Kogo reprezentuje osoba

Michalski Tomasz Wojciech

w KRS

Tomasz Wojciech Michalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Michalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aigner Werner, Andjedlic Drazen Ivan, Bartsch Stefan, Becic Catalin, Beke Martos Gabor, Bose Jorg, Freitag Thorsten, Glapiński Maciej, Głownia Wojciech Paweł, Hajek Tomas, Hansen Lars Ole, Hegemann Holger, Huber Josef, Jones Stephen, Lerche Jan, Matuszewska Bogusława Elżbieta, Mugallimowa Renata, Podwysocki Paweł Adam, Rottenwalter Rudolf, Schnaars Gerd, Sikorska Grażyna Irena, Solnica Dariusz, Thomas Peter, Wawretschek Bettina, Wróbel Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Haberzettl Peter Anton

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abp Investments Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000214622
 2. Business Development Group Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000429055
 3. Diaphane Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000661734
 4. Innocards Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000525656
 5. Language Solutions For Business Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000673835
 6. Learning Systems Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000490489
 7. Livelink Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000413395
 8. M3 Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000518463
 9. Mdom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000749197
 10. Newlife Food Factory Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000531659
 11. Oddział Samuel Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja, Warszawa − KRS 0000512237
 12. Offeride Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000778469
 13. Rida Software Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000544676
 14. Speak Up Learning Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000673344
 15. Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa − KRS 0000347440
 16. Unify Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000263754

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 1social Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000531803
 2. 3com Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000141586
 3. 4nsoft Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000519986
 4. Avaya Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000031331
 5. Avmengineering Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000470067
 6. Damovo Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000044240
 7. Dell Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000058844
 8. Epw Energia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000064717
 9. Everybody Eko Park Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000427854
 10. Follow Agency Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000491494
 11. Foundation For Strategic Competence Development Polska, Warszawa − KRS 0000495308
 12. Landis + Gyr Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000102394
 13. Netia S.A., Warszawa − KRS 0000041649
 14. Nokia Solutions And Networks Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000265262
 15. Noox Technologies Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000438946
 16. Nordisk Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000249744
 17. Ottsolutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000596950
 18. Pge Energia Natury S.A., Warszawa − KRS 0000237063
 19. Pge Obrót S.A., Rzeszów − KRS 0000030499
 20. Pge Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa − KRS 0000059307
 21. Polkomtel S.A., Warszawa − KRS 0000020908
 22. Polskie Szkoły Językowe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000673474
 23. Sepia Cafe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000597925
 24. Siemens Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000031854
 25. Spv Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000647444
 26. United Business Development S.A., Warszawa − KRS 0000342333
 27. United Business Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000033913

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Dostawa urządzeń telefonii VoIP wraz z uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5, budynek CENT II, Warszawa - WF-37-24/14
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń telefonii VoIP wraz z uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5, budynek CENT II, Warszawa.
 2. zakup i dostawa telefonów VoIP wraz z uruchomieniem i instruktażem w ramach wyposażenia budynku CeNT I
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIS.13.01-016/08-00 z dnia 08.07.2009 r. z późn. zm. (działanie 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa telefonów VoIP wraz z uruchomieniem i instruktażem w ramach wyposażenia budynku CeNT I, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.uw.edu.pl, 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
 3. dostawa urządzeń technicznych dla I etapu projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  dostawa urządzeń technicznych dla I etapu projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)
  Telefon stacjonarny VoIP 140 sztuk
  licencja użytkownika 50 sztuk
  licencja bilingowa 50 sztuk
  licencja aparatu 50 sztuk
  uruchomienie aparatu VoIP 140 sztuk
 4. Przeniesienie centrali telefonicznej wraz z podzespołami oraz przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w KW PSP Katowice
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Katowice
  zgodnie z załącznikiem nr 7 i 9 do siwz. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy dostarczane przez wykonawcę były fabrycznie nowe.
  Wszystkie prace muszą być wcześniej uzgodnione z zamawiającym.
  Zamawiający określając długości kabli przyjął wartości szacunkoweZe względu na specyfikę pracy Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa wszelkie prace wymagające wyłączenia systemu telekomunikacyjnego, mogą być przeprowadzone po wcześniejszym uruchomieniu łączności zastępczej przez zamawiającego, i w uzgodnionym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminie.
  Ze względu na potrzebę skrosowania poszczególnych portów, które zostanie wykonane przez zamawiającego, wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne do tego celu materiały przed rozpoczęciem prac, oraz w pierwszej kolejności wykonać rozszycie kabli na pathpanelach.
  Prace powodujące zanik łączności muszą być wykonywane w dniach wolnych od pracy Zamawiającego tj. piątek od 15:30 do poniedziałku 7:30
  Wykonawca udokumentuje, że wykonane przedmiotowe prace nie spowodują utraty gwarancji jaką jest obecnie objęty system telekomunikacyjny HiPath4000.
  Wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania prac przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
 5. Dostawa i montaż radiolinii oraz dostawa i instalacja systemu łączności bezprzewodowej w budynkach hotelu Sokrates i hotelu Hera Uniwersytetu Warszawskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż radiolinii oraz dostawa i instalacja systemu łączności bezprzewodowej w budynkach hotelu Sokrates i hotelu Hera Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ - (Specyfikacja Techniczna) - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Modernizacja infrastruktury telefonii stacjonarnej wraz z serwisem.
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
  Modernizacja infrastruktury telefonii stacjonarnej wraz z serwisem. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 193 000 euro.
 7. Dostawa 17 szt. przełączników dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162.
  Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  Dostawa 17 szt. przełączników dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162.
 8. Dostarczenie, montaż, uruchomienie i konfiguracja sprzętu sieciowego, w celu rozbudowy sieci LAN Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do jej docelowej struktury
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż, uruchomienie i konfiguracja sprzętu sieciowego, w celu rozbudowy sieci LAN Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do jej docelowej struktury, w tym:
  1) dostawa i instalacja przełączników sieciowych dla szkieletu sieci LAN wraz
  z wkładkami światłowodowymi i kablami połączeniowymi,
  2) konfiguracja urządzeń sieciowych i dostosowanie systemu zarządzania siecią LAN do istniejącej konfiguracji, polegającej na integracji z systemem zarządzania Enterasys Policy Manager, w taki sposób aby umożliwić przydzielenie dla każdej z maszyn lub użytkownikowi zróżnicowanej/odmiennej roli/polityki. Wymagana rola/polityka musi być realizowana, jako połączona funkcjonalność 802.1q i 802.1p oraz filtrować ruch w warstwach L2-L3-L4, oraz umożliwić utworzenie reguł/polityk w warstwach L2-L3-L4 wraz z QoSi Rate-limits,
  3) wdrożenie i pełna konfiguracja Enterasys Network Access Controll (NAC) dla całej infrastruktury sieciowej
 9. PN 1/03/2010-System telekomunikacyjny
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu półki wyniesionej AP 3700 IP z 80 licencjami ComScendo v4 wraz z wyposażeniem, 5 aparatami systemowymi typu OpenStage 15T i 4 aparatami systemowymi typu OpenStage 40T oraz dostawą 90 aparatów analogowych w lokalizacji wyniesionej (ul. Wichrowa 1 w Poznaniu), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ (dalej przedmiot zamówienia).
 10. Dostawa przełączników sieciowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 162.
  Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  Dostawa przełączników sieciowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  Aleja Niepodległości 162.

Inne osoby dla Michalski Tomasz Wojciech (104 osoby):