Kogo reprezentuje osoba

Modzelewska Chrupek Izabela Maria

w KRS

Izabela Maria Modzelewska Chrupek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Modzelewska Chrupek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrupek Sławomir, Kwidziński Artur Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Heatpex Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000204309

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Homesa Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000269572
 2. Homex S.A., Gdańsk − KRS 0000028647
 3. Organika Trans Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000037270

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa rur PEX z polietylenu z powłoką antydyfuzyjną lub równoważnych
  Zamawiający: Geotermia Mazowiecka SA, Mszczonów
  Dostawa rur PEX z polietylenu z powłoką antydyfuzyjną lub równoważnych w ilości 2342 mb
 2. Modernizacja systemu ogrzewania budynków Fundacji Źródła Życia w Mszczonowie
  Zamawiający: Fundacja Źródła Życia, Mszczonów
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla inwestycji pn.:

  Modernizacja systemu ogrzewania budynków Fundacji Źródła Życia w Mszczonowie

  Zamawiający dopuszcza składanie Ofert Częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć oferty na jedną, więcej lub wszystkie Części będące przedmiotem niniejszego zamówienia.

  Zamówienie niniejsze składa się z następujących Części:

  Część I:

  Wykonanie następujących robót budowlanych:

  1. instalacje w kotłowni - technologia i instalacje sanitarne,

  (pozycje z kosztorysu nakładczego/przedmiaru robót od 2.1 do 2.66 z wyłączeniem Materiałów Inwestora (Zamawiającego), które stanowią przedmiot zamówienia na dostawy dla pozostałych części niniejszego zamówienia i które zostały opisane poniżej)

  2. studnia chłonna i kanalizacja zewnętrzna,

  (pozycje z kosztorysu nakładczego/przedmiaru robót od 3.1 do 3.10)

  3. instalacje elektryczne,

  (pozycje z kosztorysu nakładczego/przedmiaru robót od 4.1 do 4.64)

  4. przyłącza z rur preizolowanych,

  (pozycje z kosztorysu nakładczego/przedmiaru robót od 6.1 do 6.27 z wyłączeniem Materiałów Inwestora (Zamawiającego), które stanowią przedmiot zamówienia na dostawy dla pozostałych części niniejszego zamówienia i które zostały opisane poniżej), oraz z wyłączeniem pozycji 6.9 z kosztorysu nakładczego/przedmiaru, tj. Rurociągi z rur preizolowanych PEX 63/125, gdyż zamawiający odstąpił od wykonania tej części zamówienia.

  Część II: Dostawa kotła typu Ekopal RM 01 o mocy 300 kW z regulatorem temperatury lub innego równoważnego o parametrach nie niższych niż te wskazane w siwz - 1 kpl.

  Uszczegółowienie parametrów:

  zastosowanie metody -przeciwprądowego spalania biomasy-,

  kocioł winien być dwukomorowy (komora zagazowywania słomy oraz dopalania gazów),

  komora dopalania gazów winna być wyłożona materiałem ceramicznym w celu polepszenia dopalania gazów.

  Część III:

  Dostawa zbiornika buforowego leżącego o poj. 22,0 m3 z wypukłymi dennicami i maksymalnych wymiarach zewnętrznych: długość 4,55m, średnica 2,55m, wysokość 2,9m lub innego równoważnego o parametrach nie niższych niż te wskazane w siwz - 1 szt.

  Zbiornik powinien mieć wejście rewizyjne oraz 6 wlotów i 6 wylotów umożliwiających podłączenie rur zgodnie z rysunkiem zawartym w projekcie. Zbiornik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie w środku i na zewnątrz farbami chlorokauczukowymi lub innymi o nie gorszych parametrach.

  Konstrukcja zbiornika powinna umożliwiać założenie izolacji termicznej o grubości co najmniej 10cm ze wszystkich stron zbiornika.

  Część IV:

  Dostawa następujących materiałów:

  Rura preizolowana PEX 90/160 mm - dł. 53m z końcówkami

  Rura preizolowana podwójna PEX 32/125 mm - dł. 46,4m z końcówkami i trójnikiem z jednym zaślepieniem do trójnika z rur preizolowanych PEX 32/32/32 z końcówkami.

  Rura preizolowana podwójna PEX 50/180 mm - dł. 65,95m z końcówkami

  UWAGA PROJEKT BUDOWLANY OBEJMUJE WIĘKSZY ZAKRES ROBÓT NIŻ ZAKRES ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

  Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty wskazane w niniejszej specyfikacji zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarach z uwzględnieniem podziału na części.

  Pełna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi podstawę do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego zamówienia