Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Maria

w KRS

Maria Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Krzepice (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chyrzyńska Anna, Dobosz Maria, Dyszlewska Alina, Edelman Ewa, Edelman Henryk, Garus Krystyna, Grądys Henryka, Grzeliński Władysław, Janic Ewa, Jęsior Wiesława, Kajkowski Marek, Kalek Ewa, Kasprzak Barbara, Kluba Grzegorz Tadeusz, Kluba Joanna, Kluba Mariusz, Konieczna Bernarda, Konieczny Włodzimierz, Kotowicz Jadwiga, Kowalska Krsystna, Krystek Maria, Kubat Zenon, Kulawik Helena, Kulej Monika, Kunert Roman, Makowski Wiesław, Matyja Barbara, Mrozek Zygmunt Jan, Orłowska Elżbieta, Patrzyk Aleksander, Pilarz Zenobia, Pilśniak Zbigniew, Piśniak Elżbieta, Pośpiech Lucjan, Pradela Małgorzata, Psykała Iwona, Radomska Halina, Rosak Elżbieta, Sosna Teresa, Surowiecki Władysław, Tabaka Zbigniew, Troczka Irena, Wiśniewska Barbara, Wróbel Jolanta, Zając Dariusz Józef, Żerdziński Piotr, Łosik Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tronina Lucyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krzepicach, Krzepice − KRS 0000146108
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Przystajń − KRS 0000099851
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Opatowie, Opatów − KRS 0000125674
 4. Klub Sportowy Płomień-przystajń, Przystajń − KRS 0000023728
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Antonów-kuźnica Nowa, Kuźnica Nowa − KRS 0000325385
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Dankowie, Danków − KRS 0000189722
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Natolinie, Natolin − KRS 0000176094
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Przystajni, Przystajń − KRS 0000273696
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Złochowicach, Złochowice − KRS 0000155579
 10. Radmo Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000321779
 11. Remost Z.mrozek, H.mrozek, K.mrozek - Sp. J., Olesno − KRS 0000307206
 12. Rtu Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000661531
 13. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Wilkowiecku, Wilkowiecko − KRS 0000200375
 14. Stowarzyszenie Im. Ks. Bonawentury Metlera, Parzymiechy − KRS 0000126158
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Szkole Podstawowej W Waleńczowie Maraton, Waleńczów − KRS 0000131114
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnej Wsi Dankowice, Dankowice Drugie − KRS 0000425379

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kłobucku, Kłobuck − KRS 0000113640
 2. Prosspol Sp. Z O.O., Krzepice − KRS 0000146935
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. Z O.O., Świercze − KRS 0000117887
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Lipie − KRS 0000195613

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Krzepice: Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019
  Zamawiający: Gmina Krzepice, Krzepice
  1. Bieżącą obsługę bankową polegającą na:
  1.1. Otwarciu i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Krzepice oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.
  1.2. Otwarciu i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
  1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym.
  1.4. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy.
  1.5. Dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego.
  1.6. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego.
  1.7. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego.
  1.8 Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych.
  1.9. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.
  1.10. Wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych.
  1.11. Możliwości otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
  2. Oprocentowanie środków na rachunkach:
  2.1. Oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych.
  2.2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty.
  2.3. Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
  3. Kredyt w rachunku bieżącym. Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej ( na 2016 rok kwota 300.000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku ( dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.
 2. Udzielenie kredytu w kwocie 244 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Remont i przebudowa budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową o sale lekcyjne w poddaszu
  Zamawiający: Gmina Lipie, Lipie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 244 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Remont i przebudowa budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową o sale lekcyjne w poddaszu 1.Okres kredytowania : od 05.08.2013 r. do 30.11.2024 r. 2. Uruchomienie kredytu - I transza 05.08.2013 r. - 244 000,00 zł. 3. Spłata kredytu odbywać się będzie w roku 2024, w 3 ratach: I. 31.03.2024 r. - 44 000,00 zł.; II. 31.05.2024 r. - 100.000,00 zł.; III. 30.11.2024 r. - 100.000,00 zł.; 4. Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca licząc od dnia uruchomienia kredytu.; 5. Rodzaj oprocentowania : zmienne. 6. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + marża bankowa. 7. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco. 8. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2013 - 2016.
  Zamawiający: Gmina Krzepice, Krzepice
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Bieżącą obsługę bankową polegającą na:
  1.1. Otwarciu i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Krzepice oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.
  1.2. Otwarciu i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
  1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym.
  1.4. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy.
  1.5. Dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego.
  1.6. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego.
  1.7. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego.
  1.8 Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych.
  1.9. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.
  1.10. Wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych.
  1.11. Możliwości otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
  2. Oprocentowanie środków na rachunkach:
  2.1. Oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych.
  2.2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty.
  2.3. Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
  3. Kredyt w rachunku bieżącym.
  Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej ( na 2013 rok kwota 300.000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku ( dodatkowa coroczna umowa).
  Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
  Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.
  Wykaz jednostek organizacyjnych:
  1.Gmina Krzepice.
  2.Urząd Miejski w Krzepicach.
  3.Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzepicach.
  4.Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach.
  5.Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych.
  6.Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich.
  7.Szkoła Podstawowa w Dankowicach Drugich.
  8.Zespół Szkół w Starokrzepicach.
  9.Gimnazjum w Krzepicach.
  10.Przedszkole Samorządowe w Krzepicach.
  11.Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  12.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach.

