Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Przemysław Paweł

w KRS

Przemysław Paweł Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Przemysław
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Turski Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Technomed Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000431559

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. wykonanie naprawy (z wymianą podzespołów) stołów operacyjnych Schserer AXIS 400 szt. szt. 2 o s/n: 2432; 2433 oraz Axis 6000 s/n: 2434 będących na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy (z wymianą podzespołów) stołów operacyjnych Schserer AXIS 400 szt. szt. 2 o s/n: 2432; 2433 oraz Axis 6000 s/n: 2434 będących na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej
 2. wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołów operacyjnych Schaerer Axis 400 szt. 2 o s/n: 2434, 2433 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołów operacyjnych Schaerer Axis 400 szt. 2 o s/n: 2434, 2433 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
 3. wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołu operacyjnego Schaerer Axis 600 o s/n: 2434 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołu operacyjnego Schaerer Axis 600 o s/n: 2434 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
 4. wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołu operacyjnego Schaerer Axis 400 o s/n: 2433 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołu operacyjnego Schaerer Axis 400 o s/n: 2433 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
 5. wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołu operacyjnego Schaerer Axis 400 o s/n: 2432 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie awaryjnej naprawy (z wymianą podzespołów) stołu operacyjnego Schaerer Axis 400 o s/n: 2432 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej.
 6. Przeglądy aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-EK-271-128/2015)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są przeglądy aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zamówienie składa się z 65 części
 7. IHiT/P/38/2015 - usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-62) oraz urządzeń technicznych (zadania 63-64).
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-62) oraz urządzeń technicznych (zadania 63-64).
 8. wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie diatermii chirurgicznych szt. 2 ICC 300 o s/n: B - 1463 oraz ICC 200 o s/n: B - 1358 będących na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie diatermii chirurgicznych szt. 2 ICC 300 o s/n: B - 1463 oraz ICC 200 o s/n: B - 1358 będących na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
 9. Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduj się w pkt III SIWZ oraz załączniku nr 1 do siwz - formularzu ofertowym.
 10. Przetarg nieograniczony na usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, Mielec
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej będącej we władaniu Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury medycznej zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 11. Przeglądy aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są przeglądy aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 12. Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
  Zamawiający: 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żary
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. Pakiet - A - okresowe przeglądy serwisowe sprzętu medycznego, Pakiet - B - naprawy serwisowe sprzętu medycznego, 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych w stosunku do aparatury i sprzętu medycznego, należących do Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8-109. 3. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramem, 2) dokonywania napraw pogwarancyjnych sprzętu, 3) bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z poźn. zm.), 4) odnotowywania faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument urządzenia), 5) prowadzenia kart / raportów naprawy urządzeń, 6) sporządzania notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się już do naprawy, 7) wydawania orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, 8) umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. min. 15.00. 4. Czynności przeglądów - konserwacji obejmują w szczególności: 1) sprawdzenie prawidłowości działania, 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 3) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 4) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, 5) legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 6) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 7) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (w przypadku aparatów do mierzenia ciśnienia), 8) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 9) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 10) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory - baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, 11) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego - przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT. 5. Przeglądy sprzętu będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta. Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy. 6. Naprawy pogwarancyjne dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym, pisemnym, faksem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości. Zamawiający w zawiadomieniu winien podać nazwę sprzętu, gdzie się znajduje oraz określić jeśli to możliwe stwierdzoną usterkę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 800 a 1500. Zgłaszający winien podać w zawiadomieniu nazwę sprzętu oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę. 8. W ramach czynności, o których mowa w ust. 7, nie później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys-kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu. 9. Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie, faksem lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 15 dni roboczych od otrzymania faksem akceptacji kosztorysu naprawy. 10. Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. 11. Koszt dostarczenia urządzenia o którym mowa w ust. 10 pokrywa Wykonawca. 12. Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego lub po przesłaniu sprzętu w siedzibie Wykonawcy. Usługi przeglądów będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. 13. Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji, napraw określonego sprzętu medycznego, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń. 14. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy, 15. Narzut na materiały i części zamienne nie może przekroczyć 20%. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonaniu usługi w celu weryfikacji wysokości narzutu na części. 17. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do po informowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego
 13. Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych (kalibracji, legalizacji, wzorcowania, walidacji) sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Łódź
  Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych (kalibracji, legalizacji, wzorcowania, walidacji) sprzętu medycznego - 358 pozycji.
 14. Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego według 11 pakietów; USK/DZP/PN-164/2014
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego według 11 pakietów
 15. Świadczenie usług serwisowania sprzętu medycznego przez 24 miesiące
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia
  Świadczenie usług serwisowania sprzętu medycznego przez 24 miesiące określonego w 61 pakietach
 16. wykonanie naprawy stołu operacyjnego (wymiana podpór pod ręję) z Bólu Operacyjnego Laryngologii.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy stołu operacyjnego (wymiana podpór pod ręję) z Bólu Operacyjnego Laryngologii.
 17. USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego stanowiącego własność Zamawiającego, o którym mowa w załączniku 3A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym) - stanowiącego jej integralną część.
  Przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu określone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia, polegające w szczególności na: sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych
  Szczegółowe zasady wykonania usługi zostały określone w projekcie umowy w pkt. XXIV siwz.
 18. wykonanie naprawy stołów operacyjnych Schmitz Mobili szt. 2 o s/n 0094 i 0095 oraz numerach inwentarzowych T-802/2740 i T 802/2741 będących wyposażeniem Bloku Operacyjnego Laryngologii
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy stołów operacyjnych Schmitz Mobili szt. 2 o s/n 0094 i 0095 oraz numerach inwentarzowych T-802/2740 i T 802/2741 będących wyposażeniem Bloku Operacyjnego Laryngologii

Inne osoby dla Mazurek Przemysław Paweł (35 osób):