Kogo reprezentuje osoba

Miłoń Michał Jerzy

w KRS

Michał Jerzy Miłoń

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Miłoń
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1981 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Kudowa Zdrój (Dolnośląskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Haudek Jadwiga, Kierończyk Krzysztof, Kręcichwost Czesław Kazimierz, Mrozek Justyna Joanna, Płaksej Adam Maria, Rajchemba Magdalena Maria, Sołtysiak Renata Alicja, Trudzińska Adriana

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziembiński Adam Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A. W Nowej Rudzie, Nowa Ruda − KRS 0000055025
 2. Basen Wodny Świat Sp. Z O.O., Kudowa Zdrój − KRS 0000142674
 3. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław − KRS 0000062136
 4. Dusznickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Duszniki Zdrój − KRS 0000024900
 5. Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe, Legnica − KRS 0000049893
 6. Fundacja Rozwoju Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzych − KRS 0000237833
 7. Instytut Maxa Webera Sp. Z O.O., Jedlina-zdrój − KRS 0000835452
 8. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer-med Sp. Z O.O., Szklarska Poręba − KRS 0000049094
 9. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Kudowa Zdrój − KRS 0000196074
 10. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej W Świdnicy Sp. Z O.O.., Świdnica − KRS 0000012277
 11. Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne, Kudowa Zdrój − KRS 0000171880
 12. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Nowa Ruda − KRS 0000137562
 13. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Sp. Z O.O., Olszyna − KRS 0000098800
 14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polonia Ls Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000513711
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Kudowie Zdroju, Kudowa-zdrój − KRS 0000109836
 16. Stawy Milickie S.A., Ruda Sułowska − KRS 0000378062
 17. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Kłodzko − KRS 0000094436
 18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi, Ziębice − KRS 0000323855
 19. Stowarzyszenie Mieszkańców Bielawy Bielawa Plus, Bielawa − KRS 0000472090
 20. Stowarzyszenie Pomoc Szpitalowi W Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój − KRS 0000115234
 21. Uzdrowisko Szczawno-jedlina S.A., Szczawno-zdrój − KRS 0000110745
 22. Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe, Wałbrzych − KRS 0000026908

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dol-eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Wrocław − KRS 0000136342
 2. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000586932
 3. Edison Next Services Poland Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000331013
 4. Ekan Sp. Z O.O., Dzierżoniów − KRS 0000417942
 5. Fenice Klucze Sp. Z O.O., Klucze − KRS 0000355707
 6. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław − KRS 0000178876
 7. Klub Sportowy Orzeł, Ząbkowice Śląskie − KRS 0000174605
 8. Konsorcjum Turystyczna Szóstka, Szczytna − KRS 0000087439
 9. Miejski Zakład Komunalny W Polanicy-zdroju Sp. Z O.O., Polanica-zdrój − KRS 0000253420
 10. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O.., Wałbrzych − KRS 0000005502
 11. Miejski Zarząd Budynków Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000021098
 12. Mr Serwis Sp. J., Polanica-zdrój − KRS 0000795284
 13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne W Lubaniu Sp. Z O.O., Lubań − KRS 0000182455
 14. Organizacja Turystyczna Kudowa Zdrój, Kudowa Zdrój − KRS 0000166797
 15. Pgnig Termika Energetyka Przemysłowa-technika Sp. Z O.O., Jastrzębie-zdrój − KRS 0000251932
 16. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. Z O.O. W Kowarach, Kowary − KRS 0000177927
 17. Pretor - Kancelaria Prawna Adwokaci Bedryj, Kostrzewska i Partnerzy, Wrocław − KRS 0000321012
 18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Aparatura Pomiarowa Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000078898
 19. Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Pks Sp. Z O.O., Żerniki Wrocławskie − KRS 0000026836
 20. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. Z O.O., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000145029
 21. Regionalne Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Duszniki-zdrój − KRS 0000213497
 22. Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000077915
 23. Sanatoria Dolnośląskie Sp. Z O.O., Sokołowsko − KRS 0000128228
 24. Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000114484
 25. Uzdrowisko Rymanów S.A., Rymanów Zdrój − KRS 0000098424
 26. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-rekreacyjne Aqua-zdrój Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000304994
 27. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000176250
 28. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Piechowice − KRS 0000496129
 29. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Nowa Ruda − KRS 0000031191
 30. Zamek Książ W Wałbrzychu Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000107734

