Kogo reprezentuje osoba

Michalska Anna

w KRS

Anna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jerschina Jacek Przemysław, Oratowska Wanda, Papież Andrzej, Sobotka Zbigniew Jerzy, Wiśniewski Witold Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Śmiałek Witold Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Autotrade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000429480
 2. Dyskam-ekotrade Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000161329
 3. Ekotrade Ochrona Sp. Z O.O., M. St. Warszawa − KRS 0000007334
 4. Ekotrade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000020453
 5. Fundacja Im. Józefa Oleksego, Warszawa − KRS 0000694062
 6. Fundacja Pracowników Poszkodowanych W Ochronie, Warszawa − KRS 0000365503
 7. Krakowski Holding Komunalny S.A. W Krakowie, Kraków − KRS 0000006301
 8. Krakowskie Stowarzyszenie Dla Osób Chorych Na Dystonię Pomagamy, Kraków − KRS 0000515768
 9. Polska Xxi, Kraków − KRS 0000336610
 10. Społeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji Ul.krzywda 1 Do 14, Kraków − KRS 0000280548

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Pomocy Wzajemnej Anpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000014243
 2. Agopol-ekotrade Sp. Z O.O. Zakład Pracy Chronionej, Słupsk − KRS 0000066299
 3. Alert Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000174020
 4. Asekur Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000119869
 5. Ekotrade Security Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000046917
 6. Ekotrade Serwis Fm Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000470045
 7. Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., Kraków − KRS 0000038703
 8. Huzar Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000031989
 9. Instytut Problemów Strategicznych, Warszawa − KRS 0000077472
 10. J.w. Construction Sp. Z O.O., Ząbki − KRS 0000300959
 11. Koszykówka Mężczyzn Sportowa S.A., Kraków − KRS 0000170825
 12. Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000106348
 13. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków − KRS 0000033198
 14. Małopolskie Dworce Autobusowe S.A., Kraków − KRS 0000085864
 15. Multexim Patrol Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000134282
 16. Pge Energia Odnawialna S.A., Warszawa − KRS 0000044915
 17. Polska Izba Ochrony, Warszawa − KRS 0000101909
 18. Polski Związek Koszykówki, Warszawa − KRS 0000033466
 19. Polski Związek Pracodawców Ochrona, Warszawa − KRS 0000019164
 20. Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna, Kraków − KRS 0000182507
 21. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków, Kraków − KRS 0000127464
 22. Zakład Produkcji Metalowej Metalcon Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000108360

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZp/UJ/327/2013)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). 1.1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3)10. SIWZ. 2.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli w okresie do dnia 30 czerwca 2014 roku, od udzielenia zamówienia. 3.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 4.Oferta musi by jednoznaczna i kompleksowa oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ
 2. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania: CRZP/UJ/817/2013)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz obiektu położonego przy ul. Józefa 19 w Krakowie, realizowanych codziennie w godzinach: 6.00-22.00 przez jednego pracownika
 3. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu UJ w Witkowicach w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2014
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, terenu oraz obiektów Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, położonego przy ul.Dożynkowej 61 w Witkowicach, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3)10. SIWZ. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 12 miesięcy, liczonym od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 4. Oferta musi by jednoznaczna i kompleksowa oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ
 4. Wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/191/2014)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). 1.1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3)10. SIWZ
 5. Usługa sprzątania lokali i terenów zewnętrznych Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych ARiMR w woj. małopolskim
  Zamawiający: Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kraków
  Usługa sprzątania lokali i terenów zewnętrznych Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych ARiMR w woj. małopolskim
 6. Monitoring sytemu alarmowego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu budynku MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w budynku mieszczącym się na os. Na Skarpie 35 w Krakowie - od 11.07.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionego wyżej obiektu nie był dłuższy niż 10 minut. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego w budynku mieszczącym się na os. Na Skarpie 35 w Krakowie wcześniej niż o godz. 06:30 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 21:00 w dni robocze, a także o dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy, ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć i uruchomić monitoring od dnia 11.07.2014 r..
 7. Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Przemyskiej 3
  Zamawiający: Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków
  Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Przemyskiej 3
 8. Monitoring systemu alarmowego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wypożyczenie i montaż dialera GSM w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Krakowie oraz zasilanie sieci celem zapewnienia ciągłości sygnału z instalacji do stacji monitorowania.
  2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, włamania, pożaru i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu.
  4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionego wyżej obiektu nie był dłuższy niż 10 minut.
  5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego w budynku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu - wcześniej niż o godz. 06:15 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 21:00 w dni robocze, a także o dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną.
  6. W przypadku braku sygnału w centrali Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego.
  7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w obiekcie.
