Kogo reprezentuje osoba

Modzelewska Agnieszka Anna

w KRS

Agnieszka Anna Modzelewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Modzelewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Modzelewski Mariusz Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kalinowski Marek Zygmunt
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Głowacka Pędras Małgorzata Teresa, Modzelewski Mariusz Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Marozik Przemysław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Modzelewski Mariusz Wojciech
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Avigon Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000491486
 2. Azama Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000615072
 3. Cfh Group Polska Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000786086
 4. Emg S.A., Katowice − KRS 0000666487
 5. Esotiq Amp; Henderson S.A., Gdańsk − KRS 0000370553
 6. Fundacja Medere, Katowice − KRS 0000753396
 7. Fundacja Nowy Nikiszowiec, Katowice − KRS 0000337081
 8. Gma Invest Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000559533
 9. Medere Laboratoires Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000598510
 10. Ncn Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000357620
 11. Swift Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000369892
 12. Tracor Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000241804

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 4more Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000523163
 2. Avanu S.A., Katowice − KRS 0000303318
 3. Cgs Aktywa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000011541
 4. Desa Modern S.A., Warszawa − KRS 0000434276
 5. Esm Logistics S.A., Czechowice-dziedzice − KRS 0000048722
 6. Górażdże Beton Sp. Z O.O., Chorula − KRS 0000051234
 7. Green Spoon Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000491819
 8. High Integrity Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000361155
 9. Inart S.A., Katowice − KRS 0000329536
 10. Lgt Capital Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000282154
 11. Outsourcing Solutions Partner Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000348458
 12. Palau Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000310073
 13. Performance Management Poland S.A., Poznań − KRS 0000043525
 14. Regnon S.A., Katowice − KRS 0000072586
 15. Salony Komputerowe Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000105937
 16. Socrates Investment S.A., Katowice − KRS 0000297384
 17. Towarzystwo Inwestycyjne Galicja Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000071130
 18. Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Chorula − KRS 0000012854
 19. Zorion S.A., Katowice − KRS 0000326237

