Kogo reprezentuje osoba

Michalska Danuta Helena

w KRS

Danuta Helena Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Drugie imię:Helena
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1948 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie), Sopot (Pomorskie)
Przetargi:56 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarocka Urbańska Aldona Stanisława, Michalski Adam Stanisław, Urbański Marcin Bartłomiej

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Geisler Wiesław Jarosław, Jarocka Urbańska Aldona Stanisława, Kopciuszuk Zdzisław, Michalski Adam Stanisław, Sekida Małgorzata, Urbański Marcin Bartłomiej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalski Adam Stanisław, Ruciński Arkadiusz, Urbański Marcin Bartłomiej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hombre Service Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000277773
 2. Libra Transport Amp; Spedition Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000604473
 3. Libra Transport Spedition Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sopot − KRS 0000608158

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Emplojer S.A., − KRS 0000500458
 2. Employer Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000326430
 3. Hombre Bis Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000311341
 4. Hombre Sp. Z O.O., − KRS 0000176093

Powiązane przetargi (57 szt.):
 1. Utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
  2.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
  3.Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów i terenów przyległych Zamawiającego.
  4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
  7.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania usługi przez Wykonawcę
  8.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
  1)Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt III zał. nr 1 do SIWZ, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
  2)Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem miejsca i godzin pracy, w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do umowy).Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi Usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.
 2. Usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony (CPV 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie) dla Zamawiającego - Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. (zwanego dalej PCChZiG Sp. z o.o. ), którego siedziba i mienie położone jest w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18.
 3. Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu w 2016 r.
 4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu w 2016 r.
 5. świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże
  Zamawiający: Państwowy Teatr "Wybrzeże", Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 1) sprzątania pomieszczeń w budynkach ZAMAWIAJĄCEGO przy ul. Św. Ducha 2 i ul. Teatralnej 2 w Gdańsku oraz Sceny Kameralnej w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 wraz z przyległym do tych obiektów terenem zewnętrznym, z zastrzeżeniem §3 ust.20, 2) zaopatrywania w artykuły higieniczne oraz środki czystości pomieszczeń sanitarnych oraz kuchennych w obiektach o których mowa w pkt 1) (zgodnie z treścią § 3 ust. 10). 2. W odniesieniu do obiektów w Gdańsku usługa sprzątania obejmuje następujące powierzchnie: 1) Scena Duża wraz z widownią (450 miejsc siedzących - fotele welurowe) i lożami: - scena, wraz z kieszeniami bocznymi powierzchnia - ok. 614m2 - podłoga drewniana, - widownia z balkonem i lożami - 341m2 - wykładzina 2) scena Czarna Sala ( max 80 miejsc - krzesła welurowe) powierzchnia - ok. 113,6 m2 - podłoga drewniana 3) scena Malarnia wraz z widownią(max 100 miejsc - krzesła welurowe ) powierzchnia - ok. 251,1m2 - podłoga drewniana, foyer sceny Malarnia - 111,4m2 - wykładzina dywanowa d) foyer główne, powierzchnia - ok. 1082m2 - posadzka kamienna 4) sala prób w budynku Stara Apteka, powierzchnia - ok. 56,7m2 - podłoga z wykładziny dywanowej 5) pozostałe pomieszczenia - WC i łazienki - powierzchnia łączna: 148 m2, podłoga - gres, ściany - kafelki do ok. 2 m wysokości pomieszczenia, armatura - 40 umywalek, 39 misek klozetowych, 5 pisuarów, 17 pryszniców, 9 zlewów - 3 pomieszczenia socjalne (pentra) pow. łącznie ok. 33 m2, podłoga gres, 3 zlewy, 1 płyta grzewcza, 3 lodówki, zabudowa kuchenna - powierzchnia wykładzin dywanowych (w tym na klatkach schodowych w części administracyjnej - ok. 1410 m2 - powierzchnie z posadzkami betonowymi - ok. 497 m2 - powierzchnie wykładzin linoleum - 156m2 - powierzchnie z posadzkami gresowymi - 111m2 - parkiety - 51,1 m2 - podłoga PCV - 115,55m2 - pomieszczenia piwniczne - powierzchnia betonowa ok. 1200m2 - okna i inne powierzchnie szklane ok. 240m2 - teren zewnętrzny - powierzchnia ok. 350 m2 3. W odniesieniu do obiektu w Sopocie usługa sprzątania obejmuje następujące powierzchnie: 1) sala teatralna - powierzchnia 252 m2, podłoga - deski, widownia - maksymalnie 250 miejsc siedzących (demontowalnych w zależności do potrzeb) - krzesła tapicerowane, 2) foyer - powierzchnia 96,31 m2, podłoga - posadzka żywiczna, 3) WC i łazienki - powierzchnia łączna: 120,65 m2, podłoga - gres, ściany - kafelki do 2,8 m wysokości pomieszczenia, armatura - 33 umywalki, 20 misek klozetowych, 3 