Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Andrzej Eugeniusz

w KRS

Andrzej Eugeniusz Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Eugeniusz
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Poniatowa (Lubelskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobel Jan, Chyła Eugeniusz, Grzęda Krzysztof Stanisław, Jerzyna Krzysztof, Kochan Beata, Kowalski Piotr Adam, Olender Dariusz, Popiołek Beata Urszula, Pyda Przemysław, Sołdek Krystyna, Wagner Witold, Zubrzycki Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojdat Dariusz Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Basoń Zdzisław Józef, Chłodny Grzegorz, Dębicki Jerzy Józef, Dzieliński Jan, Hemperek Zbigniew Józef, Jakubczyk Janusz Marek, Kiraga Jacek, Mroczkowski Mariusz Radosław, Młyniec Zbigniew Stanisław, Niezgoda Eligiusz, Sapała Jan Adam, Zarzycki Bogusław, Zdyb Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Atp Galeria Drewna Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000701011
 2. Bank Spółdzielczy W Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000086480
 3. Brass Polska Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000014094
 4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej W Polsce, Warszawa − KRS 0000168367
 5. Fundacja Rodziny Kuskowskich, Poniatowa − KRS 0000617451
 6. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000040948
 7. Harley-davidson Club Lublin, Lublin − KRS 0000256872
 8. Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, Opole Lubelskie − KRS 0000256648
 9. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów, Nałęczów − KRS 0000222319
 10. Lubelska Fundacja Przedsiębiorców i Producentów Rolnych, Lublin − KRS 0000243135
 11. Makolągwa Manufaktura Stolarska Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000476283
 12. Metalton G.olchawski Sp. J., Poniatowa − KRS 0000182927
 13. Miejski Klub Sportowy Stal Poniatowa, Poniatowa − KRS 0000059196
 14. Okej Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000149538
 15. Polifolia Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000033807
 16. Poniatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Poniatowa − KRS 0000171165
 17. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Opole Lubelskie − KRS 0000487468
 18. Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom, Poniatowa − KRS 0000181693
 19. Rj-aurismed Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000718106
 20. Savtec Sp. Z O.O., Konstancin-jeziorna − KRS 0000066307
 21. Stare Skrzydła, Szczecin − KRS 0000648132
 22. Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatu Opolskiego, Opole Lubelskie − KRS 0000191286
 23. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną, Poniatowa − KRS 0000012774
 24. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej W Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie − KRS 0000222878
 25. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala Podkowa, Kowala Druga − KRS 0000405177
 26. Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego Bus, Lublin − KRS 0000044693
 27. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000100721
 28. Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze, Ryki − KRS 0000159732
 29. Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000084331
 30. Wentworth Invest S.A., Poniatowa − KRS 0000660348
 31. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych W Bełżycach - Sp. Z O.O., Bełżyce − KRS 0000373357
 32. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-kombatanckie, Lublin − KRS 0000098174

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000090598
 2. Chopin Airport Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000047774
 3. Cukrownia Werbkowice S.A., Werbkowice − KRS 0000021189
 4. Eleks Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000452889
 5. Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników W Polsce, Warszawa − KRS 0000150658
 6. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Katowice − KRS 0000023650
 7. King-plast Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000124962
 8. Klub Sportowy Czarni Dęblin, Dęblin − KRS 0000037103
 9. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Dęblin − KRS 0000110247
 10. R-soft Studio Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000306936
 11. Revasco Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000520988
 12. Stowarzyszenie Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego, Pionki − KRS 0000290770
 13. Wentworth Tech Sp. Z O.O., Poniatowa − KRS 0000023178

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2017 r
  Zamawiający: Gmina Łaziska, Łaziska
  Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2017 r.
 2. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego. 2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 - 1.51 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 3. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilków - cz. II.
  Zamawiający: Gmina Wilków, Wilków
  Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilków - część II.
  Zakres prac obejmuje:
  Odbieranie i transport w 2016r od właścicieli i użytkowników nieruchomości z terenu gminy Wilków do RIPOK Puławy odpadów komunalnych w ilości 420,00Mg.
