Kogo reprezentuje osoba

Miłoń Szewczak Grażyna

w KRS

Grażyna Miłoń Szewczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Miłoń Szewczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jurkiewicz Maria, Orłowska Lucyna Jolanta, Radzio Monika, Stahr Jolanta Stanisława, Tchórzewska Eugenia Teresa, Zajęcka Jadwiga Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tułodziecka Stangel Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Demokratyczna Unia Kobiet - Klub W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000233113
 2. Federacja Polskie Lobby Kobiet, Warszawa − KRS 0000280545
 3. Spółdzielnia Pracy Im. Świętego Wojciecha W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000266080
 4. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet Neww, Gdańsk − KRS 0000091523

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Realizacja usługi z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy bezrobotnym i poszukującym pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
  REALIZACJA USŁUGI Z ZAKRESU POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY BEZROBOTNYM I POSZUKUJĄCYM PRACY POPRZEZ:

  1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

  2) uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,

  3) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

  W A Ż N E!

  Niniejsze zamówienie publiczne, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może być realizowane tylko przez:
  - jednostki samorządu terytorialnego,
  - organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy,
  - związki zawodowe,
  - organizacje pracodawców,
  - instytucje szkoleniowe,
  - agencje zatrudnienia,
  - centra integracji społecznej.

  Ad 1) . PROGRAM FORM POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY REALIZOWNY W KLUBIE PRACY
  1. Szkolenie musi być zrealizowane w oparciu o obecnie rekomendowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej podręcznik pt. SZUKAM PRACY - Program szkolenia w klubie pracy E.Liwosz, M.Nowak, K.Pankiewicz, wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
  W przypadku zmiany rekomendacji Ministra odnośnie realizowanego w klubie pracy programu Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w formie pisemnej. Zostanie też opracowany nowy program szkolenia, który będzie realizowany przez Wykonawcę.
  2. Szkolenie Szukam Pracy jest prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16. Trwa łącznie 80 godzin, przez trzy kolejno następujące po sobie tygodnie i składa się z dwóch części:
  Część I - trwa dwa tygodnie- 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych, w formie odrębnych obowiązkowych 17 sesji tematycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych. Szkolenie ma zapewnić jego uczestnikom zdobycie wiedzy teoretycznej i rozwinięcie praktycznych umiejętności poszukiwania pracy. Podczas jednego spotkania szkoleniowego trwającego 4 godziny dziennie, można przeprowadzić od jednej do trzech sesji. Szkolenie musi odbywać się między godz.8.00 a 16.00.

  Program, który należy zrealizować to:
  Sesja 1.Pierwszy dzień szkolenia
  Sesja 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia
  Sesja 3. Reakcje w trudnych sytuacjach
  Sesja 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe
  Sesja 5. Bariery w drodze do zatrudnienia
  Sesja 6.Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
  Sesja 7. Analiza rynku pracy
  Sesja 8. Formy zatrudnienia
  Sesja 9. Wizytówka zawodowa - dokumenty aplikacyjne
  Sesja 10.Sztuka mówienia i prezentacji
  Sesja 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
  Sesja 12. Oferty na rynku pracy
  Sesja 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawca
  Sesja 14. Rozmowa kwalifikacyjna
  Sesja 15. Edukacja dla rynku pracy
  Sesja 16. Plan poszukiwania pracy
  Sesja 17. Podjęcie zatrudnienia

  Część II - trzeci tydzień - 40 godzin zegarowych ( 5 dni roboczych po 8 godz dziennie) od 8.00 do 16.00. W tym czasie lider klubu pracy prowadzi indywidualne spotkania
  z uczestnikami, podczas których uzyskuje ustne informacje o podjętych przez nich samodzielnych działaniach dotyczących poszukiwania pracy (analiza ofert pracy, ilość złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych). Jednocześnie mogą być również organizowane spotkania grupowe uczestników, których celem jest wymiana oraz omówienie doświadczeń w poszukiwaniu pracy oraz bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów. W tym tygodniu lider klubu pracy może organizować dla uczestników szkoleń spotkania z zaproszonymi gośćmi nt. zagadnień związanych z rynkiem pracy.
  W ostatnim dniu szkolenia w klubie pracy realizowana jest przez lidera Sesja 18 pt. Zakończenie szkolenia, która trwa 1 godzinę.
  W trakcie trwania szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jego uczestnicy muszą mieć zapewniony dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia (co najmniej dostęp do Internetu i bieżącej prasy).

  Ad 2) ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE W KLUBIE PRACY

  W klubie pracy po zakończeniu 3 tygodniowego szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy muszą odbywać się od 1 do 3 zajęć aktywizacyjnych. Zajęcia mogą być jedno lub maksymalnie trzydniowe. Czas trwania jednych zajęć 3 - 4 godziny. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku opracowuje i ogłasza na swojej stronie internetowej harmonogram zajęć aktywizacyjnych na każdy kwartał roku, nie później niż w ostatnim dniu drugiego miesiąca kwartału, w którym został przygotowany. Ilość zajęć aktywizacyjnych w danym miesiącu oraz ich tematykę określa PUP. Opracowanie programu zajęć zgodnego
  z przedstawionym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku harmonogramem oraz przeprowadzenie zajęć aktywizacyjnych należy do obowiązków lidera klubu pracy. Uczestnikami zajęć aktywizacyjnych będą osoby bezrobotne i poszukujące pracy skierowane przez PUP - maksymalnie 16 osób w poszczególnej grupie, każdego dnia trwania zajęć aktywizacyjnych.

