Kogo reprezentuje osoba

Michalski Tadeusz

w KRS

Tadeusz Michalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Michalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Leszno (Wielkopolskie), Wschowa (Lubuskie)
Przetargi:37 w aktualnych firmach, 13 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalski Artur Maciej, Rajczyk-czyżewska Izabela

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalski Artur Maciej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Frak Leonard, Korbik Henryk, Kot Bronisław, Leciejewski Aleksander, Maj Ewa, Pabierowski Jan, Paradowski Andrzej, Pawłowski Jan, Raczycki Marian, Sadowski Jerzy, Woźniewski Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. J., Poznań − KRS 0000478668
 2. Br Restrukturyzacja Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000700005
 3. Cech Rzemiosł Różnych We Wschowie, Wschowa − KRS 0000061724
 4. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. Z O.O., Przyczyna Górna − KRS 0000051416
 5. Ma-plus Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000730632
 6. Neuro-optimal Sp. Z O.O., Złotniki − KRS 0000484503
 7. Poreco Sp. Z O.O., Poraj − KRS 0000422276
 8. Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. Z O.O. Układowej, Leszno − KRS 0000309307
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. J. Tadeusz i Artur Michalski, Leszno − KRS 0000082376
 10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Insan Sp. Z O.O., Sulechów − KRS 0000172098
 11. Silesian Energy Group S.A., Radzionków − KRS 0000377566

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrochamp Sp. Z O.O. Grupa Producentów Likwidacyjnej, Suwałki − KRS 0000291738
 2. Bank Spółdzielczy We Wschowie, Wschowa − KRS 0000091132
 3. Danpol Sp. Z O.O., Wschowa − KRS 0000376909
 4. Drogtranz Sp. Z O.O., Góra − KRS 0000599143
 5. M - Plus Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000508622
 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Wschowa − KRS 0000177197

Powiązane przetargi (50 szt.):
 1. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna. Budowa zaplecza magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., Leszno
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w gminie Osieczna, polegająca na budowie zaplecza magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana rozbudowa obejmuje następujący zakres robót: - zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie nawierzchni pod plac manewrowy; - budowę zadaszonych i otwartych boksów magazynowych; - budowę stanowiska czyszczenia pojazdów z wiatą
  oraz zbiornikami recyclingu; - budowę studni chłonnych wraz z elementami urządzeń technologicznych i sieci kanalizacji; - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem; - wykonanie instalacji wodociągowej; - wykonanie ogrodzenia terenu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV:
  45000000-7 Roboty budowlane 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45232460-4 Roboty sanitarne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 2.Szczegółowy zakres robót i
  sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWIORB) oraz w przedmiarze robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik Nr 8, 9, 10 i 11 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej http://bip.mzoleszno.com.pl oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego (Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno, pok. Nr 8).
 2. Remont pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławie ul Odr. Wojska Polskiego 14, dz. nr 212/1
  Zamawiający: Urząd Miejski w Sławie, Sława
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławie.
  Zadanie obejmuje swym zakresem remont: piwnicy, parteru z salą gimnastyczną i zapleczem oraz piętra.
  Remont piwnicy obejmuje między innymi: osuszenie, odgrzybienie ścian, uzupełnienie ubytków tynku, pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym, położenie na istniejącej posadzce betonowej płytek gresowych oraz oczyszczenie i pomalowanie stolarki drzwiowej.
  Remont parteru i piętra obejmuje między innymi:
  a)uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, w sanitariatach ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, wymiana stolarki drzwiowej,
  b)podłogi :
  - sala gimnastyczna: usunięcie istniejącej podłogi (parkiet mozaikowy) do posadzki betonowej, ułożenie nowej podłogi sportowej. Sumaryczna grubość warstw nowej podłogi nie może przekroczyć 16-17 cm. tj. do wysokości dołu istniejących otworów drzwiowych. Wykonawca udrożni wentylację przestrzeni podłogowej.
  - sala siłowni, magazynku przy sali gimnastycznej, sali do ping-ponga, antresoli – linoleum,
  - posadzki w pozostałych pomieszczeniach w tym w sanitariatach: płytki gresowe,
  c)wymiana elementów wyposażenia sali gimnastycznej, wymiana ścianki stalowej ażurowej pomiędzy sala gimnastyczna i wnęką, wymiana na widowni ławki oraz remont balustrady
  d)wymiana przyborów sanitarnych w sanitariatach.
