Kogo reprezentuje osoba

Michalska Anna

w KRS

Anna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Stary Zawidów (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stribrna Vera, Stribrny Petr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Farma.cz Sp. Z O.O., Stary Zawidów − KRS 0000348585

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejskiej Zawidów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Zawidowie, Zawidów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg i placów na terenie gminy Zawidów obejmująca działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, w terminie od 01 listopada 2013r. do 31.marca 2014r., mająca na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pojazdów, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

  2. Zakres prac i kolejność zimowego utrzymania
  Utrzymanie zimowe polegać będzie na zapewnieniu bezpiecznych warunków poruszania się pojazdów po ulicach w okresie zimy poprzez:
  a)zapobieganie powstaniu gołoledzi
  b)zapobieganie przymarzania śniegu do nawierzchni
  -rozsypywanie w momencie rozpoczęcia opadów śniegu na jezdnie ulic czystej soli lub mieszanki soli z piaskiem
  c)usuwaniu świeżego opadu śniegu
  - usuwanie świeżego śniegu z jezdni ulic, kiedy jego ilość zaczyna stanowić znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów lub po wystąpieniu opadów nocnych, przed momentem wystąpienia znaczniejszego ruchu pojazdów w celu zapobieżenia ubiciu leżącego śniegu i trudności z jego usunięciem.
  d)zapobieganiu powstawania lodowicy
  - zapobieganie powstania lodowicy polega na wykonaniu niezbędnych prac ułatwiających grawitacyjne odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni/ zapewnienie odpływu wody z topniejącego śniegu do studzienek ściekowych/ oraz usuwaniu z nawierzchni topniejącego śniegu przed spodziewanym obniżeniem się temperatury powietrza poniżej 0º C.
  e)likwidacji gołoledzi i śliskości zimowej
  - wystąpienie śliskości - posypywanie miejsc niebezpiecznych / spadki pow. 2%, skrzyżowania, przystanki autobusowe/ w przypadku lodowicy - materiałami uszorstniającymi w sposób ciągły.

  3. Szczegółowe wykazy ulic objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

  4. Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz.1960),

  5. Wykonawca robót w ramach ZUD zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie wykonywania robót. Roboty w ramach ZUD należy wykonywać zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, BHP i wytycznych Zamawiającego.

  6. Po zakończeniu okresu zimowego w terminie ustalonym z Zamawiającym Wykonawca zrealizuje jednorazowe zamiatanie pozimowe dróg, które obejmować będzie dokładne oczyszczenie wskazanych terenów z piasku oraz innych nieczystości wraz z ich wywozem i utylizacją. Oczyszczeniu podlega 1 metr szerokości jezdni od krawężnika, krawężnik oraz zatoki autobusowe i miejsca postojowe (jeżeli występują) w pasie drogowym.

Inne osoby dla Michalska Anna (117 osób):