Kogo reprezentuje osoba

Michalak Iwona Elżbieta

w KRS

Iwona Elżbieta Michalak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Iwona
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Michalak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Grodzisk Mazowiecki (Mazowieckie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:314 w aktualnych firmach, 4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pigłowski Kamil, Pigłowski Wojciech

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciepłucha Radosław, Dubec Jerzy Mariusz, Marcinkowski Ziemowit Adam
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chęcielewska Dorota, Chęcielewski Michał Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Framhus Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000683185
 2. Framhus Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000545240
 3. Hadar Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000166741
 4. Samodzielne Koło Terenowe Nr 55 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Łodzi, Łódź − KRS 0000060769
 5. Toya Systemy Komputerowe Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000161158
 6. Zeegroup - Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000508716

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Asj Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000079213
 2. Cmc Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000433446
 3. Fade In-jw Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000224892
 4. Virtual Line Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000260511

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo - cenowym
 2. Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, smoczków, butelek, papierów rejestracyjnych, preparatów do dezynfekcji-56/PN/2017
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, smoczków, butelek, papierów rejestracyjnych, preparatów do dezynfekcji w asortymencie
  i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
  2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione
  w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
  3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
  4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 8 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.
  5.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  6.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
  7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  10.Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
  11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  12.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
  13.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  24000000-4 - produkty chemiczne
  39800000-0 - środki czyszczące i polerujące
  33141000-0 – Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne
  22993000-7 – Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura
  33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
  39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
 3. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, Kielce
  3. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
  W pakietach 1-3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 –pakiet nr1-3 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o., Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do szpitala w Dzierżoniowie, środków myjących i dezynfekcyjnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 A – opis przedmiotu zamówienia formularze cenowe, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach. Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 części z możliwością składania ofert częściowych na każdą część oddzielnie.
 5. zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  1 MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA VIDEOENDOSKOPÓW GIĘTKICH

  2 RĘCZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA VIDEOENDOSKOPÓW GIĘTKICH

  3 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 1

  4 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 2

  5 DEZYNFEKCAJ POWIERZCHNI (SPORY)

  6 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI W WC

  7
  DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Z UŻYCIEM CHLORU
  8
  MYCIE I DEZYNFEKCJA W OBSZARZE SPOŻYWCZYM


  9
  ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PACJENTA


  10
  ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI BŁON ŚLUZOWYCH, PĘPKA


  11 DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZ

  12 DEZYNFEKCJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY APARATACH DO HEMODIALIZ

  13 PIELĘGNACJA SKÓRY PACJENTA

  14 DEZYNFEKCJA RAN

  15 HIGIENICZNE MYCIE RĄK I CIAŁA PACJENTA

  16 DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK
  POZ. 1-4 – 8% VAT POZ. 5 – 23% VAT

  17 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA ALKOHOL

  18 SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI NIEWRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLI
  19 CHUSTECZKI O WŁAŚCIWOŚCIACH SPOROBÓJCZYCH

  20 DEZYNFEKCJA RĄK W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM
  POZ. 1-3 – 8% POZ. 4 – 23%

  21 DEZYNFEKCJA BŁON ŚLUZOWYCH

  22 DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO

  23 CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI DUŻYCH POWIERZCHNI O WŁAŚCIWOŚCIACH SPOROBÓJCZYCH

  24 WANNY DEZYNFEKCYJNE -

  25 DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

  26 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK ORAZ SKÓRY W OBSZARACH O PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