  8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku, gdy uruchomi się sygnał alarmowy, ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego.
  9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu umowy.
  10. Wykonawca oświadcza, że:
  1) w okresie pomiędzy godziną 19:00 w dniu 11.03.2014 r. a godziną 07:00 w dniu 12.03.2014 r. pięciokrotnie wizytował obiekt, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w związku z awarią systemu monitoringu,
  2) realizuje przedmiot niniejszej umowy od dnia 12.03.2014 r.
 9. świadczenie usługi monitoringu systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu budynków MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w budynkach mieszczących się: 1) ul. Ugorek 1 w Krakowie - od 10.03.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 2) ul. Jerzmanowskiego 37 - od 17.03.2014 r. do 31.12.2014 r. (łącze GSM). 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionego wyżej obiektu nie był dłuższy niż 10 minut. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego w budynku mieszczącym się: 1) przy ul. Ugorek 1 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 06:30 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 21:00 w dni robocze, 2) przy ul. Jerzmanowskiego 37 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 06:15 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 21:00 w dni robocze, a także o dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy, ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia
 10. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Ośrodku Zamiejscowym Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie (utrzymywanie w czystości) pomieszczeń w Ośrodku Zamiejscowym CEZRF w Krakowie,
  ul. Rzemieślnicza 20.
 11. Usługa monitoringu budynków MOPS w Krakowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu budynków MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w budynkach mieszczących się: 1) na os. Krakowiaków 46 w Krakowie - od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r. (łącze GSM), 2) przy Rynku Podgórskim 12 w Krakowie - od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 3) przy ul. Sikorki 15 w Krakowie - od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 4) przy ul. Jeziorko 42e w Krakowie - od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. łącze GSM), 5) przy ul. Gustawa Morcinka 15 w Krakowie - od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 6) przy ul. Mostowej 4 w Krakowie - od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 7) przy ul. Heleny Modrzejewskiej 6 w Krakowie - od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 8) przy ul. Św. Stanisława 12 w Krakowie - od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. (łącze GSM). 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, pożaru, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionego wyżej obiektu nie był dłuższy niż 10 minut. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego w budynku mieszczącym się: 1) na os. Krakowiaków 46 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 06:30 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 17:00 w dni robocze, 2) przy Rynku Podgórskim 12 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 07:00 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 20:00 w dni robocze, 3) przy ul. Sikorki 15 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 07:00 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 20:00 w dni robocze, 4) przy ul. Jeziorko 42e w Krakowie - wcześniej niż o godz. 07:00 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 20:00 w dni robocze, 5) przy ul. Gustawa Morcinka 15 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 07:00 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 20:00 w dni robocze, 6) przy ul. Mostowej 4 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 07:00 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 19:00 w dni robocze, 7) przy ul. Heleny Modrzejewskiej 6 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 07:00 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 20:00 w dni robocze, 8) przy ul. Św. Stanisława 12 w Krakowie - wcześniej niż o godz. 17:00 we wszystkie dni tygodnia oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 11:00 we wszystkie dni tygodnia, a także w przypadku budynków, o których mowa w pkt 1-7 niniejszego ustępu, o dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy, ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że monitoring obiektów Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, 6 i 8 niniejszego paragrafu, został uruchomiony w dniu 31.12.2013 r. o godz. 24:00. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia..
 12. Usługi utrzymania czystości i porządku oraz obsługi portierni w obiektach będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
  Usługi utrzymania czystości i porządku oraz obsługi portierni w obiektach będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z podziałem na zadania:Zadanie 1 - Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków oraz obsługa portierni budynku administracyjnego ZDW w Krakowie ul.Głowackiego 56.Zadanie 2 -Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Rząsce ul.Sucha 44.Zadanie 3 - Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie ul.Ostrogskich 5A. Zadanie 4 - Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach nr 75,32-100 Proszowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac na poszczególnych zadaniach stanowi Opis przedmiotu zamówienia..
