Kogo reprezentuje osoba

Michalak Henryka Małgorzata

w KRS

Henryka Małgorzata Michalak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryka
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Michalak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kalisz (Wielkopolskie)
Przetargi:84 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalak Piotr, Waniorek Maciej, Waniorek Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalak Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Usług Detektywistyczno-ochronnych Lex Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000065464
 2. Fci Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000601759
 3. Lex Group Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000850315
 4. Restructuring Advisors Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000770949
 5. Sfw Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000478171
 6. Stowarzyszenie Kaliska Przedsiębiorczość, Kalisz − KRS 0000223455
 7. Wam Sp. Z O.O., Opatówek − KRS 0000526051

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bud-invest Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000380278
 2. Pba Service Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000343371
 3. Salubri Sp. Z O.O., Opatówek − KRS 0000789041

Powiązane przetargi (84 szt.):
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU I OCHRONY
  Zamawiający: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Luboń
  1. ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU I OCHRONY fizycznej osób i mienia w obiektach Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. 2. Każda Część zamówienia (opisana w załącznikach do niniejszego ogłoszenia) winna być realizowana w formie jednego posterunku stałego, obsługiwanego przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających ważne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy i stacja bazowa - radiostacja do kontaktu z dyżurnym CM, radiostacja dla każdego pracownika na zmianie - własność Wykonawcy) oraz środki przymusu bezpośredniego. Wykonawca realizując zamówienie winien dysponować nowoczesnym systemem kontroli wartownika - active guard. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: A. Co najmniej pracowników pełniących obowiązki dot. organizacji nadzoru i koordynacji realizacji usług, oraz pełniących funkcje kontroli pracy pracowników ochrony (wartowników).
 2. usługi ochrony obiektów i mienia/2016
  Zamawiający: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, Bełchatów
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:1.Zakład/Instalacja w Julkowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie zakładu/instalacji w Julkowie. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 2.Zakład/Instalacja w Ostrzeszowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie zakładu/instalacji w Ostrzeszowie. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 3.Zakład/Instalacja w Gotartowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 4.Zakład Wewnętrzny w Skierniewicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie Zakładu Wewnętrznego w Skierniewicach. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 5.Zakład/Przesypownia w Woli Kruszyńskiej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ.
 3. Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i imprez, monitoring imprez
  i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki na terenie miasta Kalisza.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Profesjonalna ochrona obiektów i mienia OSRiR:
  a) ochrona obiektu i mienia przy ul. Wał Matejki 2-4 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 20.00 - 6.00.
  Wykaz budynków i budowli: wielofunkcyjny pawilon zaplecza wraz z trybunami, boisko piłkarskie główne i treningowe, tor kolarski oraz bezpośrednie otoczenie w/w obiektów.
  b) ochrona obiektów i mienia przy ul. H. Sawickiej 22-24 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu Hali Arena, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 22.00 - 6.00.
  Wykaz budynków i budowli: hala widowiskowo-sportowa Kalisz Arena wraz z przyległymi parkingami i budynkiem stacji transformatorowej.

  Zamawiający może zmienić czas ochrony po wcześniejszym powiadomieniu.

  Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony wskazanych dodatkowo obiektów i mienia należącego do OSRiR. Powiadomienie o terminie i zakresie ochrony Zamawiający przekaże telefonicznie z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.

  2. Ochrona i monitoring imprez sportowych, estradowych oraz plenerowych organizowanych przez OSRiR:

  Zakres ochrony i monitoringu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej.
  Terminy imprez podawane będą z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych, a kierujący zabezpieczeniem imprezy przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa oraz muszą posiadać wiedzę z zakresu obsługi systemu rejestracji wizji i fonii zainstalowanego w obiekcie, na który składa się zestaw rejestratorów i kamer statycznych oraz obrotowych rejestrujących obraz wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów.
  Wykonawca musi zapewnić monitorowanie imprez za pomocą własnych przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych o ile system monitoringu w obiekcie lub na terenie, na którym odbywa się impreza nie spełnia wymogów ww. rozporządzenia.
  3. Monitorowanie i konserwacja istniejących w OSRiR systemów sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektów przy ul. Łódzkiej 19 (hala sportowa z bieżnią tartanową oraz łącznikiem i budynek administracyjny), Trybuna zachodnia ul. Łódzka 19-29, obiektów ul. Wał Matejki 2-4 oraz hali widowiskowo-sportowej i pawilonu administracyjnego przy ul. Łódzkiej 29 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy, w godzinach nocnych. Zamawiający wymaga aby czynności monitorowania oraz patrolowania wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
  4. Monitorowanie i konserwacja istniejącego w OSRiR systemu sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektu hali widowiskowo-sportowej Kalisz Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy w godzinach nocnych. Zamawiający wymaga aby czynności monitorowania oraz patrolowania wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
  5. W cenę monitoringu obiektów wymienionych w pkt. 3 i 4 wliczony musi zostać koszt wykonania każdego dnia, minimum dwa razy w godzinach nocnych obowiązkowego patrolu grupy interwencyjnej obiektów położonych w Kaliszu ul. Wał Piastowski 3 oraz ul. J. Tuwima 2.
  6. Konwój gotówki na terenie miasta Kalisza.
 4. Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Turku
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Turku, Turek
  Przedmiotem zamówienia jest stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Turku położonym przy ul. Legionów Polskich 4 (dalej także „obiekt” lub „budynek”) i terenie przyległym (parking, obszar wokół budynku). Budynek objęty ochroną jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym,o powierzchni użytkowej 1 336,82 m2. Wokół budynku usytuowany jest plac parkingowy i plac zieleni zajmujący łącznie powierzchnię 2 291,00 m2. Budynek wyposażony jest w system monitoringu (telewizji dozorowej), system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, bramkę do wykrywania metalu. Obiekt posiada jedno wejście główne oraz trzy wejścia boczne.
  Do zadań Wykonawcy należy:
  1. całodobowa ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej -7 dni w tygodniu przez: 1.1.dwóch pracowników ochrony w godzinach urzędowania Sądu tzn. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 1.2. jednego pracownika ochrony po godzinach urzędowania Sądu tzn. w poniedziałek od godziny 16, a od wtorku do piątku od godziny 15.30 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. 2. w razie potrzeby Zamawiającego, ilościowe zwiększenie obsady pracowników chroniących obiekt i/lub zmiana godzin wykonywania usługi.
  Zamawiający każdorazowo będzie informował i/lub Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o konieczności zmian godzin zwiększenia obsady pracowników chroniących obiekt. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia obsady pracowników Wykonawca obciąży Zamawiającego za każdą świadczoną dodatkowo godzinę pracy pracownika ochrony. 3. konwojowanie wartości pieniężnych z udziałem pracownika Zamawiającego. Wartość konwojowanych środków pieniężnych nie przekracza jednej jednostki obliczeniowej. O zleceniu wykonania konwoju Zamawiający będzie informował Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem, a w szczególnych wypadkach w dniu konwoju. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość odwołania konwoju, najpóźniej 1 godzinę przed przyjazdem konwoju, bez ponoszenia opłaty; 4. usługa ochrony będzie świadczona przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, będących w dyspozycji Wykonawcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
  o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1432 ). Zamawiający uznaje, że czynności wykonywane przez pracowników ochrony fizycznej wyczerpują znamiona stosunku pracy określone w art. 22 §1 kodeksu pracy
  i w związku z tym Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania zamówienia były zatrudnione na podstawie umów o pracę przez cały okres wykonywania zamówienia. W celu kontroli realizacji powyższego obowiązku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób skierowanych do realizacji umowy oraz poświadczenia formy ich zatrudnienia w ramach stosunku pracy. 5.wyznaczanie do pełnienia służby zawsze tych samych pracowników, zaś o każdej zmianie personalnej powiadomienie Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności nagłej zmiany pracownika Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną i skieruje
  do ochrony obiektu osoby o kwalifikacjach spełniających wymagania określone w pkt 4 - wskazując dane tych osób. 6. osoby wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa / przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. Osoby wykonujące usługę zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej.
  7.wyposażenie pracowników ochrony w: 7.1. jednolite mundury, 7.2.identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu i zawierające nazwę i logo firmy, zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony oraz numer jego licencji; 7.3.środki przymusu bezpośredniego przewidziane prawem nie wymagające zezwoleń (kajdanki, pałki obronne wielofunkcyjne, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA (art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, t.j. Dz.U.2012, poz. 576),
  7.4.łączność radiową, system napadowy wzywający załogi interwencyjne, system kontroli obchodów,7.5. telefon komórkowy. 8. zapewnienie przez całą dobę przyjazdu grupy interwencyjnej - co najmniej 2 osób
  w jednej załodze, wliczając kierowcę - które nie posiadają statusu osób niepełnosprawnych, posiadających uprawnienia pracownika ochrony poświadczone wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432), w czasie nie dłuższym niż
  10 minut, licząc od chwili wezwania lub załączenia alarmu. 9. współpraca z Inspektorem ds. obronnych Sądu Rejonowego w Turku lub inną upoważnioną osobą w zakresie powiadamiania pracowników Zamawiającego - członków „Stałego Dyżuru SR” o uruchamianiu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, m.in. poprzez dostarczanie imiennych wezwań do natychmiastowego stawiennictwa. 10. Ogólny zakres obowiązków pracowników ochrony: 10.1.znajomość podstawowych aktów prawnych normujących status pracownika ochrony. 10.2.sumienne, dyskretne i dokładne wykonywanie obowiązków służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w chronionym obiekcie i ochrony znajdującego się w nim mienia. 103.dbałość o schludny wygląd zewnętrzny oraz o powierzone pracownikowi ochrony
  wyposażenie i pomieszczenie. 10.4.stała obserwacja i patrolowanie holi i korytarzy budynku. 10.5.monitorowanie przepływu osób przez chroniony obiekt oraz udzielanie informacji osobom zwracającym się z prośbą o wskazanie drogi do określonych pomieszczeń biurowych czy też miejsca załatwiania konkretnych spraw. 10.6.dokonywanie rewizji wnoszonego bagażu oraz osób podejrzewanych o wnoszenie broni, przedmiotów niebezpiecznych (noży, paralizatorów, gazu, pałek, materiałów łatwopalnych itp).
  10.7.uniemożliwianie wnoszenia alkoholu oraz wchodzenia osobom nietrzeźwym na teren sądu.10.8.ochrona i zabezpieczenie obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek, łamiących ustalone normy zachowania lub obowiązujące przepisy i instrukcje.10.9.obserwacja wchodzących do budynku i przebywających w nim osób i w przypadku podejrzanego zachowania ustalenie ich tożsamości i odnotowanie jej. 10.10.ujęcie osób stwarzających bezpośrednie i realne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu oddania tych osób w ręce policji.10.11. stosowanie zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub w celu odparciu ataku na pracownika ochrony. 10.12. stawianie się na salach rozpraw i w innych pomieszczeniach w przypadku wezwania sędziego lub innego pracownika sądu i wykonywanie jego poleceń dotyczących zapewnienia Bezpieczeństwa. 10.13.współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadkach zagrożenia pożarem na terenie obiektu. 10.14.pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu
  pożarowego, bombowego lub innego. 10.15. w uzasadnionych przypadkach powiadamianie odpowiednich służb: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz pogotowia specjalistycznego jak: energetycznego, wodnokanalizacyjnego, ciepłowniczego, czy gazowego. 10.16. powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach zaistniałych i niedoszłych,
  a stanowiących zagrożenie dla osób, mienia oraz bezpieczeństwa, także przeciwpożarowego. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji policji lub straży pożarnej, w pierwszej kolejności pracownik ochrony ma obowiązek natychmiastowego wezwania w/w służb, a następnie powiadomienia Zamawiającego. 10.17. wykonywanie czynności nie wymienionych wprost w powyższych punktach jeżeli okaże się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia Zamawiającego. 10.18. dozór i obsługa systemów oraz urządzeń alarmowych, ostrzegawczych i innych. 10.19. prowadzenie książki dyżurów oraz odnotowywanie istotnych zdarzeń związanych ze świadczeniem usługi ochrony. 10.20. wydawanie kluczy do pomieszczeń tylko osobom upoważnionym. 10.21. sprawdzanie po godzinach urzędowania sądu zamknięć drzwi, okien i zabezpieczenie
  pomieszczeń oraz pomieszczeń plombowanych i zabezpieczonych kratami. Stwierdzone nieprawidłowości winny być w pierwszej kolejności w miarę możliwości usunięte a następnie odnotowane. O ich wystąpieniu należy powiadomić odpowiednie osoby, które zostaną wskazane Wykonawcy po zawarciu umowy. 10.22 otwieranie i zamykanie bramy parkingowej. 10.23 dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynku nie rzadziej niż co dwie godziny; 10.24 w przypadku włączenia się alarmu, sprawdzenie przyczyny i podjęcie odpowiednich kroków. 10.25 ochrona przed kradzieżą i zniszczeniem krzewów ozdobnych i zieleni wokół budynku,oświetlenia oraz innych elementów infrastruktury. 10.26 realizacja innych, niekolidujących z przedmiotem zamówienia drobnych czynności wskazanych przez Zamawiającego (np. przeniesienie akt, sprzętu biurowego, przekazanie korespondencji, itp.). 10.27 dochowanie tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych, zarówno w trakcie umowy jak i po jej zakończeniu. W przypadku jej naruszenia przez pracownika
  Wykonawcy Zamawiający zażąda od Wykonawcy bezwarunkowego wyłączenia tego
  pracownika ze służby ochrony w ramach wykonywanej usługi, a niezależnie od tego może żądać naprawienia szkody związanej z niezachowaniem tajemnicy.10.28 przestrzeganie zasad bhp, regulaminów, zarządzeń i procedur, w tym związanych z ochroną danych osobowych, oraz innych ustaleń obowiązujących w siedzibie Zamawiającego; 10.29 prowadzenie dozoru nad pojazdami samochodowymi pozostawionymi na parkingu Sądu poza godzinami urzędowania Sądu. 11. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zapewnienia ochrony osób
  i mienia, które noszą znamiona stosunku pracy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący usługę ochrony zatrudnieni
  byli na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących usługę bezpośredniej ochrony fizycznej (nie dotyczy usług konwojowania). 12.Zamawiający oczekuje, że do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w pierwszej kolejności zatrudni osoby dotychczas wykonujące usługę ochrony w Sądzie Rejonowym w Turku. 13. W terminie maksymalnie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem formy ich zatrudnienia. 14. Zamawiający upoważniony jest do kontrolowania pracowników ochrony w każdym czasie oraz sprawdzenia czasu przyjazdu grupy interwencyjnej w ramach ustalonego wynagrodzenia - jeden raz w miesiącu. 15. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie do świadczenia usługi wskazanych przez Wykonawcę pracowników ochrony bez podania przyczyny. Wykonawca w miejsce osób niedopuszczonych przez Zamawiającego do świadczenia usługi wskaże Zamawiającemu do akceptacji innych pracowników ochrony. 16. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany pracownika ochrony, w przypadku zastrzeżeń co do sposobu wykonywania przez niego pracy lub zachowania. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej na obszarze podlegającym ochronie, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 5. Świadczenie usługi ochrony osób i dozoru mienia oraz obsługi szatni
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Szamotułach, Szamotuły
  A .siedziba Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5a , 64-500 Szamotuły
  a) sprawowanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez pracownika Wykonawcy – całodobowo przez siedem dni w tygodniu – 1 pracownik Wykonawcy,
  b) sprawowanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez pracownika Wykonawcy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, oraz w soboty będące dla Zamawiającego dniami roboczymi tj.w poniedziałki od 07.30-18,00, od wtorku – piątku 07.30-15.30, w robocze soboty od 07.30-15.30- dodatkowo 1 pracownik Wykonawcy,

