Kogo reprezentuje osoba

Mucha Zofia

w KRS

Zofia Mucha

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Nazwisko:Mucha
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Grębocin (Kujawsko-pomorskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mucha Wiesław Szczepan

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barszczewski Zdzisław Ryszard, Dybowska Genowefa, Grabowski Mieczysław Stanisław, Kozak Jan Stanisław, Kuś Zbigniew, Mądraszewski Antoni Mieczysław, Świtalski Jacek Maciej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowska Leokadia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Droxipol Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000279363
 2. Firma Handlowa Węglopol Zofia Mucha Wiesław Mucha Sp. J., Toruń − KRS 0000084781
 3. Fundacja Werwa, Rogowo − KRS 0000691576
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Lubicz − KRS 0000036450
 5. Grupa Producentów Rolnych Błahyj Sp. Z O.O., Dzikowo − KRS 0000472173
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogowo Rogowiacy, Rogowo − KRS 0000296084
 7. Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów W Toruniu, Toruń − KRS 0000185378

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Grębocinie, Grębocin − KRS 0000104388
 2. Biuro Pośrednictwa Virtus Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000134284
 3. Przedsiębiorstwo Rolno Produkcyjne Akra Sp. Z O.O. W Grębocinie, Grębocin − KRS 0000087206
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Rusałka, Toruń − KRS 0000062065
 5. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grębocinie, Grębocin − KRS 0000018997

