednostki obliczeniowej. 2) Transport wartości pieniężnych wykonywany będzie pojazdem przystosowanym z budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 do budynku mBank w Koszalinie przy ul. Okrzei 3. 3) Transport wykonywany będzie raz dziennie w dniach pracy w godz. 14.30-15.00 i 16.35 - 17.00 (w poniedziałki). 4) Dodatkowy transport wartości pieniężnych - zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy, ustalony co najmniej na dobę przed realizacją konwoju. 3. Zabezpieczenia technicznego. 1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konserwacji i naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz utrzymywania w/w urządzeń w sprawności technicznej. 2) Konserwacja i przegląd urządzeń i systemów alarmowych odbywać się będzie 1 (jeden) raz w miesiącu i ewidencjonowana w Rejestrze zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej, okresowego wyłączania i wyposażania systemu alarmowego z wyjątkiem konserwacji i napraw urządzeń i systemów w budynku przy ul. Partyzantów 3, w których usługa wykonywana będzie od miesiąca września 2017 r. 3) Wykonawca zapewni prowadzenie Dziennika zdarzeń według zasad określonych przez Zleceniodawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ
 6. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach administracyjno - biurowych położonych w Bytowie, Przechlewie, Malborku, Skarszewach i Słupsku
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, Pruszcz Gdański
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia poprzez dozór doraźny oraz monitoring mienia z interwencją grup patrolowych obiektów Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku oraz przynależnego terenu - położonych w: Bytowie, Przechlewie, Malborku, Skarszewach i Słupsku.
  2. Przedmiot zamówienia podzielono na zadania w następujący sposób:
  1) Zadanie 1: ochrona obiektu położonego w Bytowie, ul. Zakładowa 4 - polegająca na świadczeniu usługi stałego monitoringu systemu sygnalizacji napadu i włamania, przyjmowaniu sygnałów alarmowych, prowadzeniu dozoru doraźnego oraz podjęciu interwencji przez grupę patrolowo-interwencyjną w razie alarmu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres obowiązków wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone w załączniku nr 9.
  2) Zadanie 2: ochrona obiektu położonego w Przechlewie, Os. Juźkowa 1 - polegająca na świadczeniu usługi stałego monitoringu systemu sygnalizacji napadu i włamania, przyjmowaniu sygnałów alarmowych, prowadzeniu dozoru doraźnego oraz podjęciu interwencji przez grupę patrolowo-interwencyjną w razie alarmu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres obowiązków wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone w załączniku nr 9.

  3) Zadanie 3: ochrona obiektu położonego w Malborku, ul. Wołyńska 19 - polegająca na świadczeniu usługi stałego monitoringu systemu sygnalizacji napadu i włamania, przyjmowaniu sygnałów alarmowych, prowadzeniu dozoru doraźnego oraz podjęciu interwencji przez grupę patrolowo-interwencyjną w razie alarmu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres obowiązków wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone w załączniku nr 9.
  4) Zadanie 4: ochrona obiektów położonych w Skarszewach, ul. Starogardzka 11 - polegająca na świadczeniu usługi stałego monitoringu systemu sygnalizacji napadu i włamania, przyjmowaniu sygnałów alarmowych, prowadzeniu dozoru doraźnego oraz podjęciu interwencji przez grupę patrolowo-interwencyjną w razie alarmu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres obowiązków wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone w załączniku nr 9.
  5) Zadanie 5: bezpośrednia stała ochrona osób i mienia - obiektu wraz z przynależnym terenem, m.in. zieleni, parkingów i garaży, mieszczącego się w Słupsku, przy ul. 3 Maja 44. Ochrona realizowana będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony pomieszczenia z dostępem do energii elektrycznej, ogrzewania i sanitariatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres obowiązków wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone
  w załączniku nr 10.
  Na podstawie art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pełniące służbę w obiekcie w Słupsku przy ul. 3 Maja 44 były przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres obowiązywania umowy.