  27 WSTĘPNE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI W GABINETACH ZABIEGOWYCH, SOR ITP….

  28 WANNY DEZYNFEKCYJNE NA NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE
  23% VAT
  29 PŁYN DO IRYGACJI RAN

  30 MECHANICZNA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI W CS

 6. Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Biobanku Świętokrzyskiego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 17 zadań.
  Zadanie I: Dostawa materiałów mikrobiologicznych
  Zadanie II: Dostawa testów i akcesoriów do sterylizacji
  Zadanie III: Dostawa kriopudełek do przechowywania materiału biologicznego
  Zadanie IV: Dostawa metalowych raków do zamrażarek niskotemperaturowych
  Zadanie V: Dostawa krążków antybiotykowych do oznaczania lekowrażliwości bakterii
  Zadanie VI: Dostawa testów mikrobiologicznych
  Zadanie VII: Dostawa testów biochemicznych do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych, gronkowców i paciorkowców
  Zadanie VIII: Dostawa testów biochemicznych do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz bakterii z rodzajów Haemophilus i Neisseria
  Zadanie IX: Dostawa testów biochemicznych do identyfikacji bakterii gram-ujemnych oraz należących do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacteria
  Zadanie X: Dostawa podłoży mikrobiologicznych
  Zadanie XI: Dostawa systemów do wytwarzania środowisk gazowych
  Zadanie XII: Dostawa probówek cytometrycznych
  Zadanie XIII: Dostawa probówko-strzykawek
  Zadanie XIV: Dostawa środka dezynfekcyjnego
  Zadanie XV: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
  Zadanie XVI: Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zadanie XVII: Dostawa sumatora hematologicznego, wanny do barwienia, szkiełek mikroskopowych podstawowych oraz pojemników do przechowywania preparatów

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ, który Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą jako integralną jej część.

  3. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
  3.1. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
  3.2. do dostarczanych odczynników/materiałów Wykonawca winien załączyć karty charakterystyk oraz certyfikaty kontroli jakości partii produkcyjnej.
  3.3. w przypadku odczynników typu RUO (tylko do badań naukowych) Wykonawca winien załączyć do oferty ulotki, foldery na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić zgodność z wymaganiami stawianymi w SIWZ.
  3.4. wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej lub tłumaczone na język polski za wyjątkiem certyfikatów kontroli jakości do danej partii produkcyjnej przy dostawie.
 7. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
  Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
 8. Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  Zamówienie realizowane jest w ramach zapewnienie trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”

  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

  Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych projektu – w okresie trwałości projektu
  1) abonament za dostarczanie Internetu przez 12 miesięcy (od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.) do 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych projektu;
  2) instalacja łącza do Internetu dla 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych,