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Dostawa opału
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału, w tym:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 55 ton;
  2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%, zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20%, w ilości 35 ton;
  3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %, zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 124 ton, ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego z drewna liściastego bukowego lub dębowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 19 MJ/kg, zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 270 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotłów centralnego ogrzewania wyposażonych w podajniki.
  2.Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem.
  Obiekty do których dostarczany będzie opał i wielkości dostaw do poszczególnych obiektów określa załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji - zapotrzebowanie na opał w sezonie 2016/2017.
  3.Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych z zachowaniem tych samych standardów jakościowych. Przez produkty równoważne należy rozumieć materiały posiadające nie gorsze parametry jakościowe co wskazany produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty.
  4.Przedmiot zamówienia został podzielony na części, których opis znajduje się w pozycji IV. Zamówienia częściowe.
 2. Dostawa opału
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału, w tym:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 55 ton;
  2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%, zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20%, w ilości 35 ton;
  3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %, zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 124 ton, ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego z drewna liściastego bukowego lub dębowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 19 MJ/kg, zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 270 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotłów centralnego ogrzewania wyposażonych w podajniki.
  2.Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem.
  Obiekty do których dostarczany będzie opał i wielkości dostaw do poszczególnych obiektów określa załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji - zapotrzebowanie na opał w sezonie 2015/2016.
  3.Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych z zachowaniem tych samych standardów jakościowych. Przez produkty równoważne należy rozumieć materiały posiadające nie gorsze parametry jakościowe co wskazany produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty.
  4.Przedmiot zamówienia został podzielony na części, których opis znajduje się w pozycji IV. siwz Zamówienia częściowe.
 3. dostawa opału
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  1Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału, w tym:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 60 ton;
  2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%, zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20%, w ilości 35 ton;
  3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %, zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 100 ton, ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 16 MJ/kg, zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 270 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotłów centralnego ogrzewania wyposażonych w podajniki.
  Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem.
 4. SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (WĘGIEL KAMIENNY, MIAŁ, EKOGROSZEK) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
  Zamawiający: Gmina Łubianka, Łubianka
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 2.1. miału węglowego do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka: - Szkoła Podstawowa w Warszewicach - 30 ton - Centrum Kultury w Łubiance - 30 ton 2.2 ekogroszku do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka: - Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny w Zamku Bierzgłowskim - 6 ton - Zespół Szkół w Łubiance - 40 ton - Urzędu Gminy w Łubiance - 15 ton 2.3 węgla kamiennego do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka: - Zespół Szkół w Łubiance - 1 tona. 3.1 Dostarczony materiał opałowy powinien posiadać następujące parametry jakościowe: miał węglowy powinien posiadać następujące parametry: - kaloryczność/popiół/siarka 23000-25000/do 20/do 08 ekogroszek powinien posiadać następujące parametry jakościowe: - kaloryczność/popiół/siarka 26000-28000/do10/do08 węgiel kamienny powinien posiadać następujące parametry jakościowe: - kostka gat. 1 - kaloryczność/ popiół/siarka 25000-27000/do 10/do 07 3 Materiał opałowy zostanie dostarczony do Zespołu Szkół w Łubiance, Szkoły Podstawowej w Warszewicach, Centrum Kultury w Łubiance, oraz Urzędu Gminy w Łubiance w dwóch etapach. Materiał opałowy w drugim etapie zostanie dostarczony do w/w jednostek organizacyjnych w 45 dniach od zakończenia realizacji pierwszego etapu. Dostawy do pozostałych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostaną jednorazowo w wyznaczonym terminie. Zrealizowanie pierwszego etapu oznacza dostawę min. 50% zamówienia do poszczególnych jednostek. 4. W związku z warunkami terenowymi przy obiektach, do których ma być dostarczany materiał opałowy jednorazowa dostawa netto nie może przekraczać 5 t . 5. Wykonawca wraz z dostawą materiału opałowego do w/w punktów przedstawi certyfikaty jakości dostarczonego materiału opałowego wydane przez kopalnię, z której pochodzi.
 5. dostawa opału
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału, w tym:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 60 ton;
  2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%, zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20%, w ilości 35 ton;
  3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %, zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 150 ton, ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 16 MJ/kg, zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 300 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotłów centralnego ogrzewania wyposażonych w podajniki.
  Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem.
  Obiekty do których dostarczany będzie opał i wielkości dostaw do poszczególnych obiektów określa załącznik do projektu umowy.
 6. Dostawy opału Dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
  Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Radzyń Chełmiński
  rzedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy miału węglowego oraz węgla kamiennego orzech wraz z usługą transportu o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SWIZ/, a w szczególności w projekcie umowy stanowiącym zał. do niniejszej SIWZ. L.p. Przedmiot zamówienia Parametry przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień CPV Polska Norma j.m. Szacunk. Ilość 1 Miał węglowy » wymiary ziarna 0-20 mm » zawartość popiołu nie więcej niż 18% » wartość opałowa w stanie roboczym 22.000 - 23.000 kJ/kg) » zawartość siarki do 0,8% » wilgotność całkowita nie więcej niż 15% 09-11-12-00-2 PN-G-97001:1982 PN-G-97003:1982 tona 1210 2 Węgiel kamienny orzech » wymiary ziarna 80-40 mm » zawartość popiołu nie więcej niż 5% » wartość opałowa w stanie roboczym 26.000 - 28.000 kJ/kg) » zawartość siarki do 0,6% 09-11-12-10-5 PN-82/G-97002 PN-82/G-97003 tona 80.
 7. dostawa opału
