Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Krzysztof Zygmunt

w KRS

Krzysztof Zygmunt Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Zygmunt
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bechtold Bertram, Bernardi Walter Michael, Damaska Phillip Allan, Enstone Dawid George, Harvie Ian Jeffery, Jackson Andrew David, Kalter Brad Stewart, Leuschner Albrecht Karl, Lindvall Bo Arne, Majewska Śliwa Małgorzata Emilia, Mieloszyk Janusz Józef, Mouillere Luc Jean, Nitsche Werner, Noll Stefan Oscar, Paulus Krzysztof Wojciech, Reverchon Rodolphe Jean, Stubing Stefan Alois, Urbaniak Roman, Wenzel Jorg Erich, Zakrzewska Joanna Iwona

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stubing Stefan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewska Śliwa Małgorzata Emilia, Mieloszyk Janusz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Exide Technologies S.A., Poznań − KRS 0000052283
 2. Exide Technologies Ssc Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000424060
 3. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii W Polsce, Poznań − KRS 0000065884

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arctic Paper Kostrzyn S.A., Kostrzyn Nad Odrą − KRS 0000082646
 2. Arctic Paper S.A., Poznań − KRS 0000306944
 3. Centra Trading Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000218804
 4. Deta-polska S.A., Poznań − KRS 0000065611
 5. Dusar Industrie Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000078905
 6. Łopuszańska Nieruchomości S.A., Warszawa − KRS 0000125384
 7. Panasonic Energy Poland S.A., Gniezno − KRS 0000040325
 8. Zap Sznajder Batterien S.A., Piastów − KRS 0000091584

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Sukcesywne dostawy akumulatorów rozruchowych do pojazdów samochodowych i płynów do spryskiwaczy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 są sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy akumulatorów rozruchowych do pojazdów samochodowych, w zadaniu nr 2 sukcesywne dostawy płynów do spryskiwaczy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ilościach podanych w Formularzu cenowym odpowiednio dla zadania nr 1 i zadania nr 2. 2. Dostarczone akumulatory powinny być:fabrycznie nowe, wyprodukowane w okresie 12 miesięcy od daty dostawy, dopuszczone do obrotu, muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa w użytkowaniu określone w normach prawa publicznego obowiązujących na terenie Polski i UE potwierdzone atestami,dostarczone akumulatory muszą być zalane, naładowane i gotowe do zamontowania w pojeździe wraz z załączoną wypełnioną kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku polskim 3.Akumulatory będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję od daty ich dostawy do Zamawiającego. 4.Napięcie, pojemność, biegunowość, rodzaje końcówek biegunowych oraz sposób mocowania i wymiary zaoferowanych akumulatorów muszą być zgodne z parametrami akumulatorów określonych w Formularzu cenowym dla zadania nr 1. 5. Prąd rozruchu każdego z zaoferowanych akumulatorów musi być co najmniej taki, jak określony w Formularzu cenowym dla zadania nr 1. 6. Zamawiający informuję, że opisał parametry akumulatorów rozruchowych w przedmiotowym postępowaniu na podstawie wymogów technicznych posiadanych pojazdów samochodowych. Pojazdy te mają specjalne przeznaczenie i dodatkowe niestandardowe wyposażenie, co wymaga odpowiedniego zasilania elektrycznego w związku z tym, parametry akumulatorów zastosowanych w poszczególnych markach mogą się różnić od fabrycznie zakładanych. 7.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w Formularzu cenowym dla zadania nr 1 wg katalogów firmy Exide i ZAP. Podane numery katalogowe służą wyłącznie w celu precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego - przy czym jego wydajność, jakość oraz parametry techniczne nie mogą być mniejsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykazanie równoważności przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. 8. Parametry takie jak: poziom bezobsługowości, hermetyczność, zwiększona żywotność, obecność tzw. magicznego oczka, zastosowanie dodatków wapnia lub srebra nie będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności ofert. 9. Nie dopuszcza się akumulatorów o napięciu i pojemności niższej lub wyższej od określonych w Formularzu cenowym dla zadania nr 1. 10. Dostarczone akumulatory muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia dołączone w dniu dostawy. 11.Dostarczone płyny do spryskiwaczy powinny być zapachowe, letnie i zimowe (do minus 22 stopni C),obojętne dla powłok lakierniczych, uszczelek gumowych i wycieraczek. 12.Zamawiający wymaga, aby oferowane płyny dostarczane były w oryginalnych opakowaniach producenta, szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem, o pojemnościach opakowań określonych w Formularzu cenowym dla zadania nr 2 . Na opakowaniu lub etykiecie powinny znajdować się w szczególności następujące informacje: nazwa produktu, nazwa producenta, pojemność, data produkcji. 13.Zamawiający wymaga aby dostarczone płyny do spryskiwaczy były z bieżącej produkcji (maksymalnie 6 miesięcy od daty produkcji), a ich termin przydatności do użycia nie powinien być krótszy niż 24 miesiące. 14.Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 15.Dostawa akumulatorów i płynów do spryskiwaczy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 16.Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest podać producenta oraz oznaczenie handlowe oferowanych akumulatorów i płynów do spryskiwaczy. 17.Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 18.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 19.W niniejszym postępowaniu wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych. 20.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 2. DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW KaOSG
  Zamawiający: Karpacki Oddział Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych* do pojazdów marki: część I - VOLKSWAGEN, część II - SKODA, część III - DAEWOO, część IV - FORD, część V - RENAULT, część VI - LAND ROVER, część VII - FIAT, część VIII- MERCEDES BENZ, część IX - KTM (motocykl), część X - AKUMULATORY, część XI - OGUMIENIE
 3. Zakup i dostawa rozruchowych akumulatorów ołowiowych. Numer referencyjny P/06/IW/11
  Zamawiający: 1 Baza Materiałowo - Techniczna, Toruń
  Część nr 1 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 92-100 Ah bezobsługowych w ilości 50 szt.
  Część nr 2 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 100-110 Ah bezobsługowych w ilości 70 szt.
  Część nr 3 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 120-140 Ah bezobsługowych w ilości 270 szt.
  Część nr 4 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 165-185 Ah bezobsługowych w ilości 636 szt.
  Część nr 5 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 205-210 Ah bezobsługowych w ilości 30 szt.
  Część nr 6 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 180-190 Ah bezobsługowych (SPK - do wozów bojowych) w ilości 80 szt.
 4. Dostawa ogumienia i akumulatorów dla JW 5700 - II
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5700, Międzyrzecz
  Ogumienie i akumulatory w ilości i asortymencie zgodnym z SIWZ
 5. Dostawa akumulatorów dla potrzeb KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa akumulatorów dla potrzeb KWP w Gdańsku
 6. 23/SAM/4651/2010- część B
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4651, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów ołowiowo-kwasowych
 7. Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu
 8. Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów samochodowych dla Jednostki Wojskowej 4217 w Gliwicach.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4217, Gliwice
  Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów samochodowych dla Jednostki Wojskowej 4217 w Gliwicach z podziałem na 7 zadań (części).

Inne osoby dla Mazurek Krzysztof Zygmunt (37 osób):