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających: Zadanie nr 1 Wartości nieruchomości niezabudowanych nabywanych oraz zbywanych przez Gminę Zawiercie; Zadanie nr 2 Wartości nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 3 Wartości nieruchomości nr 134/4, 135/4, 136/26, 136/28 (karta mapy 31, obręb Zawiercie) przy ul. Stary Rynek oddanych w użytkowanie wieczyste w celu zbycia przez Gminę Zawiercie na rzecz wieczystego użytkownika
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających: Zadanie nr 1 Wartości nieruchomości niezabudowanych nabywanych oraz zbywanych przez Gminę Zawiercie; Zadanie nr 2 Wartości nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 3 Wartości nieruchomości nr 134/4, 135/4, 136/26, 136/28 (karta mapy 31, obręb Zawiercie) przy ul. Stary Rynek oddanych w użytkowanie wieczyste w celu zbycia przez Gminę Zawiercie na rzecz wieczystego użytkownika. Przewidywana maksymalna ilość operatów szacunkowych (w zakresie zadania nr 1 i 2): Zadanie 1 - 60 operatów szacunkowych; Zadanie 2 - 4 operaty szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidywanej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Minimalna ilość zleconych operatów szacunkowych (w zakresie zadania nr 1 i 2): Zadanie 1 - 35 operatów szacunkowe; Zadanie 2 - 2 operaty szacunkowych. Każdorazowo wykonanie wyceny poprzedzać będzie pisemne zlecenie Zamawiającego odebrane osobiście przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zadania nr 3, które Wykonawca wykona w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Wymagany termin wykonania wyceny dla zadań nr 1 i 2 - 21 dni od daty otrzymania zlecenia w okresie objętym zamówieniem, tj. od daty podpisania umowy do 31.12.2014r. Wymagany termin wykonania realizacji zamówienia dla zadania nr 3 - 21 dni od dnia podpisania umowy. Wymagania dla zadań nr 1 i 2: - Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości. Wymagane jest wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego. - Jako załączniki do operatu szacunkowego powinny być załączone m.in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzbrojenie podziemne). W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanej gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. - Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie, nie rzadziej niż raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu, w celu omówienia zleceń oraz konsultacji z pracownikiem merytorycznym. Wymagania dla zadania nr 3: - Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego dla działek nr 134/4, 135/4, 136/26, 136/28 (karta mapy 31, obręb Zawiercie) przy ul. Stary Rynek oddanych w użytkowanie wieczyste w celu zbycia przez Gminę Zawiercie na rzecz wieczystego użytkownika. Wymagane jest wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego. - Jako załączniki do operatu szacunkowego powinny być załączone m.in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzbrojenie podziemne). W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanej gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. Wymagania dotyczące wszystkich zadań. Przedmiot zamówienia należy wykonać rzetelnie, starannie i osobiście, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.) oraz zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny, obejmującymi Standardy Zawodowe i Noty Interpretacyjne. Do operatu szacunkowego powinny być załączone m.in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzbrojenie podziemne). W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanych gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. Operat szacunkowy każdorazowo powinien być sporządzony w sposób czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki - co najmniej 12, za wyjątkiem opisów tabel, gdzie dopuszcza się rozmiar czcionki - 11). Operaty szacunkowe powinny zawierać szczegółowe i obszerne uzasadnienie dla ustalonej wartości nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu, w sprawach związanych z wykonanym przez siebie operatem szacunkowym, a także do udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organów odwoławczych na swój koszt. Ponadto opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Wykonywanie w 2014 roku operatów szacunkowych nieruchomości i rzeczy ruchomych
  Zamawiający: Gmina Miejska Żory, Żory
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2014 roku operatów szacunkowych nieruchomości i rzeczy ruchomych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części wg kategorii nieruchomości: część 1) grunt rolny o pow. do 1000 m2 część 2) grunt rolny o pow. powyżej 1000 m2 część 3) grunt budowlany o pow. do 1000 m2 część 4) grunt budowlany o pow. powyżej 1000 m2 część 5) grunt o pow. do 1000 m2 zabudowany obiektami mieszkalnymi część 6) grunt o pow. powyżej 1000 m2 zabudowany obiektami mieszkalnymi część 7) grunt o pow. do 1000 m2 zabudowany obiektami handlowo-usługowymi, przemysłowym, 2 część 8) grunt o pow. powyżej 1000 m2 zabudowany obiektami handlowo-usługowymi, przemysłowymi część 9) nieruchomość zalesiona o pow. do 1 ha część 10) nieruchomość zalesiona o powierzchni powyżej 1 ha część 11) lokale użytkowe o pow. do 300 m2 p.uż. wraz z z ułamkową częścią gruntu część 12) lokale mieszkalne o pow. do 200 m2 p.uż. wraz z ułamkową częścią gruntu część 13) aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 1 nieruchomości część 14) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości część15) sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 1 nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany albo sporządzenie nieodpłatnej opinii stwierdzającej niecelowość wykonania operatu szacunkowego z uwagi na niemożność wykazania wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) część 16) wzrost wartości 1 nieruchomości (opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości) część 17 wyliczenie opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. część 18) wycena pojazdu przejmowanego w trybie art 50a i 130a Prawa ruchu drogowego.
 3. Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości: Zadanie 1: Wykonanie podziałów 102 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie 2: Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. Zadanie 3: Wykonanie maksymalnie do 50 opracowań. Zadanie 4: Wycena pięciu nieruchomości zabudowanych. Zadanie 5: Wykonanie wycen 52 nieruchomości. Zadanie 6: Wykonanie wycen 19 nieruchomości.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na 6 zadań:
  Zadanie 1: Wykonanie podziałów 102 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu nr 1) w trybie art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 3a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; w zakresie podziału mieści się wykonanie projektu podziału, wykazu synchronizacyjnego (jeżeli w księdze wieczystej dzielona nieruchomość posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów i budynków) oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi; w ofercie należy uwzględnić możliwość przeprowadzenia maksymalnie 20 rozgraniczeń podczas wykonywania podziałów; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny, wówczas dopuszcza się możliwość udzielenia zlecenia zastępczego.