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2 półroczu 2017r.
  Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-07-2017 roku do 31-12-2017 roku. 1. Cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) z terenu gminy Kudowa – Zdrój od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kudowa – Zdrój; 2. Transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; 3. Transport odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu; 4. Zakup nowych pojemników w przypadku: konieczności wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych, rozstawianie, przemieszczanie i utrzymanie sanitarnego pojemników na terenie miasta, magazynowanie wolnych pojemników oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5. Wykonanie usługi winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016. poz. 250 z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6543,idmp,6,r,r http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6546,idmp,6,r,r - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. 6. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników typu 110, 120, 240, 1100 litrów umożliwiającym odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w tym: co najmniej jeden pojazd do odbioru ww. odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w tym: co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240 i 1100 litrów, oraz co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym, Gabaryty obu pojazdów nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50m wysokości i 2,90m szerokości jak również umożliwiają wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m c) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej. UWAGA! Powyższy wykaz pojazdów jest informacją dla wykonawców, która wynika z wymagań ukształtowania terenu i utrudnień w manewrowaniu pojazdami ze względu na szerokości dróg dojazdowych do posesji oraz rozmieszczenie miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych, wymiarów obiektów, w których następować będzie wyładunek selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

 2. Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-04-2017 do 30-06-2017 roku. Zakres usługi obejmuje w szczególności: - Cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) z terenu gminy Kudowa – Zdrój od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kudowa – Zdrój,; - Transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; -Transport odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu; - Kontynuacja wdrożonej w gminie Kudowa – Zdrój i od 8 (ośmiu) lat prowadzonej przez Zamawiającego na terenie nieruchomości zamieszkałych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w część III SIWZ; - Cykliczne odbieranie, załadunek i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowa-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; - Odbiór i transport odpadów zebranych podczas tzw. wystawki oraz przekazanie ich do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Kudowie Zdrój przy ul. Fredry 8 - w przypadku wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon oraz do: Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej - w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; -Likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; - Przemieszczanie pojemników na terenie miasta w przypadku: konieczności wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, zmniejszenia lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych oraz magazynowanie wolnych pojemników; Świadczenie usługi winno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. u z 2016. poz. 250 z późn. zm.), -ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. u z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie:
  - http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6543,idmp,6,r,r ;
  - http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6546,idmp,6,r,r ;
  - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: - co najmniej jednym pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz - co najmniej dwoma pojazdami dostosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, których gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów), w tym co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów oraz co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym. Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy, oraz winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia a w szczególności koszty: wymaganego sprzętu i wyposażenia, czynności związanych z odbiorem, transportu odpadów, wymaganych ubezpieczeń, sporządzania wymaganych dokumentów i informacji, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego, itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej SIWZ wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia.
  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
 3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I kwartale 2017r.
  Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-01-2017 do 31-03-2017 roku. Zakres usługi obejmuje w szczególności: - Cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) z terenu gminy Kudowa – Zdrój od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kudowa – Zdrój,; - Transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; -Transport odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu; - Kontynuacja wdrożonej w gminie Kudowa – Zdrój i od 8 (ośmiu) lat prowadzonej przez Zamawiającego na terenie nieruchomości zamieszkałych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w część III SIWZ; - Cykliczne odbieranie, załadunek i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowa-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; - Odbiór i transport odpadów zebranych podczas tzw. wystawki oraz przekazanie ich do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Kudowie Zdrój przy ul. Fredry 8 - w przypadku wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon oraz do: Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej - w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; -Likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej; - Przemieszczanie pojemników na terenie miasta w przypadku: konieczności wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, zmniejszenia lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych oraz magazynowanie wolnych pojemników; Świadczenie usługi winno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016. poz. 250 z późn. zm.), -ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie: - http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6543,idmp,6,r,r ; - http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6546,idmp,6,r,r ; - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: - co najmniej jednym pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz - co najmniej dwoma pojazdami dostosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, których gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów), w tym co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów oraz co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym. Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy, oraz winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia a w szczególności koszty: wymaganego sprzętu i wyposażenia, czynności związanych z odbiorem, transportu odpadów, wymaganych ubezpieczeń, sporządzania wymaganych dokumentów i informacji, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego, itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej SIWZ wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
