Kogo reprezentuje osoba

Migała Maria Teresa

w KRS

Maria Teresa Migała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Migała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:25 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czech Zofia, Drozd Stanisław, Kamycki Marek, Kubień Franciszek, Malicki Czesław Józef, Pasela Jan Mieczysław, Pawlak Ryszard, Penar Andrzej, Sowa Anna Agata, Wiśniowski Ryszard Andrzej, Wójcik Stanisław, Zedanja Danuta, Łakomy Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ghz Automatic Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000646349
 2. Kablowa Telewizja Satelitarna Baranówka Iv, Rzeszów − KRS 0000232127
 3. Pekum Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Rzeszów − KRS 0000029781
 4. Stowarzyszenie Ekologiczna Drabinianka, Rzeszów − KRS 0000257621

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000156288

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Wykonanie w ramach zadania pn.: Trzybnik - regulacja potoku w km 0+590-1+433, 3+755-4+070, 4+935-5+145, 5+805-6+062 oraz 7+354-7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie (umowa nr 138/IM/2011, zawarta w dniu 7.09.2011 r.) robót dodatkowych polegających na: 1) wzmocnieniu podłoża pod progiem wodnym w km 7+354, 2) zabezpieczeniu stopnia wodnego w km 5+920 koryta potoku Trzybnik.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) Wykonanie podsypki pod progiem wodnym o grubości 1,0 m z tłucznia kamiennego w ochronie z geowłókniny filtracyjnej,
  2) Wykonanie kanału opływowego PCW fi 500 mm na długości 40 m,
  3) Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic G-46 o wysokości do 5 m i łącznej długości 12 m,
  4) Zabezpieczenie koryta potoku Trzybnik poniżej stopnia wodnego narzutem z kamienia łamanego fi min. 80 cm na długości 10 m i powyżej progu na długości 5 m.
 2. Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 3/2009 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza - kontrakt 13a
  Zamawiający: Związek Międzygminny ds. Ekologii, Żywiec
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: przyłączy kanalizacyjnych do budynku (budowa przyłącza kanalizacyjnego ma polegać na podłączeniu do istniejącej albo projektowanej instalacji wewnętrznej) w ilości ok. 91 kpl o długości ok. 2 110,00 m na terenie gminy Rajcza. Szczegółowy zakres zamówienia podano w załączniku nr 6 do zaproszenia do udziału w negocjacjach - Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w tym zabudowa wyrw na potoku TABOR w km 9+638-9+878 w m-ci Wróblik Szlachecki, gm. Rymanów
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: zabudowa dna (dwa bystrotoki) w km 9+694-9+730 i w km 9+812-9+848 (wbijanie pali fi 20 cm - palisada; wbijanie pali fi 15 cm - palisada; wykonanie narzutu z kamienia ciężkiego co najmniej 0,60 cm), zabezpieczenie skarp w km 9+638-9+878 obustronnie - opaski siatkowo-kamienne (roboty pomiarowe; wykoszenie skarp z wygrabieniem; roboty ziemne wykop wraz z wbudowaniem; formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z ziemi (zakup) z transportem do 3 km; wykonanie wyściółki faszynowej; wykonanie narzutu kamiennego; wykonanie koszty siatkowo-kamiennych o wym. 1,5x0,5; wykonanie koszty siatkowo-kamiennych o wym. 1,0x0,5; wykonanie koszty siatkowo-kamiennych o wym. 1,0x0,3; wykonanie brzegosłonu; rozbiórka i ponowne ułożenie płyt YOMB; wbijanie kołków do płyt; plantowanie skarp; obsianie skarp; transport technologiczny kamienia; transport technologiczny faszyny; przywrócenie do stanu pierwotnego działki zajętej pod dojazd do budowy.
 4. Trześniówka I - udrażnianie i roboty pogłębiarskie, remont śluzy wałowej oraz rowów odpływowych i dopływowych - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w ramach zadania podstawowego pn.: Trześniówka I - udrażnianie i roboty pogłębiarskie, remont śluz wałowych oraz rowów odpływowych i dopływowych (umowa nr 234/IM/2011 z dnia 29.08.2011 r.), robót uzupełniających polegających na wykonaniu udrożnienia i robót pogłębiarskich w korycie rzeki Trześniówki na odcinkach w km 1+406-2+200 oraz w km 8+000-8+115 oraz na remoncie (odtworzeniu) rowów odpływowych i dopływowych do śluz wałowych na długości 0,380 km.
  Przed przystąpieniem do robót udrożnieniowych i pogłębiarskich na odcinkach w km 1+406-2+200 oraz w km 8+000-8+115 należy dokonać wykoszenia porastającej roślinności. Wydobyty materiał ziemny pochodzący z koryta rzeki Trześniówki jak również z remontu (odtworzenia) 0,380 km rowów dopływowych i odpływowych od śluz wałowych zostanie częściowo złożony i wyplantowany w międzywalu rzeki Trześniówki, a następnie zagospodarowany poprzez wykonanie uprawy płużnej. Pozostała część urobku zostanie wywieziona na zawale i rozplantowana.
 5. Wykonanie zadania pn.: Trzybnik - regulacja potoku w km 0+590 - 1+433, 3+755 - 4+070, 4+935 - 5+145, 5+805 - 6+062 oraz 7+354 -7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie regulacji koryta potoku Trzybnik w km 0+590 - 1+433, 3+755 - 4+070, 4+935 - 5+145, 5+805 - 6+062 oraz 7+354 -7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, na terenie gminy Sokołów Małopolski.