 13. USŁUGI POLEGAJĄCE NA OCHRONIE FIZYCZNEJ TERENU I OBIEKTÓW 5WSzKzP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO I URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH
  Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na ochronie fizycznej terenu i obiektów 5WSzKzP z obsługą systemu alarmowego i urządzeń monitorujących. I. OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH 1.Ochrona fizyczna terenu i obiektów 5 WSzKzP z obsługą systemu alarmowego i urządzeń monitorujących: 1. Kontrola ruchu osób. 2. Kontrola ruchu pojazdów(w tym kontrola ruchu na parkingu 5 WSZK w Krakowie) 3. Obsługa urządzeń monitorujących (monitorowanie SSWiN-torem radiowym,GSM,telefonii stacjonarnej, systemów sygnalizacji pożaru, system Szerszeń). 4. Obsługa depozytu kluczy. 5. Obsługa systemu przepustkowego 6. Patrolowanie terenu. 7. Zamykanie i sprawdzanie zabezpieczenia obiektów po godzinach pracy personelu, a w szczególności: Komenda (Wydział Mobilizacji, Dział Głównego Księgowego, Kancelaria Tajnej i Jawnej), magazynów podlegających szczególnej ochronie, RBZMed.,PPW. 8. Działanie grupy interwencyjnej na wezwanie (kontrolnie - przynajmniej raz w miesiącu). 9. Dokonywanie ewentualnych napraw systemu alarmowego udostępnionego przez Szpital na koszt firmy sprawującej ochronę 10. Dokonywanie co kwartał konserwacji i przeglądu komputerów, systemu alarmowego i monitorującego przez serwis firmy. 11. Zamontowanie systemu kontroli obchodu AVTI QUARD przez firmę sprawującą ochronę. 12. Przyjmowanie dodatkowych doraźnych zadań przez służbę ochrony, zleconych przez Pełnomocnika Komendanta Szpitala ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Komendanta Ochrony Szpitala związanych i wynikających z pełnienia służby. 2. Wymagane posterunki: 1. Budynek ochrony z obsługą kontroli ruchu osób oraz urządzeń monitorujących i łączności- codziennie przez całą dobę. 2. Patrolowanie terenu Szpitala - codziennie, całą dobę - raz na godzinę identyfikowanie przyciskiem przy budynkach Polikliniki(2 x), Logistyki, Komendy i RBZMed potwierdzającego obchód na zamontowanym przez firmę sprawującą ochronę systemie kontroli obchodu AVTI QUARD. 3. Agencja Ochrony zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania czynności ochrony poprzez dozór fizyczny przez pozostających na terenie Szpitala pracowników ochrony w liczbie minimum 4 (czterech) pracowników, codziennie, przez całą dobę. 4. Pełnienie służby bez broni palnej, ze środkami łączności i przymusu bezpośredniego oraz możliwością wezwania grupy interwencyjnej z czasem przyjazdu do 15 minut. 5. W pierwszym tygodniu wykonywania usługi, na koszt Wykonawcy (po konsultacji z Pełnomocnikiem Komendanta Szpitala ds. OIN) należy wykonać przegląd i konserwację komputerów systemu alarmowego i monitoringu, całego systemu alarmowego oraz szlabanów. 6. Do chwili oddania inwestycji budowlanej dotyczącej rozbudowy oraz w ramach doraźnych zleceń, kontrola bramy wjazdowej z obsługą kontroli ruchu pojazdów - codziennie przez całą dobę oraz płatna obsługa wjazdu, która będzie się przedstawiać następująco : - po godz. 15:00 płatna obsługę wjazdu na teren Szpitala przejmuje ochrona (wydawanie paragonów fiskalnych za wjazd wg cennika obowiązującego w Regulaminie organizacji ruchu pojazdów oraz korzystania z wjazdu i miejsc postojowych płatnych na terenie 5 WSzKzP SP ZOZ Kraków ul. Wrocławska 1-3 i rozliczanie do godz. 8:00 następnego dnia roboczego w Kasie Szpitala). Usługa ta będzie wykonywana każdego dnia w miesiącu w godzinach od 15:00 do 7:00, z tym , że od piątku do poniedziałku w godzinach od 15:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałek, przy czym godziny mogą ulec zmianie na skutek dokonanych ustaleń z Pełnomocnikiem Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub Komendantem Ochrony Szpitala. W momencie oddania inwestycji (budowlanej i nowego systemu parkingowego) zostaną postawione pracownikom ochrony zadania do realizacji zgodne z nowym systemem wjazdu i wyjazdu ze Szpitala oraz parkowania, którego opis został umieszczony poniżej. Opis Systemu Parkingowego PARKING 5WSzKzP SP ZOZ KRAKÓW UL. WROCŁAWSKA 1- 3 Wjazd - Wyjazd z i na ul Wrocławską Nr 1 Jest to miejsce kluczowe gdzie będzie największe nasilenie ruchu. Wjazd i wyjazd odbywa się w jednym miejscu dlatego zostanie zamontowana wysepka w osi. Jest to wysepka stalowa (410x50x11) przystosowana do montażu czterech urządzeń .Na przedmiotowej wysepce znajdować się będą: odbojnice (szt. 2), szlaban wyjazdowy FACC (ramię do 3 m) wraz z fotokomórką, bileterka wraz z czytnikiem KD, terminal wyjazdowy wraz z czytnikiem KD, szlaban wjazdowy FACC z ramieniem do 3 m . Przewidziano również montaż