Kogo reprezentuje osoba

Michalska Elżbieta Joanna

w KRS

Elżbieta Joanna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Biskupiec (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalski Leszek Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Or-med Elżbieta Michalska Leszek Michalski Sp. J., Biskupiec − KRS 0000397937

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem postępowania jest :
  1)Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego poprzez:
  a)wykonywanie badań wstępnych , okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
  b)orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
  c)ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
  d)współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozpoznania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników między innymi poprzez wykonanie co najmniej 1 raz wizytacji stanowisk pracy oraz opracowanie wniosków i zaleceń dla Zamawiającego.
  2)Wykonywanie badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy, odbywania stażu , szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych oraz uczestnictwa w innych formach aktywizacji zawodowej określonej w ustawie z dnia 20.04.2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm. )
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi wykonywania badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego i Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem postępowania jest usługa wykonywania badań z zakresu medycyny pracy tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz specjalistycznych dla: pracowników Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego i Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, wymaganych przepisami Kodeksu Pracy, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

Inne osoby dla Michalska Elżbieta Joanna (83 osoby):