Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Maria Teresa

w KRS

Maria Teresa Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Wieleń (Wielkopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banach Magdalena, Daszyński Zdzisław, Drzewiecka Maria Jolanta, Duczyński Jacek, Forbrich Krystyna Maria, Helak Wiesław Marek, Helwich Jan, Janus Teresa, Jędrzejewska Barbara, Jendrzejczak Feliksa Stanisława, Komar Helena, Krysztowczyk Katarzyna Łucja, Kwolik Monika Maria, Makowski Zygmunt, Matyśkiewicz Agata, Matyśkiewicz Beata, Mikołajczak Kazimierz, Paliwoda Mirosława Maria, Pauszek Małgorzata, Sikora Ida, Sikorska Urszula, Stochaj Małgorzata Maria, Szafranek Anna, Szczęsna Katarzyna Monika, Walczak Zbigniew Józef, Waroś Danuta Barbara, Wojtkowiak Mariusz, Zydor Mateusz Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wołyniak Bolesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Wieleniu, Wieleń − KRS 0000115545
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Czarnkowie, Czarnków − KRS 0000105104
 3. Spółdzielnia Usług Rolniczych, Dzierżążno Wielkie − KRS 0000138307
 4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wspólna Sprawa, Wieleń − KRS 0000393100
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Tuczno, Tuczno − KRS 0000246330

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mleko-grupa Czarnków 6 Sp. Z O.O., Czarnków − KRS 0000454119
 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć Sp. Z O.O., Wieleń − KRS 0000132527

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. A. Udzielenie kredytu długoterminowego na inwestycję pn. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko B. Udzielenie kredytu długoterminowego na inwestycję pn. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko.
  Zamawiający: Gmina Drawsko, Drawsko
  Część A. 1. Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na następujących warunkach: 1) Kredyt w PLN 2) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową 3) prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013 4) kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości 5) uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy 6) okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r. 7) ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r. 8) karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r. 9) raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 820,95 zł na miesiąc każda. 10) spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r. 11) spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r. 12) jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank. 13) pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r. 14) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku - kredytodawcy 15) dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni 2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu. 4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia. Część B. 1. Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 178.335,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na następujących warunkach: 1) Kredyt w PLN 2) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową 3) prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013 4) kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości 5) uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy 6) okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r. 7) ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r. 8) karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014 r. 9) raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 1486,13 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 1485,53 zł. 10) spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r. 11) spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r. 12) jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank. 13) pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r. 14) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku - kredytodawcy 15) dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni 2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu. 4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia..
 2. Udzielenie kredytów długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Drawsko, Drawsko
  Przedmiot zamówienia dzieli się na trzy części:

  Część A.

  1. Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 947.952,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie części inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku współfinansowanej ze środków unijnych w ramach działania 313 322 323 Odnowa i rozwój wsi, Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
  PROW na lata 2007-2013 na następujących warunkach:

  1) kredyt w PLN
  2) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
  3) prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 01.06.2012
  4) kredyt będzie uruchamiany transzami w zależności od potrzeb zamawiającego - na wniosek zamawiającego
  5) dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu
  6) uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
  7) okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2024 r.
  8) ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.08.2012 r.
  9) karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013 r.
  10) raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 7 181,45 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 7 182,05 zł.
  11) spłata kredytu w ratach miesięcznych
  w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank
  pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2024 r.
  12) spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.07.2012 r., ostatnia rata 30.12.2024 r.
  13) jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
  14) pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.07.2012 r.
  15) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku - kredytodawcy
  16) dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni


  2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.

  3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu będzie pobierana proporcjonalnie do wysokości pobranego kredytu - w momencie uruchamiania transz lub w całości przy uruchomieniu pierwszej transzy w zależności od woli Zamawiającego.

  4. Zamawiający rozliczy się każdorazowo z wykorzystanej transzy kredytu w terminie 60 dni od uruchomienia transzy.  Część B.