 4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 4 kwartale 2016r.
  Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-10-2016 do 31-12-2016 roku. 1.1. ZAKRES USŁUGI - cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) z terenu gminy Kudowa - Zdrój od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kudowa - Zdrój, - transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - transport odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu, - kontynuacja wdrożonej w gminie Kudowa - Zdrój i od 7 (siedmiu) lat prowadzonej przez Zamawiającego na terenie nieruchomości zamieszkałych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w część III SIWZ, - cykliczne odbieranie, załadunek i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowie-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - odbiór i transport odpadów zebranych podczas tzw. wystawki oraz przekazanie ich do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Kudowie Zdrój przy ul. Fredry 8 w przypadku wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon, oraz do: Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, - likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej. - przemieszczanie pojemników na terenie miasta w przypadku: konieczności wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, zmniejszenia lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych oraz magazynowanie wolnych pojemników. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2016 poz. 250), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 672), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIII/138/16 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIII/141/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6543,idmp,6,r,r http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6546,idmp,6,r,r - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: - co najmniej jednym pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz - co najmniej dwoma pojazdami dostosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, których gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów), w tym co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów oraz co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ - Opis przedmiotu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia w okresie od 01-10-2016 do 31-12-2016 wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia
 5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 3 kwartale 2016r
  Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-07-2016 do 30-09-2016 roku. 1.1. ZAKRES USŁUGI, - cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) z terenu gminy Kudowa - Zdrój od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kudowa - Zdrój, - transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - transport odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu, - kontynuacja wdrożonej w gminie Kudowa - Zdrój i od 7 (siedmiu) lat prowadzonej przez Zamawiającego na terenie nieruchomości zamieszkałych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w część III SIWZ, - cykliczne odbieranie, załadunek i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowie-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej. - przemieszczanie pojemników na terenie miasta w przypadku: konieczności wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, zmniejszenia lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych oraz magazynowanie wolnych pojemników. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2016 poz. 250), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 672), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/169/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXII/222/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. ze zm. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie: http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3625&idmp=6&r=r, http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4092&idmp=6&r=r, - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: - co najmniej jednym pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz - co najmniej dwoma pojazdami dostosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, których gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów), w tym co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów oraz co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ - Opis przedmiotu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa dot. realizacji opisanego przedmiotu zamówienia
 6. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2016r
  Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-01-2016 do 30-06-2016 roku. ZAKRES USŁUGI: - cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) z terenu gminy Kudowa - Zdrój od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kudowa - Zdrój, - transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - transport odpadów posegregowanych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu, - kontynuacja wdrożonej w gminie Kudowa - Zdrój i od 7 (siedmiu) lat prowadzonej przez Zamawiającego na terenie nieruchomości zamieszkałych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w część III SIWZ, - cykliczne odbieranie, załadunek i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowie-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - odbiór i transport odpadów zebranych podczas tzw. wystawki oraz przekazanie ich do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Kudowie Zdrój przy ul. Fredry 8 w przypadku wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon, a do: Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, - likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z/s Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej. ; przemieszczanie pojemników na terenie miasta w przypadku: konieczności wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe, zmniejszenia lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych oraz magazynowanie wolnych pojemników. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2013. poz. 1399 z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/169/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXII/222/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. ze zm. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na na stronie: http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3625&idmp=6&r=r, http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4092&idmp=6&r=r, - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: - co najmniej jednym pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz - co najmniej dwoma pojazdami dostosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, których gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów), w tym co najmniej 1 pojazdem do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów oraz co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ - Opis przedmiotu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa dot. realizacji opisanego przedmiotu zamówienia w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016 wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia