Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Stanisław

w KRS

Stanisław Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Czarny Bór (Dolnośląskie)
Przetargi:46 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jurkowska Wanda Elżbieta, Szwat Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Vicbud Sp. Z O.O., Czarny Bór − KRS 0000153562

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. „Budowa chodników przy drodze powiatowej 3375D - ul. Długa w Walimiu i nr 2882D – ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach”
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy budowy chodników przy drodze powiatowej 3375D - ul. Długa w Walimiu i nr 2882D - ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach. Ul. Długa, Walim Budowa chodnika zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zadanie nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Ul. Sienkiewicza, Dziećmorowice Budowa chodnika z kostki betonowej, szarej, prostokątnej gr. 6 cm, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym oraz przedmiarem robót. Powierzchnia chodnika 250 m2, dł. ok. 100 mb. Lokalizacja: ul. Sienkiewicza od posesji nr 75 do nr 83. Przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VIII SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Dokumentacja
 2. Remont dróg gminnych dz. nr 261/2 i 546 w Dziećmorowicach
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu (zaprojektuj i wybuduj) dróg gminnych w Dziećmorowicach. Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VIII SIWZ.
 3. Przebudowa dróg gminnych ul. Sowia i ul. Piastowska w Walimiu
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu (zaprojektuj i wybuduj) dróg gminnych ul. Piastowska oraz ul. Sowia w Walimiu wraz z remontem wjazdu do garażu gminnego przy ul. Długiej oraz korektą niwelety ul. Różanej. Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VIII SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Przedmiar - zał. nr 7 do SIWZ Rysunek
 4. Remont ulicy Niepodległości – droga krajowa nr 35 w Wałbrzychu na odcinku około 150 m od rejonu skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w kierunku skrzyżowania z ul. Wylotową
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest Remont ulicy Niepodległości – droga krajowa nr 35 w Wałbrzychu na odcinku około 150 m od rejonu skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w kierunku skrzyżowania z ul. Wylotową. Przedmiot zamówienia obejmuje: Roboty drogowe: 1. nawierzchnia chodników z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm - rozbiórka chodników bitumicznych gr. 3cm z wywozem do 4km i utylizacją - 1121m2 - rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem do 4 km i utylizacją - 191m - wykonanie koryta pod konstrukcję chodników gł. 33cm - 605m2 - ustawienie obrzeży na ławie betonowej – 223m - stabilizacja podłoża cementem gr. 10cm – 605m2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm – 605m2 - nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm – 605m2 - regulacja studni teletechnicznych – 8szt. - plantowanie terenu z obsianiem – grunt rodzimy – 228m2 - obróbka okienek piwnicznych – 5szt. - obróbka schodów - 2szt. 2. remont kanalizacji deszczowej KD 300mm.
 5. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 24 w Rzeczce
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj i wybuduj). Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VIII SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Przedmiar - zał. nr 7 do SIWZ Rysunek
 6. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 104/3 w Dziećmorowicach
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj i wybuduj). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 Rysunek
 7. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 91/6 w Michałkowej
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj i wybuduj). Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VII SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 Przedmiar - zał. nr 9 Rysunek
 8. Przebudowa dwóch dróg gminnych dz. nr 5 oraz dz. nr 112 w Glinnie
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu dróg (zaprojektuj i wybuduj). Początek drogi dz. nr 5 - skrzyżowanie z drogą gminną w zarządzie Gminy Walim. Dotychczasowa nawierzchnia na całym odcinku - nieulepszona, gruntowa. Długość odcinka ok. 100 mb. Początek drogi dz. nr 112 - skrzyżowanie z drogą gminną w zarządzie Gminy Walim. Dotychczasowa nawierzchnia na całym odcinku - nieulepszona, gruntowa. Długość odcinka ok. 130 mb
 9. Remont drogi gminnej dz. nr 326 w Jugowicach
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj i wybuduj). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 Rysunek
 10. Remont drogi gminnej dz. nr 104/2 i 104/4 w Michałkowej
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj i wybuduj). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 Rysunek