  Szczegóły techniczne wykonania:
  CHARAKTERYSTYKA GMINY WILKÓW
  1.Powierzchnia Gminy: 79,5 km2.
  2.Liczba gospodarstw domowych od których odbierane będą odpady - 1 321.
  3.Liczba budynków wielorodzinnych - 10.
  4.Liczba miejsc do gromadzenia odpadów przy zabudowie wielorodzinnej -10.
  5.Liczba nieruchomości niezamieszkałych - 109.
  6.Liczba nieruchomości częściowo niezamieszkałych - 14.
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych , z terenu nieruchomości które w części zamieszkują mieszkańcy a w części z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy , oraz z nieruchomości niezamieszkałych w n/w miejscowościach:
  Brzozowa, Dobre, Kąty, Kępa Chotecka, Kłodnica, Kosiorów, Kolonia Wrzelów, Lubomirka, Machów, Majdany, Podgórz, Polanówka, Rogów, Rybaki, Szczekarków, Szczekarków Kolonia, Szkuciska, Urządków, Wilków, Wilków Kolonia, Wólka Polanowska, Zagłoba, Zarudki, Zastów Karczmiski, Zastów Polanowski, Żmijowiska.
  Rodzaje odpadów
  Odpady z terenu gminy
  -frakcja mokra
  -frakcja sucha /odpady zbierane selektywnie/
  Odpady odbierane z PSZOK
  a/odpady selektywnie zebrane po ich wysegregowaniu w PSZOK,
  b/przeterminowane leki,
  c/przeterminowane chemikalia (farby, kleje, lakiery, oleje, smary itp.),
  d/zużyte baterie i akumulatory,
  e/zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  f/odpady wielkogabarytowe (meble, gruz, odpady rozbiórkowe itp.)
  g/zużyte opony.
  h/odpady zielone
  Używane skróty
  RIPOK - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Puławach ul Dęblińska 96
  PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rogowie
  DŁUGOŚĆ I RODZAJ TRAS
  I . FRAKCJA MOKRA Odbiór odpadów z pojemników o pojemności 120L lub 1100L z terenu zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, niezamieszkałej i częściowo niezamieszkałej.
  TRASA PIERWSZA
  miejscowości- Szkuciska - Kępa Chotecka - Machów - Kąty - Wilków Kolonia - Zarudki - Zastów Karczmiski - Zastów Polanowski - Podgórz - RIPOK. Ilość km: 90.
  TRASA DRUGA
  miejscowości- Szczekarków Kolonia - Wilków - Urządków - Dobre - Wólka Polanowska - Polanówka - Rogów - RIPOK. Ilość km: 108.
  TRASA TRZECIA
  miejscowości- Szczekarków - Kłodnica - Kosiorów - Żmijowiska - Wrzelów Kolonia - Zagłoba - Brzozowa - Rybaki - Majdany - Lubomirka - RIPOK. Ilość km: 110.
  Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - 1 raz w miesiącu w godzinach od 8.00 do 18.00, tj.
  Trasa Nr 1 - druga środa miesiąca,
  Trasa Nr 2 - drugi czwartek miesiąca,
  Trasa Nr 3 - drugi piątek miesiąca,
  II. FRAKCJA SUCHA- Odbiór odpadów segregowanych zbieranych do: worków koloru żółtego i zielonego oraz z pojemników do segregacji odpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, zamieszkałej i częściowo niezamieszkałej.
  TRASA PIERWSZA
  miejscowości- Szkuciska - Kępa Chotecka - Machów - Kąty - Wilków Kolonia - Zarudki - Zastów Karczmiski - Zastów Polanowski - Podgórz - RIPOK. Ilość km: 90.
  TRASA DRUGA-
  Miejscowości- Szczekarków Kolonia - Wilków - Urządków - Dobre - Wólka Polanowska - Polanówka - Rogów - RIPOK. Ilość km: 108.
  TRASA TRZECIA
  miejscowości- Szczekarków - Kłodnica - Kosiorów - Żmijowiska - Wrzelów Kolonia - Zagłoba - Brzozowa - Rybaki - Majdany - Lubomirka - RIPOK. Ilość km: 110.
  Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę - 1 raz na miesiąc w godzinach 8.00 - 18.00, tj.