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ
 9. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, w tym dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu POPT.01.02.00-00-053/15 Wsparcie stanowiska pracy pracowników Instytucji Audytowej w latach 2015-2017.
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Notebooki 14,0"-15,6" - 10 szt.; notebooki 15,0"-15,6" - 78 szt.; notebooki o dużej wydajności - 10 szt.; notebook (ultrabook) - 1 szt.; komputery stacjonarne - 3 szt.; monitory płaskie panoramiczne - 3 szt.
 10. Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Stalowa Wola
  Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy w ramach zadań:
  Zadanie nr 1. Mycie i dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością.
  Zadanie nr 2. Dezynfekcja powierzchni - chusteczki.
  Zadanie nr 3. Mycie i dezynfekcja narzędzi.
  Zadanie nr 4. Dezynfekcja powierzchni (tzw. szybka dezynfekcja) - preparat alkoholowy.
  Zadanie nr 5. Dezynfekcja powierzchni - chusteczki bezalkoholowe.
  Zadanie nr 6. Mycie i dezynfekcja powierzchni i sprzętu.
  Zadanie nr 7. Mycie i dezynfekcja narzędzi, powierzchni i sprzętu.
  Zadanie nr 8. Pielęgnacja narzędzi.
  Zadanie nr 9. Higiena rąk.
  Zadanie nr 10. Mycie i dezynfekcja skóry i błon śluzowych.
  Zadanie nr 11. Mycie powierzchni i sprzętu.
  Zadanie nr 12. Mycie i dezynfekcja endoskopów.
  Zadanie nr 13. Mycie i dezynfekcja skóry i błon śluzowych - preparaty zawierające oktenidynę.
 11. Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi: Zadanie 1 Komputer stacjonarny - 41 szt. Zadanie 2 Komputer przenośny - 18 szt. Tablet - 8 szt. Zadanie 3 Drukarka sieciowa laserowa A4 mono - 54 szt. Urządzenie sieciowe wielofunkcyjne A4 mono - 9 szt. Drukarka sieciowa laserowa A4 kolor - 5 szt. Zadanie 4 Monitor - 18 szt. Oprogramowanie biurowe - 35 szt. Oprogramowanie systemowe - 57 szt. Oprogramowanie do autoryzowania dostępu do urządzeń zainstalowanych na lokalnym komputerze - 65 szt. Skaner płaski A4 - 5 szt. Zadanie 5 Przełącznik sieciowy 24 p. niezarządzalny - 30 szt. Przełącznik sieciowy 52 p zarządzalny - 3 szt. Przełącznik sieciowy 24p SFP zarządzalny z wyposażeniem- 1 szt. Dyski sieciowy w obudowie Rack 19 16TB -
  2 szt. Dyski sieciowy w obudowie Rack 19 8TB - 1 szt. Oprogramowanie routera - 1 szt. 2.Szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku 3.1-3.5 do SIWZ - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 i
  Załącznik nr 8 do SIWZ.
  3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Podane w treści SIWZ nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
  oczekiwanego standardu. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych
  parametrach technicznych niż wskazany w Załączniku nr 3.1.-3.5. do SIWZ szczegółowym opisie przedmiotu
  zamówienia, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów, to na
  Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny do
  określonego w SIWZ.
  4.Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.
  5.Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę
  pozycji 2.2. Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1.1-1.5 do SIWZ, dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmuje, iż okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 12. Dostawa środków czystości, higienicznych, dezynfekcyjnych, chemii specjalnej oraz różnego sprzętu do utrzymania czystości
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego: papieru toaletowego i ręczników papierowych, rękawic gospodarczych, worków na odpady z tworzyw sztucznych, środków do dezynfekcji narzędzi, środków do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, środków do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk i skóry, chemii specjalnej, mioteł i szczotek i innych artykułów do sprzątania, środków czyszczących , preparatów piorących i mydeł, worków do odkurzacza, podajników papieru, dozowników, koszy i drobnych akcesoriów, wózków do sprzątania, oliwki do masażu, pozostałej chemii specjalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 2 do s.i.w.z.
 13. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach w ilościach określonych w załączniku do formularza ofertowego - 38-16 PAKIETY
 14. dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco - dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i zastawy jednorazowego użytku, środków piorąco - dezynfekcyjnych oraz worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne i innych dla SPZOZ w Sanoku, z podziałem na 5 zadań, zgodnie z częścią V SIWZ Opis części zamówienia
  Wspólny słownik zamówień CPV:
  39.22.43.00-1 szczotki, miotły, artykuły do sprzątania
  39.88.12.10-1 detergenty do sprzątania
  24.95.50.00- 3 - chemiczne preparaty toaletowe
  33.71.19.00- 6 - mydło
  33.77.00.00 -8 - artykuły higieniczne z papieru
  33.76.10.00 -2 - papier toaletowy
  39.22.21.00-5 - artykuły cateringowe jednorazowe
  39.83.10.00-6 - preparaty piorące
  18.93.00.00-7 - worki i torby
  19.52.00.00-7 - produkty z tworzyw sztucznych
  W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczenia akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i zastawy jednorazowego użytku i innych na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
  Przedmiotowe dostawy będą realizowana przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
  Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w SIWZ w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. . Artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko - chemiczne (np. konsystencja, zapach, skład chemiczny itp.) jak odpowiedni artykuł wzorcowy w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

  zadanie nr 4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj.
  SEPTONIT Forte + CLOVIN Forte - inny produkt równoważny powinien wykazać się następującymi właściwościami:
  zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 15 min i temperaturze 60 stopni C.

  Clovin II Septon - inny produkt równoważny powinien wykazać się następującymi właściwościami:
  zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 20 min i temperaturze 65 stopni C.

  zadanie nr 5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą w równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

