Kogo reprezentuje osoba

Michalski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Michalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Michalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Kęty (Małopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bakalarski Krzysztof Krzysztof, Brzuska Kazimierz, Fabia Pardela Ewelina Katarzyna, Kanik Zbigniew, Kołodziejczyk Stefania, Małacha Kardasz Katarzyna Irena, Tolarczyk Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woszczyna Grażyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bakalarski Krzysztof Krzysztof, Brzuska Kazimierz, Fabia Pardela Ewelina Katarzyna, Kanik Zbigniew, Kołodziejczyk Stefania, Małacha Kardasz Katarzyna Irena, Tolarczyk Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woszczyna Grażyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aktyn Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000059186
 2. Carbo-hurt Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000113707
 3. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Kęty − KRS 0000050004
 4. Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000317677
 5. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Kęty − KRS 0000310127
 6. Oświęcimski Sport S.A., Oświęcim − KRS 0000574572
 7. Przedsiębiorstwo Komunalne Komax Sp. Z O.O., Kęty − KRS 0000049640
 8. Towarzystwo Hokejowe Unia Oświęcim, Oświęcim − KRS 0000264932
 9. Towarzystwo Miłośników Kęt, Kęty − KRS 0000088730

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości W Bielsku-białej, Bielsko-biała − KRS 0000210728
 2. Carboautomatyka Holding Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000122514
 3. Conbelts S.A., Bytom − KRS 0000125837
 4. Ludowy Klub Sportowy Bulowice, Bulowice − KRS 0000028174
 5. Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Kęty − KRS 0000139334
 6. Nadwiślański Węgiel S.A. Likwidacyjnej, Tychy − KRS 0000015217
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe K-f-s - Hurt Sp. Z O.O. -, Kęty − KRS 0000111937
 8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000095555
 9. Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000084721

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie Gminy Kęty w 2017 r.
  Zamawiający: Gmina Kęty, Kęty
  Mechaniczne zamiatanie pasów dróg przy krawężnikach, zatok autobusowych, parkingów, zatok parkingowych, miejsc postojowych, zatok postojowych na terenie miasta Kęty i sześciu sołectw w Gminie Kęty Usuwanie liści, igliwia w okresie jesiennym z chodników, ciągów pieszo-rowerowych parkingów, miejsc postojowych, zatok postojowych zlokalizowanych wzdłuż zamiatanych ulic 3.Zakres prac obejmuje: a)usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni łącznie z zatokami autobusowymi, wyspami kanalizującymi, powierzchniami wyłączonymi z ruchu określonymi znakami drogowymi poziomymi, wlotami i wylotami skrzyżowań o ruchu okrężnym, poboczami utwardzonymi płytami betonowymi np. płytami jumbo, poboczami utwardzonymi płytami betonowymi np. płyty jumbo b) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni parkingów, miejsc postojowych, zatok postojowych c) usuwanie liści, igliwia i innych drobnych odpadów zielonych w okresie jesiennym z chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, zatok parkingowych, miejsc postojowych, zatok postojowych zlokalizowanych wzdłuż zamiatanych ulic Zabrania się przemieszczania w/w odpadów na tereny przyległe np. zieleńce. W przypadku bardzo dużego nagromadzenia nieczystości przy krawężnikach, ściekach przykrawężnikowych, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wstępnego oczyszczenia metodą ręczną zanim użyty zostanie sprzęt mechaniczny. W miejscach, w których mechaniczne oczyszczanie jest uniemożliwione np. przez zaparkowane samochody lub utrudnione przez konstrukcję drogi Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace ręcznie. d) w celu uniknięcia nadmiernego zapylenia najbliższej okolicy oczyszczanych miejsc Wykonawca w trakcie mechanicznego zamiatania ma obowiązek zastosowania zraszania wodą zamiatanych powierzchni; niedopuszczalne jest przeprowadzanie prac bez zastosowania zraszania wodą oraz z przepełnionym zbiornikiem na zebrane nieczystości e) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) f) Transport i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zmieszanych z terenów objętych przedmiotem niniejszej umowy w RIPOK-u (wraz z poryciem wszelkich opłat) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Komunalnej. g)dostarczenie czystych odpadów zielonych do kompostowni h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego dowodów potwierdzających w/w obowiązki, tj. karty przekazania odpadów. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z: obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13.12.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) aktualną uchwałą Nr XXXIII/317/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25.01.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty f)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), które zostały opisane w pkt 3 od lit. a) do lit. g) niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 2. „Oczyszczanie Gminy wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy ulicznych ze śmieci oraz utrzymaniem wiat i przystanków autobusowych w 2017 r.”
  Zamawiający: Gmina Kęty, Kęty
  Bieżące utrzymywanie czystości na terenie Gminy wraz z wykonywaniem prac porządkowych: – Bieżące (całoroczne, codzienne) utrzymanie czystości i porządku polegające na oczyszczaniu ze śmieci, kurzu, błota, liści, igliwia, trawy, chwastów i mchu rosnącego pomiędzy płytkami, kostką brukową, przy obrzeżach i krawężnikach terenów wskazanych w SIWZ; w tym również ich zimowe utrzymanie: – Cykliczne utrzymanie wodościeków przyulicznych wraz z kratkami wodościekowymi polegające na oczyszczaniu z naniesionego osadu, ziemi, błota, liści, igliwia oraz z rosnącej trawy i chwastów, – Bieżące opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym koszy ulicznych – Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych wyszczególnionych w załączniku do SIWZ – Bieżące utrzymanie czystości i porządku pod tablicami ogłoszeń zlokalizowanymi na terenie gminy – Bieżące usuwanie nieestetycznych kwiatów i wypalonych zniczy pozostałych po świętach okolicznościowych, a znajdujących się w miejscach zwyczajowo przyjętych na Rynku oraz innych miejscach na terenie Gminy Kęty. – Cykliczne sprzątanie terenów publicznych w rejonach obiektów sakralnych wykorzystywanych jako miejsca handlowe podczas uroczystości odpustowych w Gminie Kęty w 2017 r. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), które zostały opisane powyżej w pkt 1-7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Inne osoby dla Michalski Krzysztof (83 osoby):