  Ad 3) DOSTĘP DO INFORMACJI I ELEKTRONICZNYCH BAZ DANYCH

  Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych musi być zapewniony przez Wykonawcę zarówno w trakcie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jak i zajęć aktywizacyjnych. Służy on zwiększeniu umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy.
  Usługa ta ma być realizowana przez wykonawcę poprzez zapewnienie osobom bezrobotnym
  i poszukującym pracy dostępu do:
  - Internetu w celu pozyskania informacji ułatwiających znalezienie zatrudnienia,
  - drukarki i komputera z możliwością opracowania dokumentów aplikacyjnych,
  - prasy zawierającej ogłoszenia o pracę,
  - wzorów dokumentów aplikacyjnych,
  - informatorów o zawodach oraz możliwościach kształcenia,
  - książek i poradników ułatwiających poruszanie się po rynku pracy,
  - filmów szkoleniowych,
  - telefonu.

  U W A G A!

  1. Zarówno szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, jak i zajęcia aktywizacyjne muszą rozpocząć się i zakończyć w jednym miesiącu kalendarzowym. Będą prowadzone
  w 4 klubach: 3 z siedzibą w mieście Gdańsku i 1 w mieście Pruszczu Gdańskim.

  2. Wymagane lokalizacje klubów pracy:
  - I część przedmiotu zamówienia - jeden klub pracy z siedzibą w Gdańsku - Wrzeszczu,
  - II część przedmiotu zamówienia - drugi klub pracy z siedzibą w Gdańsku - Śródmieściu,
  - III część przedmiotu zamówienia - trzeci klub pracy z siedzibą w Gdańsku - Oruni,
  - IV część przedmiotu zamówienia - czwarty klub pracy z siedzibą w mieście Pruszczu Gdańskim.
  3. W przypadku uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności lidera Klubu Pracy Wykonawca musi zapewnić zastępstwo do prowadzenia aktywnych form z zakresu
  umiejętności poszukiwania pracy realizowanych w Klubie Pracy przez osobę o kwalifikacjach takich samych, jakie posiada lider.
  4. Po zakończeniu szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i zajęć aktywizacyjnych Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenie, wystawione przez Zamawiającego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zostanie wystawione przez Zamawiającego na podstawie wykazu osób, sporządzonego przez Wykonawcę (wykaz osób, może zawierać tylko nazwiska i imiona osób, które zrealizowały wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a ich obecność na zajęciach w każdej części szkolenia nie była niższa niż 80% liczby godzin określonych programem szkolenia). Po zakończeniu zajęć aktywizacyjnych Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenie, wystawione przez Zamawiającego.

  WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE
  DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  I. Wymagania od wykonawcy:
  - co najmniej jedna duża sala do prowadzenia zajęć grupowych (min. 25 m²) i co najmniej jedna sala dodatkowa (zaplecze do przechowywania materiałów pomocniczych, dokumentacji i prowadzenia rozmów indywidualnych), pomieszczenia te nie mogą znajdować się poniżej poziomu parteru ani na poddaszu (strychu), nie mogą być również usytuowane powyżej czwartej kondygnacji budynku;
  - linia telefoniczna do użytku uczestników szkoleń w klubie pracy, w celu umożliwienia kontaktu z pracodawcami w sprawie ofert pracy i ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych;
  - dostęp do Internetu;
  - zaplecze socjalne ( kawa, herbata - cały rok oraz woda mineralna - w sezonie letnim);
  - toaleta z umywalką.

  II. Wykonawca zapewnia:
  - materiały biurowe niezbędne do prowadzenia szkoleń (arkusze papieru, markery, taśmy klejące, nożyczki, kleje, długopisy, ołówki);
  - możliwość ekspozycji arkuszy papieru, wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń indywidualnych i grupowych;
  - materiały szkoleniowe, zgodne z obowiązującym programem szkolenia;
  - dostęp do codziennej prasy, tzn. do Dziennika Bałtyckiego, Gazety Wyborczej oraz do Anonsów;
  - książkę telefoniczną i informator adresowy.
  III. Istnieje możliwość uzyskania od PUP:
  - zestawu komputerowego,
  - drukarki,
  - kserokopiarki,
  - infokiosku,
  - telewizora i odtwarzacza DVD z magnetowidem,
  - rzutnika,
  - projektora multimedialnego,
  - ekranu na trójnogu,
  - stolika komputerowego,
  - biurka i fotela obrotowy,
  - stołów i krzeseł,
  - szafki RTV,
  - szafy aktowej,
  - stojaka na ulotki,
  - wieszaka stojącego,
  - tablicy magnetycznej, korkowej i flipcharta,
  - literatury dotyczącej metod poszukiwania zatrudnienia, pracy nad własnym rozwojem i zakładania działalności gospodarczej,
  - ulotek,
  - filmów edukacyjnych.

  LIDER KLUBU PRACY

  1. Wymagania:

  - łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętności negocjacyjne i odporność emocjonalna,
  - umiejętność pracy z grupą,
  - swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
  - samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań,
  - bardzo dobra organizacja pracy,
  - wysoka kultura osobista,
  - dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office).


  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku lidera klubu pracy;

  - planowanie, organizowanie, prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy,
  - udzielanie porad indywidualnych osobom biorącym udział w szkoleniu,
  - bieżąca współpraca z koordynatorem klubów pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku,
  - prowadzenie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) zajęć i uczestników
  (sporządzanie pisemnych analiz przebiegu i wyników przeprowadzonych szkoleń i zajęć aktywizacyjnych , list obecności, dokumentów aplikacyjnych).

Inne osoby dla Miłoń Szewczak (146 osób):