Kogo reprezentuje osoba

Modzelewska Lucyna

w KRS

Lucyna Modzelewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lucyna
Nazwisko:Modzelewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Wyszków (Mazowieckie)
Przetargi:22 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abramczyk Tadeusz Walenty, Ampulska Hanna, Augustynik Mirosław Piotr, Bardyszewska Sylwia, Bartkiewicz Andrzej, Bartkiewicz Barbara Danuta, Baryła Monika Anna, Bernat Barbara, Bobrowska Wioletta Ewa, Bogacki Rafał Piotr, Borejko Elżbieta Krystyna, Brzuszkiewicz Wojciech, Burghardt Bożena Barbara, Chibowski Piotr, Chmielak Sławomir Józef, Choinka Joanna, Ćwik Jerzy, Cynowska Agnieszka, Dembińska Ewa, Dubniak Teresa Maria, Dubniak Łukasz, Dudzińska Krystyna Lucyna, Dzierzba Katarzyna, Frankowska Ilona Justyna, Gadaj Świerżewska Monika, Gadżanow Joanna, Gąsior Marzena, Gąska Bożena, Gawryś Barbara Jolanta, Gałązka Anna, Gizińska Jadwiga, Gradek Choba Elżbieta Maria, Jagodzińska Katarzyna Joanna, Jakubczak Beata Elżbieta, Jakubczak Robert Jan, Jarosińska Iwona Monika, Jarosławska Bożena, Kajma Halina Jadwiga, Kalisz Marek, Kamiński Tadeusz Józef, Kania Grażyna, Karp Donat, Karp Iwona, Karzełek Wiesława, Kaznowska Iwona Ewa, Klimkiewicz Jan, Kosna Beata Ewa, Koszyk Małgorzata Dorota, Kowalski Krzysztof, Kozon Pelagia, Kołodziejska Agnieszka, Krauze Wultańska Małgorzata, Kucharski Roman Jerzy, Kuchta Joanna, Kuchta Mariusz, Kuchta Zofia, Kwiatkowska Monika, Kwieciński Marian, Laskowska Joanna Małgorzata, Lewandowicz Stanisław Edward, Michalak Marzanna, Mioduszewska Barbara, Montrymowicz Barbara Wanda, Mróz Magdalena Izabela, Nalewajk Joanna, Nasiłowska Agnieszka, Ochyra Żurawska Katarzyna Maria, Olczak Kamila Monika, Olszewski Wojciech, Ostrowska Bożena, Pachniak Tomasz Artur, Pawlak Beata Monika, Pawlina Małgorzata Justyna, Pałaszewska Wiesława Józefa, Pietrzak Ewa Bożena, Pochmara Łukasz, Ponichtera Urszula Maria, Przybylska Monika Ilona, Rodziewicz Danuta, Romanowicz Dorota Barbara, Ruta Urszula Jadwiga, Rytelewski Marcin, Rzepliński Feliks Wacław, Sadowska Ewa, Sakowicz Małgorzata, Sawko Dariusz Piotr, Sienkiewicz Grzegorz Marcin, Sikorski Jan Kazimierz, Sokołowska Barbara Teresa, Soliwoda Małgorzata, Solmińska Halina Barbara, Sosnowik Bęza Renata Aldona, Soszyński Andrzej, Stolarek Regina Prakseda, Świderek Maria Alina, Szczecińska Paulina Marianna, Szlaga Ewelina, Szymańska Patrycja Aniela, Taperek Barbara, Tomczyk Jarosław, Truszkowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróbel Kazimierz Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amm Studio-agencja Reklamowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000290035
 2. B-white S.A., Warszawa − KRS 0000603690
 3. Bank Spółdzielczy W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000024755
 4. Forum Gospodarcze Pruszkowa, Pruszków − KRS 0000081777
 5. Fundacja Nowy Start, Warszawa − KRS 0000281582
 6. Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne, Pruszków − KRS 0000073597
 7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Nadzieja, Warszawa − KRS 0000138787
 8. Polski Bank Spółdzielczy W Wyszkowie, Wyszków − KRS 0000156687
 9. Przedsiębiorstwo Handlowe Stanbol-gum Lewandowicz Stanisław, Bożenna Sp. J., Piastów − KRS 0000045563
 10. Słoń Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000292274
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Spójnik W Wyszkowie, Wyszków − KRS 0000127829
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Części Powiatu Grodziskiego, Izdebno Kościelne − KRS 0000559160
 13. Stowarzyszenie Ruch Ludzi Pracy, Warszawa − KRS 0000437226

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000072736
 2. Bank Spółdzielczy W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000165555
 3. Bank Spółdzielczy W Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki − KRS 0000100007
 4. Bank Spółdzielczy W Pruszkowie, Pruszków − KRS 0000117321
 5. Futura - G.m. Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000250422
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Trojanach ., Trojany − KRS 0000240431
 7. Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000152578
 8. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Wyszków − KRS 0000144455
 9. Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Samopomoc Chłopska W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000136386
 10. Solar - Energy S.A., Warszawa − KRS 0000387831
 11. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa W Wołominie Likwidacyjnej, Wołomin − KRS 0000051692
 12. Stowarzyszenie Euro-nadzieja, Wyszków − KRS 0000097018
 13. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp, Warszawa − KRS 0000128241
 14. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp W Warszawie, Warszawa − KRS 0000063938

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego ( z wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych w drodze odrębnych postępowań), w szczególności:
  1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych), sporządzanie wyciągów bankowych wraz z kopiami zaksięgowanych dokumentów,
  2) realizację rozliczeń – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z rachunków, w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listę” (zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzoru podpisów),
  3) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do:
  a) pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach,
  b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
  c) rejestru operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunku w oddziale banku lub w innych bankach),
  d) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek.
  4) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) – zabezpieczonego wekslem własnym in blanco. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu, ani innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych – powiększonych o marżę podaną w ofercie (stałą w okresie obowiązywania umowy). Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ( art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Kredyt ten zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową.
  5) pełna obsługa operacji gotówkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, w budynku Starostwa w pomieszczeniu „ KASA” w dni robocze w godzinach 815 – 1500 ,
  wraz z terminalem POS (płatności bezgotówkowe).
  6) obsługa operacji gotówkowych Powiatowego Urzędu Pracy obejmująca w szczególności obsługę wszystkich wypłat dla osób bezrobotnych (zasiłki, stypendia, środki na działalność gospodarczą itp.). W/w obsługa powinna być przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków, jednak poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie. Punkt powinien być czynny w dni robocze wynikające z grafiku wypłat ustalonego przez PUP Wyszków. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 2.
  7) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy).
  Jednostkami organizacyjnymi powiatu są w szczególności:
  1) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
  2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie,
  3) Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie,
  4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie,
  5) I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie,
  6) Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
  7) Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
  8) Zespół Szkół w Długosiodle,
  9) Zespół Szkół w Brańszczyku,
  10) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie,
  11) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,
  12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie,
  13) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie.
  Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania.
  2. Bank obsługujący w/w podmioty będzie prowadził następujące rachunki:
  1) rachunki bieżące,
  2) rachunki pomocnicze(subkonta),
  • sum depozytowych (wadiów);
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • inne
  3. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest utworzenie, wyposażenie i prowadzenie przez wybrany bank i na koszt banku stanowiska kasowego do bieżącej obsługi działalności Starostwa Powiatowego w zakresie:
   wyposażenie i zabezpieczenie kasy w stosowne urządzenia, w tym terminal POS (płatności bezgotówkowe),
   obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika,
   transport gotówki i zasilenia kasy.
  Zamawiający zapewni wybranemu bankowi nieodpłatnie lokal oznaczony Nr 1 znajdujący się na parterze budynku – w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Alei Róż 2 w Wyszkowie.
  Otwarcie kasy powinno nastąpić w dniu 1 lipca 2017 r.