 11. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Zamówienie obejmuje zadanie II. Zadanie II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na publicznych drogach gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha i wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Zakres rzeczowy: wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg na powierzchni łącznie ok. 7.000 m2. Zamówienie obejmuje: 1) roboty w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów nawierzchni bitumicznych - wykonywane masami betonu asfaltowego, asfaltu lanego, masami na zimno - na powierzchni ok. 5.100 m2, 2) roboty w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów nawierzchni niebitumicznych - należą do nich: roboty brukarskie przy wykonywaniu nawierzchni jezdni z kostek kamiennych, bazaltowych, betonowych, nawierzchni chodników z płytek, kostek betonowych, kostek kamiennych, trylinki, a także roboty krawężnikowe i naprawa dróg gruntowych, itp. - na powierzchni ok. 1.900 m2. Zadanie obejmuje osiedla: Lubiechów, część Szczawienka, WSSE, Poniatów, część Piaskowej Góry, część Starego Zdroju, Nowe Miasto, część Śródmieścia, Kozice, Rusinowa, Podgórze, Glinik Stary. Granicą dzielącą miasto Wałbrzych na zadanie I i na zadanie II jest droga krajowa nr 35 Golińsk-Wrocław. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót remontowych, szczegółowy zakres tych robót będzie określony w dzienniku budowy, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym i obligatoryjnym zgłoszeniu do właściwego organu. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do pełnienia dyżurów w dodatkowe dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz - w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych - na wniosek Zamawiającego wg potrzeb. W sytuacjach nagłych (klęsk żywiołowych) Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych powstałych nagle, a mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie później niż w czasie 1 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego lub uprawnione organy. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót remontowych, szczegółowy zakres tych robót będzie określony w dzienniku budowy, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym i obligatoryjnym zgłoszeniu do właściwego organu. Wykonawca na zadanie I został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RZP/65/PN/18/2015/DR, BZP 102855-2015 z 10.07.2015 r.
 12. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 89 w Dziećmorowicach - II postępowanie
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi gminnej dz. nr 89 (zaprojektuj i wybuduj) od km 0+000 do km 0+090.
 13. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego. Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: remont schodów terenowych wraz z chodnikiem, montaż nowych lamp parkowych wraz z niezbędnym okablowaniem, pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej
 14. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 172/2, 173/18, 173/21, 172/3, 172/5 w Michałkowej
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej działki nr 172/2,173/18,173/21, 172/3,172/5 oraz remontu mostu w ciągu projektowanej drogi dz. 173/21. UWAGA!!! Z uwagi na zły stan techniczny mostu przed przystąpieniem do remontu drogi w pierwszej kolejności należy wykonać remont mostu. Uwzględnić należy koszt budowy drewnianej kładki dla pieszych na czas remontu mostu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 6 Dokumentacja projektowa
 15. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 210 wraz z utwardzeniem placu w Niedźwiedzicy
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi gminnej dz. nr 210 (zaprojektuj i wybuduj) wraz z utwardzeniem placu cz. działki nr 249 w Niedźwiedzicy
 16. Walim droga dojazdowa do gruntów rolnych
  Zamawiający: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zamówienie obejmuje: wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla drogi klasy L o natężeniu ruchu KR1 na odcinku ok. 650 mb (wraz z uzyskaniem i doręczeniem zamawiającemu zgłoszenia zamierzenia budowlanego) łącznie z wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj) dla zadania pn. Walim droga dojazdowa do gruntów rolnych.
  W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:
  1)wykonanie (wymianę) podbudowy z mieszanki kamiennej gr 20 cm -ok. 1050 m2
  2)wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok. 2000 m2
  3)wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok. 2000 m2
  4)wykonanie pobocza z zagęszczonej mieszanki 0-31,5mm o szer. 50 cm - ok.325 mb
  5)wykonanie odwodnienia rów przydrożny - 100 mb
  6)wykonanie drenów poprzecznych Ø 160 (5szt.) - ok. 25 mb,
  7)ułożenie ścieku z korytek betonowych - ok. 15 mb,
  8)wzmocnienie skarpy rowu (dz. nr 449) płytami ażurowymi - ok. 35 mb
 17. Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000 - 0+110 (powódź lipiec 2012r.)
  Zamawiający: Gmina Miejska Nowa Ruda, Nowa Ruda
  Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Topolowej w kilometrażu 0+000 - 0+110 uszkodzonej podczas powodzi w lipcu 2012r.
