Kogo reprezentuje osoba

Michalski Jan Henryk

w KRS

Jan Henryk Michalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Michalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Mława (Mazowieckie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalski Telesfor Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. M i M Jan Michalski i Telesfor Michalski Sp. J., Mława − KRS 0000149955

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Dostawy artykułów biurowych i tuszy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mława
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy art. biurowych, tonerów i tuszy dla potrzeb SPZOZ w Mławie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 2 do SIWZ.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  4. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) będą odrzucone.
  5. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyceny oferty dokładne dane wg SIWZ
 2. nr 07/2015 na dostawę artykułów biurowych
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława
  nr 07/2015 na dostawę artykułów biurowych
 3. 09/2014 dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława
  09/2014 dostawa materiałów biurowych
 4. Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Mława w okresie 15.05.2013 - 15.05.2015
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Mława, Mława
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem do pokoju nr 36 w Urzędzie Miasta Mławy artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława w okresie od 15.05.2013r. do 15.05.2015r. o parametrach technicznych wymaganych i wyszczególnionych w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający w celu określenia klasy niektórych materiałów biurowych posłużył się nazwą producenta lub marką. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla artykułów z określoną nazwą pod warunkiem zagwarantowania co najmniej tych samych parametrów technicznych, wydajnościowych, pojemnościowych, a także jakościowych i funkcjonalnych na poziomie nie niższym od określonych w niniejszym załączniku. Na Wykonawcy będzie spoczywał ciężar udokumentowania podczas realizacji dostaw częściowych faktu spełniania przez dostarczane artykuły parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie artykuły biurowe będące przedmiotem zamówienia winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, lub pisemnie przez osobę upoważnioną. 4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi itp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie oferowanych artykułów biurowych pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego w stosunku do wyrobu.. 6. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania wskazanym przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły biurowe: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, lub 2) nie spełniają wymagań Zamawiającego, lub 3) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego, - Wykonawca wymieni je na nowe, pozbawione wad, na własny kaszt. Trzykrotne udowodnione odstąpienie Wykonawcy od deklarowanej jakości artykułów biurowych innych niż wymienione w pkt. 8, o której mowa w części IV ppkt. 1, 2, 4, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 8. Przypadek uszkodzenia sprzętu do którego materiały będą użyte przez Zamawiającego, udowodniony przez serwis fabryczny producenta lub jego przedstawiciela z przyczyn użycia materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, - upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupów artykułów biurowych od innego niż wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w przypadku gdy zaistnieje konieczność zakupu spoza w/wym. listy, czego nie można było przewidzieć w czasie formułowania zamówienia, a Wykonawca nie dysponuje takimi artykułami biurowymi w wymaganym terminie.
 5. 04/2013 na dostawę artykułów biurowych
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława
  04/2013 na dostawę artykułów biurowych
 6. 07/2012 dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława
  dostawa materiałów biurowych
 7. dostawę dla PCPR w Mławie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Mława
  dostawę dla PCPR w Mławie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych wg. załącznika ilościowego
 8. Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Mława
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Mławy, Mława
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem do pokoju nr 10 w Urzędzie Miasta Mławy artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława o parametrach technicznych wymaganych i wyszczególnionych w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający w celu określenia klasy niektórych materiałów biurowych posłużył się nazwą producenta lub marką. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla artykułów z określoną nazwą pod warunkiem zagwarantowania co najmniej tych samych parametrów technicznych, wydajnościowych, pojemnościowych, a także jakościowych i funkcjonalnych na poziomie nie niższym od określonych w niniejszym załączniku. Na Wykonawcy będzie spoczywał ciężar udokumentowania podczas realizacji dostaw częściowych faktu spełniania przez dostarczane artykuły parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie artykuły biurowe będące przedmiotem zamówienia winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, lub pisemnie przez osobę upoważnioną. 4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi itp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie oferowanych artykułów biurowych pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego w stosunku do wyrobu.. 6. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania wskazanym przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły biurowe: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, lub 2) nie spełniają wymagań Zamawiającego, lub 3) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego, - Wykonawca wymieni je na nowe, pozbawione wad, na własny kaszt. Trzykrotne udowodnione odstąpienie Wykonawcy od deklarowanej jakości artykułów biurowych innych niż wymienione w pkt. 8, o której mowa w części IV ppkt. 1, 2, 4, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 8. Przypadek uszkodzenia sprzętu do którego materiały będą użyte przez Zamawiającego, udowodniony przez serwis fabryczny producenta lub jego przedstawiciela z przyczyn użycia materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, - upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupów artykułów biurowych od innego niż wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w przypadku gdy zaistnieje konieczność zakupu spoza w/wym. listy, czego nie można było przewidzieć w czasie formułowania zamówienia, a Wykonawca nie dysponuje takimi artykułami biurowymi w wymaganym terminie
 9. 06/2011 na dostawę artykułów biurowych
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława
  dostawa artykułów biurowych
 10. Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta w Mławie w okresie 15.04.2010. - 15.04.2011
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Mławy, Mława
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Mławie w okresie od 15.04.2010 r. do 15.04.2011 r. 2. Wszystkie artykuły biurowe będące przedmiotem zamówienia winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, lub pisemnie przez osobę upoważnioną. 4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi itp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie oferowanych artykułów biurowych pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów wymaganych i określonych w powyższej tabeli. 6. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania wskazanym przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły biurowe: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, lub 2) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w powyższej tabeli, lub 3) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego, - Wykonawca wymieni je na nowe, pozbawione wad, na własny kaszt. Trzykrotne udowodnione odstąpienie Wykonawcy od deklarowanej jakości artykułów biurowych innych niż wymienione w pkt. 8, o której mowa w części IV ppkt. 1, 2, 4, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 8. Przypadek uszkodzenia sprzętu komputerowego Zamawiającego, udowodniony przez serwis fabryczny producenta lub jego przedstawiciela z przyczyn użycia materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, - upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupów artykułów biurowych od innego niż wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w przypadku gdy zaistnieje konieczność zakupu spoza w/wym. listy, czego nie można było przewidzieć w czasie formułowania zamówienia, a Wykonawca nie dysponuje takimi artykułami biurowymi w wymaganym terminie.
 11. 03/2010 na dostawę materiałów biurowych
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława
  dostawa materiałów biurowych

Inne osoby dla Michalski Jan Henryk (104 osoby):