  5. Wybrany bank zainstaluje bankowość elektroniczną na wniosek Starostwa lub jednostki organizacyjnej.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach oraz zmianę ilości jednostek organizacyjnych.
  7. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające siedzibę / oddział w Wyszkowie lub które otworzą oddział w Wyszkowie do dnia podpisania umowy na obsługę bankową.
  8. Do dokonania oceny oferenci mogą skorzystać z materiałów znajdujących się na stronie Zamawiającego www.bip.powiat-wyszkowski.pl w zakładce mienie Powiatu i Budżet Powiatu, gdzie znajdują się niżej wymienione materiały:
  a) uchwała Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
  b) sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu za 2016 r. i I kwartał 2017 r.
  oraz inne informacje związane z budżetem dostępne na stronie Zamawiającego.
  9. Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem, za wyjątkiem wniosku o otwarcie rachunku. Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Banki własnych analiz.
  10. Informacje o osobach reprezentujących Powiat Wyszkowski są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Powiat będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego.
 2. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Spłata kredytu nastąpi zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk nr 242/2017 z dnia 02.01.2017 r. – stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2.2 Spłata kredytu następować będzie w następujących okresach w czterech równych ratach, tj. do 10 sierpnia 2017 r. – kwota 500.000,00 zł, do 10 września 2017 r. – kwota 500.000,00 zł, do 10 października 2017 r. – kwota 500.000,00 zł, do 10 listopada 2017 r. – kwota 500.000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 10 listopada 2017 r. 2.3 Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału. 2.4 Wykorzystanie kredytu ma nastąpić w dwóch transzach, tj.: I transza - do 10 lutego 2017 r. II transza – do 10 marca 2017 r. 2.5 Wykonawcy podają cenę kredytu ogółem wyrażoną w złotych w skład której wchodzą: 1) prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych o wartości zapisanej w ofercie, płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, 2) odsetki od wykorzystanego kredytu, naliczane miesięcznie, stanowiące sumę zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 3-miesięczny na dzień 04.01.2017 r., 3) marżę banku wyrażoną w procentach. 2.6 Zamawiający zabezpiecza kredyt w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową. 2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego.
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Dąbrówka, Dąbrówka
  1. Kwota kredytu: 2 000 000,00zł. 2. Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2022 roku. 3. Termin wykorzystania kredytu: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. 4. Spłata kapitału w następujących ratach i terminach: - 12 ratach półrocznych do dnia 30-go każdego miesiąca kończącego półrocze kalendarzowe, z tego: 2 raty po 500,00zł w 2017 roku, w 2 raty po 2 500,00 złotych w roku 2018, 2 raty po 150 000,00 złotych w roku 2019, 2 raty po 200 000,00 złotych w roku 2020, 2 raty po 250 000,00 złotych w roku 2021, 2 raty po 397 500,00 złotych w roku 2022. Spłata odsetek półroczna, na ostatni dzień miesiąca kończącego półrocze, począwszy od I półrocza 2017 roku. 5. Do obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 28 listopada 2016 r. Oprocentowanie stanowić będzie sumę marży banku, niezmiennej przez cały okres trwania umowy i stawki WIBOR. Sposób przyjmowania stawki WIBOR w całym okresie kredytowania będzie polegał na przyjęciu stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia kończącego każde półrocze roku kalendarzowego. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu i bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu, - zmianę terminów spłat rat kredytu. Niniejsze uprawnienia Zamawiającego nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. Uchwały budżetowe aktualne i z lat poprzednich oraz podstawowe informacje o Zamawiającym dostępne są na stronie internetowej www.dabrowka.net.pl Dokumentacja księgowa udostępniana w siedzibie Zamawiającego z możliwością wykonania kopii - za pośrednictwem Skarbnika - Agnieszka Adam, tel. 29 642 82 67
 4. Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyszków
  Zamawiający: Gmina Wyszków, Wyszków
  Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyszków
 5. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 3000000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w 2016 roku z terminem spłaty w latach 2017 - 2022.
  Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni, Ożarów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest: Długoterminowy kredyt w kwocie 3000000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu w 2016 roku z terminem spłaty w latach 2017-2022 oparty o stopę WIBOR 1M z dnia 31 października 2016 r. i współczynnik jego zmniejszenia / zwiększenia proponowany przez bank, przy następującym harmonogramie spłat kredytu: - w roku 2017 - 500.000,00 PLN, w roku 2018 - 500.000,00 PLN,w roku 2019 - 500.000,00 PLN,w roku 2020 - 500.000,00 PLN, w roku 2021 - 500.000,00 PLN, w roku 2022 - 500.000,00 PLN
 6. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2016 r. do 31.10.2019 r.
  Zamawiający: Gmina Dąbrówka, Dąbrówka
  Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka, w tym: 1. - otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Gminy Dąbrówka (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Dąbrówka). - otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych: a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce, b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, c) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce, d) Zespół Szkół w Józefowie, e) Publiczne Gimnazjum im T. Kościuszki w Dąbrówce, f) Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce, g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce im. Jana Pawła II, h) Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszeborach im. Adeli Goszczyńskiej, i) Przedszkole Samorządowe pod "Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie, j) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce, k) Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. - otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych, sum depozytowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych otwieranych w trakcie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrówka. 2. Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - dokonywania wypłat gotówkowych, - przyjmowania wpłat gotówkowych, - realizacji poleceń przelewu, - przechowywania depozytów, - generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami. 3. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek. System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją zgodną z wymaganiami Zamawiającego, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, - składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku, - obsługę systemu na platformie internetowej, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, 4. Udostępnienie usługi automatycznej identyfikacji płatności masowych na rachunkach wskazanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne bądź nadzorowane, w tym: - utworzenie do rachunku rozliczeniowego numerów rachunków wirtualnych, - obsługa rachunków wirtualnych tj. przyjmowanie wpłat na rachunki wirtualne i księgowanie na dobro rachunku rozliczeniowego wyodrębnionego w związku usługą automatycznej identyfikacji płatności masowych, - przekazywanie raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych, - wykorzystanie systemu bankowości internetowej do świadczenia usługi automatycznej identyfikacji płatności masowych. 5. Umożliwienie dokonywania płatności przez petentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych. 6. Instalacja bankomatu na terenie Gminy Dąbrówka. 7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, 8. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz. 11:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 11:00 w dniu następnym do godz. 11:00. 7. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. 8. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. 9. Udzielenie Gminie Dąbrówka, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Dąbrówka. Kredyt będzie liczony jako różnica między kwotą kredytu w rachunku bieżącym Gminy i sumą sald rachunków jednostek organizacyjnych. Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie oprocentowany w sytuacji, gdy będzie on niższy niż suma kwot na rachunkach jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka. 11. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. Przeksięgowanie w dniach 31 marca; 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych na rachunek bieżący Gminy. 12. "Zerowanie" rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki bez opłat i prowizji. 13. Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego. 14. Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrówka, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
 7. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.700.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Błonie, Błonie
  1. Opis przedmiotu zamówienia:<br>
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.190.160,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.509.840,00 zł.<br>
  2. Warunki kredytu:<br>
  2.1. Waluta kredytu: PLN (złoty polski).<br>
  2.2. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.<br>
  2.3. Gotowość udzielenia kredytu - od dnia podpisania umowy.<br>
  2.4. Wykorzystanie kredytu - do dnia 25 grudnia 2016 r.<br>
  2.5. Karencja w spłacie kredytu - do dnia 24.01.2017 r.<br>
  2.6. Oprocentowanie oblizane w oparciu o WIBOR 3M - według średniej z notowań za okres z 10 dni poprzedzający okres obrachunkowy.<br>
  2.7. Środki pieniężne przekazywane będą na rachunek bieżący Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).<br>
  2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu - bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.<br>
  2.9. W przypadku niewykorzystania kwoty kredytu w całości - odsetki naliczone będą wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, płatne do dnia 25 stycznia 2017 r.<br>
  2.10. Wysokość prowizji winna zostać określona w % od kwoty kredytu jako wyodrębniona stawka.<br>
  2.11. Spłata kredytu w 60 miesięcznych równych ratach kapitałowych, powiększonych o należne odsetki, określone każdorazowo przez Wykonawcę notą odsetkową. Raty płatne do 25 dnia każdego m-ca. Pierwsza rata spłaty określona na 25 stycznia 2017 r., ostatnia na 25 grudnia 2021 r.<br>
  2.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazywanie środków na rachunek Zamawiającego.<br>
  2.13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.<br>
  2.14. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie od końca umowy
 8. Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Wieliszewie przy ul. Aleja Solidarności
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew" Sp. z o.o., Wieliszew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Alej Solidarności w Wieliszewie. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 24 miesięcy.