  c) całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego,
  d) całodobowego monitoringu lokalnego systemu ppoż,
  e) konwoju kasjera w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, oraz w soboty będące dla Zamawiającego dniami roboczymi w wyznaczonych przez Zmawiającego godzinach z siedziby Sądu do siedziby banku,
  f) podjazdów grupy interwencyjnej.
  g) obsługi szatni w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, oraz w soboty będące dla Zamawiającego dniami roboczymi tj. w poniedziałki od 07.30-18,00, od wtorku – piątku 07.30-15.30, w robocze soboty od 07.30-15.30- 1 pracownik Wykonawcy.
  h) Zamawiający wymaga (przy czym wymóg ten nie jest obligatoryjny jeśli Wykonawca nie wskaże takich osób w ofercie), iż Wykonawca oddeleguje do realizacji zamówienia wskazanego w pkt. a) i b) agentów posiadających szkolenie w zakresie obsługi interesanta, które odbyły się nie wcześniej niż cztery lata przed terminem składania ofert. Posiadanie szkoleń z zakresu obsługi interesanta potwierdzone być musi przedłożeniem przed podpisaniem umowy stosownych dokumentów wystawionych przez podmiot, który przeprowadził szkolenie, zajmujący się zawodowo szkoleniami.


  B. siedziba VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

  a) całodobowe monitorowanie systemu alarmowego w VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie wraz z podjazdami interwencyjnymi.
 6. Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania.
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania.zadanie 1: świadczenie usługi na terenie dworców autobusowych: a)Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni zabudowy 623,3 m2. Budynek obejmuje poczekalnię dla podróżnych wraz z toaletami, Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenie dyżurnych ruchu,pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty na I piętrze, a także zadaszony teren przechowalni na rowery. b)Dworzec autobusowy Rataje, ul. Bolesława
  Krzywoustego 19, 61-144 Poznań, z działką o powierzchni 10696 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 407,82 m2. Budynek obejmuje hol dworcowy wraz z toaletami na parterze, Punkt Obsługi Klienta, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenie użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. c)Dworzec tramwajowo-autobusowy
  Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań, z działką o powierzchni 9597 m2, na
  której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 150,4 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenie użytkowe oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. d)Dworzec autobusowy Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań, z działką o powierzchni 10523 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, parterowy o
  powierzchni użytkowej 238 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych,wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. Zadanie 2: świadczenie usługi na terenie siedziby Zarządu Transportu Miejskiego: a)Siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe (w tym Punkt Obsługi Klienta) usytuowane na parterze, I, II, III, IV piętrze wraz z pomieszczeniami przynależnymi (ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne, poddasze, pomieszczenia piwniczne,
  pomieszczenia specjalne), o łącznej powierzchni użytkowej i pomocniczej 2873,97 m2. Z tyłu budynku przylega do niego działka o powierzchni 318m2, w większości utwardzona ażurowymi elementami betonowymi z miejscami postojowymi dla pracowników ZTM. Szczegółowy zakres realizacji Usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, który stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 16a i 16b do SIWZ.
 7. Dozór obiektów należących do PWSZ w Koninie
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin
  Dozór obiektów i całodobowa obsługa portierni PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1. Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów PWSZ mieszczących się w Koninie przy ul. Popiełuszki 4, ul. Wyszyńskiego 3c oraz ul. Wyszyńskiego 35. Zorganizowanie i realizowanie właściwej jednoosobowej ochrony obiektów oraz obsługi portierni PWSZ w Koninie.
 8. kompleksowa usługa ochrony fizycznej osób i mienia obiektu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40 wraz z prowadzeniem i konserwacją istniejącego w Stacji systemu monitoringu wizyjnego oraz patrolowaniem obiektu przez Grupę Patrolowo –Interwencyjną.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony fizycznej osób i mienia obiektu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40 wraz z prowadzeniem i konserwacją istniejącego w Stacji systemu monitoringu wizyjnego oraz patrolowaniem obiektu przez Grupę Patrolowo-Interwencyjną Wykonawcy polegająca na:
  1) bezpośredniej fizycznej, całodobowej ochronie obiektu wraz z prowadzeniem monitoringu wizyjnego przy ul. Wodnej 40 w Łodzi, przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w systemie zmianowym, poprzez pełnienie służby w obiekcie Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r Nr.145, poz.1221 ze. zm.)
  2) patrolowaniu terenu Zamawiającego przez zmotoryzowaną Grupę Patrolowo - Interwencyjną Wykonawcy razy na dobę i na każde wezwanie Zamawiającego lub pracownika Ochrony.
  3) czas dojazdu Grupy Patrolowo – Interwencyjnej od chwili wezwania nie może być dłuższy niż:
  a) 20 minut w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze (poniedziałek-piątek)
  b) 10 minut w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
  Czas dojazdu dla lit. a) stanowi kryterium oceny ofert.
  Czas dojazdu dla lit. b) jest obligatoryjny.
  4) utrzymaniu w pełnej sprawności Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA) i Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) (w szczególności poprzez przeprowadzenie odpowiednich czynności konserwacyjnych - raz w miesiącu przez uprawnione osoby, dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami).
 9. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia i realizacja czynności recepcyjno-informacyjnych
  Zamawiający: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio "Merkury" Spółka Akcyjna, Poznań
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w obiektach Radia Merkury S.A. zlokalizowanych w Poznaniu, ul.Berwińskiego 5, a polegających przede wszystkim na bezpośredniej ochronie fizycznej stałej i doraźnej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych, a także realizacja czynności recepcyjno-informacyjnych. Posterunek stały, 1-osobowy przy wejściu głównym - recepcja, całodobowy, we wszystkie dni tygodnia.
 10. Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie. Znak sprawy: OA.214-1/2016.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Koninie, Konin
  1.Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego w siedzibie Sądu na ul. Fryderyka Chopina 28.
  2.W zakres zamówienia wchodzi również wykonywanie usługi konwojowania wartości pieniężnych z siedziby sądu do wyznaczonego banku.
  3.Budynek Sądu Rejonowego w Koninie (dalej budynek) objęty ochroną jest trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim. Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej. Wejścia służbowe do segmentów od strony wschodniej i zachodniej. W budynku znajdują się cztery klatki schodowe oraz dwa szyby dźwigowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 5275,46m2 (łącznie z powierzchnią wynajmowaną pod działalność gospodarczą na bufet i punkt ksero). Powierzchnia terenu zewnętrznego wynosi 4220,18 m2 ( do niej zaliczone zostały drogi dojazdowe - 1998,92zł m2 i parking - 107 miejsc o pow. 1275,00 m2) .
  4.Budynek wyposażony jest w system instalacji alarmowej i kontroli dostępu, który jest powiązany w system instalacji dozorowej.
  5.System składa się z kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz posiada monitory związane z tym systemem zlokalizowane w pomieszczeniu ochrony. System alarmowy i kontroli dostępu wyposażony jest w oddzielny monitor.
  6.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
  Kod CPV/ Opis-79710000-4- Usługi ochroniarskie
  7. Zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia został podzielony na dwa zadania (I i II) :
  7.1. Zadanie I .
  a) Usługi w tym zadaniu polegają na :
  -pełnieniu całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Sądu Rejonowego w Koninie,
  -całodobowym monitoringu systemu alarmowego w budynku i związanej z tym natychmiastowej interwencji ochrony w razie włączenia się alarmu (niniejsze zamówienie nie obejmuje konserwacji i naprawy systemu monitoringu).
  b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący godzin ochrony fizycznej osób i mienia:
  Ochrona fizyczna osób i mienia realizowana będzie zmianowo w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia:
  W poniedziałki łącznie 45 h ochrony pełnionej:
  - od godz. 0.00 do godz. 7.30- przez 1 pracownika ochrony (7,5 h x 1),
  - od godz. 7.30 do godz. 18.00- przez 3 pracowników ochrony (10,5 h x 3),
  - od godz. 18.00 do godz. 24.00 -przez 1 pracownika ochrony (6 h x 1).
  Od wtorku do piątku łącznie 41 h (na dobę) ochrony pełnionej:
  - od godz. 0.00 do godz. 7.00 - przez 1 pracownika ochrony (7 h x 1),
  - od godz. 7.00 do godz. 15.30 - przez 3 pracowników ochrony (8,5 h x 3),
  - od godz. 15.30 do godz. 24.00 - przez 1 pracownika ochrony (8,5 h x 1).
  We wszystkie dni wolne od pracy ( w tym soboty i niedziele, święta i dni wolne do pracy w sądzie) od godz..0.00 do godz. 24.00 łącznie 24 h ochrony pełnionej przez 1 pracownika ochrony (24 h x 1).
  Ochrona fizyczna osób i mienia obejmować będzie oprócz budynku sądu także jego najbliższe otoczenie, w tym parking samochodowy.
  c) Do zadania I Zamawiający doliczył dodatkową ochronę fizyczną osób i mienia jeżeli wystąpi taka potrzeba. Zlecenie dodatkowej ochrony zgłaszane będzie przez Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Przewidywana ilość godzin dodatkowej ochrony nie przekroczy 250,
  d) Do szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający policzył łącznie w I zadaniu:
  - 28.944 godzin ochrony fizycznej osób i mienia (w tym monitoring całodobowy systemu alarmowego).
  7.2. Zadanie II:
  a) Usługi w tym zadaniu polegają na konwojowaniu wartości pieniężnych;
  b) Usługa konwojowania obejmuje:
  - konwój wartości pieniężnych w obecności pracownika Zamawiającego (Kasjerki) z Sądu do banku na terenie Konina i z powrotem (długość trasy w obie strony ok. 6 km), wyjazd ok. godz. 10:30;
  -ochrona pracownika Zamawiającego (Kasjerki),
  c) W przypadku zmiany godziny wyjazdu konwoju Zamawiający co najmniej 2 godziny wcześniej powiadomi o tym fakcie Wykonawcę;
  d) Zamawiający określa wielkość konwojowanych wartości pieniężnych na kwotę nie przewyższającą 50 tys. zł. jednorazowo. Konwojowanie będzie odbywało się przez co najmniej 2 wykwalifikowanych pracowników ochrony w obecności pracownika Zamawiającego (Kasjera) środkiem transportu Wykonawcy;
  e) Zamawiający do zamówienia wliczył 566 konwojów gotówki (jeden konwój każdego dnia roboczego oraz 20 dodatkowych w razie potrzeby).
  8. Warunki dotyczące wykonywania usługi (oba zadania łącznie):
  8.1. Usługa świadczona będzie zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz.U. Nr 166, poz. 1128 ze zm.).
  8.2.Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się do postępowania z należytą starannością oraz oświadcza, że posiadać będzie (bez przerw) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie ochrony osób i mienia na sumę nie mniejszą niż 300.000 zł.
  8.3. Osoby chroniące budynek i konwojenci będą :
  - niekarani za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  - posiadać stan zdrowia oraz predyspozycje fizyczne, które pozwolą na
  skuteczną realizację usługi ochrony i dozoru mienia w ramach Umowy bez przeciwskazań i przeszkód,