 3. Przebudowa z rozbudową budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie oraz budowa zadaszonego boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Urząd Miejski w Sławie, Sława
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie oraz budowa zadaszonego boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą”
  Na terenie szkoły przewiduje się przebudowę z rozbudową budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia klasowe, budowę sanitariatów i łącznika oraz budowę zadaszonego boiska.
  1. Rozbudowa budynku szkoły od północy
  Rozbudowa od północy obejmuje dobudowanie do szczytu istniejącego budynku obiektu jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego w technologii tradycyjnej murowanej. Dach płaski dwuspadowy drewniany, kryty papą termozgrzewalną. Strop z płyt panelowych strunobetonowych.
  Program funkcjonalny obejmuje 2 pomieszczenia klasowe, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretarki. Rozbudowa ta jest połączona z istniejącym budynkiem ciągiem komunikacyjnym.
  Dane części rozbudowy od strony północnej
  Powierzchnia zabudowy 205,03 m2
  Powierzchnia użytkowa 174,62 m2
  Kubatura budynku 877,71 m3
  2. Rozbudowa budynku szkoły od południa
  Rozbudowa szkoły od południa obejmuje budowę budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, połączonego ścianą zachodnią z istniejącą szkołą. Technologia wykonania tradycyjna murowana, dach płaski dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana
  Strop z płyt panelowych strunobetonowych.
  Program funkcjonalny obejmuje osobne szatnie, umywalnie i ustęp dla chłopców i dziewcząt, ciąg komunikacyjny z z projektowanym zadaszonym boiskiem, wc dla niepełnosprawnych, pokój nauczyciela w-f, magazynek na sprzęt.
  Dane części rozbudowy od strony południowej
  Powierzchnia zabudowy 195,06 m2
  Powierzchnia użytkowa 162,76 m2
  Kubatura budynku 781,16 m3
  3. Zadaszone boisko
  Budowa zadaszonego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej do gry w tenisa ziemnego, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Konstrukcja nośna- stalowe ramy jednonawowe przegubowo połączone ze stopami fundamentowymi. Pokrycie dachu z podwójnej membrany PCV. Szczyty zadaszonego boiska murowane z rdzeniami żelbetowymi. Wyposażenie boiska.
  Dane boiska
  Powierzchnia zabudowy 730,42 m2
  Powierzchnia użytkowa 716,41 m2
  Kubatura 4426,30 m3
  4. Instalacje wewnętrzne
  - elektryczna: instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V, instalacja odgromowa,
  - sanitarne: instalacja zimnej i ciepłej wody oraz wody p.poż, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o., wentylacja grawitacyjna, wewnętrzna instalacja gazowa
  5. Instalacje zewnętrzne
  Zewnętrzna instalacja wodociągowa
  Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna, szambo o poj. 10m3
  Zewnętrzna instalacja deszczowa, zbiornik na wody opadowe o poj. 50m3
  Zewnętrzna instalacja p.poż
  Zewnętrzna instalacja gazowa
  w.l.z. – YKY 5x16mm2
  Przyłącze wodociągowe
  Zieleń, chodniki, ogrodzenie.
  6. Etapy realizacji
  Realizacja przedmiotowego zamówienia odbędzie się w dwóch etapach:
  a) I etap obejmie:
  - rozbudowę budynku szkoły od północy z niezbędnym uzbrojeniem zapewniającym funkcjonowanie obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (częściowe),
  b) II etap obejmie pozostały zakres zgodnie z projektami budowlanymi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całego zadania.
 4. budowa świetlicy wiejskiej w Baranowie
  Zamawiający: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Baranowie. 3.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach i SIWZ. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i posiadaną wiedzą budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.4. Wymagany przez Zamawiającego okres: - rękojmi: 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, podjazdy, chodniki, - gwarancji: minimum 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, podjazdy, chodniki, - rękojmi i gwarancji: 36 miesięcy na wszystkie urządzenia techniczne zamontowane wewnątrz budynku. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru. 3.5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 3.6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 3.7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45000000-7, 45 21 0000-2, 45310000-3, 45330000-9, 45312000-7, 45314300-4. 3.8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: - zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, - zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP i p. poż., - pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia, - zapłata opłat za składowanie odpadów, - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania i odbioru robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia, - likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy..