  Zamawiający wymaga aby oddział lub filia banku obsługującego rachunki powinna znajdować się lub zostać utworzona na terenie miasta Krzepice. Do czasu utworzenia nowego oddziału lub filii banku, wybrany Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do odbioru i dostawy gotówki do Zamawiającego.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego, w kwocie 1.350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Opatów, Opatów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego (PLN) w wysokości 1.350.000 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 2012-2019, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31.03.2016 r. 2. W/w kwota zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po podpisaniu umowy. 3. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych na dzień 10.09.2012 r. który wnosi 4,90. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 4. Spłata kredytu będzie następować zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 5. Spłata odsetek będzie następować bieżąco, w ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem ostatniej raty, która będzie płatna łącznie z ostatnią ratą kapitałową, na podstawie wystawionej noty odsetkowej. 6. Karencja w spłacie kredytu - do 31.03.2016 r. 7. Poręczenie - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - podpisaną przez Wójta Gminy Opatów z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Opatów. 8. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu
 5. Udzielenie kredytu w kwocie 1 502 284,90 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów-Chałków
  Zamawiający: Gmina Lipie, Lipie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 1 502 284,90 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie wodociągu Albertów-Chałków. 1.Okres kredytowania : od 29.11.2011 r. do 30.11.2023 r. 2. Uruchomienie kredytu - I transza 29.11.2011 r. - 1 502 284,90 zł. 3. Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2021-2023, w 15 ratach: I. 28.02.2021 r. - 100.000,00 zł.; II. 31.03.2021 r. - 100.000,00 zł.; III. 31.05.2021 r. - 100.000,00 zł.; IV. 30.09.2021 r. - 100.000,00 zł.; V. 30.11.2021r. - 100 000,00 zł.; VI. 28.02.2022 r. - 100 000,00 zł.; VII. 31.03.2022 r. - 100 000,00 zł.; VIII. 31.05.2022 r. - 100.000,00 zł.; IX. 30.09.2022 r. - 100.000,00 zł.; X. 30.11.2022 r.- 100.000,00 zł.; XI. 28.02.2023 r. - 100.000,00 zł.; XII. 31.03.2023 r. - 100 000,00 zł.; XIII. 31.05.2023 r. - 100 000,00 zł.; XIV. 30.09.2023 r. - 100.000,00 zł.; XV. 30.11.2023 r. - 102 284,90 zł 4. Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca licząc od dnia uruchomienia kredytu.; 5. Rodzaj oprocentowania : zmienne. 6. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + marża bankowa. 7. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco. 8. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
 6. Modernizacja źródła ciepła- zabudowa pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Banku Spółdzielczym w Krzepicach Oddział Opatów , 42-152 Opatów ul. Kuźniczka 31
  Zamawiający: Bank Spółdzielczy w Krzepicach, Krzepice
  Modernizacja źródła ciepła- zabudowa pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Banku Spółdzielczym w Krzepicach Oddział Opatów , 42-52 Opatów ul. Kuźniczka 31, obejmujące:
  1. Dostawę , zabudowę i uruchomienie pompy ciepła o mocy 21,6 KW z kompletem
  armatury .
  2. Wykonanie wymiennika gruntowego pionowego 9 sztuk sond głębinowych na
  głębokość 40 m od poziomu terenu .
  3. Zbiornik zasobowy S.B.P 400L.

Inne osoby dla Mazurek Maria (34 osoby):