  Trasa Nr 1 - czwarta środa miesiąca,
  Trasa Nr 2 - czwarty czwartek miesiąca,
  Trasa Nr 3 - czwarty piątek miesiąca.
  III. Wywóz odpadów z cmentarzy / pojemniki 1100L, oraz odpady zgromadzone luzem w betonowych boksach znajdujących się przy cmentarzach / - do załadunku przez Wykonawcę.
  Rodzaje tras
  Cmentarz Zagłoba - RIPOK Puławy
  Cmentarz Wilków - RIPOK Puławy
  Wywóz w ostatni tydzień miesiąca, lub częściej w miarę wypełnienia.
  IV. Wywóz odpadów z PSZOK - załadunek Wykonawcy.
  Rogów PSZOK - RIPOK Puławy - jeden raz na kwartał (ostatni tydzień każdego kwartału).
  Uwaga - ważne informacje:
  -Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilków.
  -W przypadku, gdy termin odbioru odpadów komunalnych przypada w dzień ustawowo wolny od pracy - przesuwa się termin odbioru odpadów na inny termin uzgodniony uprzednio z Zamawiającym, uwzględniając to w harmonogramie.
  -Podane w niniejszej SIWZ długości tras są wielkościami orientacyjnymi. W ramach wyznaczonej trasy wykonawca może zmienić kolejność przejazdu przez poszczególne miejscowości, pod warunkiem, że odbierze odpady od wszystkich mieszkańców na danej trasie.
  Przebieg tras obrazuje mapa - zał. nr 9 do SIWZ.
  SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKONANIA
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wilków i dostarczenie ich do RIPOK Puławy.
  Zabudowa wielorodzinna- zbiórka do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach.
  a)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - frakcja mokra (kod 20 03 01)
  zbierane będą do pojemników o pojemności 120L lub 1100L.
  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych - frakcja sucha- (tj. tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wielomateriałowe) odbywać się będzie do oddzielnych oznakowanych pojemników o pojemności 120L, 1100 L lub do worków.
  Zabudowa jednorodzinna
  Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo- pojemnikowy do zbiórki odpadów komunalnych
  -Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - frakcja mokra (kod 20 03 01) - gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120L.
  -Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - frakcja sucha (kody: 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 99) odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się dwa rodzaje worków
  -żółty do gromadzenia odpadów surowcowych suchych,
  -zielony na szkło.
  Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia w miejsce odebranego pełnego worka - worek pusty w sposób umożliwiający odebranie go przez właściciela nieruchomości.
  Nieruchomości niezamieszkałe i częściowo niezamieszkałe:
  -Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - frakcja mokra (kod 20 03 01) zbierane będą do pojemników ustawionych na tych nieruchomościach o pojemności 120L lub 1100L zgodnie z oświadczeniem w deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości lub zarządzającego nieruchomością.
  -Selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie do oddzielnych oznakowanych pojemników lub w systemie workowym /zgodnie z oświadczeniem w deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości lub zarządzającego nieruchomością/.
  Nieruchomości niezamieszkałe - cmentarze parafialne:
  -Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą zbierane do boksów znajdujących się przy cmentarzach oraz do pojemników 1100L.
  Opis urządzeń do gromadzenia odpadów /pojemniki , worki/
  Oddzielne opisane pojemniki o poj. 1100L lub worki do selektywnej zbiórki odpadów:
  materiał - folia polietylenowa LDPE - przezroczysta umożliwiająca identyfikację zawartości worka,
  -pojemność - 120 dm3,
  -kolor - żółty, zielony,
  -grubość - co najmniej 70 mikronów,
  -wytrzymałość - co najmniej 30 kg,
  -dopuszczalny nadruk - jednostronny
  treść nadruku
  -worki żółte
  -pierwsza linia - GMINA WILKÓW
  -druga linia - Frakcja sucha
  -worki zielone
  -pierwsza linia- GMINA WILKÓW
  -druga linia - SZKŁO
  Pojemniki do zbiorki frakcji mokrej
  -materiał - plastik,
  -pojemność - 120 L , 1 100L.
  Tabelaryczne zestawienie nieruchomości - zał. nr 10 do SIWZ.
