Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Maciej Dobiesław

w KRS

Maciej Dobiesław Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Dobiesław
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruszewski Jerzy, Mac Magdalena Dagmara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Makrowent Maciej Mazurek i Spółka Sp. J., Koszalin − KRS 0000090438

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Instal, Koszalin − KRS 0000240251
 2. Spółdzielnia Domków Letniskowych Porost, Koszalin − KRS 0000189154

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wykonanie instalacji wentylacji , klimatyzacji oraz instalacji gazów medycznych obiektu szpitalnego na terenie Zakładu karnego w Czarnem
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji gazów medycznych obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem, w szczególności: instalację wentylacji z chłodzeniem dla sali 2-łóżkowej intensywnego nadzoru, instalację wentylacji dla sal zabiegowych, instalację wentylacji z chłodzeniem dla pomieszczeń apteki szpitalnej, instalację wentylacji dla pomieszczeń RTG, instalację wentylacji z chłodzeniem dla pomieszczeń laboratorium, instalację wentylacji dla pomieszczeń rehabilitacji, wentylację wywiewną czynną okresowo z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, magazynów, pomieszczeń technicznych, wraz z montażem wszystkich przewidzianych w dokumentacji urządzeń.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 2. Przebudowa Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - 2.
  Zamawiający: Regionalny Szpital, Kołobrzeg
  Przebudowa Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami. Prace będą przebiegały etapowo, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z harmonogramem robót, przedstawionym zamawiającemu przez wykonawcę w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy oraz zatwierdzonym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, rysunkach zamiennych, przedmiarach robót, STWiOR oraz w opisie przedmiotu zamówienia i szczegółowych opisach, dołączonych do niniejszej specyfikacji, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ze względu na stopień skomplikowania robót zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej od 29.05.2014 r. do 11.06.2014 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 94 35 30 362. Każdy Wykonawca powinien zobaczyć miejsce wykonania zamówienia w celu sprawdzenia warunków i terenu prac będących przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i niezbędnych do wyceny prac. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca pracy. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w dokumentacji technicznej określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej oraz w opisanych parametrach. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy