Kogo reprezentuje osoba

Michalska Maria

w KRS

Maria Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Świebodzin (Lubuskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czołhan Damian, Gwizd Piotr, Hładki Konrad, Jagiełło Jolanta Ewa, Jagiełło Mariusz, Michalski Józef, Michalski Łukasz, Piotrowska Małgorzata Mieczysława, Rudolf Karol, Rudolf Mieczysława, Zapart Ewa, Zapart Mieczysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zydor Przemysław Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ab Holding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000334471
 2. Budopex S.A., Świebodzin − KRS 0000336761
 3. Budopex S.A. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Świebodzin − KRS 0000427281
 4. Budopex Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000003047
 5. Ela S.A., Zielona Góra − KRS 0000385527
 6. Ela S.A. 1 Spółka Komandytowo-akcyjna, Zielona Góra − KRS 0000387457
 7. Ela S.A. 2 Spółka Komandytowo-akcyjna, Zielona Góra − KRS 0000386880
 8. Ela S.A. 3 Spółka Komandytowo-akcyjna, Zielona Góra − KRS 0000388393
 9. Ela S.A. Spółka Komandytowo-akcyjna, Zielona Góra − KRS 0000386882
 10. Elmat S.A., Zielona Góra − KRS 0000076697
 11. Falubaz Polska S.A., Zielona Góra − KRS 0000338653
 12. Falubaz Polska S.A. Spółka Komandytowo-akcyjna, Zielona Góra − KRS 0000366850
 13. Iht Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000486037
 14. Inc Rating Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000535140
 15. Interinwest Polska S.A., Poznań − KRS 0000334430
 16. Interinwest Polska S.A. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Świebodzin − KRS 0000364059
 17. Lubuski Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000226903
 18. Lubuskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów, Świebodzin − KRS 0000612722
 19. Max S.A., Poznań − KRS 0000344740
 20. Medcamp S.A., Poznań − KRS 0000276511
 21. Medif Prywatna Kasa Chorych S.A., Szczecin − KRS 0000397714
 22. Nieruchomości Romb S.A., Świebodzin − KRS 0000120284
 23. Novexar S.A., Szczecin − KRS 0000051289
 24. Ochotnicza Straż Pożarna W Toporowie, Toporów − KRS 0000066971
 25. Parys S.A., Świebodzin − KRS 0000067682
 26. Piaski Polskie S.A., Zielona Góra − KRS 0000788385
 27. Polmax Kantory S.A., Świebodzin − KRS 0000336210
 28. Polmax Kantory S.A. Spółka Komandytowo-akcyjna, Świebodzin − KRS 0000337919
 29. Polmax Polska S.A., Poznań − KRS 0000209284
 30. Polmax S.A., Poznań − KRS 0000336138
 31. Polmax S.A. Spółka Komandytowo-akcyjna, Świebodzin − KRS 0000364142
 32. Ramp Investments Sp. Z O.O., Murowana Goślina − KRS 0000783569
 33. Ramp Investments Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Murowana Goślina − KRS 0000784484
 34. Remix S.A., Świebodzin − KRS 0000202328
 35. Rest Investments Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000893064
 36. Srebrna Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000732264
 37. Trax S.A., Zielona Góra − KRS 0000174434
 38. Widok S.A., Poznań − KRS 0000367889
 39. Wiejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego S.A., Poznań − KRS 0000155512

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy We Wschowie, Wschowa − KRS 0000091132
 2. Falubaz S.A., Zielona Góra − KRS 0000076115
 3. Fgm Sp. Z O.O., Wodna − KRS 0000093824
 4. Icomp Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000182576
 5. Interinwest S.A., Poznań − KRS 0000144279
 6. International Chemical Company S.A., Świebodzin − KRS 0000510220
 7. Metalmax Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000218593
 8. Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., Zielona Góra − KRS 0000067681
 9. Polmax S.A., Świebodzin − KRS 0000149355
 10. Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa − KRS 0000019193
 11. Sygnity Business Solutions S.A., Zielona Góra − KRS 0000037912
 12. Telmaxnet S.A., Poznań − KRS 0000132504

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zaprojektowanie i wykonanie prototypowego stanowiska do ciągłego cynkowania łańcuchów. Oznaczenie sprawy: OZ/D/27/TB/12.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prototypowego stanowiska do ciągłego cynkowania łańcuchów ogniwowych. Stanowisko musi umożliwiać przeprowadzenie procesów nakładania metalicznych powłok ochronnych metodą zanurzania na łańcuchach ogniowych w systemie ciągłym. Zamawiający wymaga aby budowa stanowiska była poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej całej instalacji.Wydajność nanoszenia powłok dla każdego pieca z wanną ceramiczną i sprzężonego systemu transportu dla wsadu referencyjnego: - wsad referencyjny: łańcuchy techniczne ogniowe - klasy 6, - wielkość oczka łańcucha 18 x 64 mm (d x p), - nominalna 250 kg/h, - chwilowa max 400 kg/h Zamawiający wymaga, aby dostawa odbywała się w trzech etapach: ETAP I: obejmował będzie wykonanie projektu (w tym opisu technicznego urządzeń składających się na stanowisko prototypowe), zatwierdzenie i podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej stanowiska oraz przyjęcie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektu oraz późniejsze ewentualne zmiany w projekcie i konstrukcji stanowiska wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma każdorazowo 3 dni na zatwierdzenie zmian od momentu przekazania ich przez Wykonawcę. ETAP II: obejmować będzie wstępny odbiór i testowanie funkcjonowania stanowiska w siedzibie Wykonawcy ( jedna wizyta 2 osób na koszt Wykonawcy), a następnie dostawę urządzeń stanowiska do siedziby Zamawiającego. ETAP III: obejmować będzie montaż, instalację, przetestowanie stanowiska oraz szkolenie, a następnie podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Całość dokumentacji stanowiska, tj. projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami wynikającymi z realizacji zamówienia, zaakceptowanymi przez Zamawiającego i DTR, Wykonawca dostarczy po zakończeniu montażu kompletnego stanowiska. 2. Termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, (CPV: 31.72.00.00-9 Urządzenia elektromechaniczne).
 2. Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Św. w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE
  Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego, Zielona Góra
  5. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Kościoła oraz domu parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SIWZ.
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. niżej wymienionych prac:
  5.1. w budynku Kościoła. Ducha Świętego w Zielonej Górze:
  5.1.1. modernizacja istniejącej kotłowni gazowej wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła typu powietrze - woda działające efektywnie poniżej temperatury zewnętrznej -23oC przy zachowaniu średniego współczynnika COP=3,0 (o łącznej mocy 200 kW) wraz
  z systemem sterowania.
  5.1.2. montaż zbiorników buforowe o pojemności 1300 l (4)
  5.1.3. pozostawienie jednego kotła gazowego kondensacyjnego jako źródło wspomagające;
  5.1.4. dostosowanie istniejącego układu c.o. do potrzeb urządzeń niskotemperaturowych 55/45
  5.1.5. wymiana istniejących grzejników C11 i C22 na grzejniki płytowe trzypłytowe z trzema konwektorami C33 (w części pomieszczeń założenie dodatkowych grzejników)
  5.1.6. lokalizacja i parametry projektowanych grzejników wg projektu wykonawczego.
  5.1.7. powiązanie projektowanego układu z istniejącymi i zmodernizowanym systemem - wykonanie instalacji z rur miedzianych lub rur wielowarstwowych PEX w osłonie
  z korytek systemowych. Podejścia pod grzejniki - łuki systemowe.
  5.1.8. wykonanie docieplenia stropodachu poprzez ułożenie wełny mineralnej
  w żelbetowych kanałach gr. 20 cm (wg projektu) wraz z wykonaniem pomostów roboczych.

  5.2. w budynku dom parafialnego:
  5.2.1. demontaż istniejącego systemu grzewczego oraz demontaż istniejących urządzeń kotłowni.
  5.2.2. uwzględnienie jednego kotła jako źródła awaryjnego,
  5.2.3. dobór i wykonanie źródła ciepła opartego o pompy ciepła typu powietrze-woda 5x20 kW.
  5.2.4. montaż jednostek akumulacyjnych,
  5.2.5. montaż systemu sterownia i automatyki kotłowni,
  5.2.6. przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wg projektu.
  5.2.7. wykonanie nowego systemu grzewczego niskotemperaturowego w całym obiekcie - zgodnie z projektem.
  5.2.8. Wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu kaplicy duszpasterskiej.
  5.2.9. montaż 8 szt. kolektorów próżniowych wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne. Powierzchnia brutto kolektorów F=17,04 m2.
  5.2.10. docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm w technologii lekkiej mokrej.
  5.2.11. docieplenie warstwy cokołowej styropianem gr. 15 cm w technologii lekkiej mokrej.
  5.2.12. docieplenie stropodachu granulatem GRANROCK gr. 20 cm (wdmuchanie granulatu agregatem nasypowym przez wykonane otwory w ścianach).
  5.2.13. wymiana opierzeń i parapetów.
  5.2.14. wykonanie nowego cokołu.
  5.2.15. wymiana częściowa opaski przy budynku.
  5.2.16. wymiana nawierzchni balkonów i tarasów łącznie z izolacją przeciw wilgociową.

  5.3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały
  w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze i STWIOR) będącej integralną częścią SIWZ.

  5.4. Wymagania jakościowe i materiałowe:

  5.4.1. Do wykonania przebudowy wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń
  w I gatunku, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych
  i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.
  5.4.2. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów
  i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie i wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
  5.4.3. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.
 3. Dostawa pieca do azotowania gazowego, numer sprawy NI/18.2/2010
  Zamawiający: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do azotowania gazowego z gazoszczelną retortą, spełniającego wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Inne osoby dla Michalska Maria (83 osoby):