 5. rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kokoszczynie
  Zamawiający: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kokoszczynie. 3.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach i SIWZ. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i posiadaną wiedzą budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.4. Wymagany przez Zamawiającego okres: - rękojmi: 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, podjazdy, chodniki, - gwarancji: minimum 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, podjazdy, chodniki, - rękojmi i gwarancji: 36 miesięcy na wszystkie urządzenia techniczne zamontowane wewnątrz budynku. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru. 3.5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 3.6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 3.7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45 00 00 00-7, 45 21 23 00-9, 45 31 10 00-0. 3.8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: - zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, - zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP i p. poż., - pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia, - zapłata opłat za składowanie odpadów, - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania i odbioru robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia, - likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy..
 6. Budowa budynku mieszkalnego 18-rodzinnego z niezbędną techniczną infrastrukturą zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem w Żaganiu przy ul. Traugutta
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego 18-rodzinnego w rzucie prostokątnym. Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany ze stropami żelbetowymi typu filigran i więźbą dachową z wiązarów prefabrykowanych kratowych z płytkami kolczastymi, dach kryty dachówką karpiówką. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną, w której znajdują się komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne (tj. hydrofor, węzeł cieplny). W budynku znajduje się 18 lokali mieszkalnych (12 lokali o strukturze 2 p+k oraz 6 lokali o strukturze 1p+k), po 6 na każdej kondygnacji budynku. Budynek wyposażony kompleksowo w instalacje wod-kan, c.o., wentylacji, solarną, elektryczną, monitoringu, niskoprądową. Ogrzewanie z sieci cieplnej. Przedmiot zamówienia obejmuje również infrastrukturę techniczną zewnętrzną /m.in. przyłącza wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, instalacja zewnętrzna oświetlenia terenu i monitoringu/, w tym również likwidację kolizji sieci oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego /wykonanie scate-parku, ciagi piesze i jezdne, osłona śmietnikowa, miejsca postojowe, mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów oraz tereny zielone/ Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie lokali w meble zgodnie z opracowaniem aranżacyjnym. Lokalizacja: Żagań, ul. Traugutta. Kod CPV: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę; 45211000-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego; 45300000-0 roboty instalacyjne w budynku; 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków; 39100000-3 meble Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jaki należy wykonać zawarty jest dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR) stanowiących załączniki Nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej i STWiOR znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oznacza to określenie istotnych parametrów technicznych materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiOR, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie jak również nie powodujące konieczności ponownego wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej i STWiOR znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, Wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty. Oferowanie przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych jest dopuszczalne tylko na etapie składania oferty. Zamawiający, w uzasadnionych przez wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec którego Wykonawca nie może rościć żadnych praw. W przypadku nie dołączenia dokumentów potwierdzających równoważności proponowanych materiałów i urządzeń do oferty, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań projektowych bez zmian. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..
 7. Adaptacja/modernizacja budynku stołówki na internat z wyposażeniem, wykonaniem infrastruktury zewnętrznej, zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi wyburzeniami (usunięcia kolizji).
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja/ modernizacja budynku stołówki wraz z wyposażeniem, wykonaniem infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowaniem terenu. Projektowana zmiana sposobu użytkowania dotyczy przeznaczenia trzech kondygnacji budynku (parter, I piętro, poddasze) na pomieszczenia użytkowe, natomiast piwnica zaadaptowana została na funkcje gospodarcze i techniczne. Budynek przeznaczony jest do przebywania 57 osób. Pokoi 1 osobowych jest 49, dwuosobowych 4. Każdy segment (dwu lub 3 pokojowy) posiada osobny węzeł sanitarny, mini kuchnię i p-pokój. Budynek internatu będzie wyposażony w meble itd. Standard wykończenia wg wytycznych Nr 3/2014 z dnia 23-12-2014 r. Prezesa AMW. Przewidziano 57 miejsc parkingowych (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy), drogi, chodniki, wiatę śmietnikową oraz mini siłownię zewnętrzną.
