Kogo reprezentuje osoba

Michalska Katarzyna Danuta

w KRS

Katarzyna Danuta Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Danuta
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Sosnowiec (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kargul Anna Krystyna, Lemańska Katarzyna Anna, Lemański Krzysztof, Pańczyk Jacek, Pańczyk Łukasz Marcin, Pięta Jan Krzysztof, Pięta Natalia, Pięta Przemysław, Wróbel Krzysztof Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tur Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kargul Anna Krystyna, Lemańska Katarzyna Anna, Lemański Krzysztof, Pańczyk Jacek, Pańczyk Łukasz Marcin, Pięta Jan Krzysztof, Pięta Natalia, Pięta Przemysław, Wróbel Krzysztof Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Oleksiak Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aceja Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000531236
 2. Adm Zn Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000544356
 3. Permon Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000094304
 4. Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000060786
 5. Stowarzyszenie Pogoria Biega, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000374936
 6. Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami Irem, Warszawa − KRS 0000231508

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chemiglob Sp. Z O.O., Brzeźnica − KRS 0000313448
 2. Dalkia Polska Energia S.A., Katowice − KRS 0000166177
 3. Europe Solar Production Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000327467
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowo-produkcyjne Majk Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000192362
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Komech Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000107526
 6. Regionalne Centrum Medyczne Silesiana Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000353189
 7. Rudzki Phoenix Business Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000028890
 8. Zakład Elektro-energetyczny Polster-e Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000143974