  2. Opis zakresu przedmiotu zamówienia:

  I. Regulacja koryta potoku Trzybnik w km 0+590 - 1+433

  1) Roboty przygotowawcze
  2) Roboty przygotowawcze obejmują:
  - roboty pomiarowe
  - ręczne wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ze skarp koryta potoku
  - karczowanie pni

  2) Zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej (Przewód wodociągowy 110 w km 1+125 oraz Światłowód telekomunikacyjny w km 1+291).
  Przewód wodociągowy 110 w km 1+125 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 180x10,3 na długości 7,0 m. Światłowód telekomunikacyjny w km 1+291 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną 2 x Arot A 160 PS lub równoważna na długości 12,0 m.

  3) Roboty ziemne
  Roboty ziemne obejmują:
  - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm
  - nadanie nowego kształtu przekroju poprzecznego koryta tj. szerokość w dnie b = 2.0 m, nachylenie skarp 1:1,4

  4) Wykonanie umocnień
  Przewiduje się wykonać następujące rodzaje umocnień
  - umocnienie dna - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm
  - umocnienie skarp - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm, powyżej umocnienia należy zastosować humusowanie o gr. 10 cm i dokonać obsiewu mieszanką traw
  - umocnienie skarp brzegu lewego koryta w km w km 0+675 - 0+756 na długości 81 m i w km 1+190 -1+230 na długości 40 m - przewiduje się wykonać za pomocą opaski z pojedynczego kosza siatkowo-kamiennego dla podparcia istniejących ogrodzeń. Powyżej koszy należy ułożyć jeden element płyty ażurowej typu mała krata, następnie należy zastosować humusowanie o gr. 10 cm i dokonać obsiewu mieszanką traw

  II. Regulacja koryta potoku Trzybnik w km 3+755 - 4+070

  1) Roboty przygotowawcze
  Roboty przygotowawcze obejmują:
  - roboty pomiarowe
  - ręczne wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ze skarp koryta potoku

  2) Zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej (Rurociąg kanalizacyjny 200 w km 3+765, Przewód wodociągowy 160 w km 3+783)
  Rurociąg kanalizacyjny 200 w km 3+765 przewiduje się zabezpieczyć poprzez ocieplenie łupiną styropianową z obetonowaniem (0,6x0,6 m) na długości 12,50 m.
  Przewód wodociągowy 160 w km 3+783 przewiduje się zabezpieczyć poprzez ocieplenie łupiną styropianową z obetonowaniem (0,6x0,6 m) na długości 10,0 m.

