Kogo reprezentuje osoba

Michalak Małgorzata Teresa

w KRS

Małgorzata Teresa Michalak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Michalak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Leszno (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalak Krystyna Franciszka, Michalak Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polska Federacja Klubów Speedrowerowych, Bydgoszcz − KRS 0000245919
 2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym W Wypadkach Drogowych i Kolejowych Pomoc Z Siedzibą W Lesznie, Leszno − KRS 0000203999
 3. Zakład Budowlany Michalak Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000494248

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Przebudowa budynku przedszkola w Ugodzie.
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową budynku przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na pomieszczenia przedszkolne z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną i centralnego ogrzewania oraz budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. gruntu 23/5 położonej w Ugodzie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III SIWZ.
 2. Remont budynku miszkalnego jenorodzinnego leśniczówki w Radziądzu
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  Remont budynku miszkalnego jenorodzinnego leśniczówki w Radziądzu-zamówienie uzupełniąjace
 3. Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki w Radziądzu
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki, Radziądz 13, 55-140 Żmigród.
  Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą przedmiaru robót . W celu ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający udostępnia wykonawcom przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ . Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny
 4. Remont ogrodzeń leśniczówek Nadleśnictwa Miękinia z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Leśnictwo Tąpadło, Zadanie nr 2. Leśnictwo Szczepanów wraz z remontem ściany garażowej Leśniczówki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia, Miękinia
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Leśniczówka Tąpadło:
  1. Roboty rozbiórkowe (demontaż istniejącego ogrodzenia).
  2. Wykonanie nowego ogrodzenia frontowego wraz z bramą i furtką.
  3. Wykonanie nowego ogrodzenia wewnątrz posesji wraz z bramami i furtkami.
  Leśniczówka Szczepanów:
  1. Roboty rozbiórkowe (demontaż istniejącego ogrodzenia).
  2. Wykonanie nowego ogrodzenia wewnętrznego.
  3. Wykonanie nowego ogrodzenia frontowego.
  4. Roboty rozbiórkowe (ściana garażowa).
  5. Roboty związane z posadzkami na tarasie.
  6. Roboty murarskie.
  7. Roboty elewacyjne.
  8. Obróbki blacharskie.
 5. ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 49 WRAZ Z REMONTEM PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU OGRODZENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W GŁOGOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  a) rozbiórka budynku nr 49 w Jednostce Wojskowej 3444 w Głogowie przy ul. Wojska Polskiego b) rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego od strony frontowej tj. od ul. Wojska Polskiego oraz ogrodzenia z cokołem betonowym i przęsłami stalowymi osadzonymi na słupkach stalowych wraz z bramą rozwieraną dwuskrzydłową i furtką, c) demontaż ogrodzenia wewnętrznego z paneli ogrodowych wraz z furtką, d) montaż ogrodzenia panelowego wewnętrznego wraz z furtką , e) wykonanie ogrodzenia z cokołem z cegły klinkierowej i paneli z elementów stalowych - ogrodzenie zewnętrzne. f) montaż bramy wjazdowej, g) demontaż i montaż nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm h) demontaż istniejącego złącza kablowego ZK - 1, i) odtworzenie zasilania elektrycznego zewnętrznego - montaż skrzynki oświetleniowej SO - 1
 6. wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana III Sobieskiego, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu.
 7. Zawarcie umowy ramowej na: Wykonywanie robót remontowo - budowlanych przed ponownym zasiedleniem w lokalach mieszkalnych i kwaterach internatowych w zasobie WAM OReg. Poznań
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych (przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania częściowe), pomiędzy Zamawiającym a maksymalnie trzema Wykonawcami w każdym zadaniu częściowym, których celem jest ustalenie warunków dla zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie od dnia zawarcia umowy ramowej do dnia 30.06. 2017 r., zwanych dalej zamówieniami wykonawczymi, na Wykonywanie robót remontowo - budowlanych przed ponownym zasiedleniem w lokalach mieszkalnych
  i kwaterach internatowych w zasobie WAM OReg. Poznań, w zakresie nie wymagającym projektu i pozwolenia na budowę.
  2.Wielkość umowy ramowej:
  Szacunkowa wartość zamówienia (bez podatku VAT) na roboty, które zostaną objęte umowami ramowymi dla zadań częściowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 wynosi łącznie 2.195.370,37 zł, w tym:
  - szacunkowa wartość zamówienia na roboty objęte umową ramową dla zadania częściowego nr 1 wynosi 1.086.111,12 zł;
  - szacunkowa wartość zamówienia na roboty objęte umową ramową dla zadania częściowego nr 2 wynosi 398.148,15 zł;
  - szacunkowa wartość zamówienia na roboty objęte umową ramową dla zadania częściowego nr 3 wynosi 322.222,22 zł;
  - szacunkowa wartość zamówienia na roboty objęte umową ramową dla zadania częściowego nr 4 wynosi 388.888,88 zł.