pisuary, 6 pryszniców, 9 zlewów 1-komorowych), 4) pomieszczenia zaplecza: - powierzchnia wykładzin - 271 m2 - korytarze, klatki schodowe, tarasy, piwnica i pozostałe pomieszczenia - gres 5) powierzchnie szklane: 14 okien - 44,96 m2, witryna stała - 51,45 m2 6) teren zewnętrzny - kostka granitowa - powierzchnia ok. 150 m2; teren od ul. Pułaskiego - 144m2, teren przy wejściu do Teatru od strony ul. Boh. Monte Cassino - ok. 6 m2 4. W ramach realizacji usługi sprzątania w odniesieniu do obiektów w Gdańsku WYKONAWCA zobowiązany jest: 1) codziennie, od poniedziałku do niedzieli wykonywać następujące czynności: a) odkurzać wykładziny w pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych, wraz z myciem listew naschodowych b) odkurzać wycieraczki i maty wejściowe przy wejściu głównym i administracyjnym c) myć powierzchnie twarde (podłogi, schody, ściany kafelkowe) d) opróżniać i myć kosze + każdorazowa wymiana worków, e) opróżniać i myć popielniczki f) odkurzać i myć właściwymi środkami urządzenia biurowe, telefony, lampy, krzesła g) odkurzać i myć meble, powierzchnie przeszklone wewnętrzne h) wycierać lustra, okucia drzwiowe i okienne, baterie łazienkowe i) sprzątać ciągi komunikacyjne j) sprzątać sale widowiskowe oraz sale prób przed i po każdym spektaklu k) sprzątać sceny zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, prób i przedstawień. Zapewnić odpowiednią liczbę osób sprzątających przy czyszczeniu scenografii (np. szybka zmiana w spektaklu) oraz odpowiednich środków np. do czyszczenia ekranów, folii, podłóg baletowych, tapicerki, itd) l) myć drzwi wejścia głównego, poręcze i okucia drzwiowe ł) myć na mokro i dezynfekować pomieszczenia łącznie z glazurą i urządzenia sanitarne wraz z szafkami, lustrami szczotkami wc skutecznymi środkami m) zamiatać teren zewnętrzny, usuwać śmieci, niedopałki, butelki, szkło, a w okresie zimowym zapewniać bezpieczeństwo przechodniów i widzów poprzez odśnieżanie, posypywanie piaskiem i środkiem rozpuszczającym śnieg i lód (zakup i dostarczenie piasku i środków rozpuszczających w odpowiednich pojemnikach leży w gestii WYKONAWCY) n) czyścić gabloty znajdujące się na terenie teatru oklejoną teatralnymi plakatami ścianą zewnętrzną o) czyścić odpowiednimi środkami windę osobowo-towarową (ściany ze stali nierdzewnej) p) czyścić odpowiednimi środkami płytę grzewczą w pomieszczeniu socjalnym na III piętrze 2) stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu: a) odkurzać tapicerkę meblową b) odkurzać fotele w:sali widowiskowej c) odkurzać i myć trudno dostępne części mebli, parapetów, kaloryferów oraz zakamarków d) polerować podłogi. e) udrażniać środkami chemicznymi kanalizację we wszystkich łazienkach f) sprzątać pomieszczenia piwniczne (odkurzanie, mycie podłóg i rur) g) czyścić drzwi wejściowe do Teatru oraz na scenę Malarnia i do części administracyjnej 3) wykonywać następujące czynności okresowe: a) prać wykładziny oraz wycieraczki i maty wejściowe- wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku oraz usuwać na bieżąco zabrudzenia powstałe w skutek użytkowania b) myć okna obustronnie - według wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku (min. w miesiącach kwietniu i listopadzie) c) zapewnić konserwację parkietów, zapewnić mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV, kamiennych posadzek i schodów na foyer (granit i marmur), posadzek i klatek schodowych kamień/lastryko przynajmniej 1 raz w tygodniu oraz konserwację tych podłóg - oraz naniesieniem odpowiedniego środka nabłyszczającego i konserwującego według wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku d) zapewnić konserwację mebli biurowych - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu e) obustronne mycie powierzchni szklanych tj. szklanej elewacji budynku o powierzchni ok. 240 m 2 budynku 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, a także ścian luksferowych na klatkach schodowych w części administracyjnej budynku głównego f) usuwanie kurzu i pajęczyn z wszystkich ścian i powierzchni w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu g) zapewnić bieżące sprzątanie scen podczas montażu i demontażu dekoracji - stosownie do potrzeb h) zapewnić uprzątnięcie pomieszczeń ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo po przeprowadzeniu w nich prac remontowych i) nie rzadziej niż raz w roku wykonać czyszczenie urządzeniem typu karcher foteli i krzeseł na widowniach, foyer, w palarni oraz na korytarzach w części administracyjnej budynku głównego- min. we wrześniu j) w zależności od potrzeb wycierać poręcze, gaśnice, kratki wentylacyjne oraz zewnętrzne parapety na parterze budynku głównego, k) w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie w Gdańsku czyścić lodówki (3szt.) - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu l) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu czyścić kratki wentylacyjne ł) w okresie zimowym odśnieżać i posypywać środkiem rozpuszczającym śnieg (lód) i piaskiem powierzchnie wokół obiektów ZAMAWIAJĄCEGO ul. Teatralna, ul. Św. Ducha i Targ Węglowy). 