  3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.) oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
  4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, w celu zapoznania się ze specyfiką nieruchomości oraz rodzajem lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach, a także zdobył na własną odpowiedzialność ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Wizja lokalna jest możliwa wyłącznie w godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.45 do 15.45 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego
 7. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu położonego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie, Szczecin
  1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona mienia /budynek biurowo-administracyjny wraz z podwórkiem, garażami oraz wiatą, znajdującego się w nim mienia ruchomego/ i osób w obiekcie będącym na wykazie Wojewody Zachodniopomorskiego budynków i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, położonym przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie, realizowana w formie : a/stałej bezpośredniej ochrony fizycznej pomieszczeń i mienia znajdującego się w obiekcie położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 w postaci posterunku stałego dwuzmianowego , wykonywanej zgodnie z przepisami : -ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099/, -ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej /Dz. U. z 2013 r. poz. 628/, -ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228/, -rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony /Dz. U. z 2013 r., poz. 1681/, -Planie Ochrony Obiektu, b/Alarmowego Centrum Odbiorczego sprawującego stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, otrzymywanych z lokalnego systemu alarmowego po łączach zamontowanych przez wykonawcę w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140, c/grupy interwencyjnej z możliwością dojazdu do obiektu w czasie do 10 min. 2.Do obowiązków kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących stałą bezpośrednią ochronę fizyczną, będzie należało: a/wydawanie i przyjmowanie kluczy, b/kontrolowanie ruchu wchodzących i wychodzących z budynku, przebywania na jego terenie oraz wyjścia z niego, c/obsługa pojawiających się alarmów, d/obsługa centrali pożarowej, e/obsługa telewizji przemysłowej obiektu, f/wykonywanie czynności określonych w Planie Ochrony Obiektu, g/prowadzenie książki raportów, którą codziennie należy przedłożyć do wglądu wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego, h/prowadzić ewidencję osób wchodzących na teren zgodnie z wytycznymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Koszalinie, i/organizowanie swego stanowiska pracy na właściwym poziomie, j/przestrzeganie postanowień przepisów porządkowych obowiązujących w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z o.o. w Koszalinie, k/dbanie o ład i porządek w portierni i jej najbliższym otoczeniu, l/natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych za ochronę fizyczną obiektu o wszelkich zdarzeniach na terenie obiektu naruszających obowiązujące ustalenia organizacyjno-porządkowe, m/przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Szczegółowe instrukcje posługiwania się systemami /sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania/ zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy na świadczenie usług ochrony. 3.Wymagania dotyczące pracowników ochrony: posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, posiadanie pozwolenia na używanie broni wymagającej zezwolenia, posiadanie umundurowania wraz z identyfikatorami. Zamawiający będzie wymagał posiadania przez pracowników ochrony wyposażenia w urządzenia łączności bezprzewodowej i uzbrojenia podczas pełnienia służby zgodnie z planem ochrony. 4.Do obowiązków Alarmowego Centrum Odbiorczego, wykonującego monitorowanie sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego, będzie należało: a/rejestrowanie określonych sygnałów przyjmowanych z lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego, antynapadowego, b/rejestrowanie czynności wykonanych na rzecz Zamawiającego, c/udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie wyciągów z rejestrów z poz. a i b, d/zawiadamianie w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia właściwych działań, e/natychmiastowe wysyłanie patrolu interwencyjnego do obiektu chronionego po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie - w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego, f/przekazywanie Zamawiającemu informacji o przyjętych sygnałach o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz o dokonanych ustaleniach, 5.Ochrona fizyczna będzie sprawowana przez : a/jednego pracownika ochrony przez całą dobę w czasie nie przekraczającym 12 godzin dyżuru przez jednego pracownika. /system dwuzmianowy/ b/pracownicy ochrony oddelegowani do wykonywania przedmiotowej usługi ochrony będą osobami na stałe wytypowanymi do realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana o ile będzie konieczna, następowała będzie /z zastrzeżeniem, że nie częściej niż jeden raz na pół roku/, po uprzednim powiadomieniu o powyższym Zamawiającego nie później niż na trzy dni przed terminem zmiany i pod warunkiem otrzymania jego zgody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu aktualne zaświadczenie o niekaralności nowego pracownika. 6.Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ i wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
 8. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Człuchów
  Przeprowadzenie i organizację szkolenia Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych finansowanego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji Programu pn. Praca czeka skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art.49 Ustawy.
  Liczba uczestników - 10 osób;
  Liczba godzin szkolenia - 67 godzin w tym 19 godzin zajęć praktycznych na jednego uczestnika;
  Termin szkolenia - 05.10.2015 - 19.10.2015;
  Miejsce szkolenia - Unia Sp. z o.o., Oddział w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 30, 77 - 300 Człuchów (zajęcia teoretyczne), Remprodex Sp. z o.o., ul. Jerzego z Dąbrowy 3, 77 - 300 Człuchów (zajęcia praktyczne)
 9. Sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie należytej czystości w budynkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie należytej czystości w budynkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiektach wymienionych w tabeli w załączniku nr 1
  Do kompleksowego sprzątania pomieszczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 należy:
  Sprzątanie codzienne- w zakres codziennego sprzątania wchodzi utrzymanie na bieżąco czystości we wszystkich budynkach.
  Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Inne osoby dla Mazur Jerzy Czesław (66 osób):