  -przeszkoleni przez Wykonawcę w zakresie BHP, p-poż. i zasad udzielania pierwszej pomocy;
  8.4. Wykonawca wyposaży osoby chroniące budynek i konwojentów gotówki w:
  - jednolite mundury,
  - identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu i zawierające nazwę i logo firmy, zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony oraz numer jego licencji;
  - środki przymusu bezpośredniego przewidziane prawem nie wymagające zezwoleń (kajdanki, pałki obronne wielofunkcyjne, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA (art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, t. j. Dz.U.2012, poz. 576),
  - łączność radiową, system napadowy wzywający załogi interwencyjne, system kontroli obchodów,
  - telefon komórkowy.
  8.5. Bezpośrednio po opuszczeniu przez ostatnią osobę budynku, pracownik ochrony sprawdza czy na terenie budynku nie przebywają osoby, które nie posiadają do tego uprawnień. Pracownicy ochrony powinni dokonywać obchodu budynku co 4 godziny lub w razie potrzeby częściej.
  8.6. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje grupami interwencyjnymi oraz dysponuje oznakowanymi pojazdami zapewniającymi przyjazd grupy interwencyjnej do budynku.
  Jednym z kryteriów oceny ofert jest czas przyjazdu grupy interwencyjnej, który nie może być dłuższy niż 15 minut.
  8.6a. Zamawiający może wywołać 1 próbny alarm w miesiącu i wezwać grupę interwencyjną celem sprawdzenia czy Wykonawca dotrzymuje zadeklarowanego w ofercie czasu przyjazdu. Przyjazd grupy interwencyjnej w ramach alarmu próbnego nie podlega odrębnej opłacie, a jej koszt winien zostać uwzględniony w zadeklarowanej w ofercie cenie z 1 godzinę ochrony. Jeśli czas przyjazdu grupy w ramach alarmu próbnego zostanie przekroczony w stosunku do czasu zadeklarowanego w ofercie, Zamawiający ma prawo do wywołania kolejnego próbnego alarmu w danym miesiącu bez obowiązku ponoszenia opłat z tego tytułu. Nieodpłatne alarmy próbne mogą być powtarzane w każdym miesiącu przez Zamawiającego do chwili gdy grupa interwencyjna pojawi się zgodnie z czasem zadeklarowanym w ofercie.
  8.7. Wykonawca będzie współpracował z Inspektorem ds. obronnych Sądu Rejonowego w Koninie lub inną upoważnioną osobą w zakresie powiadamiania pracowników Zamawiającego - członków -Stałego Dyżuru SR- o uruchomianiu realizacji zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa oraz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, m.in. poprzez dostarczanie imiennych wezwań do natychmiastowego stawiennictwa.
  8.8. Wykonawca kierować będzie do ochrony fizycznej osób i mienia pracowników ochrony posiadających wymagane uprawnienia pracownika ochrony poświadczone wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z poz.zm).) oraz posiadających ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. 2013 poz. 1630).
  8.8a. Wykonawca do usługi konwojowania wartości pieniężnych kierować będzie pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej bądź pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
  8.9. W razie potrzeby Zamawiającego, Wykonawca zwiększy ilość pracowników chroniących obiekt i zwiększy ilość godzin wykonywania usługi. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o konieczności zwiększenia ilości godzin i ilości pracowników chroniących obiekt.
  Zamawiający dopuszcza również możliwość zwiększenia ilości konwojów.
  8.10. Wykonawca będzie wyznaczał do pełnienia służby zawsze tych samych pracowników, a o każdej zmianie personalnej powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności nagłej zmiany pracownika Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną i skieruje do ochrony obiektu osoby o kwalifikacjach spełniających wymagania określone w pkt 8.8 i 8.8a - wskazując dane tych osób;
  8.11. Poza wymienionymi wyżej warunkami jakie Zamawiający stawia Wykonawcy, obowiązuje następujący zakres obowiązków pracowników służby ochrony:
  -znajomość podstawowych aktów prawnych normujących statut pracownika ochrony;
  -rzetelne i w miarę potrzeby dyskretne wykonywanie obowiązków służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w chronionym obiekcie i ochrony znajdującego się w nim mienia;
  -dbałość o schludny wygląd zewnętrzny oraz o powierzone pracownikowi ochrony pomieszczenie i wyposażenie,
  -monitorowanie przepływu osób przez chroniony obiekt oraz udzielanie informacji osobom zwracającym się z prośbą o wskazanie drogi do określonych pomieszczeń biurowych czy też miejsca załatwiania konkretnych spraw;
  -dokonywanie rewizji wnoszonego bagażu oraz osób podejrzewanych o wnoszenie broni, przedmiotów niebezpiecznych oraz uniemożliwianie wnoszenia alkoholu oraz wchodzenia osobom nietrzeźwym na teren sądu;
  - dopilnowanie ażeby osoby wnoszące bagaże podręczne pozostawiały je w szafkach mieszczących się w szatni oraz sprawdzanie na koniec każdego dnia, czy nie pozostawiono żadnych podejrzanych bagaży czy pakunków ( w razie konieczności odpowiednie reagowanie);
  -ujęcie osób stwarzających bezpośrednie i realne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu oddania tych osób w ręce policji;
  -stosowanie zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099z poz.zm.) środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub w celu odparciu ataku na pracownika ochrony;
  -stawianie się w salach rozpraw i w innych pomieszczeniach w przypadku wezwania sędziego lub innego pracownika sądu i wykonywanie jego poleceń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa;
  -współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadkach zagrożenia pożarem na terenie obiektu;
  -pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu pożarowego, bombowego lub innego;
  -w uzasadnionych przypadkach powiadamianie odpowiednich służb: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz pogotowia specjalistycznego jak: energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, czy gazowego;
  - powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach zaistniałych jak i niedoszłych, a stanowiących zagrożenie dla osób, mienia oraz bezpieczeństwa, także przeciwpożarowego. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji policji lub straży pożarnej, w pierwszej kolejności pracownik ochrony ma obowiązek natychmiastowego wezwania w/w służb, a następnie powiadomienia Zamawiającego;
  -wykonywanie czynności nie wymienionych wprost w powyższych punktach jeżeli okaże się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia Zamawiającego;
  -dozór i obsługa systemów oraz urządzeń alarmowych i ostrzegawczych w siedzibie Sądu Rejonowego w Koninie;
  -prowadzenie książki dyżurów i odnotowywanie w niej istotnych zdarzeń związanych ze świadczeniem usługi ochrony, prowadzenie ewidencji osób pozostałych w budynku po godzinach urzędowania sądu lub przybyłych do budynku również po godzinach urzędowania sądu (np. wykonawcy zleconych usług czy remontów).
  -wydawanie kluczy do pomieszczeń tylko osobom upoważnionym;.
  -sprawdzanie po godzinach urzędowania sądu zamknięć drzwi, okien , pomieszczeń plombowanych i zabezpieczonych kratami. Stwierdzone nieprawidłowości winny być w pierwszej kolejności w miarę możliwości usunięte a następnie odnotowane. O ich wystąpieniu należy powiadomić odpowiednie osoby (które zostaną wskazane Wykonawcy po zawarciu umowy);
  -otwieranie i zamykanie bramy parkingowej;
  -w przypadku włączenia się alarmu, sprawdzenie przyczyny i podjęcie odpowiednich kroków;
  -ochrona przed kradzieżą i zniszczeniem krzewów ozdobnych i zieleni wokół budynku, oświetlenia oraz innych elementów infrastruktury;
  -realizacja innych, niekolidujących z przedmiotem zamówienia drobnych czynności wskazanych przez Zamawiającego ;
  -dochowanie tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych, zarówno w trakcie umowy jak i po jej zakończeniu. W przypadku jej naruszenia przez pracownika Wykonawcy Zamawiający zażąda od Wykonawcy bezwarunkowego wyłączenia tego pracownika ze służby ochrony w ramach wykonywanej usługi, a niezależnie od tego może żądać naprawienia szkody związanej z niezachowaniem tajemnicy;
  - przestrzeganie zasad bhp, regulaminów, zarządzeń i procedur, w tym związanych z ochroną danych osobowych oraz innych ustaleń obowiązujących w siedzibie Zamawiającego.
  9.Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zapewnienia ochrony osób i mienia, które noszą znamiona stosunku pracy, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby co najmniej jeden pracownik spośród wszystkich skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania usługi ochrony osób i mienia zatrudniony był na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) bezpośrednio przez samego Wykonawcę. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących usługę bezpośredniej ochrony fizycznej (nie dotyczy usługi konwojowania).
  10.Zamawiający oczekuje, że do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w pierwszej kolejności zatrudni osoby dotychczas wykonujące usługę ochrony w Sądzie Rejonowym w Koninie.
  11.W terminie maksymalnie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem formy ich zatrudnienia bezpośrednio przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać potwierdzenia podanej przez Wykonawcę formy zatrudnienia pracowników (np. poprzez przedstawienie do wglądu kserokopii umów o pracę). Wykonawca przedłoży również oświadczenia złożone przez pracowników wykonujących ochronę, gwarantujące zachowanie tajemnicy co do treści dokumentów znajdujących się w ochranianych pomieszczeniach.
  12.Zamawiający ma prawo zażądać zmiany pracownika ochrony, w przypadku zastrzeżeń co do sposobu wykonywania przez niego pracy lub zachowania.
  13.Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie do świadczenia usługi wskazanych przez Wykonawcę pracowników ochrony jeżeli ma ku temu uzasadnione powody . Wykonawca w miejsce osób niedopuszczonych przez Zamawiającego do świadczenia usługi wskaże Zamawiającemu do akceptacji innych pracowników ochrony.
 11. Usługa ochrony Domu Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp. (RZP-2003-05/16/ZP)
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia w Domu Studenta Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
  3. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany składu osobowego odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć m.in.:
  - Wykaz pracowników zatrudnionych do realizacji niniejszego zamówienia,
  - Odpis koncesji Wykonawcy
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osoby koordynującej usługę po stronie Wykonawcy
  6. Zamawiający wymaga minimum 14sto dniowego terminu płatności faktury
 12. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko wraz z okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach:
  Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim:
  od poniedziałku do niedzieli / pełne tygodnie/ całodobowo - 1 osoba
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - 1 osoba
  Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie:
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - 1 osoba
  dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 - 18.00 - 1 osoba
  Prokuratury Rejonowej w Opocznie:
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - 1 osoba
  dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 - 18.00 - 1 osoba
  Prokuratury Rejonowej w Radomsku wraz z okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku:
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - 1 osoba
  dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 - 18.00 - 1 osoba
  Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim:
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - 1 osoba
  dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 - 18.00 - 1 osoba