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ZP.271.17.2016
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kredyt długoterminowy w kwocie 4.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym: Cel kredytu, pożyczki Podmiot udzielający Roczne spłaty w 2016 Kwota spłaty z kredytu Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 879 640,00 1.000.000,00 Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 100 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych PKO BP SA 480 000,00 0,00 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz.PKO BP SA 940 000,00 500.000,00 Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 290 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ING Bank Śląski 750 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych BRE Bank 625 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Pekao S.A. 400 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych PKO BP SA 400 000,00 0,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ING Bank Śląski 1 300 000,00 900.000,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim 600 000,00 300.000,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 1 000 000,00 750.000,00 Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg ING Bank Śląski 1 000 000,00 750.000,00 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2 ING Bank Śląski 750 000,00 300.000,00 10.514.640,00 4.500.000,00 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i Załączniki..
 10. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Dane wyjściowe:
  - wysokość kredytu - 1.400.000,00 zł,
  - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych),
  - okres kredytowania obejmuje lata 2015 - 2021 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2016 - 2021,
  - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu,
  - spłata kapitału w 60 ratach miesięcznych, z tego:
  2 raty po 100.000 zł w 2016 r., 12 rat po 10.000 zł w 2017 r., 12 rat po 21.500 zł w 2018 r., 12 rat po 21.500 zł w 2019 r., 12 rat po 21.500 zł w 2020 r., 10 rat po 30.600 zł w 2021 r.
  - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową
  i oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawionym przez dwóch członków zarządu
  z kontrasygnatą skarbnika.
  3. Przykład ( dla porównania ofert )
  Przewidywana data uruchomienia kredytu - 20 listopada 2015 r.
  - spłata pierwszej raty kapitałowej - 30 listopada 2016 r.
  - spłata ostatniej raty kapitałowej - 31 października 2021 r.
  - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 30 listopada 2015 r. (11 dni)
  - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 31 października 2021 r.
  - wysokość miesięcznych rat kapitałowych :2 raty po 100.000 zł, 12 kolejnych rat po 10.000 zł, 36 rat po 21.500 zł, 10 rat po 30.600 zł. 4. Ogólne zasady określania ceny oferty. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu:
  - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 2.10.2015 r. plus marża banku tj. 1,73 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym.
  Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 11. UDZIELENIE GMINIE IZABELIN KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 500 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
  Zamawiający: Gmina Izabelin, Izabelin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), przeznaczonego na sfinansowanie wydatków majątkowych.
  2. Kredyt zostanie udzielony w jednej transzy, przelewem, w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.
  3. Karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania do dnia 31.03.2015 r. 4. Oprocentowanie kredytu powinno być zmienne w okresach kwartalnych.
  5. Przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć liczbę dni w roku 365.
  6. Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w latach 2015-2023 w kwartalnych ratach, wg harmonogramu.
  7. Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8. Zamawiający wyklucza założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
  9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat. Rezygnacja z części zaciągniętego kredytu nie może nieść ze sobą pobierania przez Wykonawcę opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. Z wszelkich dodatkowych opłat zwolniona też będzie zmiana warunków spłaty kredytu.