5. W ramach realizacji usługi sprzątania w odniesieniu do obiektów w Gdańsku WYKONAWCA zobowiązany jest nadto: 1) w zależności od potrzeb, zapewniać dyżur osób sprzątających (1 lub 2 - zgodnie ze zgłoszonym telefonicznie zapotrzebowaniem) w trakcie trwania spektakli i imprez w celu bieżącego utrzymania czystości w toaletach, na foyer i scenie oraz ewentualnego uzupełniania środków czystości w toaletach, 2) zapewniać dyżur 2 osób sprzątających w budynku biurowym codziennie w godz. 9,00-22,00 w celu utrzymania czystości w części administracyjnej budynku. 6. WYKONAWCA realizował będzie usługę sprzątania w odniesieniu do obiektów w Gdańsku zgodnie z następującymi zasadami: 1) sprzątanie korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń biurowych, palarni i bufetu oraz toalet i pomieszczeń socjalnych w sekretariacie i na II piętrze części administracyjnej odbywać się musi do godz. 7.45. 2) sprzątanie kas biletowych, foyer na parterze łącznie z toaletami odbywać się musi do godz. 11.00. 3) pozostałe pomieszczenia wraz ze sceną będą sprzątane będą w godzinach niekolidujących z terminami wystawiania przedstawień i przeprowadzania prób (ich plan WYKONAWCA zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem pobrać od ZAMAWIAJĄCEGO) 4) ze względu na instalacje sceny obrotowej podłoga na Dużej Scenie może być sprzątana wyłącznie za pomocą odkurzacza (bezwzględnie nie może być zamiatana). 7. Nieczystości/odpadki zgromadzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do obiektów w Gdańsku WYKONAWCA zobowiązany jest usuwać na bieżąco do śmietnika ZAMAWIAJĄCEGO znajdującego się na dziedzińcu (wejście od ul. Kołodziejskiej). 8. W ramach realizacji usługi sprzątania w odniesieniu do obiektu Scena Kameralna w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 WYKONAWCA zobowiązany jest: 1) codziennie od poniedziałku do niedzieli wykonywać następujące czynności: a) odkurzać wykładziny oraz myć listwy podłogowe b) myć powierzchnie twarde (podłogi, schody, ściany kafelkowe) c) opróżniać i myć kosze na śmieci, popielniczki d) odkurzać urządzenia biurowe, telefony, lampy, krzesła e) odkurzać i myć meble, powierzchnie przeszklone wewnętrzne, parapety wewnętrzne, parapety i balustrady w loggiach, f) każdorazowo wymieniać worki na śmieci g) wycierać lustra, okucia drzwiowe i okienne, baterie łazienkowe h) sprzątać ciągi komunikacyjne i) sprzątać salę teatralną przed i po każdym spektaklu j) sprzątać scenę oraz scenografię wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, prób i przedstawień . k) zapewnić odpowiednią liczbę osób sprzątających przy czyszczeniu scenografii (np. szybka zmiana w spektaklu) oraz odpowiednich środków np. do czyszczenia ekranów, folii, podłóg baletowych, tapicerki, itd) k) myć drzwi wejścia głównego, poręcze i okucia drzwiowe l) sprzątać i dezynfekować pomieszczenia i urządzenia sanitarne skutecznymi środkami ł) zamiatać teren zewnętrzny, usuwać śmieci, niedopałki, butelki, szkło, a w okresie zimowym odśnieżać i posypywać piaskiem i środkiem rozpuszczającym śnieg i lód, (zakup i dostarczenie piasku i środków rozpuszczających w odpowiednich pojemnikach leży w gestii WYKONAWCY) m) czyścić gabloty i stojaki reklamowe znajdujące na terenie obiektu oraz wejście do niego od ul. Bohaterów Monte Cassino n) czyścić lodówki, kuchenki mikrofalowe, płyty grzewcze, o) myć i polerować naczynia, naczynia szklane oraz sztućce w pokojach gościnnych, p) zmieniać bieliznę pościelową oraz ręczniki w pokojach gościnnych oraz garderobach (4 pokoje, 2 garderoby), r) odkurzać wycieraczki i maty wejściowe przy wejściu głównym i administracyjnym, s) czyścić odpowiednimi środkami elementy ze stali nierdzewnej (okucia, meble). 2) stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu: a) odkurzać tapicerkę meblową b) odkurzać i myć widownię oraz krzesła w sali teatralnej c) odkurzać i myć trudno dostępne części mebli, parapetów, kaloryferów oraz zakamarków d) polerować podłogi e) udrażniać środkami chemicznymi kanalizację we wszystkich łazienkach f) sprzątać pomieszczenia piwniczne (odkurzanie, mycie podłóg i rur) g) czyścić gabloty znajdujące się przy wejściu do Teatru h) sprzątać (zbieranie śmieci, mycie podłogi) pomieszczenia na składowanie śmieci. 3) wykonywać następujące czynności okresowe: a) prać wykładziny - wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 2 razy w ciągu trwania umowy oraz usuwać na bieżąco zabrudzenia powstałe w skutek użytkowania b) myć okna i świetliki obustronnie - według wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku c) wykonać mechaniczne (urządzeniem typu karcher) czyszczenie mebli i krzeseł na widowni i pozostałych pomieszczeniach - wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku, d) w zależności od potrzeb wycierać poręcze, gaśnice, kratki wentylacyjne, anemostaty, rury wentylacyjne, rolety, żaluzje, rury i kratki wentylacyjne na sali teatralnej oraz pomost techniczny - wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO, nie rzadziej niż raz na kwartał. e) zapewnić konserwację parkietów, wykładzin PCV środkami konserwującymi - według wskazań ZAMAWIAJĄCEGO nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku, f) zapewnić konserwację mebli biurowych - nie rzadziej niż 1 x w tygodniu g) myć powierzchnie szklane, aluminiowe, okratowanie przy elewacji oraz ścianę luksferową budynku 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, ok. 140m2 płyt aluminiowych, pow. szklana ok. 51m2, pow. okratowania ok. 86,2 m², pow. ściany luksferowej ok.0,96 m², h) myć elewację z tynku imitującego