  Ochronę obiektów Zamawiającego będą sprawować pracownicy Wykonawcy, którzy:
  posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
  posiadają nienaganną opinię;
  będą używać jednolitego umundurowania z identyfikatorem służbowym;
  będą wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz następujące środki przymusu bezpośredniego:
  pałkę wielofunkcyjną,
  kajdanki,
  ręczny miotacz gazu.

  W ramach pełnienia obowiązków w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, osoby te realizować będą w szczególności następujące zadania:
  kontrolę osób wchodzących na teren obiektu i niedopuszczenie na teren budynku osób nieupoważnionych;
  niedopuszczenie do wejścia na teren Prokuratury osób będących w stanie nietrzeźwym a także udaremnianie przypadków wnoszenia na teren obiektu alkoholu;
  podejmowanie interwencji w stosunku do osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub naruszających porządek publiczny;
  wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie stosownej ewidencji;
  natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały z instalacji alarmowych zainstalowanych w budynkach Zamawiającego, zgodnie z procedurami postępowania, określonymi w szczegółowych dokumentach Zamawiającego;
  znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu i innych instalacji (w tym sygnalizacji przeciwpożarowej) znajdujących się w obiekcie Zamawiającego;
  obserwacja pomieszczeń obiektu i obszaru przyległego na zewnątrz poprzez telewizyjny system monitoringu oraz dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wystąpienie ewentualnych awarii czy innych zagrożeń (dotyczy budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim);
  natychmiastowe informowanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o awariach i wszelkich zdarzeniach mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu;
  reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania porządku publicznego - ujęcie osób podejrzanych w celu niezwłocznego przekazania Policji;
  prowadzenie dokumentacji ochrony;
  kontrola zabezpieczenia pomieszczeń prokuratury;
  w sytuacjach szczególnych - ścisłej współpracy ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską itp. i innymi służbami publicznymi podczas prowadzonych na obiekcie Zamawiającego interwencji;
  zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas wykonywania umowy, jak i po jej zakończeniu;
  wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektu, zleconych przez Zamawiającego;
  świadczone usługi winny być wykonywane zgodnie z Ramowym wewnętrznym regulaminem bezpieczeństwa i porządku oraz z innymi wewnętrznymi zarządzeniami Zamawiającego dotyczącymi ochrony.