  10. Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu
 12. Udzielenie Gminie Mrozy w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych).
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1.Nazwa zamówienia: Udzielenie
  Gminie Mrozy w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych). 2. Oznaczenie wg CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Mrozy kredytu i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami: 1) waluta kredytu - PLN złoty polski; 2) kwota kredytu - 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych); 3) przeznaczenie kredytu - kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy; 4)
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zobowiązanie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; 5) uruchomienie kredytu - postawienie do dyspozycji Gminy Mrozy pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy do dnia 29.01.2015 roku, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; 6) wykorzystanie kredytu nastąpi w jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Mrozy wskazany w umowie; 7) oprocentowanie kredytu - miesięczne, zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny wskaźnik oprocentowania kredytów WIBOR 1M, notowany na ostatni dzień miesiąca, powiększony o stałą marżę; 8) oferta składana wg WIBOR 1M na dzień 09.01.2015 roku; 9) odsetki płatne od miesiąca stycznia 2015 roku; 10) spłata kredytu następować będzie w następujących ratach: kwota
  800.000,00 zł - spłata do 31.12.2015 roku, 11) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Mrozy lub w formie przelewu na rachunek kredytowy; 12) Zamawiający będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez naliczania i pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu; 13) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy; 14) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę
 13. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego.
  Dokumenty zawierające informację na temat sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się pod następującymi linkami:
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=117&lang=
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index2998.html?id=140&zwin=1
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index3ee7.html?id=7207
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=81&lang=
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1517&lang=
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  Dane wyjściowe:
  - wysokość kredytu - 900.000,00 zł,
  - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych),
  - okres kredytowania obejmuje lata 2014 - 2019 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2015 - 2019,
  - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu,
  - spłata kapitału w 48 ratach miesięcznych, z tego 4 raty po 2.500 zł w 2015 r., 12 rat po 2.500 zł w 2016 r., 12 rat po 25.000 zł w 2017 r., 12 rat po 25.000 zł w 2018 r., 8 rat po 32.500 zł w 2019 r.
  - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową.
  3. Przykład ( dla porównania ofert )
  Przewidywana data uruchomienia kredytu - 29 września 2014 r.
  - spłata pierwszej raty kapitałowej - 31 września 2015 r.
  - spłata ostatniej raty kapitałowej - 31 sierpnia 2019 r.
  - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 30 września 2014 r. (2 dni)
  - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 31 sierpnia 2019 r.
  - wysokość miesięcznych rat kapitałowych :
  a)16 rat po 2.500 zł,
  b)24 kolejnych rat po 25.000 zł,
  c)8 rat po 32.500 zł,
  4. Ogólne zasady określania ceny oferty
  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu:
  - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 11.09.2014 r. plus marża banku tj. 2,49 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym,
  - prowizję od udzielenia kredytu.
  Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 14. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł na okres 7 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
  1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres 7 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym finansowanie wkładu własnego w realizacje projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Dokumenty zawierające informację na temat sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się pod następującymi linkami:
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=117&lang=
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index2998.html?id=140&zwin=1
  http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index3ee7.html?id=7207
  http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=81&lang=

  2. Opis przedmiotu zamówienia
  Dane wyjściowe:
  - wysokość kredytu - 1.950.000,00 zł,

  - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych),

  - okres kredytowania obejmuje lata 2014 - 2021 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2015 - 2021,

  - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu,

  - spłata kapitału w 72 ratach miesięcznych, z tego 6 rat po 5.000 zł w 2015 r., 12 rat po 5.000 zł w 2016 r., 12 rat po 33.500 zł w 2017 r., 12 rat po 33.500 zł w 2018 r., 12 rat po 33.500 zł w 2019 r., 12 rat po 33.500 zł w 2020 r., 6 rat po 42.000 zł w 2021 r.

  - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco.

  3. Przykład ( dla porównania ofert )
  Przewidywana data uruchomienia kredytu - 25 lipca 2014 r.