  3) Roboty ziemne
  Roboty ziemne obejmują:
  - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm
  - nadanie nowego kształtu przekroju poprzecznego koryta tj. szerokość w dnie b= 1.5 m, nachylenie skarp 1:2

  4) Wykonanie umocnień
  Przewiduje się wykonać następujące rodzaje umocnień
  - umocnienie dna - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm
  - umocnienie skarp - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm, powyżej umocnienia należy zastosować humusowanie o gr. 10 cm i dokonać obsiewu mieszanką traw.

  5) Wykonanie żelbetowej niecki stabilizującej most w km 3+876
  Konieczność pogłębienia koryta potoku powyżej mostu w celu umożliwienia odprowadzania wód z rowów melioracyjnych, wymusiła potrzebę obniżenia dna pod mostem o 30 cm. W tym celu zaprojektowano żelbetową nieckę, która stabilizuje obniżone dno, zabezpieczając jednocześnie stateczność przyczółków mostowych. Obniżenie dna pod mostem zaprojektowano w formie doku żelbetowego o głębokości 50 cm. Ze względu na słabonośne podłoże przewidziano wymianę gruntu pod przepustem. Słabe podłoże zostanie zastąpione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, które zarazem będzie stanowić fundament budowli grubości 0,4 m. Kruszywo będzie sypane warstwowo, początkowo wciskane w grunt, następnie zagęszczane do całkowitego zaniku osiadań, następnie należy wykonać 20 cm podbudowę.
  Odcinki wlotowy i wylotowy pod mostem w km 3+876 pozostają bez zmian w stanie istniejącym. Jedynie ponur i poszur doku zostaną zabezpieczone palisadą drewnianą.

  III. Regulacja koryta potoku Trzybnik w km 4+935-5+145

  1) Roboty przygotowawcze
  Roboty przygotowawcze obejmują:
  roboty pomiarowe
  ręczne wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ze skarp koryta potoku

  2) Zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej (Przewód wodociągowy w 32 w km 5+002, Rurociąg kanalizacyjny ks 160 w km 4+991, Rurociąg kanalizacyjny kd 250 w km 5+050, Rurociąg gazowy g110 w km 5+008)
  Przewód wodociągowy w 32 w km 5+002 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 250x13,4 na długości 12,50 m.
  Rurociąg kanalizacyjny ks 160 w km 4+991 przewiduje się zabezpieczyć poprzez ocieplenie łupiną styropianową z obetonowaniem (0,3x0,3 m) na długości 12,20 m.
  Rurociąg kanalizacyjny kd 250 w km 5+050 przewiduje się zabezpieczyć poprzez ocieplenie łupiną styropianową z obetonowaniem (0,6x0,6 m) na długości 12,60 m.
  Rurociąg gazowy g110 w km 5+008 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 180x10,3 na długości 12,0 m.


  3) Roboty ziemne
  Roboty ziemne obejmują:
  - ręczne usunięcie warstwy ziemii urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm
  - nadanie nowego kształtu przekroju poprzecznego koryta tj. szerokość w dnie b= 1.0 m nachylenie skarp 1:2

  4) Wykonanie przejazdu w bród w km 4+935
  Nawierzchnię przejazdu o szer. 3,0 m stanowi element betonowy duża krata o wymiarach 1,2x0,9x0,15 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm. Nawierzchnia zostanie umocniona i zabezpieczona palisadą drewnianą przed oddziaływaniem wielkich wód. Wymiary pali 1,0 m, śr. 8 cm, rozstaw pali: co 30 cm.

  5) Wykonanie umocnień
  Przewiduje się wykonać następujące rodzaje umocnień
  - umocnienie dna - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm,
  - umocnienie skarp - za pomocą element typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm, powyżej umocnienia należy zastosować humusowanie o gr. 10 cm i dokonać obsiewu mieszanką traw.