 8. KZB Krotoszyn: Wykonanie robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach przebudowy budynku nr 33 w JW. 2399 Świętoszów
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Wykonanie robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach przebudowy budynku nr 33 w JW. 2399 Świętoszów
 9. KZB K; Wykonanie robót dekarskich, wymiany stropów, robót murowych oraz wzmocnienia fundamentów w ramach przebudowy budynku nr 20 w JW. 4408 Sulechów
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Wykonanie robót dekarskich, wymiany stropów, robót murowych oraz wzmocnienia fundamentów w ramach przebudowy budynku nr 20 w JW. 4408 Sulechów
 10. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie - III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krotoszyn
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : a)prace wykończeniowe 1 piętra nowo wybudowanego pawilonu szpitalnego o powierzchni zabudowy 994,5 m2 oznaczonego w dokumentacji lit. B, dotyczące bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w szczególności instalacje elektryczna, wod-kan., wentylacji i klimatyzacji , gazów medycznych, teletechniczne oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej, prace malarskie, położenie wykładzin podłogowych, b)przebudowę części istniejącego budynku oznaczonego w dokumentacji lit. A o pow. 319,0 m2, dotyczącą na 1 piętrze bloku operacyjnego a na parterze pracowni endoskopii i serwerowni. c)budowę nowego dwukondygnacyjnego pawilonu o pow. zabudowy 305,20 i pow. użytkowej 468,30 oznaczonego w dokumentacji lit.C - zespół wejścia głównego oraz utwardzenie pow. 800 m2 placu wokół budynku C kostką brukową . Szczegółową dokumentację stanowią projekt oraz SW i OR..
 11. OPRACOWANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 20/2845 I 21/2845 WG TYCH PROJEKTÓW sprawa 21/PN/2014
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz zgodnie z tym projektem wykonanie wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących przebudowy i termo-modernizacji:
  1. Budynku nr 20 na budynek kultu religijnego,
  2. Budynku magazynowego nr 21 na budynek przeznaczony na laboratorium ,
  w kompleksie koszarowym przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo jest opisany w programach funkcjonalno użytkowych załączonych do siwz.
  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 12. Budowa budynku mieszkalnego 40-rodzinnego z niezbędną techniczną infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu w Brzeziu k. Sulechowa - działka o nr ewidencyjnym 193/42.
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest: Budynek wielorodzinny o 40 lokalach mieszkalnych, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, pięcioklatkowy z poddaszem użytkowym (rzut kondygnacji kształcie prostokąta). Budynek zaprojektowano w trzech odrębnych, oddylatowanych od siebie segmentach - segment A (obejmujący dwie klatki schodowe), segment B (obejmujący jedną klatkę schodową) i segment C (obejmujący dwie klatki schodowe). Na każdej kondygnacji przewidziano 10 lokali mieszkalnych, do których dostać się można z 5 klatek schodowych. W budynku znajduje się 8 szt. lokali 2 pokojowych oraz 32 szt. lokali 3 pokojowych. Ponadto w każdym lokalu przewidziano widną kuchnię, holl oraz łazienkę i wc stanowiące odrębne pomieszczenie. Zaprojektowany budynek jest przewidziany do wykonania w technologii tradycyjnej. Konstrukcja kondygnacji piwnicznej opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych wykonanych z bloczków betonowych, natomiast ściany kondygnacji naziemnych zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych. Stropy poszczególnych kondygnacji zaprojektowano jako żelbetowe typu płyta kanałowa. Bryłę budynku przykryto dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną, w konstrukcji drewnianej. W budynku zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w każdym mieszkaniu, gazu, wentylacji, oświetleniową, gniazd wtykowych, domofonową, teletechniczną, TVSAT, monitoringu oraz obwody administracyjne. Projektowane uzbrojenie to przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej. Ponadto zaprojektowana jest również instalacja oświetlenia terenu zewnętrznego i monitoringu. Na terenie zewnętrznym przewiduje się deniwelację terenu w miejscu projektowanej inwestycji za pomocą skarp o naturalnym pochyleniu, przewiduje się również rozbiórkę elementów tzw. małpiego gaju oraz wycinkę 1 drzewa. Na terenie zewnętrznym przewidziany jest do wykonania wjazd, parking na 42 miejsc postojowych, chodniki, ogrodzony plac zabaw o nawierzchni elastycznej oraz wiatę śmietnikową. Wokół budynku zaprojektowany został teren zielony z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów. Kod CPV: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 454000000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jaki należy wykonać zawarty jest dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki Nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie jak również nie powodujące konieczności wykonania nowej dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie niższych niż materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty. W przypadku nie dołączenia dokumentów potwierdzających równoważności proponowanych materiałów i urządzeń do oferty, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań projektowych bez zmian. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 13. wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa (utwardzenie) drogi do mieszkania grupowego w Bruczkowie, Bruczków 3, 63-810 Borek Wlkp.