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Konserwacja oraz usuwanie awarii wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, Sosnowiec
  Nazwa przedmiotu zamówienia:
  Konserwacja oraz usuwanie awarii wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
  w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o.
  w Sosnowcu.
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
  50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania,
  50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zamówienie obejmuje przeprowadzenie na zlecenie Zamawiającego niezbędnych prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi niskich parametrów wg potrzeb i na zlecenie Zamawiającego, umożliwiających sprawne i terminowe uruchomienie ogrzewania w 4589 lokalach, usytuowanych w 113 budynkach o łącznej powierzchni ogrzewanej wynoszącej ok. 204.856,84m2 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalacji c.o. w okresach dostarczania czynnika grzewczego, łącznie z odpowiednim zabezpieczeniem przedmiotowej instalacji po zakończeniu ogrzewania.
  Zakres konserwacji i usuwania awarii wewnętrznej instalacji c.o. w szczególności obejmuje:
  a. nadzór nad napełnianiem oraz regulacja instalacji c.o.,
  b. natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieszczelności i przecieków,
  c. usuwanie awarii oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym ich skutkom,
  d. odpowietrzanie instalacji c.o. zgodnie z potrzebami oraz odpowietrzanie indywidualnych grzejników wraz z uzupełnieniem wodą instalacji do ciśnienia eksploatacyjnego, zgodnie
  z potrzebami,
  e. bieżąca kontrola parametrów technicznych czynnika grzewczego,
  f. dokonywanie bieżących oględzin punktów grzejnych
  g. przegląd, czyszczenie oraz uszczelnienie urządzeń filtrujących i naczyń zbiorczych,
  h. płukanie instalacji c.o. i grzejników zgodnie z potrzebami,
  i. likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek rozregulowania instalacji lub braku właściwych parametrów.
  O konieczności uruchomienia ogrzewania w poszczególnych budynkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo stosownym zleceniem (załącznik nr 2 do umowy).
  Wykonawca winien w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zlecenia, o którym mowa powyżej przeprowadzić wszelkie niezbędne prace konserwacyjne oraz zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. zarówno dostawcy energii cieplnej jaki i Zamawiającemu. Dodatkowo również powinien poinformować wszystkich mieszkańców o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach, co ułatwi poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania. Wykonawca w trakcie uruchamiania c.o. dokona regulacji instalacji wewnętrznej.
  O zakończeniu okresu grzewczego w stosunku do każdego z budynków Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem. Najdalej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powyższego pisma Wykonawca winien wykonać wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające wewnętrzną instalację c.o. oraz odpowiednie węzły cieplne.
  Z prowadzonych prac konserwacyjnych wewnętrznych instalacji c.o. Wykonawca sporządzać będzie miesięcznie tzw. kontrolki pracy instalacji oraz węzłów cieplnych (załącznik nr 3 do umowy), zawierających również wskazanie wszelkich stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowości instalacji kwalifikujących je do remontu.
  Zamawiający wymaga, aby w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek awarii wewnętrznych instalacji c.o. czy też węzłów cieplnych niskich parametrów Wykonawca był zdolny do podjęcia najdalej w ciągu 1 godziny od ich zgłoszenia, również w dni wolne od pracy oraz 24 godziny na dobę, wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym skutkom awarii w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu.
  Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia telefon komórkowy celem odebrania zgłoszeń lub zleceń.
  W przypadku zaniechania, opieszałości bądź niedbałości w trakcie wykonania usługi powodującego zniszczenie lub uszkodzenie mienia Wykonawca zobowiązany jest
  do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań wobec mienia i osób poszkodowanych w celu usunięcia bądź naprawienia szkody.
  Przez konserwację wewnętrznej instalacji c.o. Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu jej utrzymanie w dobrym stanie w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania instalacji w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem w ramach ustalonego, miesięcznego ryczałtu.
  Zamawiający jednocześnie informuje, iż wskazane w pkt 3.3.1 ilości budynków, mieszkań oraz ilość m2 ogrzewanej powierzchni zostały ustalone na dzień ogłoszenia zamówienia i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 2. Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, Sosnowiec
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zamówienie obejmuje przeprowadzenie na zlecenie Zamawiającego niezbędnych prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi niskich parametrów wg potrzeb i na zalecenie Zamawiającego, umożliwiających sprawne i terminowe uruchomienie ogrzewania w 5344 lokalach, usytuowanych w 112 budynkach o łącznej powierzchni ogrzewanej wynoszącej ok. 239.594,93m2 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalacji c.o. w okresach dostarczania czynnika grzewczego, łącznie z odpowiednim zabezpieczeniem przedmiotowej instalacji po zakończeniu ogrzewania.
  Zakres konserwacji wewnętrznej instalacji c.o. w szczególności obejmuje:
  a. nadzór nad napełnianiem oraz regulacja instalacji c.o.
  b. natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieszczelności i przecieków,
  c. odpowietrzanie instalacji c.o. zgodnie z potrzebami oraz odpowietrzanie indywidualnych grzejników wraz z uzupełnieniem wodą instalacji do ciśnienia eksploatacyjnego, zgodnie z potrzebami,
  d. bieżąca kontrola parametrów technicznych czynnika grzewczego,
  e. dokonywanie bieżących oględzin punktów grzejnych
  f. przegląd, czyszczenie oraz uszczelnienie urządzeń filtrujących i naczyń zbiorczych,
  g. płukanie instalacji c.o. i grzejników zgodnie z potrzebami,
  h. likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek rozregulowania instalacji lub braku właściwych parametrów.
