Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Krzysztof Mateusz

w KRS

Krzysztof Mateusz Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Mateusz
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Pruszcz Gdański (Pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurek Teresa Elżbieta, Mazurek Zbigniew Bolesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Kodem Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000200730

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Lark.pl S.A., Warszawa − KRS 0000011784

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Żukowo
  Zamawiający: Gmina Żukowo, Żukowo
  Część I zamówienia - PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Żukowo tj.:1) Banino dz. nr 62/20; 2) Żukowo ul. Jabłonowa dz. nr 988/3. Część II zamówienia - WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowo dla: 1) ul. Mickiewicza dz. nr 74/2 Żukowo - 10 znaków 2) ul. Batorego dz. nr 617/3 Żukowo - 2 znaki 3) Żukowo dz. nr 773 - 6 znaków 4) ul. Elżbietańska dz. nr 213/1, 215/1, 216/1 Borkowo - 12 znaków 5) ul. Raduńska dz. nr 64 Borkowo - 10 znaków 6) Przyjaźń dz. nr 248 - 7 znaków 7) Skrzeszewo Żukowskie dz. nr 9 - 20 znaków 8) Skrzeszewo Żukowskie dz. nr 405 - 5 znaków 9) Niestępowo dz. nr 360 - 4 znaki 10) Niestępowo dz. nr 363 - 2 znaki 11) Niestępowo dz. nr 361 - 2 znaki 12) Niestępowo dz. nr 362 - 2 znaki
 2. Wykonanie usług geodezyjnychna potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych w następującym zakresie:
  Część 1 Podział bez rozgraniczenia - dot. nieruchomości mieszkalnych.
  Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości mieszkalnych w związku ze zbywaniem nieruchomości przez Gminę Miasta Gdynia, nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdyni
  Część 2 Podział bez rozgraniczenia - dot. nieruchomości niemieszkalnych.
  Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niemieszkalnych w związku ze zbywaniem nieruchomości przez Gminę Miasta Gdynia, nabywaniem ich, przejmowaniem z mocy prawa pod drogi publiczne
  Część 3 Wznowienie znaków granicznych.
  Wznawianie znaków granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych spraw w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.
  Część 4 Rozgraniczenie nieruchomości.
  Rozgraniczanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych spraw w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
  Część 5 Okazanie granic - identyfikacja nieruchomości w terenie.
  Okazanie granic- identyfikacja nieruchomości z mapy w terenie (z wykorzystaniem dokumentacji organu prowadzącego postępowanie - w sprawach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości) gdy zachodzi potrzeba okazania w terenie nieruchomości stronie toczącego się postępowania; nieruchomość może składać się z 1 lub więcej działek; czynność okazania granic wiąże się zazwyczaj z jednym wyjazdem w teren w ustalonym terminie.
  Część 6 Pomiar i obliczenie powierzchni zajętego gruntu przez 1 użytkownika/dzierżawcę.
  Pomiar i obliczenie powierzchni zajętego gruntu gminnego przez dzierżawcę lub bezumownego użytkownika gruntu
  UWAGA
  Części 1 i 2 obejmują również odszukanie wszystkich punktów granicznych starych granic.
  Części 1, 2 i 3 obejmują również przekazanie granic nabywcy nieruchomości.
  Część 1, 2, 3 i 4 obejmuje również obowiązek dołączenia aktualnego odpisu zwykłego księgi wieczystej
  3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy: Usługi geodezyjne winny być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 240 poz. 2027 z późn. zm. ) oraz obowiązującymi Standardami Zawodowymi. Materiały niezbędne do wykonania usługi Wykonawca zbierze we własnym zakresie i na własny koszt. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zamówień będzie każdorazowo określony przez Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości na podstawie odrębnych zamówień (wg załączonego druku), stanowiących integralną część umowy.
  3.3. Termin realizacji poszczególnych zamówień :
  60 dni od dnia otrzymania zlecenia odnośnie sporządzenia projektu podziału, a zakończenia całości prac w terminie 14 dni po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału (Część 1 i Część 2);
  30 dni odnośnie wznowienia znaków granicznych (Część 3);
  90 dni odnośnie rozgraniczenia nieruchomości (Część 4);
  7 dni odnośnie okazania granic nieruchomości (Część 5);
  14 dni odnośnie pomiaru i obliczenia powierzchni terenu (Część 6);
  3.4Miejsce świadczenia usługi - nieruchomości położone w granicach Gdyni, a na potrzeby postępowania dotyczącego mienia wywłaszczonego również na obszarze całego Trójmiasta.
  3.5Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.

Inne osoby dla Mazurek Krzysztof Mateusz (42 osoby):