  3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
  Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 15. Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, Iłża
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych -materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych i środków dezynfekcyjnych dla SP ZZOZ Szpitala w Iłży ul. Bodzentyńska 17,27-100 IŁŻA Pakiet I - materiały opatrunkowe , Pakiet II - rękawice medyczne, Pakiet III - preparat do dezynfekcji narzędzi, endoskopów , inkubatorów; Pakiet IV - preparaty do dezynfekcji pola operacyjnego , mycie rąk , Pakiet V - preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych, Pakiet VI -preparaty do płukania ran i gardła , Pakiet VII -preparaty do mycia powierzchni , przedmiotów szpitalnych i sanitariatów Pakiet VIII - preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni....
 16. Dostawa środków do dezynfekcji Nr sprawy EZP-252-14/2016.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji wg asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na II pakiety, zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w załączniku do niniejszej specyfikacji. 2. Formularz asortymentowo-cenowy określa ilość produktu jaki winny być dostarczony w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 3. Dostarczone środki dezynfekcyjne muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 mie-sięcy licząc od dnia dostarczenia towaru. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie całych pakietów (wszystkich pozycji w nim umieszczonych) - pakiety od I do II. 1. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. 1.1 Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt, który ma te same parametry techniczne, jakościowe, użytkowe i estetyczne w stosunku do zamawianego bądź lepsze. 1.2 W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Zamawiający uzna jedynie taki, który posiada parametry te same co produkt opisany przez zamawiającego lub lepsze 1.3 W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o nim musi znaleźć się w ofercie. Dla umożliwienia Zamawiającemu stwierdzenia, czy zaproponowany produkt równoważny posiada parametry te same lub lepsze w stosunku do zamawianego wykonawca dostarczy materiały i opisy parametrów technicznych zaoferowanego produktu. 1.4 Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 17. Zakup: pakiet 1: basenów, kaczek sanitarnych; pakiet 2: tacy na leki; pakiet 3: materacy, poduszek, kocy; pakiet 4: pojemników transportowych; pakiet 5: taboretów, foteli obrotowych, krzeseł; pakiet 6: wózków na brudną bieliznę; pakiet 7: koszy na odpady, pojemników na mydło, papier, ręczniki; pakiet 8: lodówek, czajników; pakiet 9: foteli pakiet 10: materacy przeciwodleżynowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Zakup: pakiet 1: basenów, kaczek sanitarnych; pakiet 2: tacy na leki; pakiet 3: materacy, poduszek, kocy; pakiet 4: pojemników transportowych; pakiet 5: taboretów, foteli obrotowych, krzeseł; pakiet 6: wózków na brudną bieliznę; pakiet 7: koszy na odpady, pojemników na mydło, papier, ręczniki; pakiet 8: lodówek, czajników; pakiet 9: foteli pakiet 10: materacy przeciwodleżynowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z czego: pakiet 1 zawiera 2 pozycje asortymentowe, pakiet 2 zawiera 1 pozycje asortymentową, pakiet 3 zawiera 5 pozycji asortymentowych, pakiet 4 zawiera 1 pozycję asortymentową, pakiet 5 zawiera 5 pozycji asortymentowych, pakiet 6 zawiera 1 pozycję asortymentową, pakiet 7 zawiera 4 pozycje asortymentowe, pakiet 8 zawiera 3 pozycje asortymentowe, pakiet 9 zawiera 1 pozycję asortymentową, pakiet 10 zawiera 1 pozycję asortymentową. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 39.11.00.00-6, 39.14.31.12-4, 39.50.00.00-7, 39.71.00.00-2, 44.41.10.00-4, 34.92.84.80-6. Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy zawiera Formularz cenowy - załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie poniżej 209 tysięcy euro
 18. DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
  Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, Kraków
  Dostawy profesjonalnych środków chemicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W podziale na 3 pakiety:
  Pakiet 1: Środki myjąco - czyszczące.
  W ramach tego pakietu Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy użyczyć 28 sztuk automatycznych systemów dozujących przeznaczonych do dozowania asortymentu z Pakietu I poz.1,2,3,7
  Zamknięty system dozowania, który wyklucza jakikolwiek kontakt użytkownika ze skoncentrowanymi preparatami chemicznymi. Umożliwiający jednoczesne podłączenie 4 silnie skoncentrowanych produktów i przygotowanie czterech różnych roztworów roboczych w tym samym czasie. System ma umożliwiać regulację ciśnienia, przeznaczony ma być do napełniania butelek, wiader i maszyn szorująco-zbierających. W ramach umowy Wykonawca musi zamontować, a po zakończeniu trwania umowy zdemontować dozowniki. W czasie trwania umowy Wykonawca musi bezpłatnie serwisować i naprawiać dozowniki.
  Pakiet 2: Polimer, Striper
  Pakiet 3: Płyn do mycia naczyń, preparaty do drewna.
 19. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 wyodrębnionych pakietów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ, w którym Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia poprawności poszczególnych dostaw.