  IV. Regulacja koryta potoku Trzybnik w km 5+805 - 6+062

  1) Roboty przygotowawcze
  Roboty przygotowawcze obejmują:
  - roboty pomiarowe
  - ręczne wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ze skarp koryta potoku

  2) Zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej (Przewód wodociągowy w 90 w km 5+840, Rurociąg gazowy g32 w km 5+836)
  Przewód wodociągowy w 90 w km 5+840 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 180x10,3 na długości 12,00 m.
  Rurociąg gazowy g32 w km 5+836 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 125x7,1 na długości 12,0 m .

  3) Roboty ziemne
  Roboty ziemne obejmują:
  - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm
  - nadanie nowego kształtu przekroju poprzecznego koryta tj. szerokość w dnie b= 1.0 m nachylenie skarp 1:2

  4) Przebudowa przepustu w km 5+855
  Celem wykonania przebudowy przepustu okularowego w km 5+855 na ramowy jest umożliwienie warunków do swobodnego przepływu wody powodziowej.

  Zakres przebudowy przepustu w km 5+855 obejmuje :
  - rozbiórkę istniejącego przepustu okularowego 2 x Ø1,2 m
  - wykonanie przepustu ramowego 3,0 x 1,5 m
  W miejsce istniejącego przepustu okularowego projektuje się wykonanie przepustu ramowego, dwudzielnego, jednootworowego o wymiarach w świetle 3,0x1,5m. Część przelotowa wykonana będzie z prefabrykatów o przekroju ceowym połączonych przegubowo. Oś przepustu ustawiona będzie prostopadle do osi drogi. Wlot i wylot z przepustu wykonany będzie w formie ścianek czołowych prostopadłych do osi przepustu.
  Ze względu na słabonośne podłoże przewidziano wymianę gruntu pod przepustem. Słabe podłoże zostanie zastąpione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, które zarazem będzie stanowić fundament budowli grubości 0,4 m. Kruszywo będzie sypane warstwowo, początkowo wciskane w grunt, następnie zagęszczane do całkowitego zaniku osiadań.

  5) Wykonanie umocnień
  Przewiduje się wykonać następujące rodzaje umocnień:
  - umocnienie dna - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm,
  - umocnienie skarp - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm, powyżej umocnienia należy zastosować humusowanie
  i dokonać obsiewu mieszanką traw.

  V. Regulacja koryta potoku Trzybnik w km 7+354 - 7+960

  1) Roboty przygotowawcze
  Roboty przygotowawcze obejmują:
  - roboty pomiarowe
  - ręczne wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ze skarp koryta potoku
  - karczowanie pni

  2) Zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej (Przewód wodociągowy w 90 w km 7+572, Rurociąg gazowy g110 w km 7+378)
  Przewód wodociągowy w 90 w km 7+572 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 180x10,3 na długości 10,3 m.
  Rurociąg gazowy g110 w km 7+378 przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną PE 180x10,3 na długości 12,0 m.

  3) Roboty ziemne
  Roboty ziemne obejmują:
  - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm
  - nadanie nowego kształtu przekroju poprzecznego koryta tj. szerokość w dnie b = 0.5 m nachylenie skarp 1:1.5

  4) Wykonanie umocnień
  Przewiduje się wykonać następujące rodzaje umocnień:
  - umocnienie dna - za pomocą korytka betonowego o wymiarach 0,5x0,6 m
  - umocnienie skarp - za pomocą płyt ażurowych typu mała krata o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m na podsypce żwirowej gr. 10 cm, powyżej umocnienia należy zastosować humusowanie
  o gr. 10 cm i dokonać obsiewu mieszanką traw