  O konieczności uruchomienia ogrzewania w poszczególnych budynkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo stosownym zleceniem (załącznik nr 2 do umowy).
  Wykonawca winien w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zlecenia, o którym mowa powyżej przeprowadzić wszelkie niezbędne prace konserwacyjne oraz zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. zarówno dostawcy energii cieplnej jaki i Zamawiającemu, dodatkowo również powinien poinformować wszystkich mieszkańców o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach, co ułatwi poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania. Wykonawca w trakcie uruchamiania c.o. dokona regulacji instalacji wewnętrznej.
  O zakończeniu okresu grzewczego w stosunku do każdego z budynków Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem. Najdalej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powyższego pisma Wykonawca winien wykonać wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające wewnętrzną instalację c.o. oraz odpowiednie węzły cieplne.
  Z prowadzonych prac konserwacyjnych wewnętrznych instalacji c.o. Wykonawca sporządzać będzie miesięcznie tzw. kontrolki pracy instalacji oraz węzłów cieplnych (załącznik nr 3 do umowy), zawierających również wskazanie wszelkich stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowości instalacji kwalifikujących je do remontu.
  Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek awarii wewnętrznych instalacji c.o. czy też węzłów cieplnych niskich parametrów Wykonawca był zdolny do podjęcia najdalej w ciągu 2 godzin od ich zgłoszenia, również w dni wolne od pracy oraz 24 godziny na dobę, wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym skutkom awarii w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu.
  Przez konserwację wewnętrznej instalacji c.o. Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu jej utrzymanie w dobrym stanie w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania instalacji w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem w ramach ustalonego, miesięcznego ryczałtu.
  Zamawiający jednocześnie informuje, iż wskazane w pkt 3.3.1 ilości budynków, mieszkań oraz ilość m2 ogrzewanej powierzchni zostały ustalone na dzień ogłoszenia zamówienia i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 3. Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, Sosnowiec
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zamówienie obejmuje przeprowadzenie na zlecenie Zamawiającego niezbędnych prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi niskich parametrów wg potrzeb i na zalecenie Zamawiającego, umożliwiających sprawne
  i terminowe uruchomienie ogrzewania w 5279 lokalach, usytuowanych w 110 budynkach
  o łącznej powierzchni ogrzewanej wynoszącej ok. 235.950,72m2 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalacji c.o. w okresach dostarczania czynnika grzewczego, łącznie z odpowiednim zabezpieczeniem przedmiotowej instalacji po zakończeniu ogrzewania.
  Zakres konserwacji wewnętrznej instalacji c.o. w szczególności obejmuje:
  a. nadzór nad napełnianiem oraz regulacja instalacji c.o.
  b. natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieszczelności i przecieków,
  c. odpowietrzanie instalacji c.o. zgodnie z potrzebami oraz odpowietrzanie indywidualnych grzejników wraz z uzupełnieniem wodą instalacji do ciśnienia eksploatacyjnego, zgodnie
  z potrzebami,
  d. bieżąca kontrola parametrów technicznych czynnika grzewczego,
  e. dokonywanie bieżących oględzin punktów grzejnych
  f. przegląd, czyszczenie oraz uszczelnienie urządzeń filtrujących i naczyń zbiorczych,
  g. płukanie instalacji c.o. i grzejników zgodnie z potrzebami,
  h. likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek rozregulowania instalacji lub braku właściwych parametrów.
  O konieczności uruchomienia ogrzewania w poszczególnych budynkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo stosownym zleceniem (załącznik nr 2 do umowy).
  Wykonawca winien w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zlecenia, o którym mowa powyżej przeprowadzić wszelkie niezbędne prace konserwacyjne oraz zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. zarówno dostawcy energii cieplnej jaki i Zamawiającemu, dodatkowo również powinien poinformować wszystkich mieszkańców o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach, co ułatwi poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania. Wykonawca w trakcie uruchamiania c.o. dokona regulacji instalacji wewnętrznej.
  O zakończeniu okresu grzewczego w stosunku do każdego z budynków Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem. Najdalej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powyższego pisma Wykonawca winien wykonać wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające wewnętrzną instalację c.o. oraz odpowiednie węzły cieplne.
  Z prowadzonych prac konserwacyjnych wewnętrznych instalacji c.o. Wykonawca sporządzać będzie miesięcznie tzw. kontrolki pracy instalacji oraz węzłów cieplnych (załącznik nr 3 do umowy), zawierających również wskazanie wszelkich stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowości instalacji kwalifikujących je do remontu.
  Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek awarii wewnętrznych instalacji c.o. czy też węzłów cieplnych niskich parametrów Wykonawca był zdolny do podjęcia najdalej w ciągu 2 godzin od ich zgłoszenia, również w dni wolne od pracy oraz 24 godziny na dobę, wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym skutkom awarii w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu.
  Przez konserwację wewnętrznej instalacji c.o. Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu jej utrzymanie w dobrym stanie w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania instalacji w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem w ramach ustalonego, miesięcznego ryczałtu.
  Zamawiający jednocześnie informuje, iż wskazane w pkt 3.3.1 ilości budynków, mieszkań oraz ilość m2 ogrzewanej powierzchni zostały ustalone na dzień ogłoszenia zamówienia i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Inne osoby dla Michalska Katarzyna Danuta (95 osób):