Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Zbigniew Wiesław

w KRS

Zbigniew Wiesław Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Wiesław
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:24 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baćkowski Dariusz Jarosław, Eistert Werner, Fey Clemens Jakob, Fonferko Łukasz Krzysztof, Giedryś Krzysztof Józef, Henschel Jurgen, Hubner Peter, Hujer Hans Ulrich, Klingelhofer Hans Jorg, Kozdrój Wojciechowska Katarzyna, Mayer Jurgen Knut, Naupold Sven, Niebergall Uwe, Wegner Thomas Steffen, Wesierski Robert, Wiśniewski Jacek Bolesław, Wuchert Karl

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Waldemar Jacek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Oratowska Kamila Zuzanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A2 Route Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000455169
 2. Cml Construction Services Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000127873
 3. Coinwest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000092487
 4. Hermann Kirchner Bauunternehmung Gmbh Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Pruszków − KRS 0000201175
 5. Hermann Kirchner Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000015782
 6. Strabag Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054588
 7. Teerag - Asdag Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000223508

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Erect Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000185041
 2. Hastrabau-wegener Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000146995
 3. Porr Polska Construction S.A., Warszawa − KRS 0000011689
 4. Prid-ciechanów Sp. Z O.O., Chotum − KRS 0000238091
 5. Przedsiębiorstwo Unidro S.A., Łódź − KRS 0000046272
 6. Sat Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000023660

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Wykonanie odcinka przejściowego od km 36+540,61 do km 36+650,61 drogi krajowej nr 7 mająca na celu dowiązanie wysokościowe i geometryczne wybudowanej drogi S7 do istniejącej drogi krajowej nr 7
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Wykonanie odcinka przejściowego od km 36+540,61 do km 36+650,61 drogi krajowej nr 7 mająca na celu dowiązanie wysokościowe i geometryczne wybudowanej drogi S7 do istniejącej drogi krajowej nr 7
 2. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Warszyce - Stryków 2. Budowa obwodnicy miasta Stryków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708 Ozorków Warszyce - Stryków - Niesułków wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 14 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Stryków - Niesułków w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
  Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Warszyce - Stryków 2. Budowa obwodnicy miasta Stryków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708 Ozorków Warszyce - Stryków - Niesułków wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 14 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Stryków - Niesułków w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków Zakres robót: wykonanie rowu krytego, wykonanie drenażu francuskiego, wzmocnienie podłoża gruntowego
 3. Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu rozdziału energii na oddzielne zasilanie przepompowni i oświetlenia ulicznego, w ramach wykonanej inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu rozdziału energii na oddzielne zasilanie przepompowni i oświetlenia ulicznego, w ramach wykonanej inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35.
 4. Wykonanie robót dodatkowych wynikających ze zmian wprowadzonych do projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Wykonanie robót dodatkowych wynikających ze zmian wprowadzonych do projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35
 5. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Wykonanie robót dodatkowych polegających na:
  -wykonaniu włączeń sączków drenarskich do rowów drogowych na całej długości realizowanych prac (150 szt.);
  -wykonaniu dodatkowego drenażu ( pod rowem drogowym) od km 4+400 do km 4+800 strona prawa;
  -wykonaniu kanału przerzutowego pod droga DL-6 wraz z oczyszczeniem rowu melioracyjnego;
  -wykonaniu dodatkowego odwodnienia wgłębnego przeciwskarpy lewa strona w rejonie km 2+550 do km 2+700
  -wykonaniu dodatkowego drenażu (pod rowem drogowym) od km 2+550 do km 2+700 strona lewa
  na zadaniu pn: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35
 6. Przebudowa kabla światłowodowego typu 84J+8Jn kolidującego z podporą nr 3 Estakady E.3.1 północno- wschodniej obwodnicy Bielska - Białej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przebudowa kabla światłowodowego typu 84J+8Jn kolidującego z podporą nr 3 Estakady E.3.1 północno- wschodniej obwodnicy Bielska - Białej.
 7. Roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35, których przedmiotem jest wykonanie zamiennej kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35, których przedmiotem jest wykonanie zamiennej kanalizacji sanitarnej.
 8. Przebudowa drogi gruntowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gruntowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, obejmująca swym zakresem: 1) geodezyjne wytyczenie osi drogi - 1,61 km, 2) roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 1,61 km, 3) wykonanie koryt głębokości 40,00 cm na całej szerokości drogi - 1200,00 m2, 4) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku na odległość do 1,00 km, samochodami samowyładowczymi - 480,00 m3, 5) dodatek za każdy rozpoczęty 1,00 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kategoria gruntu 1-2) - 480,00 m3, 6) wykonanie warstw odsączających zagęszczonych mechanicznie o grubości 10,00 cm - 1200,00 m3..
 9. Dodatkowe roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35, których przedmiotem jest wzmocnienie podłoża gruntowego w wykopach i pod nasyp poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi na głębokości od 25 do 35 cm na całej długości projektowanej trasy obwodnicy oraz dróg lokalnych i dojazdowych realizowanych w ramach ww. zdania.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Dodatkowe roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
  Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35, których przedmiotem jest wzmocnienie podłoża gruntowego w wykopach i pod nasyp poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi na głębokości od 25 do 35 cm na całej długości projektowanej trasy obwodnicy oraz dróg lokalnych i dojazdowych realizowanych w ramach ww. zdania.
 10. Remont drogi gminnej nr 311514 relacji Podgórzyce - Gaj Stary gmina Góra Św. Małgorzaty
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 311514 relacji Podgórzyce - Gaj Stary gmina Góra Św. Małgorzaty .

