Kogo reprezentuje osoba

Michalska Jolanta

w KRS

Jolanta Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1969 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Jasło (Podkarpackie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konieczny Beata, Sadzikowska Iwona Beata, Sadzikowski Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Socha Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. As-medical Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000405814
 2. Jasielskie Stowarzyszenie Jeździeckie, Jasło − KRS 0000245504
 3. Somed Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000156731
 4. Stowarzyszenie Klub Działalności Podwodnej Meduza, Jasło − KRS 0000417364

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Świadczenie usług medycznych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, Jasło
  Zakres usługi obejmuje:
  a) świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
  w Jaśle w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (w tym w szczególności przez wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy, orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie oraz ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia
  i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki).
  b) przeprowadzenie badań lekarskich wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.
  z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), a w szczególności:
  - mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy: odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych
  - przeprowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzedzających udzielenie porad indywidualnych, umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia
  - przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich poprzedzających skierowanie bezrobotnego na szkolenie.
  Przewidywana liczba pracowników, osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  skierowanych na badania lekarskie wynosi 1100 osób.
 2. świadczenie usług medycznych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, Jasło
  Zakres usługi obejmuje:
  a) świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
  w Jaśle w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (w tym w szczególności przez wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy, orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie oraz ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki).
  b) przeprowadzenie badań lekarskich wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r. późniejszymi zmianami), a w szczególności:
  - mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy: odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych
  - przeprowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzedzających udzielenie porad indywidualnych, umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia
  - przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich poprzedzających skierowanie bezrobotnego na szkolenie.
 3. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Oddziału ZUS w Jaśle i podległych Inspektoratów w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest odpłatne przeprowadzanie kompleksowych badań profilaktycznych ( badań wstępnych , okresowych i kontrolnych ) pracownikom Oddziału ZUS w Jaśle oraz pracownikom podległych Inspektoratów - z Brzozowa, Dębicy , Krosna i Sanoka wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności lub niezdolności do pracy.
 4. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Oddziału ZUS w Jaśle i podległych Inspektoratów w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest odpłatne przeprowadzanie kompleksowych badań profilaktycznych ( badań wstępnych , okresowych i kontrolnych ) pracowników Oddziału ZUS w Jaśle i podległych Inspektoratów wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności lub niezdolności do pracy.
  2.Wydanie w/w orzeczenia powinny poprzedzać następujące badania:
  -O.B.
  -Morfologia
  -badanie moczu
  -Glukoza
  -RTG - duże zdjęcie klatki piersiowej
  -Badanie okulistyczne - w przypadku pracy kierowcy, pracy na wysokości do 3m i pracy przy komputerze z wydaniem zaświadczenia ze wskazaniem lub nie okularów korekcyjnych
  -EKG dla stanowisk kierowniczych i obowiązkowo kierowcy
  -badania otolaryngologiczne kierowców i w przypadku pracy na wysokości do 3m
  -badanie neurologiczne w przypadku pracy na wysokości do 3m
  -badania poziomu cholesterolu dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
  -badanie specjalisty medycyny pracy lub lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia
  Badania będą wykonywane codziennie w godzinach pracy Zamawiającego z uwzględnieniem czasu pracy Wykonawcy z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
  Wykonawca powinien rejestrować świadczeniobiorców w oparciu o przekazane skierowania. Wyniki badań diagnostycznych będą odbierać u Wykonawcy osoby, których te badania dotyczą. Usługi powinien świadczyć lekarz posiadający kwalifikacje wymagane przepisami Kodeksu pracy oraz inni pracownicy służby medycyny pracy posiadający dodatkowe kwalifikacje określone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
  Wyniki badań diagnostycznych będą odbierać u Wykonawcy osoby, których te badania dotyczą. Wykonawca wykona badania z należytą starannością.
 5. Świadczenie usług medycznych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, Jasło
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  w Jaśle (kat. usług wg CPV: usługi zdrowotne świadczone dla firm- 85147000-1)
  4.2 Opis przedmiotu zamówienia:
  4.2.1 Zakres usługi obejmuje:
  a) świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
  w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (w tym w szczególności przez wykonywanie
  badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy,
  orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wydanych
  na jego podstawie oraz ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki
  uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki).
  b) przeprowadzenie badań lekarskich wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz. 415
  z 2008 r. późniejszymi zmianami), a w szczególności:
  - mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy: odbywania
  stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych
  - przeprowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich osób bezrobotnych
  lub poszukujących pracy poprzedzających udzielenie porad indywidualnych, umożliwiających
  wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia
  - przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich poprzedzających skierowanie
  bezrobotnego na szkolenie.
 6. Wykonanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Poczta Polska S.A. obsługiwanych przez Dział Rejonowy Zarządzania Kadrami w Krośnie (z podziałem na 6 zadań).
  Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Rzeszowie, Rzeszów
  Wykonanie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Poczta Polska S.A. obsługiwanych przez Dział Rejonowy Zarządzania Kadrami w Krośnie (pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z obsługa monitorów ekranowych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie związanych z obsługa monitorów ekranowych)
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pracowników kierowanych na badania profilaktyczne w zależności od zapotrzebowania.