  Wybrany do realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bez dodatkowej opłaty właścicielom nieruchomości pojemników i worków do gromadzenia odpadów przed dniem 01 marca 2016r, oraz harmonogramu odbierania odpadów na cały okres obowiązywania umowy.
  Imienny wykaz nieruchomości do których należy dostarczyć pojemniki i worki zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie usługi.
  ZBIORCZE ZESTAWIENIE POJEMNIKÓW ORAZ WORKÓW DO PIERWSZEGO WYDANIA
  - pojemniki 120L - 1 346 szt
  - pojemniki 1 100L - 16 szt
  - worki żółte do pierwszego wydania - 1 347 szt
  - worki zielone do pierwszego wydania - 1 329szt
  - pojemniki o pojemności minimum 1100L do selektywnej zbiórki odpadów
  - opisane - frakcja sucha 11 szt
  - opisane - szkło 10 szt
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezpłatnie dodatkowych pojemników na odpady komunalne na wniosek właściciela nieruchomości, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości lub dzierżawcy.
  Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia przybędą dodatkowe punkty odbioru odpadów / powstanie nowe gospodarstwo domowe lub nowy podmiot działalności gospodarczej / wykonawca na pisemny wniosek zamawiającego dostarczy nieodpłatnie do tego punktu odpowiedni pojemnik i worki, oraz harmonogram odbioru odpadów.
  Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i częściowo zamieszkałych położonych na terenie gminy Wilków. Usługa zobowiązuje Wykonawcę do dojazdu do punków trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu ) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionym dojeździe.
  Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego.
  Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania danych do sprawozdań które powinien złożyć zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  W celu weryfikacji danych Wójt Gminy może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
  Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do instalacja RIPOK w Puławach.
  Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności:
  -ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  -ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi,
  -ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 1232 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  -Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 (uchwała Nr (XXIV/396/12 z dnia 30 lipca 2012 r.),
  -uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Uchwała Nr XXXVI/112/2012 Rady Gminy Wilków z dnia 28 grudnia 2012 r. - Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 1201 z późn.zm.)
  -oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 4. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodel od stycznia 2016r do grudnia 2017 roku włącznie.
  2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  1) Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość - 800 Mg czyli ok. 33 Mg/miesiąc).
  2) Odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość - 144 Mg czyli ok. 6 Mg/miesiąc) zbierane w 3 workach na poszczególne frakcje w następujących kolorach:
  a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
  b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
  c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
  3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne, dostosowanymi również do dróg o szerokości 3 m i węższych w tym gruntowych.
  4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Chodel. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych(szczególnie zimą i w okresie wzmożonych odpadów deszczu i śniegu)poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych trudno dostępnych.
  5. Właściciel nieruchomości zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Chodel ma obowiązek ustawić pojemniki i worki z odpadami w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją -z tych miejsc Wykonawca odbierze odpady.
  6. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej ilości odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodel. Szacunkowa liczba mieszkańców, od których będą odbierane odpady komunalne wynosi 6794.
  7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane)z następującymi częstotliwościami:
  a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w miejscowości Chodel - jeden raz w miesiącu w roku 2016 - 12 razy, w roku 2017 -12 razy)Łącznie 24 razy w okresie 2016/2017.
  b) w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej w pozostałych miejscowościach zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez zamawiającego;(w roku 2016 - 8 razy, w roku 2017 - 8 razy) Łącznie 16 razy, w roku 2016/2017.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 19.00,
  9. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać harmonogram przedłożony przez zamawiającego. Dwukrotna zbiórka odpadów w terminach innych niż w harmonogramie ,a nie uzgodniona z zamawiającym upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
  10. Każda zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody zamawiającego.
  11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l lub 140 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 60 l, 80 l, 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny, posiadających logo gminy Chodel, oraz innych workach umożliwiających identyfikację zawartości (odpadów).
  12. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, żółte, zielone) worki 60 l, 80 l, 120 l z folii LDPE posiadające logo Gminy Chodel w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość po 3 worki każdego koloru.