  Zamawiający: Powiat Gostyński, Gostyń
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa (utwardzenie) drogi do mieszkania grupowego w Bruczkowie, Bruczków 3, 63-810 Borek Wlkp. Zakres robót obejmuje: budowę (utwardzenie) drogi dojazdowej do mieszkania grupowego o długości ok. 80 m i szerokości 4 m z 1% spadkiem w kierunku krawędzi drogi. Droga wykonana zostanie na podbudowie cementowo - piaskowej z ostateczną warstwą jezdną z kostki brukowej grubości 8 cm. Po obu stronach drogi (krawędziach) wykonane zostaną obrzeża betonowe 30 x 8 cm na ławie fundamentowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót wraz z Arkuszem zbiorczym kosztów stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane; 2) zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił 7 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 3) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 14. zamówienie dodatkowe ZP/15D-A/2011/2013
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dodatkowych polegających na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych dachu i stropu poddasza w ramach zadania związanego z adaptacją wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinela na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, położonego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 15. zamówienie dodatkowe ZP/15D-A/2011/2013
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dodatkowych polegających na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych dachu i stropu poddasza w ramach zadania związanego z adaptacją wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinela na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, położonego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 16. Wykonanie remontu budynku nr 26 hali sportowej eksploatowanej przez centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Wykonanie remontu budynku nr 26 hali sportowej eksploatowanej przez centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
 17. KZB Krotoszyn: Budowa budynku mieszkalnego - 40 rodzinnego z niezbędną techniczną infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu w m. Sulechów - Brzezie
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Budowa budynku mieszkalnego - 40 rodzinnego z niezbędną techniczną infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu w m. Sulechów - Brzezie
 18. ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMPLEKSU PRZY UL. GRANICZNEJ WE WROCŁAWIU ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, STWiOR, SIWZ.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu kompleksu 2837 przy ul. Granicznej we Wrocławiu, zgodnie z projektem budowlanym , STWiOR oraz z SIWZ
  W ramach zadania planowane jest wykonanie miejsc parkingowych przy wjeździe do jednostki (w terenie ogólnodostępnym) i naprzeciw planowanych miejsc parkingowych, jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych z pochylnią umożliwiającą dostęp do biura przepustek (roboty nie wymagające wjazdu na teren jednostki wojskowej) a ponadto roboty zewnętrzne przy zagospodarowaniu terenu przy budynku nr 7 zlokalizowanym wewnątrz kompleksu z dojazdem drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej oddalonym od bramy wjazdowej ok.400mb.
  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I DROGOWYCH.
  (lokalizacja robot : A i B- nazwane jak w projekcie budowlanym)
  W zakresie robót ogólnobudowlanych i drogowych:
  A1.Realizacją robót, w miejscu projektowanych miejsc parkingowych poprzedzić: rozbiórką istniejącej drogi wjazdowej o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej, krawężników drogowych z ławą betonową i podbudową, rozbiórką fragmentu nawierzchni asfaltowej w miejscu projektowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wraz z terenem pod pochylnię,
  Roboty przygotowawcze obejmują także wykarczowanie dwóch konarów po ściętych drzewach o średnicy 80cm oraz wykonanie wszelkich prac ziemnych pod nową nawierzchnię drogową.