  5) Wykonanie progu wodnego w km 7+354
  W związku z występowaniem zjawiska erozji na odcinku o długości 6 m poniżej mostu zlokalizowanego w km 7+360, celem jego zabezpieczenia należy wykonać próg wodny o wysokości h=0,40 m, który zastabilizuje dno poniżej obiektu oraz zabezpieczy jego stabilność.
 6. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w tym zabudowa wyrw na pot. IWONICZANKA w km 1+392-2+052 w miejscowości Miejsce Piastowe, gm. Miejsce Piastowe i Iwonicz, gm. Iwonicz Zdrój - zadanie nr K28/2011
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: tyczenie trasy umocnienia brzegu; ręczne ścinanie zagajników; karczowanie pni; oczyszczenie terenu po karczunku; wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem; ręczny wykop pod kosze; mechaniczny wykop pod kosze; wykonanie wyściółki z faszyny gr. 25 cm, pasem szer. 5,5 m; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych; transport kamieni do 0,5 km; transport faszyny; transport kołków drewnianych fi; transport kiszki z faszyny; plantowanie skarp nasypów; plantowanie skarp wykopów; przywrócenie drogi dojazdowej do stanu pierwotnego; roboty w obrębie 4 progów betonowych o wysokości 60 i 40 cm (rozbiórka murków bocznych i okładziny kamiennej; ręczny wykop pod kosze; wykonanie murku bocznego; wykonanie zbrojenia; wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 10 cm; wykonanie bruku z kamienia naturalnego gr. 15 cm; wykonanie spoinowania bruku o gr. 15 cm; transport piasku; plantowanie skarp; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych w dnie).
 7. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w tym zabudowa wyrw na pot. Iwoniczanka w km 2+052-2+628 w miejscowości Iwonicz, gm. Iwonicz Zdrój - zadanie nr K29/2011
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: tyczenie trasy umocnienia brzegu; ręczne ścinanie zagajników; karczowanie pni; oczyszczenie terenu po karczunku; wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem; ręczny wykop pod kosze; mechaniczny wykop pod kosze; wykonanie wyściółki z faszyny gr. 25 cm, pasem szer. 5,5 m; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych; transport kamieni do 0,5 km; transport faszyny; transport kołków drewnianych; transport kiszki z faszyny; plantowanie skarp nasypów; plantowanie skarp wykopów; mechaniczne rozplantowanie urobku; przywrócenie drogi dojazdowej do stanu pierwotnego; roboty w obrębie 2 progów betonowych (rozbiórka murków bocznych i okładziny kamiennej; odmulenie niecki wypadowej; wykonanie muru okładzinowego; wykonanie zbrojenia; wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 10 cm; wykonanie bruku z kamienia naturalnego gr. 15 cm; wykonanie spoinowania bruku o gr. 15 cm; transport piasku; plantowanie skarp; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych w dnie).
 8. Wykonanie zadania pn.: Trześniówka I - udrażnianie i roboty pogłębiarskie, remont śluzy wałowej oraz rowów odpływowych i dopływowych
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Trześniówka I - udrażnianie i roboty pogłębiarskie, remont śluzy wałowej oraz rowów odpływowych i dopływowych obejmującego:
  A. Wykonanie robót pogłębiarskich celem udrożnienia koryta rzeki Trześniówki z częściowym wywiezieniem urobku i wyrównaniem terenu,
  B. Remont (odtworzenie) rowów dopływowych i odpływowych od istniejących śluz wałowych,
  C. Wykonanie remontu śluzy wałowej w km 0+500 prawego wału rzeki Trześniówki.