  3. Termin ważności oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

  4. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze
  Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
  medycznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 876) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych - j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 876).
  Wymóg ten dotyczy wszystkich pakietów za wyjątkiem pakietu nr 8.


  5. Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 20. ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE I ARTYKUŁY GOSPODARCZE
  Zamawiający: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", Kutno
  Dostawa: środków czystości i artykułów gospodarczych tj.: środki myjące, odkażające, pielęgnujące, do mycia powierzchni, zabezpieczające i konserwujące do podłóg, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, do mycia i pielęgnacji stali nierdzewnej, czyszczenia zlewów, mebli, powierzchni, dezynfekujący proszek do prania, ręczniki papierowe, papier toaletowy, szczotki do szorowania na kij, z rączką do szorowania, do WC, szczotki do zamiatania na kij, kij do szczotki, szczotki do czyszczenia grzejników CO, szczotki zmiotki + szufelki, gąbki z padem, druciaki do szorowania, ścierki chłonne, mopy,
  stelaże do mopów, kij do stelaża, pady, worki foliowe.
 21. Świadczenie usług dostępowych do sieci Internet łączem stałym dla jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 22. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krotoszyn
 23. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Jasło
 24. dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, Mielec
 25. dostawa artykułów czystościowych dla SP ZOZ Kraśnik.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Kraśnik
 26. ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI. Znak sprawy SZP/380/40/2015
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 27. Dostawa środków do dezynfekcji i mycia dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie - nr sprawy: DZP-271-617 15
  Zamawiający: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Kraków
 28. ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI. Znak sprawy SZP/380/33/2015
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 29. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego orz koncentratów na Stację Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
 30. Dostawa Internetu w ramach realizacji trwałości projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Wielkopolski
 31. Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla 386 Beneficjentów Ostatecznych (BO) wybranych w ramach projektu Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym
  Zamawiający: Gmina Miasto Pionki, Pionki
 32. Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 33. zakup 150 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją sprzętu u beneficjentów
  Zamawiający: Gmina Miasto Sochaczew, Sochaczew
 34. DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH.
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o., Dzierżoniów
 35. dostawa środków do mycia i utrzymania czystości
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 36. Świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski
 37. Dostawa Internetu i przeprowadzenie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych zapewniających dostęp do Internetu na potrzebę realizacji projektu: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  Zamawiający: Gmina Krokowa, Krokowa
 38. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o.
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
 39. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Skarżysko-Kamienna
 40. DOSTAWA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH, AKCESORIÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO OBSŁUGI SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ( 67/ZP/15 ).
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 41. Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz różnych materiałów medycznych.
  Zamawiający: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żary
 42. Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w ramach projektu numer: POIG.08.03.00-10-046/13 pn. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza.
  Zamawiający: Gmina Miasta Łowicza - Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 43. Dostawa preparatów do dezynfekcji. Numer sprawy: 12/PN/15.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 44. Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla SP ZZOZ Szpitala w Iłży
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, Iłża
 45. Dostarczenie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Kowalewo Pom. realizowanego w ramach Działania 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Zamawiający: Gmina Kowalewo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie
 46. Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu dla 200 komputerów stanowiących majątek Miasta Gniezna
  Zamawiający: Gmina Miasto Gniezno, Gniezno
 47. Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych- szerokopasmowego Internetu dla 334 gospodarstw domowych na terenie miasta Kielce uczestniczących w projektach Świat w moim domu i Okno na świat
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Kielce
 48. Dostawa koszy pedałowych, poj. do przechowywania, pojemników/lodówek turystycznych, czajników, opakowań i sztućców jednorazowego użytku, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 49. Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 50. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 51. zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych dla potrzeb Szpitala (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 17 / 2015)
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 52. Dostawa środków czystości dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie Znak: DZP-271-134/15
  Zamawiający: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Kraków
 53. Zapewnienie dostępu do internetu dla projektu pn.: Internet w Gminie Buczek oknem na świat
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 54. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla ....
  Zamawiający: Gmina Bulkowo, Bulkowo
 55. Dostawa środków do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, Branice
 56. Dostawy środków czystości, papieru toaletowego, papieru w listkach, mydła w płynie, sprzętu sprzątającego, worków foliowych oraz koszy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 57. Zakup usługi dostępu do Internetu w ramach projektu - Internet bliżej Ciebie