  Zadanie 2: Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach; w zakresie podziału mieści się wykonanie wstępnego projektu podziału (w razie takiej konieczności), projektu podziału, wykazu synchronizacyjnego (jeżeli w księdze wieczystej dzielona nieruchomość posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów i budynków) oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi; w ramach wykonania jednego podziału należy przyjąć powstanie najwyżej trzech nowych działek geodezyjnych; w ofercie należy uwzględnić możliwość przeprowadzenia maksymalnie pięciu rozgraniczeń podczas wykonywania podziałów. Wykonanie podziałów następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy.
  Zadanie 3: Wykonanie maksymalnie do 50 opracowań (w 2 egz.) składających się z:
  - rzutu odpowiednich kondygnacji budynku wielolokalowego i dokonanie na nich, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, zaznaczeń lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu (dodatkowo wymagany rzut pionowy garażu) wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi jako załącznika do aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu i sprzedaży,
  - wyceny lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, z określeniem wartości nakładów dokonanych przez najemcę.
  Wykonanie opracowań następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy.
  Zadanie 4: Wycena pięciu nieruchomości zabudowanych, w celu sprzedaży przetargowej:
  a) przy ul. Łącznej 9, zabudowana budynkiem wykorzystywanym ostatnio jako przedszkole: budynek główny z XIX wieku, częściowo podpiwniczony, parter, piętro i strych o pow. uż. 359,9 m² i niepodpiwniczony parterowy budynek dobudowany o pow. uż. 108,4 m²,
  b) przy ul. 1 Maja 55-57, zabudowana dwoma połączonymi budynkami z 1947 r. mieszczącymi łącznie 3 mieszkania o pow. uż. 151,44 m i 1 lokal użytkowy o pow. uż. 98,08 m²,
  c) przy ul. Rudzkiej 451, zabudowana dawnym budynkiem szkoły,
  d) przy ul. Parkowej 9a, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z 1932 r. mieszczącym 2 mieszkania o łącznej pow. uż. mieszkań 146,05 m²,
  e) przy ul. Pod Hałdą, zabudowana budynkiem magazynowo-biurowym o pow. uż. 698,93 m², trzech budynków warsztatowych o łącznej pow. uż. 183,07 m² i budynkiem magazynowym o pow. 90,93 m² - wzniesione w 1994 r. - z wyszczególnieniem wartości gruntu i nakładów budowlanych.
  Zadanie 5: Wykonanie wycen 52 nieruchomości (wg wykazu nr 2) w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej, pn.: Przebudowa ul. Pod Lasem.
  Zadanie 6: Wykonanie wycen 19 nieruchomości (wg wykazu nr 3) w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
  Szczegółowy zakres zamówienia jest zawarty w SIWZ.
 4. Wycena nieruchomości gruntowych w zakresie określenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości
  Zamawiający: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości gruntowych w zakresie określenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych:
  a) Operat szacunkowy dotyczący wyceny nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1495/87 o pow. 0.0460 ha, położonej w Rybniku obręb Niedobczyce, karta mapy 3.
  Celem wyceny jest ustalenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, która będzie przedmiotem zwrotu na podstawie przepisów wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, szczególnie art. 140 ust.2 wskazuje na konieczność porównania zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego w decyzji wywłaszczeniowej z wartością rynkową nieruchomości w dniu zwrotu.
  b) Operat szacunkowy dotyczący wyceny nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 3417/75 o pow. 0.1854 ha, położonej w Rybniku obręb Rybnik, karta mapy 3.
  Celem wyceny jest ustalenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, która będzie przedmiotem zwrotu na podstawie przepisów wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, szczególnie art. 140 ust.2 wskazuje na konieczność porównania zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego w decyzji wywłaszczeniowej z wartością rynkową nieruchomości w dniu zwrotu.
  c) Operat szacunkowy dotyczący wyceny nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław obręb Radlin oznaczonej działką nr 2612/520 o pow. 0.1852 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr GL1W/00004142/6 oraz działką nr 2609/502 o pow. łącznej 0.0020 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1W/00004134/7.
  Celem wyceny jest ustalenie odszkodowania z tytułu utraty wartości gruntu w związku z budową rurociągu kanalizacji sanitarnej.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy realizacji zamówienia wymogów wynikających z poniższych aktów prawnych:
  - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.);
  -irozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109 ze zm.);
  4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
  5. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dziale II SIWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i zainwestowanej boiskiem, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 89
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i zainwestowanej boiskiem, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej 89. Lokalizacja: Ruda Śląska - Halemba ul. Kłodnicka 89, działka nr 2386/113 o powierzchni 7243 m2, obręb Halemba, k.m. 1, KW nr GL1S/00016146/8. Cel zamówienia: Określenie wartości zabudowanej nieruchomości, która stanowić będzie podstawę do ustalenia ceny zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Uwaga: Nieruchomość jest przedmiotem: - postępowania o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu, pasem o szerokości 5,5 m, przez działkę 2386/113 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i właściciela działek nr 2407/113, 2385/113, 2409/120, 2726/113 o przebiegu jak na załączonej mapie, stanowiącej integralną część projektu protokołu rokowań - kserokopia w załączeniu do SIWZ, - zawartej umowy użyczenia, na podstawie której Miasto oddaje w bezpłatne użyczenie Caritas Archidiecezji Katowickiej na okres od 01.11.2013 r. do 31.10.2018 r. grunt stanowiący część działki nr 2386/113 o powierzchni 2520 m2, z przeznaczeniem pod boisko sportowe - kserokopia w załączeniu do SIWZ. 2. Szczegółowy opis zamówienia. 2.1. Wycena nieruchomości zabudowanej winna być sporządzona w formie operatu szacunkowego i określać wartość nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. z uwzględnieniem celu wyceny podanej przez Zamawiającego. 2.2. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić po 2 egzemplarze każdego operatu. Wszystkie egzemplarze operatów szacunkowych winny zawierać oryginał mapy zasadniczej S-E-U. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).