  A2.Wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych i przyległej drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm, na podbudowie z kruszywa łamanego, podsypki piaskowo-cementowej i pospółki dla 15 pojazdów z możliwością obciążenia pow.3,5tony,
  A3.Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji jak miejsca parkingowe wraz z wykonaniem pochylni o pow. 7,0m2.
  A4. Przy bramie wjazdowej uzupełnienie fragmentu ogrodzenia z siatki plecionej .
  A5.Wywozy, utylizacja i uporządkowanie terenu po robotach.
  B.1.Realizacją zagospodarowania trenu przy budynku nr 7 poprzedzić: rozbiórką
  B2.Wykonanie konstrukcji nawierzchni przy budynku nr 7 z kostką betonową gr.
  6cm z niezbędnymi podsypkami i podbudową z tłucznia ograniczoną
  obrzeżami chodnikowymi na podsypce cementowo piaskowej.
  B3.Dostawa i montaż 2 stojaków na rowery po 6 stanowisk-rozwiązanie
  systemowe.
  B4.Dostawa i montaż 2 szt. ławek parkowych o wym.60x180cm na konstrukcji
  żeliwnej i oparciach drewnianych jako rozwiązanie systemowe.
  B5.Montaż w nowym miejscu wcześniej zdemontowanej wiaty/palarni,
  B6.Wywozy, utylizacja i uporządkowanie terenu po robotach.
  BRANŻA SANITARNA
  W zakresie robót sanitarnych:
  A.Odprowadzenie wód opadowych z planowanych miejsc parkingowych przy wjeździe do jednostki poprzez zamontowanie odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej w kompleksie. Odwodnienie liniowe o klasie obciążenia D400 z podbudową jako rozwiązanie systemowe o dł. 45,0mb.
  B.Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych miejsc parkingowych przy
  budynku nr 7 poprzez montaż dwóch wpustów ulicznych do kanalizacji
  deszczowej w kompleksie.
  BRANŻA ELEKTRYCZNA.
  W zakresie robót elektrycznych:
  A.wykonanie oświetlenia miejsc parkingowych przy wjeździe do jednostki poprzez montaż 3 szt. lamp parkowych zmierzchowych z zasilaniem kablem z istniejącego słupa oświetleniowego.
 19. Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego
  Zamawiający: Powiat Głogowski, Głogów
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 6 cm z podwyższeniem od strony boiska - teren Nr 1 o pow. 171, 147 m2, - utwardzenie terenu pomiędzy budynkami nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 6 cm - teren Nr 2 o pow. 294, 356 m2, - zagospodarowanie terenu Nr 3 w tym: chodniki z kostki brukowej o gr. 6 cm i pow.58,83 m2, zieleń i teren pod nasadzenia o pow. 224,04 m2, montaż 6 szt. ławek parkowych z prefabrykowanych odlewów żeliwnych. 1.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, -Projekt budowlany i wykonawczy (bez ogrodzenia)- załącznik nr 11 do SIWZ, -Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ, -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz z zasadami sztuki budowlanej, jak również zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 4.Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21).
 20. REMONT OGRODZEŃ ZEWNĘTRZNYCH KOMPLEKSÓW: ZADANIE NR 1 - KOMPLEKS KOSZAROWY POŁOŻONY PRZY UL.SIKORSKIEGO W BRZEGU ZADANIE NR 2 - KOMPLEKS ODRA POŁOŻONY PRZY UL. KRUSZYŃSKIEJ W BRZEGU ZADANIE NR 3 -KOMPLEKS MAGAZYNOWY BRZEG PAWŁÓW POŁOŻONY W GMINIE SKARBIMIERZ
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest
  remont ogrodzeń zewnętrznych kompleksów przy ul. Sikorskiego w Brzegu, kompleksu Odra położonego przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu oraz kompleksu technicznego Brzeg-Pawłów - zadanie 21669. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem jest wykonanie ogrodzeń trzech kompleksów
  tj.: -koszarowego położonego przy ul. Sikorskiego w Brzegu - dz. 196/5 i 198/2, -Odra położony przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu dz. 133/8 i 133/7. -magazynowy - Brzeg Pawłów położony w Gminie Skarbimierz -dz. 380. Na każdy z ww kompleksów opracowany jest projekt budowlany ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót, na podstawie których należy wykonywać roboty budowlane. Przedmiotem zlecenia jest rozebranie istniejących ogrodzeń i wykonanie nowych. Ogrodzenie każdego kompleksu winno być wykonywane oddzielnie - odcinkami. Po demontażu każdego odcinka ogrodzenia należy zapewnić ochronę kompleksu ogrodzeniem zastępczym przed przedostaniem się na teren
  kompleksu osób postronnych/nieupoważnionych. Kolejność wymiany odcinków ogrodzenia każdorazowo uzgadniać z Użytkownikiem tj. Dowódcą JW w Brzegu
 21. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie
  Zamawiający: Powiat Głogowski, Głogów
 22. Budowa budynku mieszkalnego 32-rodzinnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego na działkach o nr ewid. 799/63 i 799/16
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 23. Budowa budynku mieszkalnego 32-rodzinnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego na działkach o nr ewid. 799/63 i 799/16