  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej o długości - 4,347 km relacji Podgórzyce - Gaj Stary gmina Góra Św. Małgorzaty.

  Na przedmiot zamówienia składają się :

  1) Roboty przygotowawcze.
  2) Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm.
  3) Profilowanie i ścinanie poboczy- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości 10 cm, oczyszczenie rowów z namułu i wyprofilowanie skarp.
  4) Zjazdy na pola - remont przepustów rurowych pod zjazdami.
  5) Oznakowanie pionowe i poziome.
  2. Szczegółowy zakres robót określa : dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do zgłoszenia wykonania robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
  3. Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (przeprowadzić wizję w terenie).
  4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 4.845.000 EURO.
 11. Przebudowa drogi we wsi Wola Mąkolska o długości 1255 mb. i we wsi Popów o długości 638 mb.
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
  Przebudowa polega na wykonaniu następujących robót:
  a)roboty pomiarowe + powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna - 1893 mb.
  b)profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 9520 m(2).
  c)podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu - 5805 m(2)
  d)podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 20 cm po zagęszczeni -3715 (2)
  e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na całej długości, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu 7623 m²
  f) Plantowanie poboczy. Wyrównanie z uzupełnieniem Materiał kliniec kamienny 0-31,5 mm lub destrukt bitumiczny - 31,9 m³.
  g) profilowanie i zagęszczenie poboczy - 1893 m².
  h) ustawienie znaków drogowych - szt. 8
 12. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH OSTRÓW - MUCHÓWKA
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ostrów - Muchówka o długości 0,893 km i szerokości nawierzchni 3,5 m.
  2. Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3,0 cm.
 13. Przebudowa drogi gruntowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane -Przebudowa drogi gruntowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny.
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w skład , których wchodzi:
  Geodezyjne wytyczenie osi drogi: 1,61 km,
  Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych: 1,61 km,
  Koryta gł. 30,00 cm, na poszerzeniach drogi: 3542,00 m2,
  Roboty ziemne, wraz z transportem urobku na odl. 10 km 1062,60 m3,
  Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 8572,00 m2, Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10,00 cm, na poszerzeniach drogi: 3542,00 m2 ,
  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15,00 cm: 8572,00 m2 ,Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej: 8572,00 m2 ,
  Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75 kg/m2 : 630,81Mg,
  Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej - warstwa ścieralna gr. 3,0 cm: 8250,00 m2 ,
  Ścięcie poboczy, wraz z uzupełnieniem ubytków tłuczniem kamiennym lub destruktem asfaltowym, obustronnie, o średniej grubości 10,00 cm: 1610,00 m2 ,
  Przestawienie słupa energetycznego: 1,00 szt.