  1. Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 374.915,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie części inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka , Marylin - II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania odpadów i magazynów komponentów kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie współfinansowanej ze środków unijnych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej PROW na lata 2007-2013 na następujących warunkach:

  1) kredyt w PLN
  2) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
  3) prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 01.06.2012
  4) kredyt będzie uruchamiany transzami w zależności od potrzeb zamawiającego - na wniosek zamawiającego
  5) dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu
  6) uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
  7) okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2024 r.
  8) ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.08.2012 r.
  9) karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013 r.
  10) raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 2 840,27 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 2 839,63 zł.
  11) spłata kredytu w ratach miesięcznych
  w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank
  pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2024 r.
  12) spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.07.2012 r., ostatnia rata 30.12.2024 r.
  13) jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
  14) pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.07.2012 r.
  15) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku - kredytodawcy
  16) dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni


  2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.

  3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu będzie pobierana proporcjonalnie do wysokości pobranego kredytu - w momencie uruchamiania transz lub w całości przy uruchomieniu pierwszej transzy w zależności od woli Zamawiającego.

  4. Zamawiający rozliczy się każdorazowo z wykorzystanej transzy kredytu w terminie 60 dni od uruchomienia transzy.
  Część C.

  1. Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 217.275,00 zł przeznaczonego na refinansowanie poniesionych wydatków inwestycji pn. Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie - dokończenie budowy sieci wodociągowej na następujących warunkach:

  1) kredyt w PLN
  2) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
  3) prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 01.06.2012
  4) kredyt będzie uruchamiany transzami w zależności od potrzeb zamawiającego - na wniosek zamawiającego
  5) dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu
  6) uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
  7) okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2020 r.
  8) ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.08.2012 r.
  9) karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013 r.
  10) raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 2 586,61 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 2 586,37 zł.
  11) spłata kredytu w ratach miesięcznych
  w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank
  pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2020 r.
  12) spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.07.2012 r., ostatnia rata 30.12.2020 r.
  13) jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
  14) pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.07.2012 r.
  15) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku - kredytodawcy
  16) dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni

  2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.

  3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu będzie pobierana proporcjonalnie do wysokości pobranego kredytu - w momencie uruchamiania transz lub w całości przy uruchomieniu pierwszej transzy w zależności od woli Zamawiającego.

  4. Zamawiający rozliczy się każdorazowo z wykorzystanej transzy kredytu w terminie 60 dni od uruchomienia transzy.

  Dotyczy każdej z ww. części:
  W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminadrawsko.pl oraz dołączy do SIWZ następujące informacje:

  1) uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2009 r.,
  2) sprawozdanie opisowe za 2009 r

  3) uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2010 r.,
  4) sprawozdanie opisowe za 2010 r

  5) uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2011 r.,
  6) sprawozdanie opisowe za 2011 r

  7) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2009 r.
  8) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2010 r.
  9) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2011 r.
  10) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, na dzień 31.03.2012 r.

  11) uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
  12) uchwała nr XX/101/2012 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 12.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.
  13) Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Drawsko z dnia 24.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.
  14) uchwała nr XXI/107/2012 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 08.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.
  15) Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.
  16) uchwała nr XXII/119/2012 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 07.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.
  17) Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Drawsko z dnia 16.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.
  18) uchwała nr XXIII/122/2012 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r
  19) uchwała nr XXIV/129/2012 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 r.

  20) uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Drawsko na 2012 r.
  21) uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Drawsko deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2012 r.
  22) uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Drawsko deficytu budżetu ustalonego w budżetu na 2012 r.