kamer rejestrujących wjazd pojazdów na teren Szpitala. Opisana wysepka zostanie przytwierdzona do prefabrykowanych fundamentów, poszczególne urządzenia będą natomiast montowane do wysepki. Po dwóch stronach wysepki na wysokości montażu szlabanów zostaną ustawione słupki A pod bariery fotokomórkowe, ponadto w jezdni przewidziano również jest montaż pętli indukcyjnych. Opis procedury wjazdowej Wjazd nr 1 Obecność pojazdu przy terminalu wjazdowym jest wykrywana przez detektor pętli indukcyjnej. Jeżeli do Szpitala chce wjechać (tzw. klient rotacyjny) musi on nacisnąć przycisk i pobrać bilet, wówczas szlaban podnosi ramie umożliwiając wjazd . Jednocześnie zamontowana kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i powiązuje je z biletem . Przyjęliśmy zasadę, iż każdy może wjechać niezależnie od ilości wolnych miejsc stąd też nie będzie widocznej informacji o zajętości miejsc parkingowych . Taka sama zasada wjazdu będzie dotyczyła kierowców karetek wjeżdżających na SOR. Po przejechaniu pojazdu pętla indukcyjna przesyła sygnał opuszczenia ramienia szlabanu. W przypadku klientów abonamentowych posiadających karty elektroniczne, otwarcie bariery następuje po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika terminala. W zależności od uprawnień zapisanych na KD może zostać otwarty równocześnie szlaban 2, jednakże mogą zdarzyć się przypadki zamknięcia szlabanu przez innego kierowcę (np. wyjeżdżającego), dlatego też przewidujemy montaż dodatkowego terminalu wjazdowego (wyjazd odbywa się poprzez najechanie pojazdu na pętlę indukcyjną). Parking komercyjny Klient rotacyjny po pobraniu biletu wjazdowego kierowany jest przez stosowną informację na teren parkingu komercyjnego, gdzie pozostawia pojazd na wyznaczonych miejscach parkingowych. Po zakończeniu pobytu klient podchodzi do kasy automatycznej znajdującej się przy wejściu na teren parkingu . Tutaj dokonuje rozliczenia za pobyt, urządzenie wydaje potwierdzenie, opłacony bilet upoważniający do wyjazdu z terenu objętego działaniem systemu parkingowego, klient ma określony czas na opuszczenie terenu szpitala. W sytuacji gdy brak jest wolnych miejsc lub gdy osoba postronna chce pozostawić pojazd w strefie znajdującej się za wjazdem nr 3 udaje się ona na dyżurkę gdzie może nabyć KD z określoną datą ważności. Po otrzymaniu KD osoby te będą korzystały z terminalu znajdującego się przy bramce numer 3. Wyjazd nr 1 Każdy pojazd opuszczający teren Szpital podjeżdża do terminalu wyjazdowego gdzie, czytnik skanuje nr biletu a system weryfikuje dokonaną opłatę lub ewentualny czas darmowego postoju np. 15 minut. Terminal steruje pracą szlabanu wyjazdowego jeżeli klient opłacił podnosi ramię szlabanu umożliwiając wyjazd z terenu szpitala. Jednocześnie zamontowana kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i powiązuje je z biletem . Dwie kategorie klientów rotacyjnych będą miały możliwość wyjechania bez uiszczania opłat : osoby niepełnosprawne oraz kierowcy karetek wjeżdżających na SOR. Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy karetek nie posiadający KD muszą udać się na dyżurkę, gdzie ich bilet otrzymany na wjeździe zostanie odczytany przez skaner a obsługa wybierze taryfę z opłatą zerową. Wówczas możliwy będzie bezpłatny wyjazd. Wjazd -2. Nr 2 Wjazd nr 2 przeznaczony jest dla osób posiadających KD oraz określonych przez administratora jako grupa pracująca lub mająca upoważnienie do korzystania z W-2. Osoba taka otwiera ten szlaban równocześnie z otwarciem się szlabanu przy wjeździe głównym NR1. Terminal wjazdowy znajdujący się przed wjazdem W-2 pełni rolę uzupełniającą aby kierowca mógł ponownie otworzyć szlaban, w sytuacji gdy zostanie on zamknięty przez inny pojazd, lub gdy chce wjechać z innego wjazdu niż W-1 . Na tym wjeździe zamontowano szlaban FACC z ramieniem 4m, fotokomórki oraz pętle indukcyjne. Detektory pętli indukcyjnych będą sterowały otwarciem szlabanu podczas wyjazdu ze strefy W-2 oraz zamknięciem szlabanu po przejechaniu pojazdu . Wjazd - 3. Nr 3 Wjazd ten znajduje się na drodze jednokierunkowej Sterowanie szlabanem odbywa się przez terminal wjazdowy wyposażony w czytnik KD . Wjazd nr 3 przeznaczony jest również dla osób posiadających uprawnienie do korzystania z kolejnej przestrzeni systemu komunikacyjnego szpitala ( określonych przez administratora jako grupa pracująca lub mająca upoważnienie do korzystania z W-3 -w tym klienci którzy wykupili stosowny abonament). Otwarcie szlabanu następuje gdy osoba posiadająca KD przykłada ją do czytnika znajdującego się przy terminalu wjazdowym (przed W-3) . Tu zamontowano szlaban FAAC wraz z fotokomórką i pętlami indukcyjnymi. Wyjazd - 3. Nr 3 Na tym wyjeździe zamontowano szlaban FACC z ramieniem do 3 m, zabezpieczenie fotokomórkowe oraz pętle indukcyjne. Detektory pętli indukcyjnych będą sterowały otwarciem szlabanu podczas wyjazdu ze strefy W-3 oraz zamknięciem szlabanu po przejechaniu pojazdu . Podstawowe funkcje oprogramowania: 1. Logowanie i wylogowanie użytkowników (obsługi). 2. Rozliczanie klienta rotacyjnego 3. Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony) 4. Rozliczanie klienta który nie zdążył wyjechać w zadanym czasie 6. Wpłaty i wypłaty pieniędzy przez użytkowników 7. Zestawienia wyników sprzedaży 8. Statystyki.