beton (86 m²) wg wskazań producenta nie rzadziej niż 2 razy w roku i) usuwanie kurzu i pajęczyn z wszystkich ścian i powierzchni w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż l raz w tygodniu j) zapewnić bieżące sprzątanie scen podczas montażu i demontażu dekoracji - stosownie do potrzeb k) zapewnić mechaniczne czyszczenie epoksydowej posadzki samopoziomującej STO POX BB OS nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu lub na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oraz konserwację tej podłogi raz na kwartał poprzez woskowanie środkiem o nazwie STO DIVERS P 105 lub równoważnym l) utrzymywać czystość wokół gablot usytuowanych na foyer i na froncie Teatru ł) 1 raz w miesiącu prać wycieraczki typu Zeno Protect Super, powierzchnia 10m² m) zapewnić uprzątnięcie pomieszczeń ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo po przeprowadzeniu w nich prac remontowych. n) myć elewację obiektu od ul. Bohaterów Monte Cassino (blacha Alucobond, powierzchnia 30m²) - wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO, nie rzadziej niż raz w miesiącu, o) myć pomieszczenie kasy biletowej (ściany ze szkła), szatni oraz przeszklonych ścian wewnątrz budynku - wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. 9. W ramach realizacji usługi sprzątania w odniesieniu do obiektu w Sopocie WYKONAWCA zobowiązany jest nadto: 1) W zależności od potrzeb zapewnić dyżur osób sprzątających (ustalane telefonicznie) w trakcie trwania spektakli i imprez w celu bieżącego utrzymania czystości w toaletach, na foyer, scenie oraz w zależności od potrzeb we wszystkich pomieszczeniach oraz ewentualnego uzupełnienia środków czystości, 2) Zapewniać dyżur osób sprzątających w budynku codziennie od godz.6:00 do 22:00 w celu utrzymania czystości w budynku. 3) Zapewnić sprzątanie korytarzy, klatek schodowych, toalet wraz z kabinami prysznicowymi oraz pozostałych pomieszczeń - do godz. 7:45, 4) Zapewnić sprzątanie kas biletowych, foyer, baru i toalet - do godz. 11:00 lub wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO i z uwzględnieniem harmonogramu pracy ZAMAWIAJĄCEGO, 5) zapewnić sprzątanie pozostałych pomieszczeń wraz ze sceną wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO i z uwzględnieniem harmonogramu pracy ZAMAWIAJĄCEGO, 6) zapewnić, że pomieszczenia, które nie z winy WYKONAWCY, nie mogą być sprzątnięte do godz. 7:45, zostaną sprzątnięte wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO i z uwzględnieniem harmonogramu pracy ZAMAWIAJĄCEGO, 7) usuwać nieczystości/odpadki zgromadzone w związku z realizacją przedmiotu do śmietnika ZAMAWIAJĄCEGO 10. Realizując usługę sprzątania w odniesieniu do wszystkich obiektów o których mowa w § 3 ust.1 WYKONAWCA zobowiązany jest: 1) wymieniać mopy do czyszczenia podłóg, ścierki nie rzadziej raz w tygodniu, 2) codziennie czyścić wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne, 3) nie rzadziej niż raz w roku wykonać mycie żyrandoli, lamp, kinkietów i plafonów, 4) na bieżąco usuwać plamy z wykładzin dywanowych, 5) sprawdzać na bieżąco stan schodów i chodników, szczególnie w godzinach popołudniowych przed rozpoczęciem przedstawienia i w razie potrzeby sprzątać je, 6) sprawdzać czystość ścian zewnętrznych i usuwać ewentualne zabrudzenia w postaci naklejek, ogłoszeń, graffiti, itp. i w razie stwierdzenia, 7) usuwać w razie potrzeby zabrudzenia ze ścian wewnętrznych. 11. W ramach umówionego wynagrodzenia WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać w obiektach wskazanych w § 3 ust.1 zasoby artykułów higienicznych i środków czystości: ręczników papierowych (typu ZZ w pomieszczeniach wc i na rolce w tzw. pentrach), papieru toaletowego, środków dezynfekcyjnych, mydła w płynie, płynu do mycia naczyń i zmywaków (gąbek), odświeżacze powietrza (w aerozolu - w części administracyjno biurowej - wc ogólnodostępne oraz w garderobach i pokojach gościnnych), w pozostałych - dla widzów - tzw grzybki), oraz innych środków potrzebnych do wykonania zamówienia. 12. Pracownicy WYKONAWCY zobowiązane są zgłaszać wszelkie zauważone usterki do działu administracji ZAMAWIAJĄCEGO lub wpisywać do książki awarii. 13. W ramach umówionego wynagrodzenia WYKONAWCA realizował będzie przedmiot umowy z wykorzystaniem własnych środków czystości i artykułów higienicznych (w tym uzupełnianych) dopuszczonych do używania przez Państwowy Zakład Higieny, własnych narzędzi i urządzeń technicznych posiadających wymagane przepisami certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. 14. WYKONAWCA będzie realizował przedmiot umowy za pomocą osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności, w liczbie gwarantującej wysoką jakość świadczonych usług, jednak nie mniej niż dwie osoby w Gdańsku. 15. WYKONAWCA zobowiązany jest zastosować się do uzasadnionego żądania ZAMAWIAJĄCEGO dotyczącego zmiany środków czystości i środków higienicznych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy (w razie używania zbyt cienkich ręczników papierowych, środków czystości o nieprzyjemnym zapachu, itp.). 16. WYKONAWCA zapewni zatrudnionym przez siebie osobom wykonującym czynności sprzątania odzież zapewniającą ich identyfikację wraz z identyfikatorami imiennymi oraz zobowiąże swoich pracowników do ich noszenia 17. