Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Stanisław

w KRS

Stanisław Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Merkisz Jerzy, Pinczak Jan Lucjan, Sel Włodzimierz Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziekan Mazurek Hanna, Grzeszczyk Rafał, Merkisz Jerzy, Piątkowska Jolita, Pinczak Jan Lucjan, Sel Włodzimierz Stanisław, Wendeker Mirosław Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wrona Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Auto Aero Technologies Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000331910
 2. Automex Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000167702
 3. Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii Inotech, Lublin − KRS 0000324885
 4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000221979
 5. Odiut Automex Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000329308
 6. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Bielsko-biała − KRS 0000143539
 7. Stowarzyszenie Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Lublin − KRS 0000538630
 8. Vers Energia Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000541782
 9. Vers Produkcja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000617418
 10. Vers Produkcja Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000636291
 11. Zespół Rzeczoznawców Samochodowych, Maszyn i Urządzeń -automobilklub Nowy Świat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000229662
 12. Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego - Stowarzyszenie, Warszawa − KRS 0000163700

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alsemix Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000506698
 2. Midas M. Wendeker D. Kusiński Sp. J., Lublin − KRS 0000199992
 3. Polska Izba Motoryzacji, Warszawa − KRS 0000114514
 4. Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklubu Polski Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000150620

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. DOSTAWA CZYTNIKA INFORMACJI DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ MYJEK DO POJAZDÓW - SPRAWA NR 103/2014
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
  1.Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy sprzętu warsztatowego, według zadań następująco: ZADANIE NR 1: Dostawa czytnika informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD, ZADANIE NR 2: Dostawa myjek do gorącego mycia pojazdów z bębnem na wąż i ciśnieniu 180 bar. 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi dla danego producenta, którego produkty zostały zaoferowane przez Wykonawcę w treści oferty. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej, spełniający wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu oraz wymagania funkcjonalno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego. 4.Dostarczony przedmiot zamówienia winien być atestowany przez jednostkę do tego uprawnioną gwarantującą bezpieczeństwo i prawidłowość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę winien spełniać co najmniej podstawowe wymagania (minimalne) określone w Opisie przedmiotu zamówienia i nie może być gorszy jakościowo i technicznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 6. Przedmiot zamówienia winien być oznakowany symbolem CE (o ile dotyczy danego wyrobu) oraz powinien być opakowany w sposób zapewniający zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych zarówno podczas transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych minimum 6 miesięcy. 7. Realizacja umowy obejmować będzie przeprowadzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na jego koszt - szkolenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy dla użytkowników w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji i przeglądów (dla zadania nr 2). 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w terminie przewidzianym na realizację umowy do dokonania uruchomienia dostarczonych urządzeń (w zakresie zadania nr 2). Wykonanie określonych niniejszym punktem czynności winno mieć miejsce w dniu dostawy lub innym ustalonym terminie jednak nie późniejszym niż do 28.11.2014 r. (miejsce uruchomienia: JW 4503, ul. Czwartaków 1, Grudziądz). 9. Opis wg wspólnego Słownika Zamówień dla poszczególnych pozycji asortymentowych znajduje się odpowiednio w formularzach ofertowych.
 2. Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komisariatu Policji w Pieńsku, realizowana w ramach projektu nr 100072283 pt. Wspólne pogranicze - Wspólna infrastruktura bezpieczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niżej wskazane części: Część 1: dostawa 1 sztuki laserowego miernika prędkości o parametrach wskazanych w załączniku numer 1a do SIWZ, Część 2: dostawa 1 sztuki radaru - przyrządu do kontroli prędkości pojazdów samochodowych o parametrach wskazanych w załączniku numer 1b do SIWZ, Część 3: dostawa 1 sztuki urządzenia analizującego do wykrywania narkotyków o parametrach wskazanych w załączniku numer 1c do SIWZ, Część 4: dostawa 1 sztuki przyrządu do pomiaru przepuszczalności światła w szybach samochodowych o parametrach wskazanych w załączniku numer 1d do SIWZ,.
 3. BZP/PN/43/2010 - Dostawa i uruchomienie stanowiska badawczego silnika Wankla
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Dostawa i uruchomienie stanowiska badawczego silnika Wankla zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia

Inne osoby dla Mazurek Stanisław (32 osoby):