Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Piotr Henryk

w KRS

Piotr Henryk Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Ruda Śląska (Śląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dyduch Małgorzata Danuta, Dziubek Stefania Elżbieta, Wasyliszyn Anna Ewa, Witański Kazimierz Jan, Żłobińska Barbara Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Osiecka Teresa Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych,niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia Opoka, Katowice − KRS 0000010543

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
  1. Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w niżej wymienionych dzielnicach Katowic: 1) Część nr 1: dla 16 dzieci w dzielnicy Katowice-Ligota, 2) Część nr 2: dla 35 dzieci w dzielnicy Katowice-Załęże, 3) Część nr 3: dla 19 dzieci w dzielnicy Katowice-Bogucice. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na część nr 1 i/lub część nr 2 i/lub część nr 3. Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydawanie posiłków w formie drugiego śniadania i podwieczorku w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy MOPS Katowice. Stawka żywieniowa wynosi 3,50 PLN. Posiłki przygotowane w danym dniu powinny być wydawane nie później niż do godz. 16.00 tego samego dnia. Wykonawca wskaże godziny wydawania w/w posiłków. 3. Podstawą wydania posiłku dla dzieci jest wyłącznie decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, skierowana do rodziców/opiekunów dziecka. W decyzji określony zostanie rodzaj świadczenia oraz okres na jaki zostało przyznane świadczenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia) ilości wydawanych posiłków w zależności od ilości wydanych decyzji administracyjnych. Podana w pkt 1 ilość osób jest wartością maksymalną. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Prowadzenie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
  1. Prowadzenie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w niżej wymienionych dzielnicach Katowic: 1) Część nr 1: a) dla 16 dzieci w dzielnicy Katowice-Ligota, b) dla 35 dzieci w dzielnicy Katowice-Załęże, 2) Część nr 2: a) dla 19 dzieci w dzielnicy Katowice-Bogucice. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na część nr 1 i/lub część nr 2. 3. Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydawanie posiłków w formie drugiego śniadania i podwieczorku w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin korzystających z pomocy MOPS Katowice. Stawka żywieniowa wynosi 3,50 PLN. Wykonawca wskaże godziny wydawania w/w posiłków. 4. Podstawą wydania posiłku dla dzieci jest wyłącznie decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, skierowana do rodziców/opiekunów dziecka. W decyzji określony zostanie rodzaj świadczenia oraz okres na jaki zostało przyznane świadczenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia) ilości wydawanych posiłków w zależności od ilości wydanych decyzji administracyjnych. Podana w pkt 1 ilość osób jest wartością maksymalną. 5. Zapłata nastąpi za faktycznie wydaną ilość posiłków w danym miesiącu. 6. Wydawanie posiłków Wykonawca realizuje w lokalu znajdującym się na terenie miasta Katowice, umożliwiającym spożycie dzieciom i młodzieży posiłków na miejscu (jadalnia). Lokal powinien być dopuszczony do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 7. Wykonawca dysponuje lokalem, w którym będą przygotowywane posiłki (kuchnia), dopuszczonym do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 8. W przypadku konieczności transportu posiłków do miejsca ich wydawania, Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 9. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914, tekst jednolity)

Inne osoby dla Mazurek Piotr Henryk (59 osób):