Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Rafał

w KRS

Rafał Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Opacz Kolonia (Mazowieckie)
Przetargi:490 w aktualnych firmach, 10 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubik Tomasz Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubik Tomasz Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubik Tomasz Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Emed Sp. Z O.O., Opacz Kolonia − KRS 0000013207
 2. Emed Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Opacz Kolonia − KRS 0000407548

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Emed T.jakubik, R.mazurek Sp. J., Opacz Kolonia − KRS 0000281536

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa artykułów jednorazowych i wielorazowych z podziałem na 31 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów jednorazowych i wielorazowych z podziałem na 31 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 formularzu cenowym do SIWZ
 2. Sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego w podziale na następujące zakresy: Zakres I - Osprzęt kompatybilny z aparatem VIO 300D firmy Erbe, Zakres II - Osprzęt kompatybilny z aparatami firmy Emed, Zakres III - Osprzęt kompatybilny ze sprzętem firmy Stryker; Zakres IV - Osprzęt kompatybilny z aparatem Delphis UDS-94 firmy Laborie Medical Technologies, Zakres V - Osprzęt kompatybilny ze sprzętem firmy Volf, Zakres VI - Osprzęt laparoskopowy, Zakres VII - Osprzęt do kardiomonitorów, Zakres VIII - Pozostały osprzęt medyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, bloków operacyjnych, pracowni, Sekcji Zaopatrzenia, itp.) Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na osiem zakresów: - zakres I-V – zakresy niepodzielne (bez możliwości składania ofert na poszczególne pozycje), - zakres VI-VIII – zakresy podzielne (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje)
 3. Dostawa aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  Dostawa aparatury medycznej o wartości powyżej 30 000 EURO
 4. Sukcesywna dostawa osprzętu do diatermii chirurgicznych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
  Sukcesywna dostawa osprzętu do diatermii chirurgicznych, z podziałem na trzy zadania.
 5. Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, Myszków
  Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu jednorazowego użytku podzieloną na 36 zadań (pakietów) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.
  Zamawiający wymaga, aby dostawa cząstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, następowała w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia częściowego.
  Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania (pakiety).
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia w/g załączonych zestawień pakietowych (zadań) od 1 do 36.
  Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ zestawienia pakietowe, stanowiący jednocześnie formularz asortymentowo - cenowy.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Dostawa:
  Dostarczenie przedmiotu zamówienia – do Zamawiającego:
  Apteka Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  ul. Aleja Wolności 29; 42-300 Myszków
  Termin i warunki dostawy:
  Przedmiot umowy zostanie wykonany sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy .
 6. Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., Malbork
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) w podziale na 64 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 i 2A do SIWZ. 2. Wszystkie wyroby medyczne muszą być znakowe symbolem CE. 3. Określone w formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 r., poz. 679) – jeżeli dotyczy
 7. „Dostawa osprzętu kompatybilnego do generatora ultradźwiękowego GEN 04- ETHICON, dostawa oprzyrządowania kompatybilnego z aparatami EMED”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa osprzętu kompatybilnego do generatora ultradźwiękowego GEN 04- ETHICON, dostawa oprzyrządowania kompatybilnego z aparatami EMED”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 8. Dostawy jednorazowych i wielorazowych akcesoriów dla Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Dostawy jednorazowych i wielorazowych akcesoriów dla Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety: - pakiet 1 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 2 zawiera 5 pozycji asortymentowych, - pakiet 3 zawiera 3 pozycje asortymentowe, - pakiet 4 zawiera 3 pozycje asortymentowe, - pakiet 5 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 6 zawiera 4 pozycje asortymentowe, - pakiet 7 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 8 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 9 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 10 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 11 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 12 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 13 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 14 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 15 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 16 zawiera 4 pozycje asortymentowe, - pakiet 17 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 18 zawiera 3 pozycje asortymentowe, - pakiet 19 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 20 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 21 zawiera 7 pozycji asortymentowych, - pakiet 22 zawiera 11 pozycji asortymentowych, - pakiet 23 zawiera 5 pozycji asortymentowych, - pakiet 24 zawiera 13 pozycji asortymentowych, - pakiet 25 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 26 zawiera 8 pozycji asortymentowych, - pakiet 27 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 28 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 29 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 30 zawiera 13 pozycje asortymentowe, - pakiet 31 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 32 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 33 zawiera 1 pozycję asortymentową, - pakiet 34 zawiera 4 pozycje asortymentowe, - pakiet 35 zawiera 10 pozycji asortymentowych, - pakiet 36 zawiera 2 pozycje asortymentowe, - pakiet 37 zawiera 7 pozycji asortymentowych.Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy zawiera Formularz cenowy - załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie poniżej 209 tysięcy euro
 9. dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - powtórka dla SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego wielokrotnego i jednorazowego użytku wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na części, Wspólny słownik zamówień: CPV – 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 3.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 10. Dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplery
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, sta-plery (21/2017). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.