  W ramach świadczenia usług okresowego patrolowania terenu wokół budynku Prokuratury Rejonowej w Radomsku, Wykonawca zobowiązuje się do:
  świadczenia usługi ochrony w/w obiektu od poniedziałku do niedzieli /pełne tygodnie/ poprzez okresowe kontrolowanie terenu wokół budynku Prokuratury Rejonowej w Radomsku przez patrol zmotoryzowany dwukrotnie w ciągu nocy, przy czym:
  pierwszy patrol winien skontrolować teren wokół budynku w przedziale czasowym 20.00 - 24.00;
  drugi patrol winien skontrolować teren wokół budynku w przedziale czasowym 2.00 - 6.00.
  świadczenia usługi ochrony w/w obiektu w dni wolne od pracy, t.j. sobota, niedziela i święta poprzez okresowe kontrolowanie terenu przez patrol zmotoryzowany raz dziennie w godzinach 10.00 - 18.00.
  UWAGA: W razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia patrol ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia telefonicznego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o tym zdarzeniu, a w razie stwierdzenia popełnienia przestępstwa także odpowiednich organów ścigania.
  Wykonawca sam określi skład ilościowy patrolu interwencyjnego. Zamawiający zaleca, aby w skład tej grupy wchodziło nie mniej niż dwóch pracowników, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Ponadto Zamawiający zaleca, aby pracownicy grupy interwencyjnej używali jednolitego umundurowania i byli wyposażeni co najmniej w: pałkę wielofunkcyjną, kajdanki, ręczny miotacz gazu, a także w środki łączności bezprzewodowej, apteczkę oraz przemieszczali się oznakowanym pojazdem.
 13. Świadczenie usług ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Dobrzyca
  Nazwa nadana zamówieniu przez
  Zamawiającego: Ochrona osób i mienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i
  mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów
  przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Zakres
  ochrony obejmuje kompleks budynków oraz teren przyległy - cały teren Muzeum. W skład usługi wchodzi:
  1)kompleksowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie całego obiektu Muzeum całodobowo przez 1 osobę,
  umundurowaną, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: a)w godzinach od 19:00 do
  7:00 - wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego (paralizator) b)w godzinach od 7:00 do 19:00,
  wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego (paralizator). 2)monitorowanie sygnałów elektronicznych
  systemów alarmowych i p-poż. w obiekcie; 3)serwis i konserwacja, systemu alarmowego oraz systemu
  przeciwpożarowego w czasie trwania umowy, utrzymywanie ww. systemów w należytej sprawności. Przegląd
  techniczny - co najmniej 1 raz na kwartał; 4)patrolowanie obiektu przez grupę interwencyjną 2 razy w tygodniu w
  godzinach nocnych mające na celu sprawdzenie całego obiektu, w tym w szczególności prawidłowości
  zamknięcia bram, furtek, okien i drzwi; 5)wsparcie grupy interwencyjnej w przypadku sygnału pożarowego,
  napadu, włamania (zadaniem grupy jest interwencyjnej jest podejmowanie działań zmierzających do zażegnania niebezpieczeństwa lub zabezpieczenia obiektu. W razie zagrożenia grupa interwencyjna powiadamia Policję,
  Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną); 6)przyjazd grupy interwencyjnej na każde wezwanie; Pod
  pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć grupę o składzie, co najmniej 2 osób ochrony wyposażonych w
  środki łączności radiowej, broń palną bojową, pałki ochronne np. typu TONFA, kajdanki oraz oznakowany
  samochód. Dane systemowe: Obiekt nr 1: Centrale alarmowe sygnalizacji włamania CS 575- PCB wraz z
  obudową, klawiaturę LCD CS 5188- 2 szt., moduł centrali RX 1614 CA - PCB - 4 szt., manipulatory - 2 szt. W
  pomieszczeniach czujki PCP RF 42514 - 29 szt. czujki magnetyczne RF 32014 - 2 szt., zasilacz PS 20- 1 szt.,
  czujka wibracyjna RF 32 - 38 szt., czujka typu kontrakton - 2 szt., sygnalizator wewnętrzny AS 271- 1 szt.,
  sygnalizator zewnętrzny AS 290- 1 szt., nadajnik radiowy UNR - kpl., baterie akumulatorowe 7Ah - 4 szt.
  Centrala sygnalizacji pożarowej FP 1100, czujki optyczne DP 2021- 49 szt., czujki termiczne DT2023- 2 szt.,
  ręczne ostrzegacze pożarowe DM 200 - 8 szt., izolatory zwarć IU 2016 -12 szt., sygnalizatory akustyczne AS
  263- 1szt, sygnalizatory optyczne AS 267 - 1 szt., akumulator 7 Ah. Obiekt nr 2: czujki bezprzewodowe ruchu - 6
  szt., kontraktony - 2 szt., czujki ppoż - 8 szt. Liczba godzin ochrony może ulec zmniejszeniu w zależności od
  terminu zawarcia umowy. Wynagrodzenie będzie rozliczane wg. zrealizowanej liczby godzin świadczenia usługi.
  Planuje się obowiązywanie umowy od 5.05.2016 r. - 31.12.2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również
  wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy (zał. do SIWZ). Dopuszcza się zmianę
  wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Dopuszczalne są zmiany osób oraz ew. podwykonawców pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego. Liczba godzin ochrony, w tym wynagrodzenie
  Wykonawcy może ulec zmianie, nie więcej niż 50%. Obiekt Muzeum nie znajduje się w wykazie Wojewody
  Wielkopolskiego prowadzącego ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej
  ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Aktualizacja i uzgadnianie Planów Ochrony są prowadzone
  przez Wykonawcę. CPV - 79710000-4, 75711000-1 V.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. VI. Termin wykonania zamówienia. Planowany termin
  obowiązywania umowy: 5.05.2016 r. - 31.12.2017 r.
 14. Usługi w zakresie świadczenia kompleksowej fizycznej ochrony osób, budynków, mienia obiektu i transport wartości pieniężnych dla AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. oraz zakup i instalacja bezprzewodowego systemu antynapadowego
  Zamawiający: "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o., Kalisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej fizycznej ochrony osób całej nieruchomości (w tym budynków), mienia Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Sportowej 10, jak również osób znajdujących się na terenie Kaliskiego Parku Wodnego przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu, transport wartości pieniężnych Kaliskiego Parku Wodnego w Kaliszu przy ul. Sportowej 10, stanowiących własność Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu 10. Zakup bezprzewodowego systemu antynapadowego z pięcioma pilotami. 2. Zamówienie obejmuje usługi w zakresie: 2.1. fizycznej całodobowej ochrony we wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy, nieruchomości i mienia Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu jak również osób znajdujących się na terenie Kaliskiego Parku Wodnego przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu. Na jedną zmianę pracy wymaga się od Wykonawcy zapewnienia jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i jednego pracownika ochrony fizycznej nie wpisanego na listę pracowników kwalifikowanych. Dodatkowo jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w okresie letnim każdego roku od otwarcia do zamknięcia basenów zewnętrznych - w piątki, soboty i niedziele od godziny 10.30 do godz. 20.30. Zamawiający wymaga aby w piątki, soboty, niedziele i święta od godz. 22.00 aż do zamknięcia obiektu jeden pracownik ochrony przebywał stale na bowlingu w celu ochrony mienia Zamawiającego i osób tam przebywających. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni dodatkowych pracowników ochrony w razie organizowania przez Zamawiającego imprezy okolicznościowej, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 2.2. monitoring i ochrona interwencyjna: a) całodobowa zdalna obserwacja pomieszczeń Zamawiającego w obiekcie Kaliskiego Parku Wodnego oraz terenów zewnętrznych z kamer systemu telewizji dozorowanej, zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu, b) grupa interwencyjna składająca się z minimum 2 osób, dojeżdżająca do Kaliskiego Parku Wodnego w celu interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu powiadomienia, uzbrojona w środki przymusu bezpośredniego; 2.3. ochronę i transport wartości pieniężnych przeciętnie 1 raz dziennie na wezwanie Zamawiającego, na trasie Kaliski Park Wodny - Bank Zamawiającego (położony na terenie Kalisza); w sezonie zimowym od 01.12. do 31.03. każdego roku, po uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym z obiektu Lodowiska znajdującego się przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 do Banku Zamawiającego (położonego na terenie miasta Kalisza) - przy następujących wymogach: a) użycie własnych, odpowiednich środków transportu Wykonawcy, b) ochrona i transport wartości pieniężnych do 0,2 jednostki obliczeniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym (może zmniejszyć ilość pracowników ochrony na jedną zmianę), w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 4. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie miesięcznie w oparciu o faktycznie zrealizowaną ilość godzin i zdarzeń ochrony oraz cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie. 5. Umowa została zawarta na czas określony od 30.04.2016 r. godz. 19.00 do 30.04.2018 r. godz. 19.00
 15. Usługi ochrony fizycznej obiektu Agencji Rezerw Materiałowych w Siedlisku
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach, Magazyn Zamiejscowy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, woj. lubuskie
 16. Świadczenie usługi profesjonalnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi profesjonalnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta
  Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1099 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o ochronie imprez masowych ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm.).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 17. USŁUGA OCHRONY (DOZORU) OSÓB I MIENIA SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ PRZY UL. SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE
  Zamawiający: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o., Kleszczów
  4.1. USŁUGA OCHRONY (DOZORU) OSÓB I MIENIA SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ PRZY UL. SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.
  Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie
  4.2.Przedmiot zamówienia określony w pkt. 4.1. obejmuje poniżej wskazane obiekty:
  1. Część ogólna kompleksu - wejście główne, informacja, obsługa klienta, kasy, szatnia ogólna, windy, punkty gastronomiczne (barek suchy, barek mokry, pizzeria), na poziomie -1: kręgielnia, sala gier automatycznych, sala bilardowa, tereny zewnętrzne przyległe do kompleksu.
  2. Część basenowa - basen sportowy o długości 25m, basen rekreacyjny z dwiema zjeżdżalniami wodnymi, dziką rzeką, brodzikiem, basenem dla dzieci i innymi atrakcjami, jacuzzi, zewnętrzny basen letni z plażą i brodzikiem dla dzieci, szatnie i zaplecza sanitarne, widownia na basenie, na piętrze pomieszczenia do rehabilitacji i odnowy biologicznej - sauny suche i mokre, kriokomora, grota solna, sala ćwiczeń, salon masażu, solarium, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, ciągi komunikacyjne.
  3. Hala sportowa, przebieralnie z sanitariatami, sala konferencyjna, pokoje trenerów, sala klubowa, magazyny sprzętu; 2 sale fitness, siłownia, widownia, ciągi komunikacyjne.
  4. Gimnazjum na 200 osób - sale lekcyjne, sale komputerowe, pokoje nauczycielskie, sanitariaty, ciągi komunikacyjne, hale na poziomie 0 i 1.
  5. Liceum na 200 osób - sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie, sanitariaty, ciągi komunikacyjne.
  6. Centrum kultury - duża sala konferencyjno-widowiskowa na 268 osób (aula), mniejsza sala konferencyjna na 40 osób, zaplecza socjalno-techniczne.
  7. Internat - 24 pokoje dwuosobowe oraz 4 apartamenty.
  8. Hotel przy ul. Sportowej 8 -12 pokoi dwuosobowych oraz 2 apartamenty.
  9. Łącznik pomiędzy częścią sportową i dydaktyczną z pomieszczeniami biblioteki oraz pomieszczeniami dla zarządzających obiektem.
  10. Lodowisko sztuczne, w okresie letnim przeznaczone na plac do jazdy autkami na akumulator lub plac do organizowania imprez i koncertów, trybuny na 217 miejsc.
  11. Sztuczne boisko i trybuna boiska piłkarskiego na 320 miejsc, boisko do piłki plażowej wraz z trybunami.
  12. Hotel Solpark Sportowa 3 - recepcja, 32 pokoje hotelowe, dwie sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne oraz tereny zewnętrzne przyległe do hotelu, boisko do piłki nożnej, korty tenisowe. + Winiarnia, sala pomarańczowa, sala restauracyjna, grill
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
  4.3. Nieruchomość o powierzchni 4 ha, w skład której wchodzą działki o nr: 1185/1,+ 1186/3, 1188/1, 1189/1 w obrębie geodezyjnym Kleszczów oraz nieruchomość o powierzchni 0,7364 ha ,w skład której wchodzą działki o nr 575/5, 575/7, 575/8, 575/11, 575/13, 1272 w obrębie geodezyjnym Kleszczów.
  4.4. Pracownicy ochrony wskazani przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ, zobowiązani są wykonywać swoje czynności w sposób określony w ww. załączniku i Umowie.
  4.5. Zamawiający wymaga aby 8 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (odpowiedzialnych za strategiczne dla Zamawiającego punkty ochrony, tj. Internat, Gimnazjum, Liceum i Część basenowa) zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż termin wykonania zamówienia.
  4.6. Wszystkie pojazdy Wykonawcy, wjeżdżające i poruszające się po terenie SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., muszą być oznakowane poprzez wskazanie firmy wraz z numerem telefonu kontaktowego.