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu
  do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 60 ton;
  2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%,
  zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20%, w ilości 35 ton;
  3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %,
  zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 150 ton,
  ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 16 MJ/kg,
  zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 40 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w
  workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotła centralnego ogrzewania
  wyposażonego w podajnik.
  Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone
  na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem.
 8. SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA, MIAŁU I EKO GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM
  Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie, Kijewo Królewskie
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla, miału i eko groszku o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2010/2011 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego a w szczególności dostawa: Węgiel groszek- kaloryczność 28 000kJ/kg, siarka do 0,8%, popiół do 8,0%, wilgotność do 10,0%. Miał węglowy- kaloryczność 24 000kJ/kg, siarka do 0,8%, popiół do 10,0%, wilgotność do 10,0%. Eko groszek- kaloryczność 25 000kJ/kg, siarka do 0,6%, popiół do 5,0%, wilgotność do 10,0%. Na podstawie poprzednich lat ilość zakupionego miału wynosiła w granicach do 100 ton, węgla do 20 ton, eko groszku do 300 ton. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w/w ilości opału podano tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym, a nie wiążącym strony. Uwaga: Dowóz węgla powinien odbywać się środkami transportowymi o dopuszczalnej ładowności ok. 15 ton, tak aby można było bez poważniejszych komplikacji wjechać na tereny posesji przy których nastąpi wyładowanie..
 9. dostawa opału w sezonie 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 60 ton;
  2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%, zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20%, w ilości 35 ton;
  3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %, zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 150 ton, ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 16 MJ/kg, zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 20 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotła centralnego ogrzewania wyposażonego w podajnik.
  Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone
  na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem.
  Obiekty do których dostarczany będzie opał i wielkości dostaw do poszczególnych obiektów określa załącznik do projektu umowy.
 10. Sprzrdaż i dostarczanie materiału opałowego (węgiel kamienny, miał, ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka
  Zamawiający: Gmina Łubianka, Łubianka
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie
  1.1 węgla kamiennego do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka:
  - Przedszkole w Łubiance - 5 ton
  - Zespół Szkół w Łubiance - 3 tony
  1.2. miału węglowego do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka:
  - Szkoła Podstawowa w Warszewicach - 30 ton
  - Zespól Szkół w Łubiance - 80 ton
  - Centrum Kultury w Łubiance - 30 ton
  - Urzędu Gminy w Łubiance - 15 ton
  1.3. ekogroszku do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka:
  - Szkoła Podstawowa w Zamku Bierzgłowskim - 5 ton
  2 Dostarczony materiał opałowy powinien posiadać następujące parametry jakościowe:
  2.1. węgiel kamienny powinien posiadać następujące parametry jakościowe:
  - kostka gat. 1
  - kaloryczność/ popiół/siarka 25000-27000/do 10/do 07
  2.2. miał węglowy powinien posiadać następujące parametry:
  - kaloryczność/popiół/siarka 23000-25000/do 20/do 08
  2.3. ekogroszek powinien posiadać następujące parametry jakościowe:
  - kaloryczność/popiół/siarka 26000-28000/do10/do08
  3 Materiał opałowy zostanie dostarczony do Zespołu Szkół w Łubiance, Szkoły Podstawowej w Warszewicach, Centrum Kultury w Łubiance, oraz Urzędu Gminy w Łubiance w dwóch etapach. Materiał opałowy w drugi etapie zostanie dostarczony do w/w jednostek organizacyjnych w 45 dniach od zakończenia realizacji pierwszego etapu. Dostawy do pozostałych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostaną jednorazowo w wyznaczonym terminie. Zrealizowanie pierwszego etapu oznacza dostawę min. 50% zamówienia do poszczególnych jednostek
 11. SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (WĘGIEL KAMIENNY, MAIŁ) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA
  Zamawiający: Gmina Łubianka, Łubianka
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 1.1 węgla kamiennego do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka: - Szkoła Podstawowa w Zamku Bierzgłowskim - 6 ton - Przedszkole w Łubiance - 5 ton 1.2. miału węglowego do następujących jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka: - Szkoła Podstawowa w Warszewicach - 30 ton - Zespól Szkół w Łubiance - 80 ton - Centrum Kultury w Łubiance - 30 ton - Urzędu Gminy w Łubiance - 15 ton 2 Dostarczony materiał opałowy powinien posiadać następujące parametry jakościowe: 2.1. węgiel kamienny powinien posiadać następujące parametry jakościowe - kostka gat. 1 - kaloryczność/ popiół/siarka 25000-27000/do 10/do 07 2.2. miał węglowy powinien posiadać następujące parametry: - kaloryczność/popiół/siarka 23000-25000/do 20/do 08 3 Materiał opałowy zostanie dostarczony do Zespołu Szkół w Łubiance, Szkoły Podstawowej w Warszewicach, Centrum Kultury w Łubiance, oraz Urzędu Gminy w Łubiance w dwóch etapach. Materiał opałowy w drugi etapie zostanie dostarczony do w/w jednostek organizacyjnych w 45 dniach od zakończenia realizacji pierwszego etapu. Dostawy do pozostałych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostaną jednorazowo w wyznaczonym terminie. Zrealizowanie pierwszego etapu oznacza dostawę min. 50% zamówienia do poszczególnych jednostek
 12. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  1)węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %,wilgotność do 15 %, w ilości 59 ton; 2)miału węglowego o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 22 MJ/kg, zawartość popiołu do 18%, zawartość siarki 0,8 %, wilgotność 10-20% w ilości 35 ton; 3)ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %,zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 150 ton, ekogroszek dostarczany będzie luzem;
  4)brykietu trocinowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 16 MJ/kg zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 20 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotła centralnego ogrzewania wyposażonego w podajnik.Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Wąbrzeźno, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem. Obiekty do których dostarczany będzie opał i wielkości dostaw do poszczególnych obiektów określa załącznik do projektu umowy
 13. Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 450 ton w roku 2009.
  Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Radzyń Chełmiński
  1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: ,Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech ) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 450 ton w roku 2009 w terminie 24 godzin od zamówienia telefonicznego od 01.01.2009r. do 31.12.2009r..