 11. Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, Gdańsk
  Sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego i wielorazowego użytku w okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy
 12. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na 60 zadań (części). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym oraz we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca uwzględni w cenie za przegląd konserwacyjny wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazdy i koszty transportu aparatury.
 13. Dostawa instrumentarium elektrochirurgicznego i staplerów
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
  Staplery i ładunki do nich, retraktory, materiały: do Valleylab,do laparoskopu Aesculap, do dermatomów Zimmer, do konsoli Crossfire 2 Stryker, końcówki i ostrza, akcesoria do elektrochirurgii, węże do histeropompy, narzędzia monopolarne
 14. Dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 Pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-11 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietu Nr 9 poz.2 - o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 SIWZ.
 15. Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie:
  a) zadanie nr 1: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Endoskopii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia.
  b) zadanie nr 2: Dostawa elektrokardiografu z wózkiem w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Elektrokardiografii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia.
  c) zadanie nr 3: Dostawa aparatu do elektroterapii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/3- opis przedmiotu zamówienia.
  2. Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876).
  3. Dostarczone urządzenia będą odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
  4. Warunki dostawy: dostawa obejmie urządzenia medyczne spełniające wymagania Zamawiającego z wyposażeniem w asortymencie i ilości określonych w załącznikach nr 2/1, nr 2/2 i nr 2/3- opis przedmiotu zamówienia.
  a) miejsce dostawy urządzeń medycznych szczegółowo opisanych w załącznikach to SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport, rozładunek, dostarczenie do pomieszczeń poszczególnych pracowni i ośrodka, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
  b) czas realizacji dostawy wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi, to maksymalnie 5 tygodni od daty podpisania umowy (35 dni kalendarzowych). Faktura może być wystawiona najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
  5. Warunki płatności.
  a) dla zadania nr 2 i 3: płatność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
  b) dla zadania nr 1: płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku wskazany na fakturze, w pięciu równych ratach:
  • I rata płatna w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury,
  • II rata płatna w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury,
  • III rata płatna w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury,
  • IV rata płatna w terminie do 120 dni od daty wystawienia faktury,
  • V rata płatna w terminie do 150 dni od daty wystawienia faktury,
  c) faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
  d) Zamawiający wymaga aby faktura wystawiona była z uwzględnieniem cen jednostkowych elementów wchodzących w skład danego urządzenia medycznego lub aby do faktury dołączono załącznik określający ceny jednostkowe elementów wchodzących w skład danego urządzenia.