  2. Stan istniejący:
  Rzeka Trześniówka to prawostronny dopływ Wisły o długości 56,9 km i powierzchni dorzecza 569,6 km². Administratorem rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW w Krakowie). Natomiast administratorem obwałowania rzeki Trześniówki na terenie objętym przedmiotem zamówienia jest PZMiUW w Rzeszowie.
  Aktualnie na odcinku rzeki przewidzianym do udrożnienia trwają roboty budowlane związane z modernizacją istniejących obwałowań rzeki Trześniówki w ramach zadań inwestycyjnych pn:
  Trześniówka I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 6,359 km w m.: Trześń, gm. Gorzyce, oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg - Wykonawca: SKANSKA S.A Warszawa,
  Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,95 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg - Wykonawca: MOSTOSTAL Warszawa.
  Roboty budowlane objęte w/w zadaniami mają zostać zakończone do dnia 30.09.2011 r.
  Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu pomiędzy PZMiUW w Rzeszowie a RZGW w Krakowie, administrator rzeki wyraża zgodę na udostępnienie działek stanowiących koryto rzeki Trześniówki o nr ewid. 459 -obręb Zalesie Gorzyckie, gm Gorzyce, 254 - obręb Trześń, gm. Gorzyce, 2253 - obręb Wielowieś, miasto Tarnobrzeg, 234 - obręb Sobów, miasto Tarnobrzeg celem wykonania robót udrożnieniowych.
  W wyniku przejścia dwóch fal powodziowych w maju i czerwcu 2010 koryto rzeki Trześniówki zostało zamulone warstwą piasku o grubości ok. 60 cm. W związku z powyższym zmniejszona jest przepustowość, a rzędne dna koryta są wyższe niż rzędne posadowienia śluz wałowych przebudowanych w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych. Skutkiem zaistniałej sytuacji, nawet przy niskich stanach wody w korycie brak jest zapewnionego swobodnego odpływu wód z zawala przez śluzy wałowe, co może stać się przyczyną podtopień przyległego terenu.
  Ponadto w wyniku powodzi zostały zniszczone rowy dopływowe i odpływowe od istniejących śluz wałowych, które muszą zostać odtworzone do stanu pierwotnego celem zapewnienia odwodnienia terenów znajdujących się po stronie odpowietrznej lewego i prawego obwałowania rzeki Trześniówki.

  3. Szczegółowy zakres robót przewidywanych do wykonania

  A. Wykonanie udrożnienia i robót pogłębiarskich koryta rzeki Trześniówki

  Przed przystąpieniem do robót pogłębiarskich celem udrożnienia koryta rzeki Trześniówki w km 2+200 - 8+000 należy dokonać wykoszenia porastającej roślinności na długości 5,8 km. Przewidywana kubatura robót ziemnych związanych z robotami pogłębiarskimi wynosi ok. 76 328,00 m3.
  Przewiduje się, że wydobyty materiał zalegający w korycie rzeki Trześniówki:
  - w ilości ok. 63 128,00 m3 zostanie złożony i wyplantowany w lokalnych zagłębieniach w międzywalu rzeki Trześniówki, a następnie zagospodarowany
  - w ilości ok. 13 200 m3 należy dowieźć, a następnie rozplantować na miejsca wskazane przez inspektora nadzoru.

  B. Remont (odtworzenie) rowów dopływowych i odpływowych od śluz wałowych

  Przewiduje się odtworzenie ok. 2 km rowów dopływowych i odpływowych od istniejących śluz wałowych, które zostały zniszczone podczas przejścia fal powodziowych, a nie zostały objęte robotami budowlanymi w ramach zadań Trześniówka I i Trześniówka II. Odtworzenie będzie polegało na przywróceniu do stanu sprzed powodzi przekroju podłużnego
  i poprzecznego rowów wraz wyplantowaniem powierzchni skarp i dna na powierzchni ok. 7 200 m2. Urobek ziemny pochodzący z wykopów w ilości ok. 4 000 m3 należy rozplantować wzdłuż rowów.