 14. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu w Witkowicach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2013
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, terenu oraz obiektów Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, położonego przy ul.Dożynkowej 61 w Witkowicach, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3)10. SIWZ. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 12 miesięcy, liczonym od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 4. Oferta musi by jednoznaczna i kompleksowa oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ
 15. Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3
  Zamawiający: Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków
  Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3
 16. świadczenie usług monitoringu systemu alarmowego w budynku na os. Górali 19 w Krakowie, w latach 2013 - 2014
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu lokalu MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w lokalu mieszczącym się na I piętrze budynku na os. Górali 19 od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - łącze GSM 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, pożaru, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionych wyżej obiektów nie był dłuższy niż 10 minut 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - wcześniej niż o godz. 7:00 we wszystkie dni robocze oraz niezałączenia systemu alarmowego do godz. 20:00 we wszystkie dni robocze, a także w przypadku dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego 9. Wykonawca oświadcza, że monitoring obiektu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, został uruchomiony od dnia 1 kwietnia 2013 r. od godz. 00:00 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia
 17. świadczenie usługi monitoringu systemu alarmowego w budynku przy ul. Wiśniowej 3/3 w Krakowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu lokalu MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w lokalu mieszczącym się w budynku przy ul. Wiśniowej 3/3: 1) od 25 lutego do 30 czerwca 2013 r. - łącze GSM, 2) od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - łącze telefoniczne. 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, pożaru, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionych wyżej obiektów nie był dłuższy niż 10 minut. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego: 1) od 25 lutego do 30 kwietnia 2013 r. - wcześniej niż o godz. 7:00 we wszystkie dni robocze oraz niezałączenia systemu alarmowego do godz. 20:00 we wszystkie dni robocze, a także w przypadku dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną, 2) od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - wcześniej niż o godz. 7:00 we wszystkie dni robocze oraz niezałączenia systemu alarmowego do godz. 20:00 we wszystkie dni robocze, a także w przypadku dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia
 18. świadczenie usługi monitoringu systemu alarmowego w budynku na os. Górali 19 w Krakowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu obiektów MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w obiekcie na os. Górali 19: 1) od 1 do 31 marcu 2013 r. - łącze GSM, 2) od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - łącze telefoniczne. 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, pożaru, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionych wyżej obiektów nie był dłuższy niż 10 minut: 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego: 1) od 1 do 31 marca 2013 r. - wcześniej niż o godz. 6:30 we wszystkie dni robocze oraz nie załączenia systemu alarmowego do godz. 16:00 we wszystkie dni robocze, a także w przypadku dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną, 2) od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - wcześniej niż o godz. 7:00 we wszystkie dni robocze oraz nie załączenia systemu alarmowego do godz. 20:00 we wszystkie dni robocze, a także w przypadku dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia

Inne osoby dla Michalska Anna (117 osób):