  4.7. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Grzegorzem Garbaciakiem nr tel.: 607 316 037
 18. Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. prowadzona w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym, obejmująca w swoim zakresie również obsługę systemów:alarmowego, przeciwpożarowego, oraz systemu CCTV-telewizji przemysłowej
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. prowadzona w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym, obejmująca w swoim zakresie również obsługę systemów:alarmowego, przeciwpożarowego, oraz systemu CCTV-telewizji przemysłowej. Obsługa systemu alarmowego polegać
  będzie na stałym dozorze i weryfikacji sygnałów alarmowych przesyłanych za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych z siedziby Zamawiającego do centrum odbiorczego Wykonawcy. Obsługa systemu przeciwpożarowego polegać będzie na stałym dozorze i weryfikacji sygnałów centrali sygnalizacji pożaru. Obsługa systemu CCTV-telewizji przemysłowej polegać będzie na obserwacji siedziby Zamawiającego przy pomocy istniejącego systemu kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi. Ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego prowadzona będzie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez co najmniej jednego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 19. Usługi ochroniarskie
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Poznań
  3.1.Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie polegające na ochronie nieruchomości za pośrednictwem osób fizycznych i przy użyciu alarmu (część I zamówienia) oraz za pośrednictwem osób fizycznych i przy użyciu monitoringu wizyjnego (część II zamówienia). 3.2.Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 3.2.1. Część 1-Usługi ochroniarskie polegające na ochronie za pośrednictwem osób fizycznych i przy użyciu alarmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 12a. 3.2.2. Część 2-Usługi ochroniarskie polegające na ochronie za pośrednictwem osób fizycznych i przy użyciu monitoringu wizyjnego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ognik 20 a,b,c; 3.3.W przypadku części I zamówienia Wykonawca podczas świadczenia usługi ochrony fizycznej na wskazanej nieruchomości zobowiązany jest do: 3.3.1. oznaczenia obiektu logo Wykonawcy; 3.3.2. świadczenia usługi na nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 16:00. Początek świadczenia usługi wyznaczono na dzień 30.12.2015 r. od godziny 14:00, natomiast zakończenie na dzień 29.12.2017 r. godzina 14:00; 3.3.3. wyposażenia pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w jednolite umundurowanie i identyfikatory; 3.3.4. zapewnienia pracownikom pełniącym dyżur środków telekomunikacyjnych w celu realizacji obowiązków wskazanych w pkt 3.3.8., 3.3.12., 3.3.16., 3.3.17. SIWZ; 3.3.5. zapewnienia jednego pracownika na czas trwania jednego dyżuru w celu wykonania usługi; 3.3.6. pełnienia dyżurów w pomieszczeniu udostępnionym nieodpłatnie przez Zamawiającego z dostępem do pomieszczeń sanitarnych; 3.3.7. świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej całości obiektu oraz znajdującego się w obiekcie mienia w szczególności w zakresie ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na jego terenie, jak również sprawdzanie pomieszczeń w celu ewentualnego wykrycia przyczyn powstawania pożaru; 3.3.8. informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy; 3.3.9. prowadzenia książki służby-z wpisami dotyczącymi danych personalnych pracowników wykonujących usługę, przebiegiem służby oraz wszystkich ważnych zdarzeń oraz grafiku zmian dyżurów i książki zdawczo-odbiorczej; 3.3.10.za pośrednictwem pracownika Wykonawcy pełniącego dyżur, kontroli dostępu do obiektu, w związku z tym do ustalania uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu, legitymowania osób wchodzących i wychodzących w celu ustalenia ich tożsamości; 3.3.11.ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego a także dla chronionego obiektu i mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji; 3.3.12.wezwania grupy interwencyjno - alarmowej w razie konieczności, wzmocnienie ochrony budynku w wypadku zagrożenia pracownika ochrony, nie obciążając kosztami Zamawiającego; 3.3.13.reprezentowania Zamawiającego przed organami i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Upoważnienie powyższe nie stanowi umocowania do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego, a w szczególności takich, które nakładałyby na Zamawiającego zobowiązania finansowe; 3.3.14.każdorazowo, przed rozpoczęciem dyżuru i po jego zakończeniu pracownik ochrony zobowiązany jest do dokonania obchodu nieruchomości w celu sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń (czy są odpowiednio zamknięte okna i wejścia do budynku), w celu sprawdzenia czy nie ma pozostawionych na zewnątrz przedmiotów (np. rusztowań) umożliwiających nielegalne przedostanie się do budynku osób postronnych. Ponadto pracownik rozpoczynający dyżur winien dokonać weryfikacji uprawnień do przebywania na terenie nieruchomości zastanych osób. W przypadku, gdy pracownik ochrony zauważy nieodpowiednio zabezpieczone okna i wejścia do budynku, przedmioty umożliwiające nielegalne wejście na obiekt lub osoby nieposiadające uprawnień do przebywania na terenie zamkniętej nieruchomości, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika dyżurnego Pogotowia Technicznego Zespołu Zarządców Nieruchomości pod numer telefonu wskazany w §8 ust. 1 lit.b) Umowy. 3.3.15.w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3.3.14. SIWZ, jeżeli jest to możliwe - odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości i wpisania informacji o zaistnieniu powyższego do książki służby w formie notatki służbowej; 3.3.16.niezwłocznego powiadomienia właściwych terytorialnie jednostek Policji, w razie potrzeby Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Pogotowia Ratunkowego o zaistniałych zagrożeniach na terenie chronionego obiektu, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomieniem Zamawiającego; 3.3.17.niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb o awariach związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych lub uszkodzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej itp. lub z innymi zdarzeniami losowymi powodującymi zagrożenie bezpieczeństwa, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomienie Zamawiającego; 3.3.18.sporządzenia protokołu w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w pkt 3.3.16. oraz pkt 3.3.17. i przekazania go Zamawiającemu; 3.3.19.przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem Wykonawcy lub osób, którymi będzie się posługiwał, zawinionego działania lub zaniechania, powstałe w obiekcie na skutek przestępstw, wykroczeń lub innych zdarzeń popełnionych w trakcie wykonywania usługi stanowiących przedmiot zamówienia; 3.3.20.zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia; 3.3.21.należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia; 3.3.22.kontroli przez pracownika ochrony wnętrza oraz części zewnętrznych budynku, aby zapobiec ewentualnym aktom wandalizmu i zniszczeniom elewacji; 3.3.23.doprowadzenia do stanu pierwotnego pomieszczeń zajmowanych przez ochronę w przypadku zdania nieruchomości, na której świadczona jest usługa; 3.4.W przypadku części I zamówienia Wykonawca podczas świadczenia usługi nadzoru przy użyciu alarmu na wskazanej nieruchomości zobowiązany jest do: 3.4.1. oznaczenia obiektów logo Wykonawcy; 3.4.2. monitorowania obiektów poza godzinami pracy ochrony fizycznej; 3.4.3. podłączenia swojej sieci do znajdującego się systemu alarmowego na nieruchomości przy Placu Kolegiackim 12a; 3.4.4. poza godzinami pracy ochrony fizycznej czuwania nad obiektami strzeżonymi poprzez przyjmowanie informacji o alarmie z obiektu i ich przekazywanie osobom upoważnionym lub odpowiednim instytucjom, które podejmą czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie. Maksymalny czas dojazdu - 5 minut. 3.4.5. wyposażenia pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w jednolite umundurowanie i identyfikatory oraz samochód oznaczony w taki sposób by umożliwiło to jego identyfikację; 3.4.6. zapewnienia pracownikom pełniącym dyżur środków telekomunikacyjnych w celu realizacji obowiązków wskazanych w pkt 3.4.9 i 3.4.10 SIWZ; 3.4.7. świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi skutecznej ochrony całości obiektów oraz znajdującego się w obiekcie mienia w szczególności w zakresie ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie. Stosowany system alarmowy winien w sposób skuteczny uniemożliwić dostanie się do obiektów osób do tego nieuprawnionych; 3.4.8. reprezentowania Zamawiającego przed organami i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Stwierdzenie powyższe nie stanowi umocowania do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego, a w szczególności takich, które nakładałyby na Zamawiającego zobowiązania finansowe. 3.4.9. niezwłocznego powiadomienia właściwych terytorialnie jednostek Policji, w razie potrzeby Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Pogotowia Ratunkowego o zaistniałych zagrożeniach na terenie chronionego obiektu, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomieniem Zamawiającego; 3.4.10.natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego w razie zaistnienie awarii, pożaru lub stwierdzenia np. próby włamania, wandalizmu; 3.4.11.przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem jego lub osób, którymi będzie się posługiwał, zawinionego działania lub zaniechania, powstałego w obiekcie na skutek przestępstw, wykroczeń lub innych zdarzeń popełnionych w trakcie wykonywania usługi stanowiących przedmiot zamówienia; 3.4.12.zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia; 3.4.13.należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia; 3.4.14.po otrzymaniu sygnału umundurowany patrol interwencyjny przybywa do obiektu, ustala przyczynę alarmu i podejmuje stosowne działania w zależności od zagrożenia. W przypadku wystąpienia 4 nieuzasadnionych alarmów (fałszywych) w przypadku jednego punktu adresowego, Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za podjęcie interwencji.W przypadku wystąpienia co najmniej 2 nieuzasadnionych (fałszywych) alarmów na danym punkcie adresowym, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie sprawdzić system alarmowy. Gdy nieuzasadnione alarmy spowodowane są wadą systemu alarmowego, Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rzecz Wykonawcy zryczałtowaną kwotę za podjęcie interwencji dopiero po następnych czterech fałszywych alarmach. Zamawiający nie jest obowiązany do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za podjęcie interwencji, w przypadku gdy alarm zostanie odwołany przed przybyciem do punktu adresowego grupy interwencyjnej. 3.4.15.do faktur bądź protokołów w przypadku dojazdu grup interwencyjnych gdzie Wykonawca naliczy dodatkowe koszty, należy załączyć notatkę grupy interwencyjnej oraz wydruk z centrum monitorowania; 3.4.16.utrzymania systemu alarmowego w stanie sprawności technicznej poprzez dokonanie dwukrotnych czynności konserwatorskich w ciągu roku, przez uprawnionego instalatora. W przypadku, gdy konserwacja nie zostanie wykonana, Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę. Protokół z wykonanej konserwacji systemu alarmowego należy przekazać do Punktu Obsługi Klienta Nr 2; 3.4.17.udostępnienia przedmiotu umowy Zamawiającemu na każde jego żądanie; 3.5.Zamawiający zapewni Wykonawcy łączność telefoniczną z wyjściem na zewnątrz oraz odpowiedni sprzęt elektroniczny do ciągłego monitorowania obiektu przy Placu Kolegiackim 12a. Koszt łączności telefonicznej ponosi Wykonawca. 