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 24. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac uzupełniających przy realizacji Modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Kościan
 25. Budowa przepompowni i odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę pochodzącą z drenażu opaskowego budynku na działce nr 799/16 i 799/63 w Międzyrzeczu
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 26. Budowa przepompowni i odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę pochodzącą z drenażu opaskowego budynku na działce nr 799/16 i 799/63 w Międzyrzeczu
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 27. Modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Kościan
 28. ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 9 i 10 PRZY UL. OBORNICKIEJ WE WROCŁAWIU DLA DYSLOKACJI WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO ORAZ OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 29. ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 9 i 10 PRZY UL. OBORNICKIEJ WE WROCŁAWIU DLA DYSLOKACJI WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO ORAZ OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 30. Budowa budynku mieszkalnego 40-rodzinnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego na działkach nr ewid. 799/63 i 799/16
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 31. Budowa budynku mieszkalnego 40-rodzinnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego na działkach nr ewid. 799/63 i 799/16
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 32. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stropu i pokrycia dachu budynku O na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Śmigiel
 33. Roboty dodatkowe -Przebudowa domu studenckiego przy ul. H. Pobożnego 9 we Wrocławiu
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław
 34. Roboty dodatkowe przy budowie przedszkola w Tarnowie Podgórnym
  Zamawiający: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne
 35. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z apleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Rydzyna
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Rydzyna
 36. Rozbudowa budynku H-3 Politechniki Wrocławskiej - budowa garażu na trzy stanowiska dla samochodów osobowych i dostawczych - AC/BZP/213/2009.
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
 37. Termomodernizacja SP 14 w Głogowie
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
 38. Budowa Przedszkola w Tarnowie Podgórnym
  Zamawiający: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne
 39. Budowa boisk sportowych oraz adaptacja istniejącego budynku na zaplecze sanitarno - szatniowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
 40. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu Moje Boisko- Orlik 2012 - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Wschowa
 41. Budowa sali gimnastycznej-sportowej ogólnododstępnej w Jemielnie
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
 42. Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława
  Zamawiający: Urząd Miejski w Sławie, Sława
 43. Budowa boisk sportowych oraz adaptacja istniejącego budynku na zaplecze sanitarno- szatniowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawiczu
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
 44. Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap II- Zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk sportowych ORLIK 2012.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Wschowa
 45. Przebudowa i modernizacja domu studenckiego przy ul. H.Pobożnego 9 we Wrocławiu (ZP-3-05-2009)
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław
 46. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu Moje Boisko- Orlik 2012.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Wschowa
 47. Rozbudowa w parterze istniejącego zespołu garażowego o dalszą jego część na działce w Lesznie przy ul. Opalińskich 1 a
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, Leszno
 48. Budowa budynku Gimnazjum nr 9 oraz zagospodarowanie terenu - II etap inwestycji pt. Budowa budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą sportowo-widowiskową przy ul. Sczepanowskiego w Lesznie
  Zamawiający: Urząd Miasta Leszna, Leszno
 49. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku Straży Pożarnej na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa w Wielichowie.
  Zamawiający: Gmina Wielichowo, Wielichowo
 50. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno-szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program Moje Boisko-Orlik 2012)
  Zamawiający: Gmina Niechlów, Niechlów

Inne osoby dla Michalski Tadeusz (31 osób):