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprawdzania i egzekwowania czystości osobistej swoich pracowników 18. Aby zapewnić sprawną realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest: 1) wyposażyć ekipy sprzątające w telefony komórkowe (jeden w obiekcie w Gdańsku i jeden w Sopocie), celem umożliwienia bieżącego, stałego kontaktu ZAMAWIAJĄCEGO z nimi, 2) wyznaczyć w każdej ekipie (zmiana poranna i popołudniowa) osobę odpowiedzialną za bezpośredni kontakt z ZAMAWIAJĄCYM i przekazywanie otrzymanych od niego informacji/zaleceń pozostałym członkom ekipy, 3) sprawdzać jakość wykonywanych przez swoich pracowników usług przynajmniej raz w miesiącu 19. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać prace określone niniejszym zamówieniem w sposób nie powodujący zakłóceń w rytmie pracy ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z jego tygodniowym planem zajęć, prób i przedstawień, z którym WYKONAWCA ma obowiązek na bieżąco się zapoznawać. 20. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i określonego nim wynagrodzenia WYKONAWCA zobowiązany jest, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, realizować usługę sprzątania (odkurzać wykładziny, myć powierzchnie twarde podłogi i schody, opróżniać i myć kosze, popielniczki, sprzątać salę widowiskową oraz salę prób) również w innych wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO miejscach na terenie Trójmiasta (poza obiektami o których mowa w §3 ust. 1) - w wypadku jeśli ZAMAWIAJĄCY wystawiał będzie w nich spektakle.
 6. Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.
  Zamawiający: Klub Żak, Gdańsk
  Zamówienie składa się z dwóch części: Część A - przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług codziennego sprzątania siedziby Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 wraz z przyległym terenem, w tym odśnieżanie, utrzymanie trawników, posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, usuwanie liści, usuwanie śniegu z daszku nad holem oraz b) codzienne uzupełnianie ręczników, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na śmieci, dozowników zapachów, kostek toaletowych (środki i materiały własne Wykonawcy), c) serwis sprzątający w czasie imprez okolicznościowych (ok. 10 wieczorów w okresie 12 miesięcy, najczęściej weekendy), oraz wczesnym popołudniem w związku z przedpołudniową działalnością Klubu (ok. 90 dni, pon-pt w okresie 12 miesięcy), d) usługi hydrauliczne w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń sanitarnych (krany, rezerwuary, prysznice, inne), e) czyszczenie separatora tłuszczów w kawiarni. Ad. a) Usługi codziennego sprzątania muszą być wykonywane przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku, w godzinach przedpołudniowych, przed godzinami działalności Klubu ŻAK, biura do godz. 7.00., pozostałe pomieszczenia do godz. 10.00. (Szczegółowy harmonogram godzinowy prac będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego). Usługi sprzątania i konserwacji wykonywane będą przez Wykonawcę specjalistycznym sprzętem i przy użyciu odpowiednich środków i preparatów, stanowiących materiały własne Wykonawcy. Ad. c) Serwis sprzątający: ze względu na działalność Zamawiającego istnieje konieczność pełnienia dyżuru i w miarę potrzeby świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Klubie. Zamawiający organizuje seanse przedpołudniowe dla szkół (ok. 90 dni w czasie jednego roku szkolnego). Po zakończeniu seansów konieczne jest ponowne sprzątnięcie sali kinowej, holu i toalet położonych na parterze. Serwis ten może być świadczony przez jedną osobę, czas świadczenia usługi ok. 1 godzina, ok. godz. 14.00. Pozostałe imprezy okolicznościowe organizowane są wieczorem. W przypadku oczekiwanej dużej liczby gości serwis niezbędny jest do utrzymania na bieżąco czystości w toaletach i w holu, oraz uzupełniania środków higienicznych, opróżniania koszy na śmieci itp. Serwis wieczorny może być świadczony przez 1 osobę. Czas trwania ok. 4 godzin. (np. 20.00-24.00.) Ad. d) Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych obejmuje utrzymanie drożności i sprawnego spływu wody we wszystkich urządzeniach sanitarnych oraz w kratkach ściekowych. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje jedynie koszty związane z wykonaniem usługi i nie obejmuje kosztu ewentualnych materiałów niezbędnych do wymiany. Część B - sprzątanie okresowe obejmuje kompleksowe sprzątanie Klubu, w tym m.in: a) mycie okien - osiem razy w okresie obowiązywania umowy b) sprzątanie sezonowe - pielęgnację podłóg, czyszczenie ścian, pranie wykładzin, foteli - dwa razy w okresie obowiązywania umowy c) sprzątanie generalne - obejmuje swym zakresem sprzątanie sezonowe oraz prace wysokościowe - odkurzanie i mycie elementów konstrukcji, ścian, elementów wykończenia wnętrz znajdujących się w miejscach trudnodostępnych - dwa razy w okresie obowiązywania umowy d) cyklinowanie i lakierowanie dębowej podłogi w kawiarni - jeden raz w okresie obowiązywania umowy Usługa cyklinowania, uzupełnienia szczelin elementami drewnianymi oraz lakierowania lakierem wodnym podłogi w kawiarni. Powierzchnia: 110m2, deski dębowe; Termin wykonania - 3-9 lipca 2016. Warunki wykonania: Wykonanie cyklinowania odpowiednimi maszynami bezpyłowymi powierzchni drewnianej wraz miejscami przylegającymi do ścian. Lakierowanie: dwie warstwy lakierem wodnym trudnościeralnym.