  C. Wykonanie remontu śluzy wałowej w km 0+500 prawego wału rzeki Trześniówki

  Remont śluzy wałowej będzie polegać m.in.:
  - oczyszczeniu przewodu rurowego śr. 80 cm z namułów na długości ok. 24,00 m
  - dostawie i montażu klapy zwrotnej PWZ-2/80
  - dostawie wymianie zasuwy zamknięć głębinowych w wieży śluzy wałowej
  - usunięciu namułu z rowu odpływowego od śluzy wałowej na długości ok. 120 m
 9. Wykonanie w ramach zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrw w lewostronnym wale przy rzece Wisłok w km 48+850, 48+940, 52+350 w m. Jasionka gm. Trzebownisko (umowa nr 310/EM/2010 z dn. 23.09.2010 r.) robót dodatkowych polegających na przedłużeniu ścianek szczelnych drewnianych w km 48+850 i 52+350.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przedłużenie ścianek szczelnych drewnianych, przewidzianych do wbudowania w dwóch wyrwach powstałych w lewostronnym wale rzeki Wisłok, tj.:
  1) W wyrwie w km 48+850 - przedłużenie z 25,0 m na 35,0 m,
  2) W wyrwie w km 52+350 - przedłużenie z 26,0 m na 27,4 m.
 10. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w tym zabudowa wyrwy na pot. MORWAWA w km 11+300-11+430; obręb Klimkówka, gmina Rymanów - zadanie nr 78/K26/2010
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: tyczenie trasy umocnienia brzegu; ręczne ścianie krzaków; karczowanie pni; oczyszczenie terenu po karczunku; wykopy mechaniczne; wykonanie narzutu kamiennego; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych; transport lądowy kamienia; plantowanie skarp; formowanie nasypów; zagęszczenie nasypów; naprawa drogi dojazdowej.
 11. Usuwanie szkód powodziowych w tym zabudowa wyrw na pot. RZEPNICZANKA w km 3+200-3+270; obręb Łęki Strzyżowskie, gmina Wojaszówka - zadanie nr 79/K37/2010
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrw powstałych w wyniku przejścia fali powodziowej i utrzymywania się wysokich stanów wód na potoku Rzepniczanka.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: tyczenie trasy umocnienia brzegu; ręczne ścinanie zagajników; karczowanie pni; oczyszczenie terenu po karczunku; wykop ręczny z przerzutem i wbudowaniem ziemi w nasyp; wykonanie wyściółek z faszyny luzem; wykonanie faszynady w dnie; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych; plantowanie skarp; wykop i dowóz ziemi; przywrócenie do stanu pierwotnego drogi dojazdowej; służącej do transportu materiałów (nawierzchnia z pospółki).
 12. Usuwanie szkód powodziowych w tym zabudowa wyrw na potoku KROŚCIENKA w km 3+020-3+190; obręb Krasna, gmina Korczyna - zadanie nr 70a/K43/2010
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: tyczenie trasy umocnienia brzegu; ręczne ścinanie zagajników; karczowanie pni; oczyszczenie terenu po karczunku; wykop ręczny gruntu; wykonanie wyściółek z faszyny luzem; wykonanie faszynady; wykonanie koszy siatkowo-kamiennych; plantowanie skarp; przywrócenie do stanu pierwotnego prywatnej drogi dojazdowej służącej do transportu materiałów.
 13. Odbudowa drogi gminnej Do Hernasa leżącej w ciągu drogi położonej na działce nr 9272 w Koszarawie
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Odbudowa drogi gminnej , uszkodzonej podczas powodzi. Zakres zamówienia obejmuje roboty inżynieryjne, budowlane i drogowe
 14. Odbudowa drogi gminnej Do Pindela wraz z wyrwą na działce nr 2794/9 w Koszarawie
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Odbudowa drogi gminnej, uszkodzonej podczas powodzi. Zakres zamówienia obejmuje: roboty inżynieryjne i budowlane, roboty drogowe
 15. Odbudowa drogi gminnej Do Sarówka na działce nr 9344/1 o długości 73 m w Koszarawie
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Odbudowa drogi gminnej uszkodzonej podczas powodzi. Zakres zamówienia obejmuje: roboty inżynieryjne, budowlane i drogowe
 16. Odbudowa drogi gminnej Do Szłapaka leżącej na działce na działce nr 9413/1 w Koszarawie
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Odbudowa drogi gminnej , uszkodzonej podczas powodzi. Zakres zamówienia obejmuje roboty inżynieryjne, budowlane i drogowe
 17. Odbudowa drogi gminnej Nad Potokiem leżącej na działce nr 9269 w Koszarawie
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Odbudowa drogi gminnej uszkodzonej podczas powodzi. Zakres zamówienia obejmuje roboty inżynieryjne, budowlane i drogowe
 18. Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrw w lewostronnym wale przy rzece Wisłok w km 48+850, 48+940, 52+350 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrw w lewostronnym wale p. powodziowym rzeki Wisłok obejmująca wykonanie:
  - wykonanie rowków odsączających grunt kat. III głębokość rowka 1,4 m,
  - układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych,
  - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0.60 m3, grunt kat. III, samochód 5-10 t (usunięcie namulisk), odwóz do 5 km,
  - wyprofilowanie skarp wału w celu zespolenia z zabudową (odbudową) wału, grunt kat. III,
  - zabicie ścianki szczelnej z bali grubości 75 mm, dł. 5 m, głębokość zabicia 3 m, grunt kat. III,
  - zakup ziemi w celu zabudowy wyrw,
  - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0.60 m3, grunt kat. III, samochód 5-10 t, odwóz do 15 km,
  - formowanie wykopów spycharkami gąsienicowymi, grunt kat. III,
  - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi 200 kg, grubość warstw 20 cm,
  - ubezpieczenie skarp włókniną syntetyczną 400 g/m2,
  - ręczne plantowanie skarp, nasypów, grunt kat. III,
  - obsiew skarp mieszanką traw z humusowaniem.
 19. Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrw na potoku Sawa w m-ci Dębina, gmina Białobrzegi w km 2+150 - 2+350
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrw na potoku Sawa w m-ci Dębina w km 2+150 - 2+350
  - wykoszenie porostów
  - ręczne ścinanie, karczowanie
  - wygrabienie wykoszonych porostów
  - wywożenie karpiny, dłużyc i gałęzi
  - mechaniczne ścinanie i karczowanie
  - roboty pomiarowe
  - rozbiórka faszynady
  - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych
  - zasypywanie wykopów spycharkami
  - wykonanie opasek z faszyny luzem
  - budowa faszynady
  - wykonanie brzegosłonu
  - wykonanie narzutu kamiennego
  - wykonanie palisady
  - plantowanie skarp
  - obsianie skarp
  - podbudowa z kruszyw
 20. Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr PN 11/2007 Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa Kontrakt nr 17
  Zamawiający: Związek Międzygminny ds. Ekologii, Żywiec
  Przedmiotem Zamówienia jest: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych w Koszarawie - przysiółki: Jałowiec, Zimna Woda i Pająkówka.

