Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Danuta Teresa

w KRS

Danuta Teresa Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1948 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Werbkowice (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bardyga Damian, Bielak Regina, Bogatko Grażyna, Czarnecki Antoni, Dąbrowska Teresa, Dudka Anna, Dzirba Justyna, Filipczuk Jadwiga Barbara, Jeżyna Henryka, Kaczoruk Monika Renata, Kasperski Marcin, Kasprzak Irena, Kogutowska Zofia, Kozłowska Renata Izabela, Kraska Edmund, Krawczuk Lech, Kryszczuk Jan Bolesław, Krzewińska Malwina, Kulibowski Stefan, Litwińczuk Monika, Mizerski Damian, Pastoszuk Agnieszka, Płonkowska Edyta, Rudziński Bogumił, Skiba Andrzej, Skirski Józef, Soniak Alicja, Szałata Jan Stanisław, Szlązak Janina, Terebus Elżbieta Maria, Łabańska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczepanek Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Werbkowicach, Werbkowice − KRS 0000039486
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Alojzowie, Alojzów − KRS 0000291332
 3. Ochotnicza Straż Pożarna We Wronowicach, Wronowice − KRS 0000292450
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Werbkowice − KRS 0000131284
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów, Honiatycze − KRS 0000302899

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Werbkowicach, Werbkowice − KRS 0000085600
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa W Strzyżowie, Strzyżów − KRS 0000044411

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 837 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  Zamawiający: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, Werbkowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 837 000,00 zł słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  Charakterystyka kredytu:
  1) Kwota kredytu- 837 000,00 zł;
  2) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2024 roku;
  3) Uruchomienie kredytu – jednorazowo, w dniu 29 grudnia 2016 roku;
  4) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała w ratach, wg załączonego harmonogramu „ Harmonogram spłaty rat kapitału i rat odsetek” z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 26 marca 2019 roku;
  5) Spłata rat kredytu w wysokości po 34 875,00 zł każda następować będzie kwartalnie do 26 dnia ostatniego miesiąca kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty;
  6) Spłata rat odsetkowych będzie następowała kwartalnie bez okresu karencji począwszy od 20 stycznia 2017 roku i będzie dokonywana 20 dnia miesiąca następującego po kwartale. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. W przypadku, gdy termin spłaty rat odsetkowych kredytu, przypadnie w dniu wolnym od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę odsetek w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty;
  7) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ - TOM IV;
  8) Koszt obsługi kredytu będzie stanowiło oprocentowanie kredytu zmienne obliczone dla każdego kwartalnego okresu składkowego w oparciu o trzymiesięczny wskaźnik WIBOR powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty płatności odsetek.