 7. Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
 8. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku ul. Arkońska 6.
  Zamawiający: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk
  Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych ARP S.A. Gdańsk ul. Arkońska6/A3 o łącznej powierzchni 1806,95 m2 w tym: 1769,35 m2 wykładziny dywanowe oraz 37,60 m2 podłoga w gresie (kuchnie) oraz wewnętrzna powierzchnia okien ok. 558,46 m2 (poziom od O do 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 9. Utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
  2.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji).
  3.Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzić wizję lokalną obiektów i terenów przyległych Zamawiającego.
 10. Sprzątanie siedziby Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest uzupełniająca usługa polegająca na sprzątaniu siedziby Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni - dodatkowa powierzchnia na III piętrze (pokoje 301-304, toaleta i korytarz).
  2. Zakres przedmiotu zamówienia stanowią:
  a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do Zaproszenia,
  b) Szczegółowy zakres prac - załącznik nr 1b do Zaproszenia
 11. Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie administrowanym przez MOSiR w Gdańsku przy ul. Hallera nr 201
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie administrowanym przez MOSiR w Gdańsku przy ul. Hallera nr 201. Usługa dozoru mienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień 01.02.2014 roku od godziny 00:00 lub dnia zawarcia umowy, 2) Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 31.01.2015 roku o godz. 08:30. 3) W godzinach od godz. 18:00 do godz. 8:00 od poniedziałku do piątku, a w pozostałe dni oraz święta całodobowo. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny (w budowie) o powierzchni 60.931 m 2 jest terenem ogrodzonym z bramą wejściową i furtką na którym znajdują się: 1) Boisko trawiaste nr 4 wraz z trawiastymi boiskami treningowymi. 2) Boisko z nawierzchnią sztuczną. 3) Wyposażenia sportowe boisk - bramki, piłkochwyty. 4) Obiekty sportowe, budynki zaplecza budowy sprzęt i materiały budowlane. 5) Baraki zaplecza budowy socjalno-magazynowe. 6) Namioty plenerowe z wyposażeniem (szafki, ławki, krzesła, stoły). 7) Hale namiotowe. 8) Infrastruktura techniczna
 12. Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego
  Zamawiający: Klub Żak, Gdańsk
  Część A - przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług codziennego sprzątania siedziby Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 wraz z przyległym terenem, w tym odśnieżanie, utrzymanie trawników, posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, usuwanie liści, usuwanie śniegu z daszku nad holem oraz b) codzienne uzupełnianie ręczników, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na śmieci, dozowników zapachów, kostek toaletowych (środki i materiały własne Wykonawcy), c) serwis sprzątający w czasie imprez okolicznościowych (ok. 10 wieczorów, najczęściej weekendy), oraz wczesnym popołudniem w związku z przedpołudniową działalnością Klubu (ok. 90 dni, pon-pt), d) usługi hydrauliczne w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń sanitarnych (krany, rezerwuary, prysznice, inne), e) czyszczenie separatora tłuszczów w kawiarni. Ad. A) Usługi codziennego sprzątania muszą być wykonywane przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku, w godzinach przedpołudniowych, przed godzinami działalności Klubu ŻAK, biura do godz. 7.00., pozostałe pomieszczenia do godz. 11.00. (Szczegółowy harmonogram godzinowy prac będzie ustalany na bieżąco). Usługi sprzątania i konserwacji wykonywane będą przez Wykonawcę specjalistycznym sprzętem i przy użyciu odpowiednich środków i preparatów, stanowiących materiały własne Wykonawcy.Serwis sprzątający: ze względu na działalność Zamawiającego istnieje konieczność pełnienia dyżuru i w miarę potrzeby świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Klubie. Zamawiający organizuje seanse przedpołudniowe dla szkół (ok. 90 dni w czasie roku szkolnego). Po zakończeniu seansów konieczne jest ponowne sprzątnięcie sali kinowej, holu i toalet położonych na parterze. Serwis ten może być świadczony przez jedną osobę, czas świadczenia usługi ok. 1 godzina, ok. godz. 14.00. Pozostałe imprezy okolicznościowe organizowane są wieczorem. W przypadku oczekiwanej dużej liczby gości serwis niezbędny jest do utrzymania na bieżąco czystości w toaletach i w holu, oraz uzupełniania środków higienicznych, opróżniania koszy na śmieci itp. Serwis wieczorny może być świadczony przez 1 osobę. Czas trwania ok. 4 godzin. (np. 20.00-24.00.)Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych obejmuje utrzymanie drożności i sprawnego spływu wody we wszystkich urządzeniach sanitarnych oraz w kratkach ściekowych. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje jedynie koszty związane z wykonaniem usługi i nie obejmuje kosztu ewentualnych materiałów niezbędnych do wymiany. Część B - sprzątanie okresowe obejmuje kompleksowe sprzątanie Klubu, w tym m.in: a) mycie okien - sześć razy w okresie obowiązywania umowy b) pielęgnację podłóg, czyszczenie ścian, pranie wykładzin, foteli - cztery razy w okresie obowiązywania umowy c) prace wysokościowe - odkurzanie i mycie elementów konstrukcji, ścian, elementów wykończenia wnętrz znajdujących się w miejscach trudnodostępnych - dwa razy w okresie obowiązywania umowy.