  W zakresie opracowania znajduje się remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodników i zjazdów oraz remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Podstawowe parametry drogi: ulica klasy L, kategoria
  ruchu KR1, długość odcinka - 110,00 m, przekrój normalny - uliczny, szerokość jezdni:
  2x2,75 m, szerokość chodników - 1,5 m, prędkość projektowa 30km/h, spadek jezdni
  poprzeczny 2% - daszkowy, spadek na chodniku 2 %.
  Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Zakres przedmiotu zamówienia:
  1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają
  dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
  2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana została nazwa producenta, znak
  towarowy, patent, pochodzenie lub normy, aprobaty lub specyfikacje techniczne i
  systemy odniesienia w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itd. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
  W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię.
  3)Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o
  której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
  4)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady
  przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min 36 miesięcy od dnia odbioru
  końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach
  udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z
  montażem elementów eksploatacyjnych.
  5) Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania.
  Uwagi ogólne:
  1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR.
  2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął
  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót, który stanowi dodatek do SIWZ służą
  wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym.
  3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
  przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót.
  Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji. Harmonogram
  rzeczowo - finansowy stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie zadań
  związanych z remontem lub odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub
  uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
  4) Do oferty należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie zadań związanych z remontem lub odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
 18. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 39, 37 w Dziećmorowicach
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj i wybuduj). Szerokość jezdni 3,0 m, długość drogi ok.150 mb. Wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy z mieszanki kamiennej gr.20 cm. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok.480 m2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok.500 m2. Wykonanie pobocza z zagęszczonej mieszanki 0-31,5mm o szer.50 cm - ok.300 mb. Wykonanie odwodnienia liniowego z kostki kamiennej 10x10cm - 20 mb. Wykonanie przyłączenia do rowu (droga powiatowa)
 19. Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju - przebudowa drogi gminnej Nr 116354D ul. Bolesława Prusa, działka Nr 378/1, ul. Północnej, działka Nr 16/17 -część obręb, Jedlina-Zdrój
  Zamawiający: Gmina Jedlina-Zdrój, Jedlina-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju, obejmująca przebudowę drogi gminnej Nr 116354D ul. Bolesława Prusa, działka Nr 378/1, ul. Północnej działka Nr 16/17-część, obręb Jedlina-Zdrój.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
  1) Projekt budowlano-wykonawczy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,
  2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 2
  do SIWZ,
  3. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 3 i Nr 3a do SIWZ.
 20. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  Przewidywana powierzchnia podlegająca naprawie: 1.1 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 85m2 1.2 remont chodników 10m2 1.3 remonty nawierzchni gruntowych 170m2 1.4 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych metodą wyrównania betonem asfaltowym- 4cm 1 tona (10m2 ) 1.5 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych metodą wyrównania masą na zimno - 4 cm 1 tona (10m2).
 21. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - zadanie II
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
 22. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 250 w Jugowicach
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 23. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 92 i 94 w Glinnie
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 24. Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 25. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 559 w Walimiu
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 26. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 27. Remont części nawierzchni jezdni i chodników, ul. 1-go Maja w Boguszowie-Gorcach i utwardzenie części pasa postojowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 28. Odbudowa infrastruktury drogowej w gminie Stare Bogaczowice
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Stare Bogaczowice
 29. Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz. nr 307 i 311 w Zagórzu Śląskim
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 30. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - zadanie II
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
 31. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 32. Roboty uzupełniające w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Boguszów-Gorce
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 33. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
 34. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na publicznych drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - zadanie II.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
 35. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 205, 206, 82/2 w Niedźwiedzicy
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 36. Przebudowa ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 37. Remont odcinka ul. Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach- roboty uzupełniające, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Broniewskiego na terenach poprzemysłowych.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 38. Remont ul. Słowackiego i odcinka ul. Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Broniewskiego na terenach poprzemysłowych.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 39. : Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2013 roku.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 40. Wykonanie zjazdów indywidualnych z posesji na droge powiatową 2876D w Jugowicach
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 41. Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na publicznych drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
 42. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2012r.- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 43. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2012 roku.
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
 44. Odbudowa drogi gminnej dz. Nr 81 Jugowice
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 45. Odbudowa drogi gminnej dz. Nr 120 w Olszyńcu
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 46. Odbudowa drogi gminnej dz. Nr 415, 370, 751 w Walimiu
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim

Inne osoby dla Mazurek Stanisław (33 osoby):