Kogo reprezentuje osoba

Michalska Dorota

w KRS

Dorota Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kołacz Paweł Adam, Ślebioda Krzysztof Tomasz, Suchomska Joanna, Urzędowska Dominika Katarzyna, Wielgus Piotr Bartosz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja 9 Hills, Chełmno − KRS 0000782958
 2. Pracownia Csr Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000434795
 3. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń − KRS 0000276152
 4. Stowarzyszenie Czas Mieszkańców, Toruń − KRS 0000523081
 5. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Kujawsko - Pomorski, Bydgoszcz − KRS 0000391574
 6. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Babska, Toruń − KRS 0000264718
 7. Stowarzyszenie Twórcze Cech, Toruń − KRS 0000560499
 8. Zwiazek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Poznań − KRS 0000671496

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Miasto Projekt, Łódź − KRS 0000339643
 2. Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gdańsk − KRS 0000218156
 3. Fundacja Stabilo, Toruń − KRS 0000276478

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Świadczenie usług doradztwa eksperckiego na potrzeby rewitalizacji Miasta Słupska w ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
  Zamawiający: Miasto Słupsk, Słupsk
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług doradztwa eksperckiego na potrzeby rewitalizacji Miasta Słupska w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  Przedmiot zamówienia w zakresie części I:
  Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarczo – przestrzennym i analiz ilościowych na potrzeby rewitalizacji Miasta Słupska.

  Przedmiot zamówienia w zakresie części II:
  Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie nauk społecznych, partycypacji i animacji społecznej na potrzeby rewitalizacji Miasta Słupska.
 2. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lębork – Północ” wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Lębork-Północ” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
  Zamawiający: Gmina Miasto Lębork, Lębork
  opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lębork – Północ” wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Lębork-Północ” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 a) sporządzenie uzupełniających badań/analiz w formie diagnozy: przyczynowo-skutkowej negatywnych zjawisk społecznych, negatywnych zjawisk gospodarczych, negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej, negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, negatywnych zjawisk technicznych dla wyznaczonego Uchwałą Nr XVIII-249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016 r. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Lęborku. b) opracowanie dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka na lata 2016 – 2023” dla wyznaczonego Uchwałą Nr XVIII-249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016 r. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Lęborku „Lębork – Północ”, c) przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia)
 3. Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka - proces programowania gminnego programu rewitalizacji wraz z opracowaniem dokumentów towarzyszących
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie procesu programowania gminnego programu rewitalizacji, w tym przeprowadzenie warsztatów i spotkań konsultacyjnych oraz sporządzenie siedmiu opracowań: - Element I. Opracowanie szczegółowej diagnozy obszaru zdegradowanego opartej na pogłębionych badaniach terenowych i analizie danych zastanych oraz w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji obszaru rewitalizacji we Włocławku - Element II. Analiza zasadności wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i możliwości wykorzystania PPP - Element III. Zasady funkcjonowania funduszu wsparcia remontów z przewodnikiem remontowym - Element IV. Program rozwoju przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji wraz z zasadami funkcjonowania centrum aktywizacji i przedsiębiorczości - Element V. Program wychodzenia z zadłużenia - Element VI. System zachęt dla najemców lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji - Element VII. Katalog standardów mieszkaniowych i organizacji przestrzeni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia