Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Mieczysława

w KRS

Mieczysława Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysława
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1940 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dżugaj Kosior Dorota, Glaubic Henryk, Głąba Tadeusz, Hałdys Adam, Mastykarz Adam, Migacz Józef

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimowska Maria, Klimowski Ryszard, Nawrot Mieczysław Jan, Prokopowicz Michalina, Raczyński Marcin, Szykowska Łucja

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Staś Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dżugaj Kosior Dorota, Glaubic Henryk, Głąba Tadeusz, Hałdys Adam, Mastykarz Adam, Migacz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bad-bil Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000086309
 2. Enter Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000025493
 3. Project Property Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000618420
 4. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. W Prudniku, Prudnik − KRS 0000215463
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prudnik − KRS 0000086445
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów, Spórok − KRS 0000311760

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Handlowe Manhattan Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000013851
 2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000033020
 3. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-montażowe Instal Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000007224
 4. Ryszard Klimowski,adam Nobis Twardowski-sp. J., Opole − KRS 0000006236
 5. Sklep Mięsno-spożywczy Sp. J. Nobis Adam, Węglarz Urszula, Opole − KRS 0000007665
 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-wytwórcza W Opolu, Opole − KRS 0000189074
 7. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa, Krasiejów − KRS 0000069479

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. USŁUGA DOTYCZĄCA BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 DLA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ORAZ SZPITALI KLINICZNYCH DLA KTÓRYCH ŚLASKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dotycząca przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest organem założycielskim zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na osiem pakietów
 2. BADANIE I OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZA ROK 2011 I 2012 - postępowanie nr AC/BZP/174/2011
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia było: - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Wrocławskiej, przez uprawniony podmiot, za rok 2011 oraz za rok 2012. - Badanie sprawozdania finansowego winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zakończone pisemną opinią wraz z raportem, zgodnie z art. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, a także normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uchwalonymi przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów. - szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajdował się w projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdował się w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: za rok 2011 - do 30 IV 2012, za rok 2012 - do 30 IV 2013
 3. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.12.2010R. SZPITALA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - HUTNICZY W CZĘSTOCHOWIE
  Zamawiający: Szpital Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy", Częstochowa
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010R. ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z RAPORTEM Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2344/409/III/2010 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2010R. W SPRAWIE BADANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2010R. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:-RODZAJ DZIALALNOŚCI- SZPITALNICTWO. ŚREDNIE ZATRUDNIENIE WEDŁUG STANU NA DZIEN 31.12.2009R. WYNOSI 121 ETATÓW.- WARTOŚĆ AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2009R. WYNOSI 8.265.739,97 ZŁ- WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW W 2009R. WYNOSI 6.319.549,35.- ORGAN DOKONUJĄCY WYŁONIENIA WYKONAWCY - SZPITAL CHORÓB WEWNETRZNYCH - HUTNICZY. ORGAN DOKONUJĄCY WYBORU WYKONAWCY - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. ZA 2009 ROK ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. -JEDNOSTKA NIE POSIADA PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW.
 4. Usługa dotycząca przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego za rok 2009 dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dla Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest organem założycielskim
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiot zamówienia: usługa dotycząca przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego za rok 2009 dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dla siedmiu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest organem założycielskim.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem pakietów:
  - Pakiet Nr 1 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - Pakiet Nr 2 - Samodzielny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Szyszko SUM w Katowicach z siedzibą w Zabrzu
  - Pakiet Nr 3 - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Ligocie
  - Pakiet Nr 4 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 SUM w Katowicach z siedzibą w Zabrzu
  - Pakiet Nr 5 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach
  - Pakiet Nr 6 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach
  - Pakiet Nr 7 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM w Katowicach - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  - Pakiet Nr 8 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 SUM w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca

Inne osoby dla Mazurek (940 osób):