  Zakres robót budowlanych w udzielanych zamówieniach wykonawczych będzie obejmował głównie roboty: malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, murarskie, stolarskie, instalacyjne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania) oraz wymianę urządzeń
  i wyposażenia.
  3.Zamawiający przewiduje wykonywanie, w szczególności, niżej wymienionych robót remontowych i prac naprawczych:
  - w zakresie branży ogólnobudowlanej:
  1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych,
  2) odgrzybienie ścian i sufitów,
  3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych,
  4) rozbieranie posadzek z deszczułek i podłóg z desek,
  5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych,
  6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek,
  7) skucie tynków,
  8) demontaż stolarki drzwiowej,
  9) demontaż stolarki okiennej,
  10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych,
  11) demontaż szaf, boazerii, itp.,
  12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych,
  13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych,
  14) usunięcie lamperii i tapet,
  15) murowanie ścianek działowych,
  16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
  17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach,
  18) montaż kratek wentylacyjnych,
  19) wykonywanie gładzi gipsowej,
  20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą,
  21) układanie glazury,
  22) układanie płytek z terakoty i gresu,
  23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty,
  24) układanie paneli podłogowych,
  25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna,
  26) malowanie ścian i sufitów,
  27) malowanie stolarki drzwiowej, grzejników, rur, balustrad balkonowych,
  28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych, założenie okuć, klamek, zamków,
  29) montaż stolarki drzwiowej,
  30) montaż stolarki okiennej,
  31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych,
  32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych,
  33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją,
  34) inne roboty remontowe branży ogólnobudowlanej nie objęte wykazem;
  - w zakresie branży sanitarnej:
  1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania,
  2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania,
  3) wykonywanie podejść do przyborów,
  4) montaż armatury odcinającej,
  5) montaż przyborów sanitarnych,
  6) montaż urządzeń pomiarowych (wodomierzy, ciepłomierzy),
  7) montaż urządzeń grzewczych,
  8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji,
  9) izolacje przewodów zabudowanych,
  10) sprawdzenie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ze sporządzeniem opinii/protokołu z prób ciśnieniowych lub badań dla Zakładu Gazowniczego (wymagane przed zamontowaniem licznika),
  11) inne roboty remontowe branży sanitarnej nie objęte wykazem;
  - w zakresie branży elektrycznej:
  1) roboty demontażowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych, osprzętu i opraw,
  2) wymiana tablic licznikowych,
  3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznych,
  4) montaż osprzętu elektrycznego,
  5) pomiary elektryczne powykonawcze,
  6) sprawdzanie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji elektroenergetycznej ze sporządzeniem opinii/protokołu z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika),
  7) inne roboty remontowe branży elektrycznej nie objęte wykazem.
  4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace
  (w zakresie dotyczącym indywidualnie przeprowadzonego remontu każdego lokalu), a na wbudowane wyposażenie na okres zgodny z gwarancją producenta.
  Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
  5.Warunki wykonania zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte są
  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącej załącznik nr 2 do umowy ramowej oraz w projekcie umowy ramowej, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający zastrzega, że zakres remontów poszczególnych lokali mieszkalnych, kwater i kwater internatowych może zawierać tylko wybrane elementy robót, określone w STWiORB.
  W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie Wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów
  o równoważnych parametrach.
  Wykonawca może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w STWiORB i przedmiarach robót, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych
  w STWiORB i przedmiarach robót, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w STWiORB i przedmiarach robót jak również nie powodujące konieczności wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania
  w STWiORB znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, Wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych
  i jakościowych nie gorszych niż materiałów lub urządzeń wskazanych w STWiORB
  i przedmiarach robót.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego
  w STWiORB, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę materiałów
  i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty.
  Propozycja równoważnych (innych) materiałów i urządzeń jest możliwa tylko i wyłącznie na etapie składania oferty wykonawczej.
  Zamawiający, w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec którego Wykonawca nie może rościć żadnych praw.
  Nie dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających równoważność proponowanych materiałów i urządzeń, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań bez zmian

Inne osoby dla Michalak Małgorzata Teresa (63 osoby):