  Zakres Robót obejmuje wykonanie:
  - SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - KANAŁY Dz 200
  - Kanały PVC Dz 200 długość L = 4.354,00 m
  - Kanały PE Dz 200 długość L = 238,00 m
  - Łącznie przewody Dz200: L = 4.592,00m

  SIEĆ ROZDZIELCZA Dz160 I PRZYŁĄCZA DOMOWE Dz160
  - Przyłącza domowe Dz160 PVC-U, L = 364,00 m
  - Sieć rozdzielcza Dz160 PVC-U, L = 1.414,00 m
  - Ilość przyłączy kanalizacyjnych - 92 szt.
  - Łączna długość przewodów Dz 160 PVC-U - 1.778,00 m.

  SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ
  - Rurociągi tłoczne z PE Dz 63 długość L = 84,00
 21. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych - rzeka STOBNICA w km 35+546÷35+676 (brzeg lewy: 130 m), w miejscowości Humniska; gmina Brzozów - zadanie nr 54/S8P/2009
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
 22. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych - potok LELUTA w km 0+000÷1+770 w miejscowościach Górki i Humniska; gmina Brzozów - zadanie nr 33/SP5/2009
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
 23. Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zadanie 35/K25/2009, potok LUBATÓWKA w km 5+220÷26+835, łącznie 11 odcinków o całkowitej długości 440 mb, Głowienka, Rogi, Lubatówka, Lubatowa; gmina Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
 24. Wykonanie robót polegających na wykonaniu zasypu gruntem niewysadzinowym i wykonaniu ścianki szczelnej w miejscowości Chochołów
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ
 25. Wykonanie robót polegających na wykonaniu zasypu gruntem niewysadzinowym i wykonaniu ścianki szczelnej w miejscowości Witów
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ

Inne osoby dla Migała (33 osoby):