Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Mieczysława

w KRS

Mieczysława Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysława
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1940 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dżugaj Kosior Dorota, Glaubic Henryk, Głąba Tadeusz, Hałdys Adam, Mastykarz Adam, Migacz Józef

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimowska Maria, Klimowski Ryszard, Nawrot Mieczysław Jan, Prokopowicz Michalina, Raczyński Marcin, Szykowska Łucja

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Staś Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dżugaj Kosior Dorota, Glaubic Henryk, Głąba Tadeusz, Hałdys Adam, Mastykarz Adam, Migacz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bad-bil Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000086309
 2. Enter Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000025493
 3. Project Property Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000618420
 4. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. W Prudniku, Prudnik − KRS 0000215463
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prudnik − KRS 0000086445
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów, Spórok − KRS 0000311760

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Handlowe Manhattan Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000013851
 2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000033020
 3. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-montażowe Instal Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000007224
 4. Ryszard Klimowski,adam Nobis Twardowski-sp. J., Opole − KRS 0000006236
 5. Sklep Mięsno-spożywczy Sp. J. Nobis Adam, Węglarz Urszula, Opole − KRS 0000007665
 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-wytwórcza W Opolu, Opole − KRS 0000189074
 7. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa, Krasiejów − KRS 0000069479

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych (SP ZOZ MSWiA)
  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
  Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych (SP ZOZ MSWiA). Zamówienie podzielone jest na 26 części.
 2. USŁUGA DOTYCZĄCA BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 DLA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ORAZ SZPITALI KLINICZNYCH DLA KTÓRYCH ŚLASKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dotycząca przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest organem założycielskim zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na osiem pakietów
 3. BADANIE I OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZA ROK 2011 I 2012 - postępowanie nr AC/BZP/174/2011
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia było: - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Wrocławskiej, przez uprawniony podmiot, za rok 2011 oraz za rok 2012. - Badanie sprawozdania finansowego winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zakończone pisemną opinią wraz z raportem, zgodnie z art. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, a także normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uchwalonymi przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów. - szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajdował się w projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdował się w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: za rok 2011 - do 30 IV 2012, za rok 2012 - do 30 IV 2013
 4. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.12.2010R. SZPITALA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - HUTNICZY W CZĘSTOCHOWIE
  Zamawiający: Szpital Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy", Częstochowa
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010R. ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z RAPORTEM Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2344/409/III/2010 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2010R. W SPRAWIE BADANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2010R. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:-RODZAJ DZIALALNOŚCI- SZPITALNICTWO. ŚREDNIE ZATRUDNIENIE WEDŁUG STANU NA DZIEN 31.12.2009R. WYNOSI 121 ETATÓW.- WARTOŚĆ AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2009R. WYNOSI 8.265.739,97 ZŁ- WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW W 2009R. WYNOSI 6.319.549,35.- ORGAN DOKONUJĄCY WYŁONIENIA WYKONAWCY - SZPITAL CHORÓB WEWNETRZNYCH - HUTNICZY. ORGAN DOKONUJĄCY WYBORU WYKONAWCY - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. ZA 2009 ROK ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. -JEDNOSTKA NIE POSIADA PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW.
 5. Usługa dotycząca przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego za rok 2009 dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dla Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest organem założycielskim
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiot zamówienia: usługa dotycząca przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego za rok 2009 dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dla siedmiu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest organem założycielskim.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem pakietów:
  - Pakiet Nr 1 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - Pakiet Nr 2 - Samodzielny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Szyszko SUM w Katowicach z siedzibą w Zabrzu
  - Pakiet Nr 3 - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Ligocie
  - Pakiet Nr 4 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 SUM w Katowicach z siedzibą w Zabrzu
  - Pakiet Nr 5 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach
  - Pakiet Nr 6 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach
  - Pakiet Nr 7 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM w Katowicach - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  - Pakiet Nr 8 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 SUM w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca

Inne osoby dla Mazurek (1000 osób):