  Zamawiający: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki
 58. Znak : AG/zp/ XXIII/2014 r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 59. DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO( 127/ZP/14 )
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 60. Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 61. Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych (1)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 62. Zapewnienie stałego dostępu do internetu realizowane w ramach projektu pn. >Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk< w ramach działania 8.3. >Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion<, osi priorytetowej 8. >Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki< Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013..
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
 63. Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów do sprzątania DZ-751-39/14
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 64. Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 65. Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminach: Bierawa i Tarnów Opolski
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
 66. Dostawa preparatów do dezynfekcji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 67. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 68. Dostawa Internetu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz organizacja kon-ferencji ramach realizacji projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfro-wym w Gminie Kościelisko współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu - elnclusion.
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 69. Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu Eliminacja wykluczeniu cyfrowego w Gminie Kowiesy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
  Zamawiający: Gmina Kowiesy, Kowiesy
 70. Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap V - ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA 373 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC w ramach realizacji projektu: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap V.
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 71. Dostawa zestawów komputerowych, programu do monitoringu powstałej infrastruktury w wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
 72. dostawa: środków czystości, mydła w płynie, środków i części zamiennych do maszyn sprzątających oraz środków myjąco-dezynfekujących dla gastronomii dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Jasło
 73. Dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 20 pakietów
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 74. Dostawa produktów czystościowych na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 75. Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do gospodarstw domowych oraz do jednostek podległych Gminie w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
 76. Dostawa preparatów do dezynfekcji. Nr sprawy 13/PN/14
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 77. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 78. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy. Postępowanie 3
  Zamawiający: Gmina Łazy, Łazy
 79. Świadczenie usługi dostępu do internetu na 90 komputerach stacjonarnych przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi do dnia 30.04.2015.
  Zamawiający: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski
 80. Dostawa terminali sieciowych, oznaczenie sprawy: ZP-14/Log/2014
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
 81. dostawy wskaźników biologicznych i testów wskaźnikowych do sterylizacji parą wodną oraz innych preparatów i materiałów do dezynfekcji.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 82. dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 83. Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, Iłża
 84. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla ...
  Zamawiający: Gmina Bulkowo, Bulkowo
 85. dostawa środków do mycia i utrzymania czystości oraz worków i ścierek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 86. dostawa środków czystości dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie; nr sprawy: DZp-271-65/14
  Zamawiający: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Kraków
 87. Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego i komputerowego do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 88. ZAKUP USŁUGI INTERNETU WRAZ Z AKTYWACJĄ DLA 104 GOSPODARSTW DOMOWYCH w ramach realizowanego projektu pn. eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.
  Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
 89. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, JEGO SERWIS I UTRZYMANIE ORAZ MODERNIZACJA W RAMACH PROJEKTU DRUGA MŁODOŚĆ Z KOMPUTEREM - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU DLA OSÓB 50+ W BRZEZINACH.
  Zamawiający: Miasto Brzeziny, Brzeziny
 90. Dostawa serwerów
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe, Łódź
 91. dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, Mielec
 92. Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych (3)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 93. Dostawa materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie - pracownia grafiki i DTP, realizowane w ramach Projektu Systemowego pn.Mam zawód-mam pracę w regionie realizowanego w mieście Jaworznie, w podziale na 2 pakiety
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 94. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno
  Zamawiający: Gmina Opoczno, Opoczno
 95. 52/2013
  Zamawiający: Szpital św. Anny w Miechowie, Miechów
 96. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach zamówień uzupełniających dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Łódź
 97. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 98. Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Strzyżów
 99. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach - PN / 20 / XII / 13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Głubczyce
 100. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, w tym laptopów i skanerów
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 101. Dostawa nowego sprzętu komputerowego i biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie oraz dla ANR OT w Olsztynie Filii w Suwałkach
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn

Inne osoby dla Michalak Iwona Elżbieta (47 osób):