 13. Sprzątanie pomieszczeń biurowo-socjalnych: Część I:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,Baza Mat. w Stegnie Część II:Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie,Baza Materiałowa w Zieliniu M. Część III:Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część IV:Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część V:Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część VI:Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku Część VII:Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie,Baza Mat.w Prabutach Część VIII:Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd..
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania wewnętrznego pomieszczeń biurowo socjalnych, w podziale na następujące części:
  Część I: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk), Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk), Baza Materiałowa w Stegnie (ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna);
  Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie (ul. Leśna 1 77-100 Bytów), Baza Materiałowa w Zieliniu Miasteckim (Zielin Miastecki 10a, 77-235 Trzebielino);
  Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach ( ul. Gdańska 110, 89-600 Chojnice);
  Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach ( ul. Wzgórze Wolności 15, 83-300 Kartuzy);
  Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku ( ul. Słupska 18, 84-300 Lębork );
  Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku ( ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck);
  Część VII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie ( ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum), Baza Materiałowa w Prabutach (ul. Koszarowa 1, 82 - 550 Prabuty);
  Część VIII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim (ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański).

  Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
 14. Sprzątanie budynków administracyjno - biurowych ANR OT w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Przechlewie, Malborku, Skarszewach i Słupsku.
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, Pruszcz Gdański
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie budynków administracyjno - biurowych ANR OT w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Malborku i Słupsku oraz sprzątanie budynków administracyjno - biurowych wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych w Bytowie, Przechlewie i Skarszewach. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ. 1.3. Wykonawca będzie świadczyć zlecone usługi własnymi pracownikami oraz własnym sprzętem przy użyciu materiałów własnych. 1.4. Środki czystości i środki higieny niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na własny koszt. 1.5. Zamówienie obejmuje zabezpieczenie przez wykonawcę sprzętu sprzątającego oraz środków czystości niezbędnych do wykonania zamówienia, środków higieny przeznaczonych do uzupełniania i wymiany - zgodnie z opisem w załącznikach A i B do SIWZ. 1.6. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań w następujący sposób: 1) Część I - Zadanie Nr 1: obejmuje sprzątanie budynku administracyjno - biurowego - siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku oraz Centralnej Składnicy Akt, mieszczącego się w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 28. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ. 2) Część II - Zadanie Nr 2: obejmuje sprzątanie budynków administracyjno - biurowych wraz z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych - mieszczących się w Bytowie przy ul. Zakładowej 4 oraz w Przechlewie przy Os. Juźkowa 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ. 3) Część III - Zadanie Nr 3 obejmuje sprzątanie budynku administracyjno - biurowego mieszczącego się w Malborku, przy ul. Wołyńskiej 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ. 4) Część IV - Zadanie Nr 4 obejmuje sprzątanie wraz z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych dwóch budynków administracyjno - biurowych mieszczących się w Skarszewach, przy ul. Starogardzkiej 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ. 5) Część V - Zadanie Nr 5: obejmuje sprzątanie budynku administracyjno - biurowego mieszczącego się w Słupsku, przy ul. 3 Maja 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach A i B do SIWZ. 1.7. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia - w zakresie Części 1 oraz Części 5 - co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - tj. osoby spełniającej przesłanki statusu niepełnosprawności określonego ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 r. Nr 14 poz. 92 z poźn. zm.) lub odpowiednich przepisów państwa członkowskiego UE lub EOG, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę. 2) Osoba, o której mowa w punkcie powyżej musi zostać zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzający zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt 1), zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego osoby lub w przypadku nieutrzymania ciągłości jej zatrudnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 10 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
 15. Świadczenie usługi ochrony osób imienia, zwanej dalej ochroną w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. WAG-VIII.272.38.2013.AD
  Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk
  Świadczenie usługi ochrony osób imienia, zwanej dalej ochroną w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, postanowieniami umowy.
 16. Całodobowa ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w obiektach Zespołu Szkół nr 3 w Sopocie
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 3, Sopot
  Całodobowa ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w obiektach Zespołu Szkół nr 3 w Sopocie
 17. Sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicach 10 Lutego 24 i Białostockiej 3 w Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  1. Usługa polegająca na sprzątaniu siedzib Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicach 10 Lutego 24 i Białostockiej 3 w Gdyni wraz z dostawą środków higienicznych.