  - spłata pierwszej raty kapitałowej - 31 lipca 2015 r.
  - spłata ostatniej raty kapitałowej - 30 czerwca 2021 r.
  - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 31 lipca 2014 r. (7 dni)
  - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 30 czerwca 2021 r.
  - wysokość miesięcznych rat kapitałowych :
  a)18 rat po 5.000 zł,
  b)48 kolejnych rat po 33.500 zł,
  c)6 rat po 42.000 zł,

  4. Ogólne zasady określania ceny oferty
  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu:
  - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 30.06.2014 r. plus marża banku tj. 2,68 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym,
  - prowizję od udzielenia kredytu.
  Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 15. udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000
  przeznaczonego na
  a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN
 16. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Długosiodło wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Długosiodło, obejmująca następujące podległe gminne jednostki organizacyjne: - Urząd Gminy w Długosiodle, - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle, - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem, - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach, - Gimnazjum Publiczna im. Armii Krajowej w Długosiodle, - Zespół Szkół w Starym Bosewie - Przedszkole Samorządowe w Długosiodle, - Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle, - Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie umowy. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych - 3 szt. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 37 szt. 3. Dokonywanie wypłat gotówkowych: - planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 3.000 szt., - planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 1 200 000,00 zł 4. Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach: - planowana liczba przelewów papierowych w skali roku - ok. 100 szt - planowana liczba przelewów elektronicznych w skali roku - ok. 27.000 szt - realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych - bezpłatna. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni: 1. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 9 stanowiskach w Urzędzie Gminy oraz na co najmniej 4 stanowiskach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozostałe jednostki obsługiwane są przez Urząd Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi typu home banking w zależności od potrzeb organizacyjnych. Usługa typu home banking winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składania poleceń przelewu na lokaty terminowe, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, - import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. 2. Sporządzanie przez bank i przekazywanie osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów w następnym dniu roboczym najpóźniej do godz. 10ºº. 3. Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych (lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne i inne dostępne w ofercie Banku). Bank zapewni możliwość automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat overnight w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (lokata O/N lub lokata weekendowa). 4. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli Gminie Długosiodło na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. 6. Przechowywanie depozytów. 7. Wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń. 8. Wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat. 9. Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Długosiodło. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych dla Gminy Długosiodło lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. 11. Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Długosiodło
 17. Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej.
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew" Sp. z o.o., Wieliszew
  Udzielenie kredytu złotowego w wysokości 3 000 000,00 zł na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej.
 18. Zaciągnięcie i obsługa kredytu złotowego przez Powiat Legionowski
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Legionowski w 2013 roku do wysokości 3.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego w 2013 roku z okresem kredytowania 5 lat. Postawienie środków finansowych w kwocie i terminach na żądanie Zamawiającego. Spłata kapitału wraz z odsetkami miesięcznie, od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r. 2. Szczegółowe informacje: 1) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Przedstawione terminy i wysokość transz mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana wysokości i terminu transz wprowadzona może być aneksem do umowy bez dodatkowych opłat. 2) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a bankiem będą prowadzone w walucie polskiej. 3) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 4) Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 5) W całym okresie kredytowania marża Kredytobiorcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 6) Odsetki naliczane będą za rzeczywistą kwotę wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Marża rozliczana będzie od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. 7) Spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. 8) Oprocentowanie kredytu ustalane miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane. 9) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji dwóch członków Zarządu z kontrasygnatą Skarbnika Kredytobiorcy. 10) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 5 lat ze spłatą od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r. 11) Spłata rat w tych samych terminach, co spłata odsetek. 12) Spłata będzie realizowana na podstawie pisemnej dyspozycji wystawionej przez bank. Dyspozycja będzie zawierała co najmniej następujące dane: aktualną wartość zadłużenia, aktualną wysokość stopy procentowej, kwotę do zapłaty, termin spłaty. 13) Możliwość zmiany umowy kredytowej w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, częściowej lub całkowitej spłaty kredytu, bez dodatkowych opłat. 14) Możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wielkość deficytu, na pokrycie którego zostanie zaciągnięty w drodze niniejszego postępowania kredyt, ulegnie zmniejszeniu w szczególności poprzez wstrzymanie, odroczenie lub zaprzestanie realizacji wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Legionowskiego w 2013 r., lub gdy będą one realizowane ze środków własnych, a także innych środków budżetowych lub pozabudżetowych
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Dąbrówka, Dąbrówka
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  z tytułu kredytów i pożyczek o wartości 1 600 000,00 zł;
  Spłata kapitału w następujących ratach i terminach:
  - 28 rat kwartalnych płatnych do dnia 30-go każdego miesiąca kończącego każdy kwartał,
  z tego: 4 raty po 5 000,00 złotych w roku 2014, 4 raty po 12 500,00 złotych w roku 2015,
  4 raty po 12 500,00 złotych w roku 2016, 4 raty po 92 500,00 złotych w roku 2017, 4 raty po 92 500,00 złotych w roku 2018, 4 raty po 92 500,00 złotych w roku 2019, 4 raty po 92 500,00 złotych w roku 2020.
  Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, począwszy od I kwartału 2014 roku.
  Data udostępnienia kredytu: I transza - 28.11.2013 r - 800 000,00zł
  II transza - 16.12.2013 r. - 800 000,00zł
  Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu: 31.12.2013 r.
  Do obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30 października 2013r. Oprocentowanie stanowić ma sumę marży banku, niezmiennej przez cały okres trwania umowy i stawki WIBOR.
  Sposób przyjmowania stawki WIBOR 3M w całym okresie kredytowania będzie polegał na przyjęciu średniej stawki WIBOR 3M wyliczonej ze wszystkich stawek obowiązujący w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy - powiększoną o marżę banku stałą w okresie kredytowania.
  Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu i bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu oraz zmianę terminów spłat rat kredytu. Niniejsze uprawnienia Zamawiającego nie stanowią podstawy dla wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
  Uchwały budżetowe aktualne i z lat poprzednich oraz podstawowe informacje o zamawiającym dostępne są na stronie internetowej www.dabrowka.net.pl
 20. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2013.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakroczym, Zakroczym
  Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2013.
  a) rodzaj transakcji: kredyt finansujący
  b) kwota i waluta kredytu: 1.991.000,00 PLN,
  c) okres kredytowania: - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023r.
  d) okres spłaty rat kredytu - 120 miesięcy
  e) okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.12.2012r.
  spłata kredytu nastąpi:
  2014r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2015r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2016r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2017r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2018r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2019r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2020r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2021r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2022r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2023r. - 199.100,00zł /12 rat( pierwsza rat 17.600,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  f) terminy spłaty kapitału : miesięcznie,
  g) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
  h) raty kredytowe będą spłacane na dzień 30/31 każdego miesiąca (w przypadku dni wolnych od pracy spłata kredytu nastąpi w dzień następny po dniu wolnym od pracy)
  i) kredyt będzie wykorzystany jednorazowo i spłacony ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023r.
  j) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1M z dnia
  07.11.2013r.wynoszącą 2,60% powiększona o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej Stawka WIBOR 1M na kolejne okresy kredytowania powinna być ustalona wg jej stanu na ostatni dzień miesiąca
  k) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
  l) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji w spłacie odsetek
  ł) łączna wysokość opłat i prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu
  nie może być wyższa niż 0,5 % kwoty kredytu
  m) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa
  n) pożądany termin zawarcia umowy i podjęcia kredytu 02.12.2013r.
  o) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,
  p) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem - 0%,
  r) wszelkie wyliczenia ceny należy podac do dwóch miejsc po przecinku
 21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł.
  Zamawiający: Powiat Płoński, Płońsk
 22. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2013r. do 31.10.2016r
  Zamawiający: Gmina Dąbrówka, Dąbrówka

Inne osoby dla Modzelewska (137 osób):