Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Andrzej Ryszard

w KRS

Andrzej Ryszard Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Ryszard
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jaszczyk Andrzej Paweł, Jaszczyk Iwona Wioletta, Świniarska Barbara Katarzyna, Świniarski Andrzej

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurek Tomasz Jerzy, Wyłupek Mirosław Jerzy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jaszczyk Andrzej Paweł, Jaszczyk Iwona Wioletta, Matysiak Grzegorz, Matysiak Magdalena Ewa, Świniarska Barbara Katarzyna, Świniarski Andrzej
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczuk Tomasz, Kasianowski Marcin Krzysztof, Łęcki Artur Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żelazek Luiza Ewa
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczuk Tomasz, Kasianowski Marcin Krzysztof, Wiater Agata, Wypchlak Paweł Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mil Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bcs Nieruchomości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000259681
 2. Bginvest Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000417800
 3. Błaszczuk i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000277053
 4. Błaszczuk, Goluch i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Lublin − KRS 0000266964
 5. Business Consulting Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000235156
 6. E-xim It S.A., Warszawa − KRS 0000568611
 7. Efi Training Center Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000366110
 8. Integrakom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000215793
 9. Stowarzyszenie Pro-patre Centrum Edukacyjo-informacyjne Świadomego Ojcostwa, Sierpc − KRS 0000219745

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aed Max Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000213114
 2. Aspekt M. Dobosz i A. Skorupińska Sp. J., Zielonka − KRS 0000236206
 3. B 3 System Security Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000100770
 4. E-xim It Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000432396
 5. Integrakom S.A., Warszawa − KRS 0000173659
 6. Vabank Sp. Z O.O., - − KRS 0000014775

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawa sprzętu komputerowego i licencji, w podziale na 4 pakiety
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i licencji, w podziale na 4 pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa komputerów stacjonarnych - 30 szt. Pakiet nr 2 - Dostawa komputerów małogabarytowych - 25 szt. Pakiet nr 3 - Dostawa serwerów - 2 szt. Pakiet nr 4 - Dostawa licencji na oprogramowanie - (pakiet biurowy Microsoft Office - 2 szt; pakiet graficzny CorelDRAW Graphics Suite - 1 szt.).
 2. przetarg nieograniczony Nr 26/4/2014 na dostawę serwera pamięci masowej na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera pamięci masowej na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2. Zamówienie obejmuje: - dostawę serwera pamięci masowej - SPM - szt. 1, - dostawę Interfejsu sieciowego - IFC - szt. 4. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja - załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. 4. Przy dostawie urządzeń sieciowych zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie stawki podatku VAT 0 %, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w związku z art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). 5. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski - wymagane oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski (należy dołączyć do oferty). W przypadku świadczenia serwisu przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta, należy go wskazać przez podanie nazwy i siedziby firmy. 6.W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, zgodnie ze wskazaniem w załączniku Nr 1/1 i załączniku Nr 1/2 SIWZ, uwzględniając m.in. nazwę urządzenia, model, typ urządzenia, nazwę producenta, opis techniczny (Zamawiający dopuszcza złożenie specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w języku angielskim) w celu weryfikacji wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ..
 3. Dostawa sprzętu teleinformatycznego (serwera) niezbędnego do wyposażenia modernizowanego budynku nr 107 na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (spr. 64/13)
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ)
 4. Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyki
  Zamawiający: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa
  Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyki w ilościach określonych w załączniku nr 1 o parametrach technicznych i wymaganiach określonych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d oraz 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Dostawa i wdrożenie systemu taryfikacyjnego dla PAŻP
  Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z licencjami Systemu Taryfikacyjnego współpracującego z komutacyjnym systemem zamawiającego HiPath Manager (wraz z centralami HiPath 4000) i centralą HiPath 3800

Inne osoby dla Mazurek Andrzej Ryszard (63 osoby):