  13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w każdym roku trwania umowy objazdową zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórkę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel. Terminy zbiórek zostaną ustalone w umowie.
  14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. Przekazywanie odbywać się będzie raz na miesiąc, do 7 dnia następującego po miesiącu przekazania odpadów.
  15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera:
  1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
  2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Chodel. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem.
  16. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, Wójt Gminy Chodel może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;
  17. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów instalacja RIPOK w Bełżyce, W razie awarii lub braku mocy przerobowych RIPOK-u odpady kierowane będą do instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego określonej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.
  18. Zamawiający posiada umowę z wskazaną w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.
  19. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych podlegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie ze wskazanymi przepisami.
  20. W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonego poziomu (2016 i 2017 rok) i nałożenia na gminę kary wykonawca zamówienia zobowiązuje się do jej pokrycia.
  21. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości permanentnie nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, tzn. gromadzi niezgodnie ze złożoną deklaracją, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. W takim przypadku Wykonawca zawiadamia zamawiającego o powyższej sytuacji na piśmie w trybie Roz.3 SIWZ wyszczególniając nieruchomość.
  22. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego(nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od zdarzenia)powiadomienia gminy o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca na tę okoliczność sporządza protokół z zaistnienia zdarzenia, który powinien zawierać: adres nieruchomości na której odpady nie są zbierane w sposób selektywny; dzień, w którym doszło do ustalenia; krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości; dane pracownika Wykonawcy sporządzającego protokół oraz zdjęcie w postaci cyfrowej dotyczące, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób aby nie budziło wątpliwości przypisanie pojemników do konkretnej nieruchomości;
  23. Rozliczenie usługi następować będzie w formie ryczałtu. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za wykonanie zadania w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 31.12.2017 r
  24. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,który mieścić się będzie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu ul. Piłsudskiego 13,24-350 Chodel następujących rodzajów odpadów: odpady komunalne ulegające biodegradacji -20 Mg, Odpady zielone -20 Mg, Przeterminowane leki -1,5Mg,Chemikalia- 2,0 Mg, Zużyte baterie i akumulatory -1,5 Mg, Meble i inne wielkogabarytowe -4 Mg, Odpady budowlane i rozbiórkowe -20 Mg, Zużyte opony -15 Mg, Popiół -20 Mg oraz dostarczenia w/w odpadów do RIPOK. Zamawiający podał szacunkową ilość odpadów danej frakcji którą wykonawca odbierze z PSZOK-u i dostarczy do RIPOK. Podane w SIWZ i formularzu ofertowym zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów mają charakter szacunkowy i służą do porównywania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania ilości wskazanych w zestawieniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.
  25. Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK-u będzie uzależniona od napełnienia pojemników/kontenerów .Zamawiający poinformuje telefonicznie o konieczności odebrania odpadów z konkretnych pojemników. Czas realizacji Wykonawcy na dokonanie odbioru wynosi max.7 dni robocze od zgłoszenia.
  26. Wynagrodzenie dotyczące odpadów z PSZOK -u stanowić będzie iloczyn ilości wytwarzanych odpadów mierzony w Mg oraz ceny odbioru i transportu poszczególnej frakcji podanej w formularzu ofertowym.
  27. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczeń zawierających informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych z PSZOK: ilość odpadów ulegających biodegradacji-[Mg]ilości odebranych odpadów zielonych- [Mg],ilości odebranych przeterminowanych leków[ Mg],ilości odebranych chemikaliów[ mg],ilości odebranych zużytych baterii i akumulatorów-[Mg],ilości odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych-[Mg],ilości odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych-[Mg],ilości odebranych zużytych opon-[Mg],ilości odebranego popiołu-[Mg]oraz sposób zagospodarowania w/w odpadów. Oświadczenia o których mowa wraz z kartami przekazania odpadów(jeżeli dotyczą)muszą być przekazane do siedziby Zamawiającego, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, w formie papierowej lub elektronicznej, uzgodnionej z Zamawiającym i podpisane przez Wykonawcę. Oświadczenia będą podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Przekazanie powyższych oświadczeń nie zwalnia Wykonawcy ze złożenia sprawozdania, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Dostawa energii elektrycznej dla PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Poniatowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 2977,128 MWh dla zamówienia podstawowego, a z uwzględnieniem prawa opcji w ilości 3274,841 MWh dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 3 do SIWZ. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.pgk.poniatowa.pl 3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200). 4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 5.1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 5.2. reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy, 5.3. złożenia wniosków do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarcie umów dystrybucyjnych. 6. Zamawiający złoży/ł wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) bądź umów sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w załączniku nr 2 do SIWZ kolumna Okres dostaw-od). 7. W Załączniku nr 2 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, względem ilości określonej w pkt. 1 niniejszego rozdziału. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego (zakupu większej ilości energii elektrycznej) spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru, określonych w załączniku numer 2 do SIWZ lub zwiększeniem liczby punktów poboru, Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp w wysokości do 10% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie
 6. 4/O/2015
  Zamawiający: Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie
  1 Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w pojemnikach 1100l
  -frakcja sucha szt. 180
  2 Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w pojemnikach 1100l
  -frakcja biodegradowalna szt. 120
  3 Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w pojemnikach 1100l
  -frakcja zmieszana (nie obejmująca frakcji suchej i frakcji biodegradowalnej) szt. 170
  4 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów budowlanych i poremontowych szt. 10
 7. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnehj Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodel od lipca 2014r włącznie i 2015 roku.
  2.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  1)Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość - 600 Mg czyli ok. 33 Mg/miesiąc).
  2)Odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość - 100 Mg czyli ok. 6 Mg/miesiąc) zbierane w 3 workach na poszczególne frakcje w następujących kolorach:
  a)NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
  b)ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
  c)ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
  3.Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne, dostosowanymi również do dróg o szerokości 3 m i węższych w tym gruntowych.
  4.Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Chodel. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych(szczególnie zimą i w okresie wzmożonych odpadów deszczu i śniegu)poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych trudno dostępnych.
  5.Właściciel nieruchomości zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Chodel ma obowiązek ustawić pojemniki i worki z odpadami w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, z tych miejsc Wykonawca odbierze odpady.
  6.W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej ilości odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodel. Szacunkowa liczba mieszkańców, od których będą odbierane odpady komunalne wynosi 6836.
  7.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane)z następującymi częstotliwościami:
  a)w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w miejscowości Chodel - jeden raz w miesiącu w roku 2014 - 6 razy, w roku 2015 -12 razy)Łącznie 18 razy w okresie 2014/2015.
  b)w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej w pozostałych miejscowościach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji;(w roku 2014 - 4 razy, w roku 2015 - 8 razy) Łącznie 12 razy, w roku 2014/2015.
  8.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 19.00,
  9.Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać harmonogram przedłożony przez zamawiającego. Dwukrotna zbiórka odpadów w terminach innych niż w harmonogramie ,a nie uzgodniona z zamawiającym upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
  10.Każda zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody zamawiającego.
  11.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l lub 140 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 60 l, 80 l, 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny, posiadających logo gminy Chodel, oraz innych workach umożliwiających identyfikację zawartości (odpadów).
  12.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, żółte, zielone) worki 60 l, 80 l, 120 l z folii LDPE posiadające logo Gminy Chodel w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość po 3 worki każdego koloru.
  13.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w każdym roku trwania umowy objazdową zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórkę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel. Terminy zbiórek zostaną ustalone w umowie.
  14.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. Przekazywanie odbywać się będzie raz na miesiąc, do 7 dnia następującego po miesiącu przekazania odpadów.
  15.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera:
  1)informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
  2)informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  a)przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  b)nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  3)liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  4)wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Chodel. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem.
  16.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, Wójt Gminy Chodel może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;
  17.Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów instalacja RIPOK w Bełżyce, W razie awarii lub braku mocy przerobowych RIPOK-u odpady kierowane będą do instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego określone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.
  18.Zamawiający posiada umowę z wskazaną w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.
  19.Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych podlegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie ze wskazanymi przepisami.
  20.W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonego poziomu (za rok 2014 II półrocze)(2015 cały rok) i nałożenia na gminę kary wykonawca zamówienia zobowiązuje się do jej pokrycia.