3.6.W przypadku części II zamówienia Wykonawca podczas świadczenia usługi ochrony fizycznej na wskazanej nieruchomości zobowiązany jest do: 3.6.1. oznaczenia obiektu logo Wykonawcy; 3.6.2. świadczenia usługi na nieruchomości w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00, w soboty w godzinach od 15:00 do 8:00 oraz w niedziele i w święta 24 godziny: od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia roboczego następnego po dniu wolnym. Początek świadczenia usługi wyznaczono na dzień 30.12..2015 r. od godziny 8:00, natomiast zakończenie wyznaczono na dzień 29.12.2017 r. godzina 8:00; 3.6.3. wyposażenia pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w jednolite umundurowanie i identyfikatory; 3.6.4. zapewnienia pracownikom pełniącym dyżur środków telekomunikacyjnych w celu realizacji obowiązków wskazanych w pkt 3.6.8., 3.6.12., 3.6.16., 3.6.17. SIWZ; 3.6.5. zapewnienia jednego pracownika na czas trwania jednego dyżuru w celu wykonania usługi; 3.6.6. pełnienia dyżurów w pomieszczeniu udostępnionym nieodpłatnie przez Zamawiającego z dostępem do pomieszczeń sanitarnych; 3.6.7. świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej całości obiektu oraz znajdującego się w obiekcie mienia w szczególności w zakresie ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na jego terenie, jak również sprawdzanie pomieszczeń w celu ewentualnego wykrycia przyczyn powstawania pożaru; 3.6.8. informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy; 3.6.9. prowadzenia książki służby - z wpisami dotyczącymi danych personalnych pracowników wykonujących usługę, przebiegiem służby oraz wszystkich ważnych zdarzeń oraz grafiku zmian dyżurów i książki zdawczo-odbiorczej; 3.6.10.za pośrednictwem pracownika Wykonawcy pełniącego dyżur, kontroli dostępu do obiektu, w związku z tym do ustalania uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu, legitymowania osób wchodzących i wychodzących w celu ustalenia ich tożsamości; 3.6.11.ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego a także dla chronionego obiektu i mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji; 3.6.12.zobowiązany jest do wezwania grupy interwencyjno - alarmowej w razie konieczności wzmocnienie ochrony budynku w wypadku zagrożenia pracownika ochrony, nie obciążając kosztami Zamawiającego; 3.6.13.reprezentowania Zamawiającego przed organami i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Upoważnienie powyższe nie stanowi umocowania do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego, a w szczególności takich, które nakładałyby na Zamawiającego zobowiązania finansowe; 3.6.14.każdorazowo, przed rozpoczęciem dyżuru pracownik ochrony zobowiązany jest do dokonania obchodu nieruchomości w celu sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń (czy są odpowiednio zamknięte okna i wejścia do budynku), w celu sprawdzenia czy nie ma pozostawionych na zewnątrz przedmiotów (np. rusztowań) umożliwiających nielegalne przedostanie się do budynku osób postronnych. Ponadto pracownik rozpoczynający dyżur winien dokonać weryfikacji uprawnień do przebywania na terenie nieruchomości zastanych osób. W przypadku, gdy pracownik ochrony zauważy nieodpowiednio zabezpieczone okna i wejścia do budynku, przedmioty umożliwiające nielegalne wejście na obiekt lub osoby nieposiadające uprawnień do przebywania na terenie zamkniętej nieruchomości, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika dyżurnego Pogotowia Technicznego Zespołu Zarządców Nieruchomości pod numer telefonu wskazany w §8 ust. 1 lit.b) Umowy. 3.6.15.w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3.6.14. SIWZ, jeżeli jest to możliwe - odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości i wpisania informacji o zaistnieniu powyższego do książki służby w formie notatki służbowej; 3.6.16.niezwłocznego powiadomienia właściwych terytorialnie jednostek Policji, w razie potrzeby Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Pogotowia Ratunkowego o zaistniałych zagrożeniach na terenie chronionego obiektu, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomieniem Zamawiającego; 3.6.17.niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb o awariach związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych lub uszkodzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej itp. lub z innymi zdarzeniami losowymi powodującymi zagrożenie bezpieczeństwa, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomienie Zamawiającego; 3.6.18.sporządzenia protokołu w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w pkt. 3.6.15. SIWZ oraz 3.6.16. SIWZ i przekazania go Zamawiającemu; 3.6.19.przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem jego, lub osób, którymi będzie się posługiwał, zawinionego działania lub zaniechania, powstałe w obiekcie na skutek przestępstw, wykroczeń lub innych zdarzeń popełnionych w trakcie wykonywania usługi stanowiących przedmiot zamówienia; 3.6.20.zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia; 3.6.21.należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia; 3.6.22.kontroli przez pracownika ochrony wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, aby zapobiec ewentualnym aktom wandalizmu i zniszczeniom elewacji; 3.6.23.doprowadzenia do stanu pierwotnego pomieszczeń zajmowanych przez ochronę w przypadku zdania nieruchomości, na której świadczona jest usługa; 3.7.W przypadku części II zamówienia Wykonawca podczas świadczenia usługi nadzoru przy użyciu monitoringu wizyjnego na wskazanej nieruchomości zobowiązany jest do: 3.7.1. oznaczenia obiektów logo Wykonawcy; 3.7.2. monitorowania obiektów przez 24 godziny na dobę; 3.7.3. podłączenia swojej sieci do znajdującego się systemu monitoringu wizyjnego na nieruchomości przy ul. Ognik 20 a,b,c przez łącze internetowe, w które Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić system monitoringu wizyjnego i które będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres świadczenia usługi; 3.7.4. całodobowego czuwania nad obiektami strzeżonymi poprzez podgląd do systemu monitoringu poza godzinami ochrony fizycznej z centrali monitoringu oraz w godzinach ochrony fizycznej z pomieszczenia ochrony, reagowanie na zdarzenia i ich przekazywanie osobom upoważnionym lub odpowiednim instytucjom, które podejmą czynne działania ochronne natychmiast po zdarzeniu. Maksymalny czas dojazdu - 5 minut. 3.7.5. posiadania centrali monitoringu (poza obiektem), która będzie posiadała odpowiednie urządzenia i obsługę do całodobowego podglądu z systemu monitoringu na obiekcie przy ul. Ognik 20 a,b,c, i w razie konieczności podejmowała działania wymienione w punkcie 3.7.4. SIWZ; 3.7.6. wyposażenia pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w jednolite umundurowanie i identyfikatory oraz samochód oznaczony w taki sposób by umożliwiło to jego identyfikację; 3.7.7. zapewnienia pracownikom pełniącym dyżur środków telekomunikacyjnych w celu realizacji obowiązków wskazanych w pkt 3.7.10 i 3.7.11 SIWZ; 3.7.8. świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi skutecznej ochrony całości obiektów oraz znajdującego się w obiekcie mienia w szczególności w zakresie ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie; 3.7.9. reprezentowania Zamawiającego przed organami i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Stwierdzenie powyższe nie stanowi umocowania do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego, a w szczególności takich, które nakładałyby na Zamawiającego zobowiązania finansowe. 3.7.10.niezwłocznego powiadomienia właściwych terytorialnie jednostek Policji, w razie potrzeby Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Pogotowia Ratunkowego o zaistniałych zagrożeniach na terenie chronionego obiektu, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomieniem Zamawiającego; 3.7.11.natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego w razie zaistnienie awarii, pożaru lub stwierdzenia np. próby włamania, wandalizmu; 3.7.12.przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem Wykonawcy lub osób, którymi będzie się posługiwał, zawinionego działania lub zaniechania, powstałego w obiekcie na skutek przestępstw, wykroczeń lub innych zdarzeń popełnionych w trakcie wykonywania usługi stanowiących przedmiot zamówienia; 3.7.13.zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi; 3.7.14.należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia; 3.7.15.po otrzymaniu sygnału o zagrożeniach z centrali systemu monitoringu umundurowany patrol interwencyjny przybywa do obiektu, ustala przyczynę alarmu i podejmuje stosowne działania w zależności od zagrożenia. 3.7.16.utrzymania systemu monitoringu w stanie sprawności technicznej poprzez dokonanie jednokrotnych czynności konserwatorskich w ciągu miesiąca przez uprawnionego instalatora, czynność ta winna być potwierdzona protokołem podpisanym przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem sprawności wszystkich urządzeń. W przypadku, gdy konserwacja nie zostanie wykonana, Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę. Protokół z wykonanej konserwacji systemu monitoringu należy przekazać do Punktu Obsługi Klienta nr 6; 3.7.17.wykonywania napraw bieżących systemu monitoringu w czasie trwania umowy tj.: napraw uszkodzonych kamer, zasilaczy, monitorów i ich połączeń, napraw rejestratorów, twardych dysków i ich połączeń, napraw przewodów zasilających ww. urządzenia. 3.7.18.podczas świadczenia usługi ochrony na nieruchomości w systemie monitoringu wszystkie nagrania przechowywane, zarejestrowane muszą być na twardym dysku przez okres 28 dni. Ponadto wszystkie wykryte lub zgłoszone interwencje muszą zostać zapisane przez Wykonawcę na osobnych nośnikach płyt CD lub DVD. 3.7.19.udostępnienia przedmiotu umowy Zamawiającemu na każde jego żądanie; 3.8.Dla obiektu przy ul. Ognik 20a,b,c, Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiedni sprzęt elektroniczny do ciągłego monitorowania obiektu bez łącza telefonicznego i internetowego. 3.9.Zamawiający w terminie 3 dni od protokolarnego przekazania nieruchomości objętych przedmiotową usługą dostarczy Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo niezbędne do występowania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi służbami lub organami. 3.10.Jeżeli wyłoniony Wykonawca jest zakładem pracy chronionej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., będzie on zobowiązany do comiesięcznego przedkładania informacji (tj. do 15-go dnia każdego miesiąca) dotyczącej kwoty obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu usług u tego Wykonawcy, wliczoną jako iloczyn wskaźnika wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników firmy zaliczonych do znacznego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów, dla wszystkich faktur wystawionych przez Wykonawcę na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 3.11.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnienie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.12.Wykonawca oświadcza, iż w pełni posiada prawo do wykonania usług, o których mowa jest w niniejszym paragrafie a ich realizacja nie doprowadzi do uszczuplenia czy naruszenia praw osób trzecich.
 20. Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Kaliszu oraz w podległych sądach funkcjonalnych
  Zamawiający: Sąd Okręgowy, Kalisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 13 oraz następujących sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy Al. Niepodległości 15, Sądu Rejonowego w Kępnie z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 10, Sądu Rejonowego w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11, Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 9a, Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy ul. Malińskiej 21.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje całodobową ochronę obiektów Sądu Okręgowego w Kaliszu położonych przy Al. Wolności 13 i przy ul. Wał Staromiejski 8A oraz terenów przylegających do obiektów, a także całodobową ochronę obiektów Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz terenów przylegających do obiektów użytkowanych przez następujące sądy funkcjonalne: Sąd Rejonowy w Jarocinie przy Al. Niepodległości 15 i ul. Wrocławskiej 6, Sąd Rejonowy w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 11, Sąd Rejonowy w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 i ul. Malińskiej 21b, Sąd Rejonowy w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego 10, Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a i ul. 21 Stycznia 4.
