Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Maria Barbara

w KRS

Maria Barbara Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1936 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Zabrze (Śląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaczek Lidia, Bonenberg Lucyna, Dąbrowska Gabriela Maria, Kempa Maria, Krawczyk Gabriela

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sztangierska Monika

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaczek Lidia, Bonenberg Lucyna, Dąbrowska Gabriela Maria, Kempa Maria, Krawczyk Gabriela

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sztangierska Monika
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciszewska Danuta Anna, Czop Irena Klaudia, Dąbrowska Gabriela, Gąska Andrzej, Grzyb Alicja, Krybus Maria, Majewska Jadwiga, Partuś Krystyna, Pochopień Bolesław Czesław, Potyka Urszula Teresa, Rożek Lesiak Krystyna, Rożek Lesiak Krystyna Jadwiga, Scheja Katarzyna Elżbieta, Seferowicz Elżbieta Maria, Wilk Andrzej Aleksander, Wita Tadeusz Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziemba Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Energa-operator S.A., Gdańsk − KRS 0000033455
 2. Fundacja Betlehem Dom Chleba, Zabrze − KRS 0000061302
 3. Fundacja Dom Nadziei, Bytom − KRS 0000038254
 4. Klub Republikański W Zabrzu, Zabrze − KRS 0000408214
 5. Klub Sportowy Mostostal Zabrze Holding S.A., Zabrze − KRS 0000158538
 6. Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub W Zabrzu, Zabrze − KRS 0000002209
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy, Zabrze − KRS 0000087606
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Zabrze − KRS 0000046711
 9. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół i Lo Kościuszko, Mysłowice − KRS 0000223654
 10. Stowarzyszenie Misericordia W Zabrzu, Zabrze − KRS 0000008190
 11. Stowarzyszenie Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego, Katowice − KRS 0000021409
 12. Stowarzyszenie Pawłów, Zabrze − KRS 0000226568
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum Im.matki Teresy Z Siedzibą W Zabrzu, Zabrze − KRS 0000003102
 14. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Katowice − KRS 0000146839
 15. Towarzystwo Miłośników Zabrza Z Siedzibą W Zabrzu, Zabrze − KRS 0000013734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enspirion Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000372150
 2. Fundacja Odbudowy Teatru Miejskiego W Gliwicach, Gliwice − KRS 0000024308
 3. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Katowice − KRS 0000023650
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Do Społeczeństwa Żyj i Daj Żyć - Organizacja Pożytku Publicznego, Zabrze − KRS 0000002937
 5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej W Gliwicach, Gliwice − KRS 0000002841

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wiedzy o kulturze romskiej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu WIEDZA ŹRÓDŁEM TOLERANCJI realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, adresowanego do pracowników instytucji administracji publicznej. Celem
  szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat mniejszości romskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: a)specyfiki tradycyjnej kultury romskiej (tożsamość, wartości - ze szczególnym uwzględnieniem grupy Romów Karpackich); b) obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej mniejszości romskiej i jej uwarunkowań (największe
  problemy i ich źródła). Celem szkolenia jest również pogłębienie rozumienia mechanizmów dyskryminacji (stygmatyzacja, etykietowanie, stereotypizacja, dyskryminacja, dyskryminacja pośrednia i krzyżowa, przeciwdziałania dyskryminacji). W programie szkolenia należy uwzględnić najistotniejsze aspekty prawa
  antydyskryminacyjnego i dotyczącego społeczności romskiej w Polsce. Szkolenie ma umożliwić uczestnikowi Projektu refleksję nad własnymi postawami wobec mniejszości i ich wpływ na sposób pełnienia ról zawodowych. Zamawiający wymaga, aby tematyka szkolenia zawierała: a) moduł przedstawiający zjawisko
  dyskryminacji, jego formy i podłoża występowania, (poznanie form walki ze zjawiskiem dyskryminacji oraz budowanie społecznej odpowiedzialności, kreowanie postawy aktywności w działaniach zmierzających do poprawy relacji z mniejszościami, zapoznanie się z aspektami prawa antydyskryminacyjnego oraz prawa pracy); b) moduł prezentujący kulturę romską, zarys historii romskiej a także aspekty socjologiczne funkcjonowania Romów. Wykonawca ma prawo na racjonalne łączenie tematyki obu modułów w ramach jednego dnia zajęć. Zamawiający skieruje na szkolenie nie mniej niż 138 osób i nie więcej niż 160 osób. Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na maksymalnie 6 grup, przy czym jedna grupa nie będzie liczyć
  mniej niż 23 osoby i nie więcej niż 30 osób. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się w Zabrzu. Szkolenie musi obejmować 16 godzin lekcyjnych zajęć.Zamawiający wymaga, aby każdego dnia szkolenia czas trwania szkolenia prowadzonego w formie podawczej nie przekroczył 3 godzin. Pozostały czas zajęć ma być wykorzystany na zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi. Zajęcia dla jednej, danej grupy muszą odbywać się w następujących po sobie dniach roboczych. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć dla dwóch grup uczestników szkolenia w pokrywających się terminach. Zamawiający wymaga aby do końca roku 2012 Wykonawca przeprowadził szkolenie dla dwóch grup

Inne osoby dla Mazurek Maria Barbara (61 osób):