 16. Przegląd aparatury medycznej
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 17. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

 18. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:
  1) Pakiet nr 1 – Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej (CPV 33.19.00.00-8);
  2) Pakiet nr 2 – Materiały eksploatacyjne do wstrzykiwaczy kontrastu (CPV 33.69.60.00-5);
  3) Pakiet nr 3 - Materiały eksploatacyjne do pomiaru rzutu serca (CPV 33.12.32.10-3);
  4) Pakiet nr 4 – Materiały eksploatacyjne do systemów ssących (CPV 33.19.00.00-8);
  5) Pakiet nr 5 – Płyny dializacyjne kompatybilne z systemem Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care (CPV 33.18.15.00-7);
  6) Pakiet nr 6 - Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej do systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care (CPV 33.18.15.00-7);
  7) Pakiet nr 7 – Błony i odczynniki RTG (CPV 32.35.41.00-0, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3);
  8) Pakiet nr 8 – Elektrody do aparatu elektrochirurgicznego (CPV 33.12.41.30-5);
  9) Pakiet nr 9 – Endoskopia (CPV 33.19.00.00-8);
  10) Pakiet nr 10 – Spirometria (CPV 33.19.00.00-8);
  11) Pakiet nr 11 – Materiały eksploatacyjne do CPAP (CPV 33.19.00.00-8);
  12) Pakiet nr 12 – Dreny do wieży laparoskopowej firmy Stryker (CPV 33.19.00.00-8);
  13) Pakiet nr 13 – Czujniki i linie próbkujące (CPV 33.19.00.00-8);
  14) Pakiet nr 14 – Akcesoria chirurgiczne (CPV 33.16.22.00-5).
  2. W związku z podziałem zamówienia na części, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części (pakiety). W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu.
  3. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.
 19. Diatermie oraz łóżeczka do fototerapii
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 20. „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (elektrody, kable, uchwyty elektrod monopolarnych, przewody, szczypce bipolarne i inne) dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
  Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (elektrody, kable, uchwyty elektrod monopolarnych, przewody, szczypce bipolarne i inne) dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo- cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy, Załącznik nr 3a do SIWZ - wzór umowy dostaw na zasadach depozytu
 21. „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (elektrody, kable, uchwyty elektrod monopolarnych, przewody, szczypce bipolarne i inne) dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 22. Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
 23. Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
 24. Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 25. Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku - uzupełnienie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bielsk Podlaski
 26. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o., Tuchola
 27. Sprzęt medyczny dla Bloku Operacyjnego. Znak sprawy: ZP-PN/08/17
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 28. Dostawa osprzętu do diatermii
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 29. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, fartuchów chirurgicznych i sprzętu wielorazowego użytku - ZP12/PN/2017
  Zamawiający: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o., Miastko
 30. Dostawa akcesorii do elekrokoagulacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
 31. Usługi serwisowe polegające na wykonaniu przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej .
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 32. „Sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów do aparatów do elektrochirurgii, rękawów papierowo – foliowych, wkład do mat antybakteryjnych, pojemników z wodą sterylną z podziałem na 9 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” ZP/15/2017
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 33. Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku z możliwością składania ofert częściowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 34. Dostawa sprzętu wielorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 35. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Słupca
 36. Usługi serwisu sprzętu medycznego w SPS ZOZ w Lęborku. ZP-PN/73/16.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 37. Przetarg nieograniczony ZP–16/16 na świadczenie usług przeglądów technicznych sprzętu medycznego i sprężarek dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Kraków
 38. Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 37 części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
 39. świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Łódź
 40. Dostawa sprzętu medycznego dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 41. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby szpitala - powtórka
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 42. Dostawa narzędzi chirurgicznych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 43. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych do EKG i EEG
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 44. Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
  Zamawiający: Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 45. Zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddziały szpitalne i Poradnie Szpitala Barlinek w ramach dotacji Zarządu Powiatu
  Zamawiający: Szpital Barlinek Sp. z o.o., Barlinek
 46. SUKCESYWNE DOSTAWY NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO WIELORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 47. „Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
 48. POMOCE MEDYCZNE, DRENY, MASKI DO ANESTEZJI, IGŁY MEDYCZNE, CEWNIKI, ELEKTRODY, BŁONY RTG, MAMMOGRAFICZNE i WYROBY STOMATOLOGICZNE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 49. Dostawa Aparatu elektrochirurgicznego i ssaka - ZP39/2016
  Zamawiający: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o., Miastko
 50. Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
 51. Przegląd aparatur medycznej
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 52. Dostawa wyposażenia do ginekologicznego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 53. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Węgrów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Węgrów
 54. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 55. Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Zespołu Bloków Operacyjnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wózków w ramach pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych.