  3. Właścicielem nieruchomości wskazanych w ust. 2 jest Sąd Okręgowy w Kaliszu, forma władania: trwały zarząd.
  4. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:
  Część 1 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13 i ul. Wał Staromiejski 8A
  Część 2 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia użytkowanego przez Sąd Rejonowy w Jarocinie przy Al. Niepodległości 15 i ul. Wrocławskiej 6,
  Część 3 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia użytkowanego przez Sąd Rejonowy w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego 10
  Część 4 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia użytkowanego przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 11
  Część 5 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia użytkowanego przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a i ul. 21 Stycznia 4
  Część 6 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia użytkowanego przez Sąd Rejonowy w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 i ul. Malińskiej 21b.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
 21. Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 22. Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
  Zamawiający: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań
 23. OCHRONA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚĆI PUBLICZNEJ POŁOŻONYCH PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 2 W KOŚCIANIE
  Zamawiający: Gmina Miejska Kościan, Kościan
 24. Usługa ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów na rzecz Sądów Rejonowych w Miliczu oraz w Wołowie
  Zamawiający: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław
 25. Ochrona obiektów 6 urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego
  Zamawiający: Izba Skarbowa we Wrocławiu, Wrocław
 26. Ochrona mienia i osób Muzeum Powiatowego w Nysie wraz z monitoringiem obiektu w latach 2016- 2017
  Zamawiający: Muzeum Powiatowe w Nysie, Nysa
 27. Usługa fizycznej ochrony osób i mienia, całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w 2016 roku
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Koninie, Konin
 28. Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Prokuratury Rejonowej w Kaliszu oraz usługi ochrony osób i mienia prokuratur rejonowych okręgu ostrowskiego polegającej na: stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz reagowaniu grup interwencyjnych
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 29. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko wraz z okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
 30. Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Słupcy
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Koninie, Konin
 31. Usługa ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych Sądu Okręgowego w Poznaniu i podległych Sądów Rejonowych
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Poznaniu, Poznań
 32. Usługi w zakresie świadczenia kompleksowej fizycznej ochrony osób, budynków, mienia obiektu i transport wartości pieniężnych dla AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
  Zamawiający: "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o., Kalisz
 33. Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 - 200 Sieradz - Zadanie nr 2
  Zamawiający: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", Kalisz
 34. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Dobrzyca
 35. Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 36. Ochrona obiektów wskazanych Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy, Wałbrzych
 37. Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiektach Sport Pleszew sp. z o.o.
  Zamawiający: Sport Pleszew Sp. z o.o., Pleszew
 38. Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach Magazyn Zamiejscowy w Siedlisku
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 39. Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4Postępowanie nr ZP_1_2014 kod CPV: 79710000-usługi nadzoru przy użyciu alarmu 79711000 - 1 usługi strażnicze 79713000 - 5usługi w zakresie nadzoru79714000 - 2
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Świdnicy, Świdnica
 40. Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Koninie konwojowanie gotówki oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego. Nr postępowania OA.214-1/2014
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Koninie, Konin
 41. Usługi ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia OSiR
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław
 42. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia OSiR
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław
 43. Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Filii Wrocław, Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie-Węglewie
  Zamawiający: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
 44. Ochrona osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Koninie
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Koninie, Konin
 45. Usługi w zakresie kompleksowej fizycznej ochrony osób, budynków, mienia obiektu i transport wartości pieniężnych Kaliskiego Parku Wodnego w Kaliszu
  Zamawiający: "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o., Kalisz
 46. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach:Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki..
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
 47. Ochrona obiektów, osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Świdnicy
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Świdnicy, Świdnica
 48. AG.210/02/14
  Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań
 49. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
 50. Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Kaliszu
  Zamawiający: Sąd Okręgowy, Kalisz
 51. Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 52. OCHRONA OBIEKTÓW SĄDU REJONOWEGO W SZAMOTUŁACH Z SIEDZIBAMI W : Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5a, Obornikach ul. Piłsudskiego 47, Obornikach ul. Piłsudskiego 57, Międzychodzie ul. Sikorskiego 22
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Szamotułach, Szamotuły
 53. Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Turku oraz całodobowy minitoring systemu alarmowego
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Turku, Turek
 54. Ochrona mienia i osób Muzeum w Nysie wraz z monitoringiem obiektu w latach 2014 - 2015
  Zamawiający: Muzeum w Nysie, Nysa
 55. Ochrona osób i mienia muzealnego w obiektach zabytkowych - bezpośrednia ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne.
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
 56. Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 Postępowanie nr ZP_3_2013
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Świdnicy, Świdnica
 57. USŁUGA OCHRONY (DOZORU) OSÓB I MIENIA SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ PRZY UL. SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE
  Zamawiający: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o., Kleszczów
 58. Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia, obiektu i posesji Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald, Poznań
 59. Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej, mienia w budynku oraz posesji Sądu Rejonowego w Kaliszu zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a wraz z obsługą i nadzorem nad środkami ochrony elektronicznej.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Kalisz
 60. Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego, przeciwwłamaniowego, konserwacji instalacji Sygnalizacji Alarmu i Napadu w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalski, oraz ochrony transportu wartości pieniężnych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim w 2014 roku.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy, Piotrków Trybunalski
 61. Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia OSiR
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław
 62. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia.
  Zamawiający: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Dobrzyca
 63. Ochrona mienia i imprez, monitoring obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 64. Ochrona fizyczna osób i mienia, konwojowanie gotówki, całodobowy monitoring systemu alarmowego Sądu Rejonowego w Koninie - Wydział Zamiejscowy w Słupcy, ul. Armii Krajowej 2.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Koninie, Konin
 65. Ochrona osób i mienia muzealnego w obiektach zabytkowych - bezpośrednia ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
 66. Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej, mienia w budynku oraz posesji Sądu Rejonowego w Kaliszu zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a wraz z obsługą i nadzorem nad środkami ochrony elektronicznej.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Kalisz
 67. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Dobrzyca
 68. AG.210/08/12
  Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań
 69. AG.210/08/12
  Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań
 70. Ochrona obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne
  Zamawiający: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
 71. Ochrona mienia i imprez, monitoring obiektów OSRiR oraz konwój gotówki
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 72. Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w Urzędzie Skarbowym w Wieruszowie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy, Wieruszów
 73. OCHRONA OBIEKTÓW TEATRU IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU
  Zamawiający: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Kalisz
 74. Ochrona fizyczna osób i mienia Sądu Rejonowego w Koninie, konwojowanie gotówki, całodobowy monitoring systemu alarmowego.OA.214-4/2011
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Koninie, Konin
 75. Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej, mienia w budynku oraz posesji Sądu Rejonowego w Kaliszu zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a wraz z obsługą i nadzorem nad środkami ochrony elektronicznej.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Kalisz
 76. Usługa ochrony fizycznej osób, mienia i imprez dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
  Zamawiający: Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz
 77. Ochrona osób i mienia
  Zamawiający: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Dobrzyca
 78. Ochrona mienia i imprez oraz monitoring obiektów OSRiR w Kaliszu
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 79. Ochronę mienia muzealnego i osób oraz monitorowanie i konserwację systemów alarmowych wraz z użyciem patroli interwencyjnych, przechowywanie i konwojowanie kluczy
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
 80. Ochrona obiektów Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
  Zamawiający: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Kalisz
 81. Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej i mienia znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Kalisz
 82. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym oraz biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań
 83. Ochrona mienia i imprez oraz monitoring obiektów OSRiR Kalisz
  Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Kalisz
 84. Dostawa wraz z montażem systemów monitoringu, rejestracji kontroli wejścia i domofonów w budynku Komendy Miejskiej Policji Kalisz, ul. Jasna 3.
  Zamawiający: Zakłady Remontowo-Budowlane Komendy Wojewódzkiej Policji, Poznań

Inne osoby dla Michalak Henryka Małgorzata (42 osoby):