  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia zawarte są w:
  Załącznik nr 6 OST do SIWZ:
  a. OST- Wymagania ogólne D - M - 00.00.00,
  b. OST- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.00.00,
  c. OST- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01,
  d. OST- Roboty przygotowawcze D-01.00.00,
  e. OST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza WG PN-EN,
  f. OST - Ścinanie i uzupełnienie pełnie poboczy D - 06.03.01,
  g. OST - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D - 04.03.01,
  h. OST - Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna WG PN - EN D -05.03.05a

  Załącznik nr 7 SST do SIWZ:
  a. SST - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  b. SST - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
  c. SST- warstwy odsączające,
  d. SST- Podbudowa z kruszywa Łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  e. SST- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
  f. SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza WG PN-EN,
  g. SST -Nawierzchnia z betonu asfaltowego ścieralna WG PN-EN,
  h. SST - Ścinanie i uzupełnienie poboczy.
  Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pt. 6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych tego samego rodzaju to jest robót, które będą miały takie same nazwy i kody CPV jak w zamówieniu podstawowym.

  6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia.
  7. Zamawiający informuje, iż przedstawiony przedmiar stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ jest dokumentem pomocniczym. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.

  8. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
  12. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 14. Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5101 E-ul. Sikorskiego w Głownie do zadania Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 5101 E- ul. Sikorskiego w Głownie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5101 E - ul. Sikorskiego w Głownie do zadania Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 5101 E- ul. Sikorskiego w Głownie, a w szczególności:
  1)wykonywanie warstw konstrukcji (warstwa ścieralna gr. 5,00 cm) nawierzchni z betonu asfaltowego, na powierzchni 4040,0 m2,
  2)wykonanie i odbiór robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na powierzchni 4040,00 m2,
  3)wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych w pasie drogowym,
  4)wykonanie i odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych.
 15. Przebudowa drogi gminnej Dzierżązna - Jasionka
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2669,42m, w tym: roboty przygotowawcze; wykonanie podbudowy na odcinku PT do km 0+800m z kruszywa łamanego gr. warstwy 15 cm; wykonanie podbudowy na odcinku od km 0+800 m do KT z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o gr. warstwy ścieralnej 4cm, wykonanie właczenia do drogi powiatowej, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe.
 16. Przebudowa drogi gminnej Szczawin Kościelny ul. Strażacka oraz Szczawin Mały ul. Leśna.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1782,13m, w tym: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy 15 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o gr. warstwy ścieralnej 4 cm, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe.
 17. Przebudowa drogi gminnej Emilia ul. Działkowa.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 852m, w tym: roboty przygotowawcze; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o gr. warstwy ścieralnej 4 cm; wykonanie poboczy; wykonanie zjazdów; roboty wykończeniowe; oznakowanie pionowe; zabezpieczenie organizacji ruchu.
 18. Przebudowa drogi gminnej Czaplinek - od drogi powiatowej do Podola pod wiaduktem kolejowym Czaplinek do przejazdu PKP 200m.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2185,12m w tym: roboty przygotowawcze; wykonanie podbudowy na odcinku 1-dł. 1679,77m z kruszywa łamanego, gr. warstwy 15 cm; wykonanie podbudowy na odcinku 2 i 3 z kruszywa łamanego, gr. warstwy 20cm; wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o gr. warstwy ścieralnej 4 cm; wykonanie właczenia do drogi powiatowej; wykonanie poboczy; wykonanie zjazdów; roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe.
 19. Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra. W skład robót wchodzą roboty budowlane polegające na:
  a) wykonaniu i odbiorze robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na powierzchni 7700,00 m2, w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków,
  b) wykonaniu wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, w ilości 75 kg/m2, w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków,
  c) wykonaniu i odbiorze robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji (warstwa ścieralna gr. 3,0 cm) nawierzchni z betonu asfaltowego, na powierzchni 7850,00 m2, w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków,
  d) wykonaniu i odbiorze robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków.
 20. Remont drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Rokiciny Kolonia od km 19+560 do km 25+900, dł. 6,340 m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
  Remont drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Rokiciny Kolonia
  od km 19+560 do km 25+900, dł. 6,340 m
 21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice, dz.nr 88,109, gmina Strzelce.
  Zamawiający: Urząd Gminy Strzelce, Strzelce
 22. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓŁ w m. KOBYLIN - ZACYWILKI
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 23. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL w m. ROGÓW
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 24. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 5100 E - ul. Targowa oraz Nr 5162 E - ul. Wczasowa, w Strykowie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz

Inne osoby dla Mazurek Zbigniew Wiesław (37 osób):