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 56. Dostawa Videokolonoskopu HD; aparatu elektrochirurgicznego do zabiegów endoskopowych.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., Pruszków
 57. Walidacja i świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej - z podziałem na 57 zadań
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 58. Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
 59. zakup i dostarczanie materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego, wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowania i podawania cytostatyków (znak sprawy: KCO/PN/ 39 / 2016)
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
 60. Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 61. „Sukcesywne dostawy preparatów do myjni CLEANTOP, wkładów do ssaka oraz elementów do elektrochirurgii z podziałem na 4 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 62. DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 63. SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNEGO RODZAJU WYROBÓW MEDYCZNYCH.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 64. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 65. Dostawa diatermii chirurgicznej, lamp operacyjnych, stołu operacyjnego oraz wózków do transportu pacjenta
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 66. Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane
 67. Dostawa różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - 14/PN/16
  Zamawiający: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki
 68. Dostawa sprzętu wielorazowego użytku, preparatu do dezynfekcji i innych wyrobów medycznych - 9 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 69. Dostawa elektrod i kabli do diatermii chirurgicznej firmy Excalibur Plus, wyrobów do diatermii firmy Emed, klipsów tytanowych do operacji laparaskopowych, narzędzi do wideoduodenoskopu ED-3470TK, narzędzi do protezowania dróg żółciowych, narzędzi do biopsji oraz polipektomii, wysokociśnieniowych systemów drenażowych, narzędzi do usuwania złogów z moczowodu ... w podziale na 16 części. Sprawa ZP.3520/28/16.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 70. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach Nr ref. 14/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Katowice
 71. Dostawa sprzętu wielorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych - 17 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 72. Dostawa aparatury medycznej wraz z wyposażeniem (zadania 1-3).
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 73. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów jednorazowych i wielorazowych z podziałem na 29 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 15/2016)
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 74. Dostawa osprzętu do zabiegów laparoskopowych i generatorów: Erbe ICC200, Emed Spectrum - 2 pakiety w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 75. Zakup i dostawę aparatu elektrochirurgicznego do zabiegów okulistycznych z wyposażeniem kompatybilnym do aparatu oraz noży okulistycznych mikrochirurgicznych typu mini crescent.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 76. Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego drobnego sprzętu medycznego, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-28/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 77. Dostawa kabli EKG, czujników SPO2, mankietów NIPB, osprzętu do endoskopii i laparoskopii oraz materiałów zużywalnych do aparatów elektrochirurgicznych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 78. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 79. DZP/26/16 MATERIAŁY DLA BLOKU OPERACYJNEGO.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 80. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej nr ref. sprawy ZP/12/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 81. Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
 82. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 83. Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych.
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 84. sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych, znak zp/12/2016
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 85. dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 86. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 87. świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 88. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Przeworsk
 89. Dostawa akcesoriów do aparatów i urządzeń medycznych
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków, Kraków
 90. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Grodzisk Wielkopolski
 91. Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 92. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów artroskopowych oraz szwów dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 5/2016)
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 93. Dostawa materiałów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach Nr ref. 12/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Katowice
 94. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych wyrobów do apteki szpitalnej II
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radzyń Podlaski
 95. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 96. Dostawa akcesoriów i osprzętu do diatermii chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP - 42/2016
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 97. Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 98. Dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplery (21/2016)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
 99. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak sprawy: ZP/08/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 100. Dostawa wyrobów medycznych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Sejny
 101. Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw aparatury medycznej w 34 pakietach (20/2016)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk

Inne osoby dla Mazurek (1000 osób):