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu w okresie od 2 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2016r. (poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) w siedzibach Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicach 10 Lutego 24 i Białostockiej 3 oraz dostawie środków higienicznych (papier toaletowy jednowarstwowy, białość 65%, maksymalna długość 160 m, szerokość rolki 9,5 cm, średnica rolki 18 cm, gramatura 30 g/m2, tuleja średnicy 6 cm; ręcznik papierowy centralnego dozowania, jednowarstwowy, białość 75%, maksymalna długość rolki 235 m, szerokość rolki 18,5 cm, średnica rolki 19 cm, gramatura 25 g/m2 i mydło w płynie o przyjemnym zapachu, łagodne dla skóry).
  3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie ręcznika papierowego w rolkach o długości pomiędzy 200 m a 235 m oraz papieru toaletowego w rolkach o długości pomiędzy 140 m a 160 m przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów za wyjątkiem średnicy. Ilość zużytych w danym miesiącu rolek zostanie przeliczona na rolki o długości 235 m w przypadku ręcznika i 160 m w przypadku papieru toaletowego.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do siwz,
  b) Szczegółowy zakres prac - załącznik nr1b do siwz.
 18. Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Sądu oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu w 2014r.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Sądu oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu w 2014r.
 19. Utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
  2.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji).
 20. Usługi sprzątania
  Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa
  Sprzątanie pomieszczeń Teatru Narodowego i terenów zewnętrznych przyległych do budynków Teatru
 21. Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego
  Zamawiający: Klub Żak, Gdańsk
 22. SPRZĄTANIE POMIESZCZŃ WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH MKIDN
  Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego, Warszawa
 23. Świadczenie usług sprzątania obiektów i posesji Urzędu Skarbowego w Otwocku przy ulicy: Matejki 4, Kołłątaja 1 B, Dłuskiego 5 oraz Andriollego 76 od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Otwocku, Otwock
 24. sprzątanie pomieszczeń Sądu Rejonowego w Wejherowie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wejherowo
 25. Sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
 26. świadczenie usługi sprzątania siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Bema 70 w 2013 roku
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
 27. Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach użytkowanych przez Spółkę Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o. o
  Zamawiający: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., Gdańsk
 28. Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie oraz terenu zewnętrznego
  Zamawiający: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa
 29. ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Słupsku, Słupsk
 30. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny oraz sprzątanie terenu wokół budynków w Inspektoratach ZUS w Piotrkowie Tryb., Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach, Biurze Terenowym ZUS w Rawie Maz. oraz budynku C Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki
 31. Kompleksowa usługa sprzątania: budynku teatru, parkingu i ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, odśnieżania dachu i mycia szyb w konstrukcji stalowej, mieszkań hotelowych oraz czyszczenie i dezynfekcja wykładzin i foteli w małej i dużej sali widowiskowej
  Zamawiający: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Płock
 32. Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach US Sieradz oraz terenu do niego przyleglego - OL.251.7.2012
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Sieradzu, Sieradz
 33. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 34. Sprzątanie pomiszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
  Zamawiający: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Gdańsk
 35. Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.
  Zamawiający: Klub Żak, Gdańsk
 36. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonów i Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Gdańsku z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk
 37. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, holi, klatek schodowych i sanitariatów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenu zewnętrznego i dachów w obiektach CBA
  Zamawiający: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa
 38. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń lekcyjnych, biurowych, korytarzy, klatek schodowych, holli, sanitariatów oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, Tczew
 39. Sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Sopocie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa, Gdańsk
 40. Wykonanie usługi sprzątania terenów zewnętrznych i terenów wewnątrz budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy: ul. Okopowej 21/27, ul. Okopowej 19 ul. Równej 19/21, ul. Augustyńskiego 2, ul. Żabi Kruk 12, ul. Długi Targ 1-10 ul. Hallera 14.
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 41. wybór wykonawcy swiadczacego usługi w zakresie: kompleksowego sprzatania pomieszczen Centralnego Laboratorium Celnego w Otwocku przy ul. Kolorowej 13
  Zamawiający: Izba Celna w Warszawie, Warszawa
 42. Ochrona osób i mienia
  Zamawiający: Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
 43. Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę utrzymania porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Delegatur
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa
 44. Wykonanie usługi sprzątania w obiekcie Akademii Sztuk Pięknych - Gdańsk ul. Chlebnicka 13/16
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
 45. Utrzymanie czystości w budynku będącym siedzibą Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
  Zamawiający: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, Warszawa
 46. Sprzątanie pomieszczeń w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wraz z przyległym terenem zewnętrznym
  Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 47. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdańsk
 48. sprzątanie pomieszczeń oraz terenó zewnętrznych
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
 49. Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Skarbowej w Gdańsku przy ul. Długiej 75/76 oraz ul. Tkackiej 11/13.
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Gdańsku, Gdańsk
 50. Usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii i Genetyki Morza
  Zamawiający: Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 51. Usługa: Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
  Zamawiający: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Gdańsk
 52. sprzątanie pomieszczeń
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdańsk
 53. Wykonanie usługi sprzątania wraz z dostawą środków czystości w obiekcie ASP mieszczącym się przy ul. Chlebnickiej 13/16 w Gdańsku.
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
 54. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz budynków Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk
 55. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz budynków Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk
 56. dozór budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 57. Usługi sprzątania
  Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Gdynia

Inne osoby dla Michalska Danuta Helena (37 osób):