  23) uchwała nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024
  24) uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 12.01.2012 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2012-2024
  25) uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 08.02.2012 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2012-2024
  26) uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.03.2012 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2012-2024
  27) uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.04.2012 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2012-2024

  28) uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawsko

  29) uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko

  30) Uchwała Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 08.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (amfiteatr)
  31) Uchwała Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 08.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (wodociąg - II etap)
  32) Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 08.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (wodociąg - dokończenie budowy)
  33) Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.04.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 08.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (amfiteatr)

  34) umowa o przyznanie pomocy nr 00053-6922-UM1500293/10 z dnia 25.02.2011 (amfiteatr)
  35) aneks do umowy o przyznanie pomocy nr 00053-6922-UM1500293/10 z dnia 25.02.2011 zawarty 14.03.2012 (amfiteatr)
  36) umowa z wykonawcą nr 31/ZP/2011 z dnia 27.07.2011(amfiteatr)
  37) aneks do umowy nr 31/ZP/2011 z dnia 27.07.2011 zawarty 15.03.2012 (amfiteatr)

  38) umowa o przyznanie pomocy nr 00024-6921-UM1500114/10 z dnia 25.11.2010 (wodociąg - II etap)
  39) umowa z wykonawcą nr 5/ZP/2012 z dnia 31.01.2012 (wodociąg - II etap)

  40) zestawienie dochodów i wydatków 2009-2012
  41) informacja dotycząca przedsięwzięć: źródła finansowania, koszty
  42) wykaz instytucji w których Gmina Drawsko posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, poręczeń, gwarancji, obligacji wierzytelności wraz z aktualnym zadłużeniem
  43) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z gminą
  44) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu
  45) pozwolenie na budowę od Starosty -dot. amfiteatru
  46) pozwolenie na budowę od Starosty -dot. wodociągu
  47) pozwolenie na budowę od Wojewody -dot. wodociągu
  48) akt wyboru wójta
  49) uchwała o powołaniu skarbnika
  50) zaświadczenie o nr REGON
  51) decyzja NIP
  52) potwierdzenie zarejestrowania gminy w VAT
  53) zaświadczenie z US o niezaleganiu

  Uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów długoterminowych przez Gminę Drawsko zamawiający zamieści na stronie po otrzymaniu z tych instytucji lub przedłoży wygranemu.
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres trzech lat
  Zamawiający: Gmina Wieleń, Wieleń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieleń przez okres 36 miesięcy, a w szczególności:
  - otwarcie i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Wieleń,
  - otwarcie i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminnych jednostek organizacyjnych
  - realizację zleceń przelewu,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  - dokonywanie wypłat gotówkowych,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy,
  - lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych (oznacza to możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach średnio i krótkoterminowych, w tym również typu overnight, wekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych),
  - świadczenie usług informatycznych, niezbędnych do prowadzenia polityki finansowej Gminy.
  - udzielenie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.

  1.2 Bankowa obsługa budżetu może być wykonywana wyłącznie w miejscowości, gdzie siedzibę posiada Zamawiający. Bank ubiegający się o zamówienie powinien posiadać w Wieleniu oddział Banku, filię lub punkt obsługi klienta, które zapewnią właściwą obsługę Klientów i Gminy. Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie jakichkolwiek operacji bankowych poza miejscowością Wieleń.

  1.3 Ponadto Zamawiający oczekuje od banku obsługującego budżet zainstalowania systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem, aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników Urzędu oraz jednostek pomocniczych. System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być kodowana.
  System powinien zapewnić:
  - podawanie aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środków oraz obrotach na wszystkich rachunkach, w tym również rachunkach jednostek podległych (tj. jednostek wchodzących w skład organizacyjny Gminy) posiadających rachunki w tym banku,
  - realizację zleceń w systemie ELIXIR,
  - składanie krajowych zleceń płatniczych, w tym również zleceń do ZUS,
  - realizację przelewów zagranicznych,
  - zakładanie depozytów o stałej lub zmiennej stopie procentowej,
  - korzystanie z poczty elektronicznej z dostępem do informacji bankowych,
  - śledzenie informacji o kursach walut,
  - składanie i odwoływanie dyspozycji zleceń stałych,
  - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
  - możliwość wcześniejszego przygotowywania i wysyłania zleceń niż w termin realizacji,
  - Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
  Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu.

Inne osoby dla Mazurek Maria Teresa (49 osób):