  21.W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości permanentnie nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, tzn. gromadzi niezgodnie ze złożoną deklaracją, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. W takim przypadku Wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika (worku) znacznik informujący właściciela nieruchomości o obciążeniu opłatą za odbiór odpadów zmieszanych. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o powyższej sytuacji na piśmie w trybie Roz.3 SIWZ wyszczególniając nieruchomość.
  22.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego(nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od zdarzenia)powiadomienia gminy o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca na tę okoliczność sporządza protokół z zaistnienia zdarzenia, który powinien zawierać: adres nieruchomości na której odpady nie są zbierane w sposób selektywny; dzień, w którym doszło do ustalenia; krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości; dane pracownika Wykonawcy sporządzającego protokół oraz zdjęcie w postaci cyfrowej dotyczące, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób aby nie budziło wątpliwości przypisanie pojemników do konkretnej nieruchomości;
  23.Rozliczenie usługi następować będzie w formie ryczałtu. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za wykonanie zadania w okresie od 15 lipca 2014 roku do 31.12.2015 r
  24.W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,który mieścić się będzie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu ul. Piłsudskiego 13,24-350 Chodel następujących rodzajów odpadów: odpady komunalne ulegające biodegradacji -15 Mg, Odpady zielone -15 Mg, Przeterminowane leki -1Mg,Chemikalia- 1,5 Mg, Zużyte baterie i akumulatory -1 Mg, Meble i inne wielkogabarytowe -3 Mg, Odpady budowlane i rozbiórkowe -15 Mg, Zużyte opony -9 Mg, Popiół -15 Mg oraz dostarczenia w/w odpadów do RIPOK. Zamawiający podał szacunkową ilość odpadów danej frakcji którą wykonawca odbierze z PSZOK-u i dostarczy do RIPOK. Podane w SIWZ i formularzu ofertowym zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów mają charakter szacunkowy i służą do porównywania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania ilości wskazanych w zestawieniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.
  25.Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK-u będzie uzależniona od napełnienia pojemników/kontenerów .Zamawiający poinformuje telefonicznie o konieczności odebrania odpadów z konkretnych pojemników. Czas realizacji Wykonawcy na dokonanie odbioru wynosi max.7 dni robocze od zgłoszenia.
 8. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Poniatowa
  Zamawiający: Gmina Poniatowa, Poniatowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 01.07.2014 do 31.12.2015 roku od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
  2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  1) Zmieszane odpady komunalne .
  2) Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne oraz przeterminowane leki.
  3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne.
  4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami:
  1) Zmieszane odpady komunalne:
  a) w zabudowie zagrodowej - jeden raz w miesiącu;
  b) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu;
  c) w zabudowie wielorodzinnej - nie mniej niż dwa razy w tygodniu;
  2) Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła:
  a) w zabudowie zagrodowej - jeden raz w miesiącu;
  b) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu;
  c) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu;
  3) Przeterminowane leki - jeden raz w miesiącu
  5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 20.00,
  6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem usługi, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu.
  7. Na terenie gminy Poniatowa zamieszkuje 14 783 mieszkańców w tym 7 307 osoby w zabudowie wielorodzinnej.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości, w tym odpadów biodegradowalnych, w pojemnikach o pojemności 110/120 l,
  1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy, oraz w przeźroczystych workach 120 l z folii LDPE lub pojemnikach 1100 l i 7000 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przeźroczyste worki 120 l z folii LDPE, z napisem GMINA PONIATOWA w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania i odbioru pojemników stanowiących własność Gminy Poniatowa do gospodarstw w miarę potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
  11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z pojemników ustawionych co najmniej w trzech punktach. Odbiór min. jeden raz w miesiącu.
  12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować trzykrotnie (w 2014 roku - raz, w 2015 roku - dwa razy) w trakcie trwania umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Poniatowa. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy.
  13. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego.
  14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera:
  1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
  2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Poniatowa. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem.
  15. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 12 Burmistrz Poniatowej może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
  16. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.
  17. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r., poz. 391), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Inne osoby dla Mazurek Andrzej Eugeniusz (50 osób):